Ez az az eszköz, amivel a gonosz zseni manipulál

Olvasási idő kb. 4 perc

Mindig is sejtetted, de nem merted megkérdezni, tessék: a machiavellisták lefegyverzően jól manipulálnak, és ez a magas intelligenciájuknak köszönhető.

A folyékony intelligencia - az egyén problémamegoldó készsége, az a képesség, hogyan tud megérteni és hasznosítani új információkat, hogyan old meg absztrakt problémákat újszerű feladathelyzetekben - összefüggésben állhat a sötét triádnak nevezett  személyiség sötét részével, amit sötét triádnak hívnak.

A Sötét Triád (The Dark Triad) kifejezést Paulhus és Williams vezetették be, ahogy pedig arra a neve is utal, 3, gyakran egymást átfedő, mégis eltérő vonásból áll, ezek a pszichopátia, a machiavellizmus és a nárcizmus

Egy új tanulmány, ami a Personality and Individual Differences című kiadványban jelent meg, arra mutat rá, hogy a a folyékony intelligencia és a machiavellizmus összefüggenek - mondja Christopher Marcin Kowalski, a Western Ontario-i Egyetem kutatója.

A machiavellistát olyan embernek tartják, aki másokat eszközként használ fel saját céljai elérésére. Mindenekelőtt cinikus világnézet jellemzi, úgy véli, hogy

az emberek alapvetően rosszak, és ha nem használjuk ki őket, majd ők fognak kihasználni minket.

Alapvetően etikátlanul viselkednek: az önző, manipulatív és félrevezető taktikáikat a „cél szentesíti az eszközt” szellemében alkalmazzák. Opportunisták, amennyiben minden helyzetben csakis a célravezető, előnyökkel járó stratégiákat választják. Általában hideg fejjel döntenek, és távol tartják magukat a társas kapcsolatokkal járó zűrzavaros érzelmek világától.

“Minket is érdekelt a machiavellista gonosz zseni eszméje. Intuitíve azt vártuk, hogy azok az egyének, akikre jellemző a machiavellista stratégia és manipulatív gondolkodásmód, rendkívüli intelligenciával rendelkeznek, de a korábbi irodalom nem támasztotta alá ezt az elképzelést" - mondja Kowalski.

"Ennek oka pedig az lehetett, hogy az eddigi kutatások az úgynevezett kristályos intelligenciára összpontosultak (kristályos intelligencián a korábban elsajátított tudást, valamint a tanult képességeket értjük), nem pedig a folyékony intelligenciára, ami pedig inkább összhangban van a machiavellizmus elméleti beszámolóival."

A manipuláció mestere.
A manipuláció mestere.Shutterstock

A kutatók most 128 lengyel középiskolást vizsgáltak, és arra a megállapításra jutottak, hogy azok, akikre jellemző volt a machiavellizmus, magasabb folyékony intelligenciával is rendelkeztek. A vizsgálat során a machiavellista vonást olyan állításokkal mérték, mint például “Bölcs dolog információt gyűjteni valakiről azért, hogy azt később felhasználhassuk ellene", a megkérdezetteknek pedig el kellett dönteniük, mennyire értenek egyet a kijelentésekkel. 

A machiavellizmussal tehát igen, a sötét triád másik két elemével, a nárcizmussal és a pszichopátival azonban nem mutatott szignifikáns összefüggést a folyékony intelligencia.

“Mindenképpen további kutatásokra van szükség, mielőtt bármilyen következtetést levonnánk" - mondta Kowalski a PsyPostnak.

"A legfontosabb tanulság ebből a tanulmányból, hogy

az, hogy a jellemzően machiavellista egyének kiválóan képesek manipulálni az őket körülvevő embereket, elsősorban kimagasló érvelési technikájuknak köszönhető.

A tanulmánynak - mint minden tanulmánynak - megvannak persze a maga korlátai. "A résztvevők IQ-ja az átlagosnál magasabb volt, ezért nem reprezentatív a lakosságra" - jegyezte meg Kowalski.

"Ugyanakkor, bár nem szignifikáns (talán a kis minta miatt), de negatív kapcsolatot találtunk a pszichopátia és a fluid intelligencia között, amit a jövőbeli kutatások során még tisztáznunk kell majd. Például, hogy ha valóban van kapcsolat a pszichopátia és az alacsonyabb folyékony intelligencia között, vajon ez az intelligencia tényleges hiányosságaira vezethető vissza, vagy a pszichopaták egyszerűen csak kevesebbet gondolkodnak, esetleg egyszerűen kevésbé törik magukat az intelligenciatesztek megoldásakor.”

Oszd meg másokkal is!
Érdekességek