Hátrányos helyzetűek oktatását segíti a Vodafone

A Vodafone Magyarország – együttműködésben a H2O Projekttel®, a Kürt Zrt-vel és a Digitális Esélyegyenlőség Alapítvánnyal – pályázatot hirdet hátrányos helyzetű általános iskolák számára. A pályázaton olyan magyar általános iskolák vehetnek részt, ahol az intézményben a hátrányos helyzetű gyerekek aránya meghaladja a 40%-ot, illetve a fenntartó önkormányzat nyilatkozatban támogatja a pályázatot.

A H2O (Hátrányos Helyzetűek Oktatása) projekt célja, hogy elterjedjen egy olyan nevelési-oktatási módszer, amely minden társadalmi csoport gyermekei számára megfelelő, és elősegíti a különböző szociális, kulturális háttérrel rendelkező gyermekek iskolán belüli együttműködését. A program egy speciális csoportmunkán és differenciált tanulásszervezésen alapuló tanítási eljárás, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű pedagógiai munkát olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog.

A Vodafone Magyarország – együttműködésben a H2O Projekttel®, a Kürt Zrt-vel és a Digitális Esélyegyenlőség Alapítvánnyal – pályázatot hirdet hátrányos helyzetű általános iskolák számára.

A pályázaton olyan magyar általános iskolák vehetnek részt, ahol az intézményben a hátrányos helyzetű gyerekek aránya meghaladja a 40%-ot, illetve a fenntartó önkormányzat nyilatkozatban támogatja a pályázatot.

A program, amelyet a nyertes intézmények minden tanárának el kell sajátítania, alkalmas a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlőségének megteremtésére, mivel a kezdeti időszakban felismerhetővé és kezelhetővé teszi a rangsorbeli problémákat, csoportfoglalkozások és speciális instrukciók segítségével növeli a tanulók együttműködési képességét, valamint az eltérő képességeket megmozgató tananyag alkalmazásával különböző készségeket bontakoztat ki.

A speciális munkaszervezés lehetőséget ad a pedagógusnak arra, hogy a feladatok sikeres végrehajtása érdekében megtanítsa a gyerekeket a csoporton belüli együttműködési normákra, illetve alkalma nyílik a hierarchikus rend megváltoztatására, amely alapjában véve felelős a csoporton belüli egyenlőtlenség kialakulásáért. Mindezek sikeres működése érdekében a tanárnak meg kell tanulnia a diákok között kialakult státusproblémák kezelését.

A Komplex instrukciós programban a tanár célja az, hogy minden diáknak megadja a lehetőséget a munkában való egyenrangú munkavégzésre, tudatosítsa, hogy mindenkinek van olyan képessége, amely alkalmassá teszi a feladatok megoldásában való sikeres közreműködésre.

Intődy Gábor, a Vodafone belső kommunikációért és társadalmi felelősségvállalásért felelős vezetője elmondta: „A Vodafone felelősen viselkedő gazdasági szereplőként, a program fontosságát és a társadalomra gyakorolt pozitív hatását felismerve támogatja az üzleti és civil szektor együttműködését. Olyan programokat karolunk fel, amelyek a rászorulók aktív tenni akarására építve „képessé teszik" az embereket, hogy életkörülményeiken maguk változtathassanak, hiszen a támogatás eredménye így válik valóban hosszú távon fenntarthatóvá.”

A Vodafone anyagi támogatással járul hozzá, hogy átlag alatti iskolák a program és az abban használt módszerek segítségével átlag felettivé váljanak. A vállalat három iskolát támogat, ahol a Komplex instrukciós program bevezetését a tanárok felkészülésével és a szükséges eszközök finanszírozásával segíti. A program 2011 szeptemberében indul és az iskoláknak legalább 5 éven keresztül kell alkalmazniuk.

A Vodafone és a programszervezők várják a jelentkezéseket az alábbi linken keresztül:

http://www.h2oktatas.hu/palyazatok

Oszd meg másokkal is!
Mustra