Ismerd meg játszva és gyönyörködve a geometria összefüggéseit!

A B55 Kortárs Galériában olyasmivel találkozhatunk, ami furcsamód egyszerre képzőművészet, játék és tömény geometria. Mert bár a falakon függő alkotások egy kiállítás részei, mégis egy, a geometria összefüggéseire – ezen túl pedig a mikro- és makrokozmosz végtelenbe nyúló ismétlődésére – épülő, készségfejlesztő játék alapjai is egyben.

A B55 Galéria legújabb kiállítása a SAXON POLIUNIVERZUMA címet viseli, hiszen a kiállító művész SAXON-Szász János független képzőművész, feltaláló, aki egy franciaországi ösztöndíjnak köszönhetően kezdett el azon dolgozni, hogy a gyerekeknek is átadja alkotói világának a kulcsát, bevezesse őket az általa évtizedek óta fejlesztett, saját poliuniverzumába.

Az alkotó a Mouans Sartoux-ban található Espace de l'Art Concret nevű intézmény pedagógiai műhelyének gyakorlata keretében játékos konstrukciókat készített, ekkor fogant meg benne a gondolat, hogy a léptékváltásos szimmetriarendszerre épülő képzőművészeti alkotásait a gyerekek okulásának szolgálatába állítsa.

A geometrikus ismétlődés a természetben is megfigyelhető

Művészete a dimenzió-fraktál elméletére épül. A fraktálok a Wikipédia szerint olyan „önhasonló”, végtelenül komplex matematikai alakzatok, melyek változatos formáiban legalább egy felismerhető, tehát matematikai eszközökkel leírható ismétlődés tapasztalható. Az említett önhasonlóság pedig arra utal, hogy egy kisebb rész felnagyítva ugyanolyan struktúrát mutat, mint egy nagyobb rész. SAXON-Szász János elmondása szerint egy kis faluban nőtt fel, és gyerekkorától kezdve behatóan tanulmányozta a természetben és a világmindenségben rejlő ismétlődéseket, illetve a mindenütt jelen levő önhasonló – a kicsi felépíti a nagyobbat – rendszereket.

Alkotásai nem kompozíciók, hiszen az azokat felépítő elemek kapcsolódásán kívül nincs köztük összefüggés - mondta. Inkább olyan léptékváltásos rendszerek, amelyek a végtelenségig folytathatók, ilyen értelemben pedig a mikro- és makrokozmosz, illetve az univerzum leképezései.

Az univerzum érzete

A művész számára ezekben az alkotásokban az univerzum, a galaxis tiszta érzete a legfontosabb, ennek a végtelenségnek a megragadására törekszik. Az ilyen módon kifejlesztett polidimenzionális festészeti rendszer a színekkel és a formákkal egyaránt operál. Egy mágneses tábla segítségével például a képtárgyak játéktárgyakká válnak, amelyeknek a tetszőleges összeillesztésével, tologatásával a szemlélő elidőzhet a formákkal, saját maga fedezheti fel a kicsi, a közepes és a legnagyobb közti összefüggéseket.

A kiállításon látható alkotások tehát egyszerre műalkotások és a POLIUNIVERZUM Játékcsalád alapjául szolgáló tárgyak – a három alapmodul a négyzet, a háromszög és a kör. A játék tulajdonképpen SAXON képi világának tárgyi csúcsformája, és talán a Rubik-kocka - a játékot a logikával ötvöző - mechanizmusához lehetne hasonlítani.

Saját magunk által kitűzött cél, kudarcélmény nélkül

A játékcsalád a felfedezésen, élményen keresztül a tudományos világképet is tágítja, az alkotó szerint pedig egyik legnagyobb előnye, hogy a vele foglalatoskodó gyerek vagy felnőtt nem előre lefektetett szabályok mentén kénytelen dolgozni, hanem maga tűzi ki a célokat. Nem arra kényszerít, hogy kötelező jelleggel megtanuljunk valamit, vagy a játék keretében leromboljuk, amit a másik felépített, sokkal inkább egy olyan kiapadhatatlan örömforrás, amelynek köszönhetően a gyerekek a felfedezés örömét újra meg újra megtapasztalhatják.

A játék egy innovációs fejlesztés eredménye, piackutatásra épített üzleti tervvel rendelkezik, ipari- és védjegyoltalmat élvez, emellett Pannon Novum innovációs különdíjat kapott. Kétségtelenül újító és lelkesítő szelleme ellenére a játék gyártóra és forgalmazóra vár, sorozatgyártása pedig egyelőre nem megoldott. A programtervezet záró szakmai napján (november 11-én 17-19 óráig) a B55-be várják az üzleti szféra azon képviselőit, akik érdekeltek lehetnek a dologban – tessék ellátogatni hozzájuk. A kiállítás október 7-től november 11-ig tekinthető meg.

Oszd meg másokkal is!
Mustra