Érvénytelen a papíron kitöltött gimis jelentkezési lap!

A felvételi procedúra többé kevésbé változatlan az előző évekhez képest, viszont fontos, hogy a jelentkezési lapot idén már mindenkinek számítógépen kell kitölteni, és úgy lehet csak nyomtatni és beküldeni.

A középiskolai felvételik adminisztratív része a nyolcadikosok szüleinek a legkevésbé izgi, nekik ugyanis főszabályként az iskola intézi az egész ügymenetet. A most felvételiző negyedikesek és hatodikosok szülei viszont stresszelhetnek ezen (én legalábbis stresszelek), mert a kisebbeknek a szülőnek kell beadni a jelentkezést. 

Fontos változás, hogy az idei az első év, amikor a tényleges jelentkezést (határidő: február 19) KITÖLTENI csak számítógépen lehet, és nem érvényes a letöltött, kinyomtatott, majd kézzel teleírt jelentkezési lap. A gépen kitöltött lapot viszont már lehet nyomtatni és papíron beküldeni a sulinak. 

Felvételi menetrend 2018/19-es tanévre jelentkezőknek

Január 20: Központi írásbeli felvételi vizsga (4-es, 6-os és 8-os gyerekeknek)
Január 25: Pótfelvételi (orvosi igazolással)

Február 19-ig: Jelentkezési lapok elküldése a kiválasztott intézményekbe, tanulói adatlap elküldése a győri központba. 

Február 22-március 13: Szóbeli meghallgatások: 

Március 14: eddig teszik közzé az iskolák a jelentkezők felvételi jegyzékét. Tanulmányi területenként sorba rendezve az elért összpontszám, az iskola által felállított ragsorban elfoglalt hely - oktatási azonosító vagy megadott jelige segítségével azonosíthatod a gyereket.

Március 21-22: Jelentkezés módosításának lehetősége módosító adatlap kitöltésével

Április 20: Felvételi eljárás eredménye

Mivel az egyik gimnázium felvételi tájékoztatóján kiderült, hogy az iskolák sincsenek tisztában azzal, mi változott pontosan, megkértem az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy segítsenek értelmezni az eljárást. 

Változatlan, hogy kinek kell jelentkezést beadni

Jelentkezési lapo(ka)t és tanulói adatlapot kell benyújtania minden tanulónak, aki a 8. évfolyamra jár; illetve azoknak a 4. vagy 6. évfolyamos általános iskolásoknak, akik felvételizni szeretnének.

Nem kell felvételi lapokat kitöltenie:

- a nyolc vagy hat évfolyamos gimnázium 8. évfolyamát végző tanulóknak és

- azoknak a tanulóknak, akik többcélú (általános iskolai mellett középfokú iskolai alapfeladatot is ellátó) intézményben tanulnak, továbbhaladásuk az iskola pedagógiai programja szerint az adott iskolában, helyben biztosított, és tanulmányaikat a felvételi eljárásban való részvétel nélkül, helyben folytatják.

shutterstock 310987217

Változatlan, hogy a nyolcadikosok ügyét az iskola intézi

Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkezők felvételi lapjának kitöltését főszabályként az általános iskola szervezi meg.

A felvételi lapokat az általános iskola a kitöltéshez szükséges adatok begyűjtése, ellenőrzése és rögzítése után, a Középfokú Felvételi Információs Rendszer (KIFIR) elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állítja elő.

Erről bővebben a Felvételi a középfokú iskolákban a 2017/2018. tanévben című kiadványban, a 3.3.4-es pontban  olvashat.

Teendők negyedikes és hatodikos gyerekek szülei részére

Január 20: felvételi vizsga, vidd oda a gyereket! Diákigazolvány vagy személyi igazolvány vagy útlevél. És toll is kell.
Január 25: pótfelvételi

8 napon belül: megtekintés

Másnap (a megtekintéshez képest) 16 óráig lehet észrevételt benyújtani a pontozással kapcsolatban (válasz a javító iskolától 3 napon belül, fenntartott észrevételt a válasz után 3 napon belül kell jelezni, ez ilyenkor megy az Oktatási Hivatalba)

Február 19: tényleges jelentkezések beadása. Intézményenként és tanulmányi területenként (pl: angolos osztály, németes osztály, stb) egy-egy jelentkezési lap. Ezen felül tanulói adatlapot kell küldeni Győrbe a központba, ezen jelölitek meg az intézmények sorrendjét, erről az iskolák nem tudnak. A jelentkezéseket és a tanulói adatlapot a KIFIR felületén kell előállítani (a nyomtatványkitöltő még nem éles), és kinyomtatva kell beküldeni az iskoláknak és a győri központnak. A kiegészítő dokumentumokról - pl: bizonyítvány iskola által lepecsételt másolata - is nektek kell gondoskodni, és ekkorra azoknak is rendelkezésre kell állnia!

Szóbelik: figyeljétek az intézmények honlapját, nem minden értesítés jön meg időben, ráadásul a szóbelire nem behívott gyerekeket sok iskola nem méltatja válaszra.

Beiratkozás: június 21-23

Változatlan, hogy a kisebbeknek a szülő csinálja

A felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő egyénileg is kezdeményezheti, ha a jelentkező:

- hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkezik;

- általános iskolája többcélú intézmény, és a jelentkező a felvételi eljárás során nem kizárólag a saját intézményébe kíván jelentkezést benyújtani.

A felvételi lapok kitöltését a jelentkezőnek, illetve a szülőnek egyénileg KELL kezdeményeznie, ha a jelentkezőnek jelenleg nincs tanulói jogviszonya magyarországi általános iskolával, azaz:

- külföldi intézménnyel áll tanulói jogviszonyban, vagy

- magyarországi középfokú iskolával áll tanulói jogviszonyban.

Ha a tanuló, illetve szülője a jelentkezést a fentiek szerint egyénileg is kezdeményezheti vagy azt egyénileg kell kezdeményeznie, az egyéni jelentkezés módjáról itt talál információkat:

Változott viszont a KITÖLTÉS MÓDJA

A változás kizárólag az egyéni jelentkezést érinti, amelyben a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén KELL kezdeményeznie. A felületen előállított felvételi lapokat változatlanul postai úton kell benyújtani a megfelelő helyekre.

Az idei tanévtől a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért a jelentkezők ne használják a különböző honlapokon megtalálható korábbi tanévek felvételi nyomtatványait!

Mustra