Kötelező óvoda: a legfontosabb tudnivalók

Hamarosan itt vannak az óvodai felvételik, érdemes gyorsan áttekinteni, mi is változott januártól, és mire lehet számítani a májusi óvodai felvételin.

hinta

Kötelező óvoda

2012-től változtak az óvodákra és óvodásokra vonatkozó jogszabályok is, így nem árt előre tájékozódni az új feltételekről. Az egyik legfontosabb változás, hogy az óvodai ellátás főszabályként kötelezővé válik. Amíg a korábbi törvény csak lehetőségként tartalmazta, hogy a harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodába járjanak, addig az új törvény előírja, hogy „a gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31-éig a harmadik évet betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” Mindezt felmenő rendszerben, folyamatosan vezetik be, a jelen passzus 2014-tôl él.

Felmentés az óvodai nevelés alól

A szülő kérelmére a jegyző adhat felmentést az óvodai nevelésben való részvétel alól, de csak a gyermek ötödik életévének betöltéséig. Az engedélyhez meg kell szerezni az óvodavezető valamint a védőnő egyetértését is. Ötéves kortól azonban az iskola megkezdéséig minden gyereknek már most kötelező lesz az óvoda.

Akkreditált óvoda kell magánban is

Innentől kezdve tehát a korábbinál nagyobb jelentősége lesz annak, hogy egy magánóvoda valóban rendelkezik-e óvodai akkreditációval vagy csak családi napközinek számít. Ez utóbbi intézményekbe járó gyerekeknek egy évig akkreditált óvodába kell járniuk az iskola megkezdése előtt. Az óvodai engedély meglétéről az adott kerület önkormányzatának oktatási osztálya tud információt adni a szülőknek.

Egyházi óvodák

Egyházi óvodák esetében újdonság, hogy az intézmény konkrétan felvételi eljárás keretében vizsgálhatja, hogy a gyermek elkötelezett-e az adott vallás iránt.

Az iskolai tankötelezettség kezdete

Fontos változás, hogy míg korábban az iskola igazgatója döntött az iskolai tankötelezettség megkezdéséről, az új jogszabály szerint ez az óvodavezető dolga lesz.

Budán nem csak kutyavásár van - óvodaválasztó is

2012. április 1-jén a Millenárison megrendezik az első Oviparádét. A rendezvény célja, hogy az alapítványi, egyházi és magánóvodák kínálatából válogató szülők felkészülten választhassák ki a leginkább megfelelő óvodát gyermeküknek. Az ingyenes rendezvényen bemutatkozó intézmények standjain a szülők megnézhetik, milyen pedagógusok, foglalkozások és élmények várják az adott helyen a gyereket.

Hirdetmény az óvodai felvételekről

Fontos figyelemmel kell kísérni a helyi önkormányzat hirdetményeit is. A Közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 24. § értelmében a gyermek három éves korától az óvoda a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

A Kt. 65. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Kt. 24. § (1)).

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan  jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Kt. 65. § (1)). Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes - vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet (módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 15. §, Kt. 65. § (2)).

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

A jelentkezés időpontja önkormányzatonként változó - nézz utána a helyi honlapon vagy önkormányzati hirdetôtáblán!

Mit vigyél a beiratkozáskor?

- a szülő személyazonosságát igazoló dokumentumot
- a gyermek személyazonosságát igazoló dokumentumot
- a szülő és a gyermek lakcímkártyáit
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

SNI - sajátos nevelési igény

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.

Tanévkezdet

Az új gyermekek fogadása a tanév - nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási nap a tanév - nevelési év első napja:
2011. szeptember 1. (csütörtök). Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.

Körzeti óvoda

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Kt. 65. § (2)).

Az óvodavezető a felvételek lezárásáról - hirdetmény és határozat formájában - értesíti a szülôket.

Elutasított felvételi esetén

Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított 15 napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Kt. 83. § (2)). Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával öt munkanapon belül - elbírálás céljából - önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg.

Nemzetiségi nyelvű, illetve idegen nyelven is nevelő önkormányzati óvodák Budapesten

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben. A fővárosban több kerületben működik nemzetiségi, illetve nemzetiségi nyel-ven is nevelő óvoda.

Horvát

XIV. ker. Kántorné sétány 1-3. Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és
Gimnázium

Német

 • III. ker. Bárczi Géza u. 1.
 • III. ker. Bécsi út 236.
 • VI. ker. Városligeti fasor 28.
 • XI. ker. Kecskeméti u. 11-15. Kelenvölgyi Óvoda
 • XI. ker. Gazdagréti tér 2/a. Gazdagréti Szivárvány Óvoda
 • XII. ker. Normafa u. 30-32.
 • XIV. ker. Bolgárkertész u. 12. Óperenciás Óvoda
 • XVII. ker. Újlak u. 114. Csillagszem Óvoda
 • XVIII. ker. Építő u. 5. Kossuth u. 2-4.
 • XVIII. ker. Vándor S. u. 7.
 • XVIII. ker. Csolt u. 4.
 • XX. ker. Baross u. 79.
 • XXI. ker. Árpád u. 2.
 • XXIII. ker. Szitás u. 99.
 • XXIII. ker. Templom u. 10.

Szerb

 • VII. ker. Rózsák tere 6-7. Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium
 • VII. ker. Rózsa u. 5.

Szlovák

 • XIII. ker. Lomb u. 1-7. Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium
Mustra