50 igazolatlan óra után nem pénzben jár a családi pótlék

Az új, családok védelméről és támogatásáról szóló törvény értelmében, a gyermek 50 órányi igazolatlan hiányzása után, az adott település jegyzője védelembe veheti a diákot és elrendelheti, a családi pótléknak pénz helyett, természetbeni juttatását.

cikk-tious-rovid

Az állam az augusztus 30-án életbe lépő törvénnyel így akar üzenni, hogy az iskolakerülés és az indokolatlan hiányzás tűrhetetlen magatartást jelent és a családi pótlék tekintetében is következményeket von maga után.

A törvény két részre bontja a családi pótlékot: a nevelési ellátásra és az iskoláztatási támogatásra.

Ha a tanköteles korú gyermek az iskola kötelező tanórai foglalkozásairól 10 órát igazolatlanul mulaszt, akkor ezt az iskola igazgatójának jeleznie kell a gyermek lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének, aki gyámhatóságként eljárva felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultjának, vagyis legtöbbször a szülőnek a figyelmét, a várható következményekre.

Ötven igazolatlan óra hiányzása után- amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn - a jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét, és a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósítását felfüggeszti. A jegyző eseti gondnokot is kirendelhet, s ezzel egyidejűleg az iskoláztatási támogatás összegét az önkormányzat részére egy elkülönített családtámogatási folyószámlára utalja.

A ma elfogadott jogszabály rögzíti a családi pótlék fél éven át természetbeni formában történő nyújtásának lehetőségét. A családi pótlék ilyen formában történő nyújtása a feltételek fennállása esetén ismételten elrendelhető.

Blogmustra