Négyszázezer diák ír országos felmérőt

Az idén május 28-án tartják a kompetenciaméréseket az iskolák 4.,6., 8. és 10. évfolyamain. A tudást és a képességeket összesítő felmérés minden tanuló számára kötelező. A mérés - amely alól csak néhány, sajátos nevelésű igényű tanuló mentesülhet - idén összesen 422.773 diákot érint.


Az iskolák negyedik évfolyamán a korosztálynak megfelelő alapkészséget és képességeket mérik fel, 2.315 intézményben 96.517 diák vesz majd részt rajta. A tesztek a 4. évfolyamon nem tantárgyi ismereteket, hanem sok év alatt fejlődő alapkészségeket, képességeket (írás, olvasás, számolás, gondolkodás) mérnek. Az íráskészség mérése nyomtatott szöveg másolását jelenti pontosan 5 perc alatt. Az olvasáskészséget mérő feladatok a formai hasonlóság ellenére nem feleletválasztóak, nem a jó megoldást kell megtalálni és bekarikázni, hanem valamennyi elemről külön-külön kell dönteni, és a döntésnek megfelelően be kell karikázni, vagy át kell húzni a számjelüket.

A számolási készséget mérő feladatok nyílt végűek, amelyek rövid válaszokat igényelnek. A gondolkodási képességet mérő feladatok többsége nyílt végű, de az olvasáskészséget mérő feladatokhoz hasonló, zárt feladatok is vannak, olvasható az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján.

Hatodik évfolyamon 2.352 intézményben 107.175 diák, nyolcadik osztályban 2.445 intézményben 107.751 tanuló, míg tizedikben 1.034 intézményben 111.330 tanuló vesz részt a kompetenciamérésben. A 6., 8. és 10. évfolyam tesztjei olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását,hanem a tanulóknak azt a képességét mérik, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában.

A felmérés azért fontos, mert minden iskola számára objektív képet ad arról, hogy a tanulók a szövegértési és matematikai képességeiket milyen hatékonysággal tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatokon. A tanulók szociokulturális hátterével összefüggésben is elemzett adatok sokszempontú, árnyalt képet adhatnak az iskolák teljesítményének több aspektusáról. Tavaly például volt olyan feladat, hogy hány percből áll egy hét, s el kell dönteniük a diákoknak, igaz vagy hamis, hogy minden téglalap paralelogramma.

Az első ilyen felmérés 2001 őszén volt, amelyet 2003-ban követett a második, majd 2004-ben, 2006-ban és tavaly volt ilyen vizsgálat. Az eredményeket - iskolai és fenntartói jelentéseket - 2009. február végéig kapják meg az intézmények és fenntartóik. Ugyanettől az időponttól az egyes iskolák feldolgozott mérési eredményei mindenki számára nyilvánossá válnak, írja az MTI.
Oszd meg másokkal is!
Mustra