A diplomások ötezer forintot herdálnak el szórakozásra

A diszkó és a partyzás a tízes-húszas éveikben járó fiatalok körében továbbra is hasít, ám a harmincas-negyvenes korosztály a házibulik meghitt varázsára esküszik. Átlagosan 4400 Ft-ot költünk szórakozásra egy szombat este, fejenként.

A szombat nem mindenkit hoz lázba egyformán. Lazítás helyett otthon kushadunk. A lakosság négytizede általában otthon tölti a pénteki, s hétvégi estéit, egyáltalán nem mozdul ki - derül ki az Ipsos Média egyik felméréséből. A teszten résztvevők 5 százaléka rendszeresen jár hétvégenként valamilyen nyilvános zenés, táncos rendezvényre, 4 százaléka moziba, 2 százaléka étterembe, 1 százaléka színházba, koncertre.

A lakosság 5 százaléka folyamatosan jár diszkókba

Az érintettek – saját bevallásuk szerint - átlagosan 4400 Ft-ot költenek egy hétvégén esti szórakozásra. Az otthon maradók többsége nem is vágyik zajos hétvégi estékre, egynegyedük viszont, ha módjában állna, elmenne szórakozni - ezek a legfontosabb megállapításai annak a közvélemény-kutatásnak, amelyet március első felében készített az Ipsos, az ország 15 év feletti népességét reprezentáló 1050 fő személyes módon történő megkérdezésével.

Fotó: Emily Walker
Fotó: Emily Walker

A barátokkal, haverokkal történő beszélgetés, bulizás az iskolai végzettség emelkedésével egyre kedveltebb időtöltés s inkább a városokban, mint a kisebb településeken jellemző. További sajátosság, hogy a diszkóba járás, a partyzás a tízes-húszas éveikben járók körében elterjedt, addig a házibulik a harmincas-negyvenes korosztály számára is vonzóak.

Az alacsony képzettségűek nem sokat költenek kicsapongásra

Moziba 4 százalék gyakran, 32 százalék ritkán jár a hétvégi estéken. Ez a kikapcsolódási forma is főleg a fiatalok és a városiak körében jellemző. Színházba, koncertre péntek és vasárnap között a lakosság 1 százaléka megy rendszeresen, 28 százaléka esetenként. E közönség karaktere is megrajzolható: leginkább 50 év alattiakból, városiakból és érettségizettekből, diplomásokból áll. Az étterembe járás a lakosság 2 százalékának gyakori elfoglaltsága péntek, szombat, vasárnap estéken – ennek törzsközönsége leginkább a közép- és felső státuszúak köréből áll. A lakosság négytizede sehová nem megy hétvégi estéin. Az otthoni elfoglaltságok - ez elsősorban tévézést jelent - különösképpen az idősek körében elterjedtek.

A szórakozni járók válaszai alapján fejenként egy hétvégén átlagosan 4400 forintot költenek esti szabadidejükre. Az összesített adatok mögött azonban jelentős eltérések mutatkoznak. A fővárosiak például jóval többet tudnak/kényszerülnek költeni egy-egy esti, hétvégi időtöltés esetében: átlagban 6000 forintot. Ugyancsak viszonylagosan sok pénzt hagynak ilyen alkalmakkor a szórakozóhelyeken a középkorúak és a diplomások (5200-5200 Ft). Az idős emberek és az alacsony képzettségűek viszont sokkal kevesebbet, nagyjából 1800 Ft-ot költenek hétvégi kikapcsolódásra.

Fotó: Alan Cleaver
Fotó: Alan Cleaver

Otthonmaradt negyvenesek

Akik otthon töltik hétvégi estéiket, többségükben (74 %) megbékéltek ezzel a helyzettel, nem kívánnak nagyobb társaságot maguknak. Az otthon maradók egynegyedét viszont a kíváncsiság hajtja, szívesen elmenne valamelyik hétvégi estéjén szórakozni. Ez az óhaj az életkor függvénye, főleg a lakásukba kényszerülő húszas korosztály mozdulna ki (61 %). Az otthon maradó negyvenesek köréből már csak egyharmad mutatna érdeklődést külső programok iránt, az ötvenesek köréből pedig egynegyed rész. Az otthonukban szórakozó legidősebbek körében alig egytizednyien kívánkoznak el valamilyen szórakozóhelyre.

Mustra