Nincs itt a tesicucc? Egyes! Lehet ezt?

- Anyu, egyest kaptam tesiből!

- Hát azt meg hogy? Nem sikerült a bukfenc?

- Nem volt ott a tesicuccom.

Ehhez hasonló párbeszéd nem egy porontyos szülő családjában előfordult már, legfeljebb nem a tesicucc, hanem a nyelvtan füzet, az ellenőrző maradt otthon, beszélgetett a gyerek angolórán, vagy nem volt miltonkapoccsal összetűzve a papíróra. A tanár pedig, ha olyan, kíméletlenül bevágta rá az egyest.

A szülő persze ilyenkor csak mérsékelten (vagy egyáltalán nem) tud haragudni a gyerekre, inkább sajnálja őt, amiért ilyen igazságtalanság érte. Ha a bukfenc megy, és a helyesírással sincs gond, akkor miért kap egyest? Vajon tényleg normális-e, hogy lerontják a gyerek tanulmányi eredményét valami olyasmiért, aminek semmi köze a tudásához? 

GettyImages-179805678
Fotó: Universalimagesgroup

Úgyhogy ma is nagyon közszolgálatiak vagyunk: kikértük az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közoktatási Államtitkárságának az állásfoglalását az ügyben. Megkérdeztük, hogy ez jogszerű-e, lehet-e hiányzó felszerelés, órai beszélgetés miatt egyest adni.

Nem lehet.

 A szakállamtitkárság válasza szerint „… a tanulói teljesítmény mérése, az érdemjegy, az osztályzat megállapítása nem büntetési eszköz, nem lehet fegyelmező intézkedés. A tanuló teljesítményének értékelése a tanuló tudását, szorgalmát kell, hogy tükrözze és nem pedig a magatartását. Nem adható tehát a rossz magatartásért, fegyelmezetlenségért, gyengébb külalakért eggyel rosszabb érdemjegy vagy osztályzat, illetve elégtelen sem.  Amint azt a köznevelésről szóló törvény – garanciális jelleggel – külön is rögzíti: az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.”

Na de mit tehet a tanár, akinek az osztályában notórius felszerelés otthonhagyók szabotálják az oktató-nevelő munkát? Nyilvánvalóan vannak más eszközök is, de ha minden áron azt szeretné elérni, hogy a gyerek osztályzatában is tükröződjön a feledékenysége, akkor javasolhatja az osztályfőnöknek, hogy adjon eggyel rosszabb jegyet magatartásból vagy szorgalomból. A köznevelési törvény ezt lehetővé is teszi: „a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök - az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével - végzi.”

Hát ezt teheti törvény szerint. A tantárgyi osztályzatot viszont nem ronthatja le. 

Kapott már az ön gyereke egyest/rosszabb jegyet olyanért, ami nem a tudás hiánya volt?

  • Igen 12246
  • Nem 1193
Mustra