A legizgalmasabb belső utazás

Egy alázattal kimondott szó néha többet jelent, mint ezer másik. Minél inkább elfogadunk másokat, és minél több az önbecsülésünk, annál jobban tudunk odafigyelni másokra. A Brahma Kumaris spirituális irányzattal ismerkedtünk.

Széteső értékrend és emberi méltóság

A meditációs ülések célja az elfelejtett tudatosság felébresztése, miszerint minden embernek eredendő értéke és méltósága van. A Brahma Kumaris Egyetem önmagunk és a világ megértését kínálja a hanyatló világ normái, a széteső értékrend, valamint a rendkívül gyors, s ezért gyakran már megjósolhatatlan változások ellensúlyozására. Az egyetemen tanított könnyű, s így bárki által elsajátítható meditáció alkalmazásával mindenkinek lehetősége nyílik, hogy elérje belső békéjét, fejlessze személyes lehetőségeit és a másokkal való kapcsolatai konstruktívak, teljes értékűek legyenek. Ez egy teljesen önálló szellemi iskola, minden ezoterikus irányzattól független.

Több mint 110 országban működik

A Brahma Kumaris World Spiritual University nemzetközi szervezetet 1936-ban alapították, és szerte a világon több mint 110 országban több ezer centruma működik. Az egyetem főközpontja Mt. Abuban (Rajastan, INDIA), nemzetközi központja pedig Angliában, Londonban található. Tevékenységi köre az oktatás szerteágazó területeit fedi le. Célja az egyén, a család és a közösségek életminőségének fejlesztése az emberi, erköl­csi és szellemi értékek előtérbe állításával és erősítésével. Mindehhez létezik egy nemzetközi és egy magyar honlap is. Az egyetem, tevékenysége elismeréseként, hétszer kapta meg az ENSZ Béke-díját.

Alázat és megalázkodás

„A legizgalmasabb utazás a belső utazás, ami elvezet ahhoz az igazsághoz, ahol megtudjuk, kik vagyunk” – meséli Molnárka Klára, a közösség egyik tanára.

„A szellemi erő választási lehetőséget ad arra, hogy a kreatív gondolkodást válasszuk az automatikus helyett, a választ a reakcióval szemben, és a békét, a szeretetet és a harmóniát a stressz, a konfliktusok és a káosz helyett."

A meditáció ezt a belső utazást teszi lehetővé. A Rádzsa Jóga meditáció világos szellemi megértést ad önmagunkról, segít újra felfedezni és használni azokat a pozitív minőségeket, melyek láthatatlanul ott rejtőznek bennünk.

Arra késztet, hogy kifejlesszük erősségeinket, és új viselkedési formákat hozzunk létre az életünkben.

Az alázat valójában tisztelet és öntisztelet

Az alázatosságot megtestesítő személy erőfeszítést tesz, hogy másokat meghallgasson és elfogadjon. Minél inkább elfogadunk másokat, és minél több az önbecsülésünk, annál jobban tudunk odafigyelni másokra. Egy alázattal kimondott szó néha többet jelent, mint ezer másik. Az alázat szó sokakban rossz képzeteket ébreszt: megalkuvást, megalázkodást, gyávaságot, alávetettséget. Valójában ezekkel pontosan ellentétes jelentésű: tiszteletet és öntiszteletet, valós ismereteket és önismeretet, önértékelést és mások értékeinek felismerését hordozza. Az alázatos hozzáállás alapja az önismeretből fakadó öntisztelet.

Minden ember értékes és értékeit kifejezni igyekszik. Ez adja különlegességeinket. De ugyanígy kifejeződésre törekszik a bennünk lévő képzelt énkép, az enyém- tudatosság, vagyis az ego. E két oldal összeütközéséből keletkeznek konfliktusaink önmagunkkal és a világgal. Az alázat az értékeket képviseli és azokat segíti megformálódni. Egy alázatos személy minden körülmények között képes ellátni feladatát  függetlenül attól, hogy környezete mennyire ellenálló vagy negatív. Az alázat éppen ettől ellentéte a megalkuvásnak és a megalázkodásnak.

Minden léleknek joga van megtapasztalni mindezt

„Ingyenes tanfolyamainkon a meditációt a tudatosság felemelésének módszereként is tanítjuk, mely elvezet az igazi önismerethez” - folytatja Molnárka Klára. „A meditáció megnyugtatja a tudatot, megerősíti az intellektust, így lehetővé válik a szellemi törvényekről és alapelvekről tapasztalatokat szerezni és megértésüket mélyíteni. Ez tartja fenn a harmóniát, és hozza el a természetes megújulást a fizikai élet minden szintjén.”

Az egyetemen tanított Rádzsa Jóga meditáció újra értelmezi az ént, és egy közvetlen kapcsolat létrehozására és fenntartására késztet a Legfelső Forrással, a legtisztább energiával, és a legmagasabb tudatossággal. A Rádzsa jógát úgy is lehet fordítani, mint a „legfelsőbb egyesülés”, vagy „a legmagasabb kapcsolat”. Minden léleknek joga van megtapasztalni ezt az alapvető kapcsolatot.

Világbéke-meditáció

A meditáció segítségével képesek vagyunk élvezni a csend pillanatait, a befelé-fordulásra és az elmélkedésre szánt időt. A meditáció ugyanakkor abban is segít, hogy szabaddá váljunk a káros gondolatok, érzések és reakciók megteremtésének szokásától. Ez a tudatosság az energia pozitív áramlását eredményezi, ami fejleszti a viselkedési formák, a tettek és a kapcsolatok minőségét.

Ahogy a testnek is szüksége van fizikai táplálékra, úgy a lélek fenntartásához is szükség van szellemi táplálékra, meditációra. Erre a legalkalmasabb idő a kora reggel, amikor minden még csendes, és alszik, az atmoszféra nyugodtabb, békésebb, amikor könnyű megteremteni a kapcsolatot a Legfelső és Legtisztább Forrással. Minden központban rendszeres reggeli órák vannak, közös meditációval és tanulással. Minden hónap harmadik vasárnap este rész lehet venni egy közös világbéke meditáción. Azonban a reggeli alkalmak látogatásához egy előzetes tanfolyam elvégzése szükséges.

Gondoskodó közösségek

Bár az egyetemet gyakorlatilag egy férfi alapította, de 1937-ben létre hozott egy nyolc fiatal nőből álló igazgató testületet, akik az egyetem teljes vagyonát kezelték. Az alapító döntésének helyessége, hogy asszonyokat és fiatal nőket választott vezetőknek és szellemi tanároknak, beigazolódott azzal, hogy a BKWSU egy tiszteletben álló nemzetközi szervezetté nőtte ki magát az irányításuk alatt. Azok az alapértékek, amelyek tradicionálisan a női minőségeken alapulnak – türelem, tolerancia, áldozatvállalás, kedvesség és szeretet – egyre inkább a fejlődés alapjául szolgálnak az egyén változásában, emberi kapcsolataiban és a gondoskodó közösségek fejlesztésében. Bár az egyetemet kezdetektől fogva nők irányítják, de a férfiak aránya is igen magas.

Kitartásra és türelemre van szükség

Feltettük azt a kulcsfontosságú kérdést, ami nem csak a szellemi utakkal, de az élet legtöbb dolgával kapcsolatban felmerül: ha valakinél nem működik, miért nem? „Mint minden szellemi úton, itt is nagyon sok kitartásra, türelemre, határozottságra és elkötelezettségre van szükség, hogy mindazt, amit elméletileg megértünk, alkalmazni tudjuk a mindennapjainkban" - válaszolt Klára.  "Aki elkezd komolyan meditációval foglalkozni, egy idő után automatikusan változtat az életmódján, és egy olyan értékrendet kíván képviselni az életében, ami mentes mindenfajta erőszaktól, legyen az fizikai vagy mentális.”

Oszd meg másokkal is!
Mustra