A cél a szegénység és gazdagság végleteinek megszüntetése - a Bahá'í vallás

A bahá’í hitűek a világ összes nagy vallásának alapítóját tisztelik, és azok kinyilatkoztatását, tanításait szent eredetűnek tartják. Tilos náluk a cölibátus, az aszketizmus, de az alkohol és a drogok fogyasztása is. Továbbá tilos a házasságtörés, a szerencsejátékok űzése, és más kezének megcsókolása. Hazánkban hozzávetőlegesen mintegy ezer bahá’í hitű él.

A legfiatalabb önálló vallás

A bahá'í hit a világ legfiatalabb önálló vallása, követőinek száma jelenleg 5-6 millió között van, akik 166 ország és 48 területen élnek. A bahá'í irodalom több mint 800 nyelven olvasható. Megközelítőleg ezer bahá'í él Magyarországon, a legnagyobb bahá'í közösség pedig Budapesten és környékén van. (A vidéki városok közül Szegeden, Debrecenben és Jászberényben van nagyobb közösségük.)

Üzenete és szándéka, hogy az egész világot újjáépítse a józanság, a béke és szeretet nevében. Küldetése, hogy az emberiséget elvezesse a kollektív nagykorúságába. A bahá'í kifejezés eredete az arab Bahá (dicsőség, ragyogó) jelző, ugyanakkor azt is jelöli, ha valaki a hitrendszer alapítójának Bahá'u'lláh törvényeinek hű követője (ezért van benne az a kényelmetlen vessző). A bahá'íok nem viselnek semmilyen megkülönböztető öltözéket, nem tartoznak ugyanazon faji csoporthoz sem. A bahá'í életforma abban különbözik a többitől, hogy nincs hivatalos papi testülete, sőt senki, akit azért fizetnének, hogy a hitet terjessze, tanítsa. A bahá'í hit tanításai a mai globális kor szükségleteihez igazodik, és szeretne létrehozni egy egységes emberiséget, felszámolni az előítéleteket, egyenlő jogokat és lehetőségeket biztosítani mindenki számára. Összehangolni a vallást a tudománnyal, és megszüntetni a szegénység és gazdagság végleteit.

A legtöbb irányzat nekem túl szűk volt

Az egyik fórumon még egy hívőt is elcsíptünk: „Mindig is hittem, hogy van Isten, de a legtöbb irányzat nekem túl szűk volt - meséli Anikó (31). A bahá'í közösségen belül én is tehetek valamit az emberek lelki fejlődéséért. Ami először megtetszett bennük, az a befogadó sokszínűség, senki nem akart megváltoztatni, vagy rám erőltetni valamit. Aztán egyre többet olvastam a témáról és egyszer csak teljes jogú bahá'í-nak éreztem magam. Az irányzat lelki békét, harmóniát és önbecsülést adott. Szerintem ez egy olyan hitrendszer, ami követhető, vállalható és útmutatást kínál a mai kor emberének.”

Isten összes eddigi hírnökét tisztelik

A bahá'í hitűek a világ összes nagy vallásának alapítóját tisztelik, és azok kinyilatkoztatásait, tanításait szent eredetűnek tartják. Tanításuk szerint egyetlen Isten létezik, aki folyamatosan fedi fel akaratát az embereknek. Ennek a folyamatnak a legfőbb előrevivői az Isteni Hírnökök, Zoroaszter, Ábrahám, Mózes, Buddha, Jézus és Mohamed, akik egymás tanításaira építve nevelik az emberiséget. A bahá'í hit megerősíti az alapvető erkölcsi tanításokat, melyeket Isten összes eddigi hírnöke hozott. Arra buzdítja híveit, hogy az összes vallás követőjével barátságban, egyetértésben és megkülönböztetés nélkül érintkezzenek­; figyelmezteti őket a vakbuzgóság, a zendülés, a gőg, a civódás és viszály veszélyeire; szívükbe vési a teljes testi tisztaságot, az igazsághoz való szigorú ragaszkodást, a makulátlan lelki tisztaságot, a megbízhatóságot, a vendégszeretetet, a hűséget, az udvariasságot, a türelmet, az igazságosságot és a tisztességet.

Azért van tiltás is bőven

A bahá'í vallás a következő tilalmakat teszi híveinek kötelezővé: tilos a cölibátus, az aszketizmus, az alkohol és a drogok fogyasztása. Továbbá tilos a házasságtörés, az emberölés, a szándékos gyújtogatás, a rágalmazás, a koldulás, a hamis vádaskodás és tanúskodás, a holttestek elhamvasztása, a bűnök embereknek való meggyónása, az állatokkal való kegyetlenkedés, a szerencsejáték, a homoszexualitás, más kezének a megcsókolása, a rabszolgaság és a lopás. A bahá'íoknak cselekedeteik alapján kell felismerhetővé válniuk, nem pedig beszédük vagy öltözködésük miatt. Ezek az erkölcsi eszmék nem térnek el más nagyobb vallások viselkedési normáitól. Az egyéneknek arra kell törekedniük, hogy őszinték, kedvesek, udvariasak, megbocsátók és nagylelkűek legyenek. Továbbá tisztelniük kell szüleiket, és fontos, hogy mindig vendégszeretők és hűségesek legyenek.

A száműzött vallásalapító

A bahá'í hit alapítóját, Bahá'u'lláh-t Isten mai korra rendelt Hírnökének tartja több mint 5 millió ember. Bahá'u'lláh 1817-ben született Teheránban, nemesi családban. Születésekor a Mírza Husayn ‘Alí nevet kapta. Magát később Bahá'u'lláh-nak hívta, amelynek jelentése “Isten Dicsősége”. A bahá'í hitet Bahá'u'lláh alapította 1863-ban, amikor küldetését bejelentette Bagdadban, száműzetése korai szakaszában (tanításai miatt 40 éves száműzetésben volt része, melynek végső állomása a Szentföld volt. Itt hunyt el 1892-ben).

A bahá'í új év március 21-én van

A Bahá'í Világközpont Izraelben, Haifa és Akkó térségében van. A helyet Bahá'u'lláh jelölte ki. A hit legszentebb helyei itt találhatóak, Bahá'u'lláh sírszentélye, valamint a nemzetközi irányító testület székhelye is. Bahá'u'lláh demokratikusan választott tanácsok rendszerének felállítására szólította fel híveit, melyek helyi, országos és nemzetközi szinten működnek ma is. A bahá'í hit legfőbb irányító testülete az Igazság Egyetemes Háza, a kilenctagú nemzetközi tanács, amelyet az országos tanácsok tagjai választanak titkos szavazással. A bahá'iok 11 szent napról emlékeznek meg. Ezek egy része Bahá'u'lláh életével kapcsolatosak. A bahá'í új év március 21-én van. A többi ünnep közül a legfontosabb a Ridván, ami egy 12 napos időszak április-májusban, amely Bahá'u'lláh küldetése bejelentésének az évfordulója. A szent napokról a közösségek imákkal, elmélkedéssel és kötetlen beszélgetéssel emlékeznek meg. A szent napok közül kilenc munkaszüneti napnak számít.

Mustra

Kérjük, támogasd munkánkat te is azzal, hogy engedélyezed a hirdetések megjelenítését az oldalon. Lapunk bevételi forrását ezek a hirdetések jelentik, így elengedhetetlenek ahhoz, hogy cikkeinket ingyenesen olvashassátok.

A hirdetések megjelenését engedélyezheted külön a Dívány.hu oldalra is, vagy a kiegészítő program teljes kikapcsolásával az összes általad látogatott site-ra.