SPIRIT

Világvallások sorozat I. A buddhizmus nem tesz különbséget férfi és nő között

2010. április 6., kedd 09:10

Valamilyen szinten mindenkinek zavaros a tudata. Egyetlen perc alatt sok eszme és gondolat szalad át elménk vetítővásznán. Csukd be a szemed és próbáld csak két percig a figyelmedet a lélegzéseden tartani. Szinte lehetetlen. Buddha nem csak egy mitológiai alak - a Buddha bennünk van.

buddhaBuddha nem egy személy, hanem egy tudatállapot. Egyes irányzatok egyébként Jézust is buddhának tartják. Mindenki buddha, aki lerakta az elméjét, megszüntette egóját és felszámolta az „én és enyém" fogalmát. A buddhista terminológia több buddhát is jegyez, de akit történelmi buddhának nevezhetünk az Gótama Sziddhártha (i. e. 563- i. e. 483), az ő nevéhez köthető a buddhizmus megalapítása.
Gótama az Északkelet-Indiában, Nepál határa közelében lévő Kapilavasztu városában uralkodó király fia volt, a mai Nepál területén, Lumbiniben született és páli nyelven beszélt. Huszonkilenc évesen hátrahagyta családját, és a tökéletes igazság nyomába szegődött. Több évi aszkézis után rájött, hogy testének kínzásával csak elhomályosítja az elméjét, és nem jut közelebb az igazi bölcsességhez, ezért felhagyott vele. Végül az emberi létezés nagy kérdéseivel viaskodva, egy fügefa alatt rátalált a megoldásra, és buddhává, vagyis „megvilágosodottá" lett. Ekkor 35 éves volt. Életének hátralévő idejében Észak-Indiát bejárva beszédeket tartott, és haláláig ezreket térített meg. Legfőbb tanításait a „Négy Nemes Igazság" foglalja össze: 1. az emberi élet lényegében boldogtalan; 2. e boldogtalanság oka az emberi önzés és vágyakozás; 3. az önzéstől és vágyakozástól való teljes megszabadulás állapota a „nirvána"; 4. a „nirvánához" az ún. „Nemes Nyolcrétű Ösvény" vezet: a helyes szemlélet, a helyes gondolkodás, a helyes beszéd, a helyes cselekvés, a helyes élet, a helyes törekvés, a helyes vizsgálódás, a helyes elmélyedés.


Egy idő után vége a szerepjátéknak


„Fontos már az elején tisztázni, hogy a Buddhizmus nem vallás, mint ahogyan itt nyugaton beskatulyázták, hanem a viselkedésünknek egy olyan - folyamatos - mozzanata, melynek célja saját magunk megismerése, megértése az állandó „befelé figyelés" és az önvizsgálat eszközével" - meséli Balogh Zsolt, a Karma Kagyüpa közösség tagja. „Például a tibeti nyelvben nincs is ilyen szó, hogy Buddhizmus, hanem a "Belső ösvény" kifejezést használják. Azoknak az embereknek, akik tudnak nem vallásként tekinteni a buddhista tanításokra, azoknak nagyon könnyű beépíteni a gondolkodásukba elméleti szinten, hiszen semmilyen korábban gyakorolt vallást, eszmei rendszert nem kell elutasítaniuk, feladniuk. A gyakorlati megvalósítás már kicsit nehezebb, hiszen a „folyamatos" figyelem a saját viselkedésünkkel kapcsolatban az út elején fárasztó lehet, illetve magunknak egy idő után már nem hazudhatunk és be kell ismernünk a gondolataink és szándékaink tartalmát. Egy idő után vége a szerepjátéknak. A tibeti Buddhizmus megértésének és hazai földbe történő átültetésének a „kulcsa" a Láma vagy más néven tanítómester. Ő az, aki megmutatja a példát a folyamathoz, Ő az, aki tisztázza például a buddhizmussal kapcsolatos félreértéseket, egyéni rávetítéseket, Ő az, aki megtanítja az „imákat", meditációkat és elmagyarázza a hozzájuk kötődő tanítások értelmét. És ezeket mind az anyanyelvünkön, magyarul. Ez hihetetlen lehetőség. Nem kell elutazni sehova, nem kell megtanulnunk egy új nyelvet anyanyelvi szinten, nem kell az új nyelv mögötti eszmerendszert megtanulni. Valószínűleg ez nem lesz örökké így. Mivel a Buddhizmusnak nevezett „belső ösvény" nem terjesztő vallás/útmutatás, ezért az elterjedés lehetősége az - önkéntesen - érdeklődők számától és hozzáállásától függ."

buddha2
A belső ösvény nem pusztán filozófia, inkább gyakorlat-alapú világnézet, amely az i. e. 6. században vert gyökeret Indiában, elsősorban azoknak a körében, akik a hinduizmus által szentesített kasztrendszer ellen tiltakoztak. A buddhizmus nagymértékben Gautama Sziddhártha tanításain alapszik, a felszabadulás útját járja, és a valóság legvégső természetét keresi. A buddhizmus két fő ága a Théravada („az idősebbek útja") és Mahájána („a nagy jármű"). Azóta számos irányzata van, melyek közül az egyik legegyenesebb ösvény már nálunk is meghonosodott a Karma Kagyüpa Közösségben.


Rettegünk attól, hogy kitárjuk szívünket


„Vizsgáld meg saját elméd! Nyitott és űr, ám nihilista szemlélet nélkül; magától született, alapvető bölcsesség, eredeti, tiszta tudatosság. Magától született és magától ragyogó, olyan, mint a Nap lényege. - Így van-e, vagy nincs? Vizsgáld meg saját elméd! A tudatnál-lét alapvető bölcsessége bizonyos, hogy sosem szűnő. A szüntelen tudatnál-lét olyan, mint a folyó sodra. - Így van-e, vagy nincs? Vizsgáld meg saját elméd! A szétszórt csapongó gondolatok bizonyos, hogy meg nem ragadhatók. E megfoghatatlan szétszóródás olyan, mint a ködös ég. - Így van-e, vagy nincs? Vizsgáld meg saját elméd! Ismerj fel minden tüneményt, mint magától feltűnőt. A maguktól feltűnő jelenségek olyanok, mint képek a tükörben. - Így van-e, vagy nincs? Vizsgáld meg saját elméd! Minden jel eltűnik saját állapotában. Magától feltűnő, magától eltűnő, olyan mint égen a felhő. - Így van-e, vagy nincs? Vizsgáld meg saját elméd!" (Kiapadhatatlan belső gazdagság)

Mindannyian rendelkezünk egy mélyebb bölcsességgel, amely tudatunk természetes, tiszta állapota, és meghalad minden fogalmat. Mi azonban még csak nem is tudunk róla. Görcsösen ragaszkodunk az önmagunkról, képességeinkről és lehetőségeinkről alkotott képünkhöz, amelyet énünknek tartunk, és a bölcsességről alkotott fogalmunkat is ennek a szűkös korlátain belül alakítjuk ki. Ez a kép azonban felszínes és hamis. Nem tartalmaz semmi valódi tudást vagy igazságot, hanem csak egy megalapozatlan véletlenszerűségekből és közhelyekből fércelt, hiú szeszélyeink csapongásától függő, esetleges és örökké változó csalárd tákolmány. Mindannyian rendelkezünk egy mélyebb szeretettel is. Ez a szeretet lényünk velejéből fakad, és feltétel nélküli. Mi azonban önzők vagyunk. Rettegünk attól, hogy kitárjuk szívünket, és szabadjára engedjük ezt a kiapadhatatlan áldásos erőt, mert a mi képzeteink a szeretetről egészen mások. A mi „szeretetünk" csak néha lobban fel, és csak bizonyos lények felé, s hamar kialszik. Rettegünk attól, hogy egyszer csak kimerül, vagy visszaélnek vele, és végül pórul járunk.

 

A buddhizmus és a nők


A Szabadító egy női istenség, és ugyanakkor egy nő, aki istenséggé lett. A nők szerepe a buddhizmusban gyakran alacsonyabb rendűnek tűnik a férfiakénál. Például Bölcsesség Holdja - a későbbi Szabadító - történetében a szerzetesek minden tétovázás nélkül őszintén azt tanácsolták neki, arra törekedjen, hogy következő életében férfiként születhessen újjá. Azonban, ami egykor, a fennálló körülmények függvényeként érvényes volt, az nem sokat ér ma, ezen körülmények megszűntével. A valóságban - és ez napjainkban, ha lehet még inkább érvényes, mint valaha - a buddhizmus nem tesz különbséget férfi és nő között, mindkettőnek azonos szellemi adottságokat tulajdonít, és ugyanolyan képességeket a megvalósításhoz.

buddha_3


„A közösségünk nagyobb része nő - folytatja Balogh Zsolt. „Mivel nincs tagnyilvántartás, ezért nem tudok pontos számokat mondani, de a tanításokon és meditációkon résztvevők - legalább - 60-70%-a különböző korosztályú nőkből áll. A nők viselkedésében már alapvetően létező empátia, megértés, kedvesség és szeretet lehet a magyarázat arra, hogy aktívan érdeklődnek a „buddhista" tanítások iránt, hiszen a Dharma - Buddha tanításai - pont ezeket a tulajdonságokat erősítik, illetve hozzák a felszínre. A tibeti buddhizmus nem tesz különbséget a férfiak és nők között. Talán ismert az a tény, hogy Tibetben számtalan női kolostor működik, hasonló módon az Európában ismert apácazárdákhoz. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy minden embernek ugyanúgy meg van a lehetősége a megszabadulásra, megvilágosodásra, függetlenül attól, hogy - ebben az életében - férfi vagy nő.
A nők életében van még egy nagy lehetőség, amivel a férfiak nem rendelkeznek, ez pedig az anyaság, az anyai szeretet. Ez a feltétel nélküli szeretet az, ami példa minden érző lénynek a mindannyiunkban már létező, - de egyelőre még nem mindig egyértelmű - gyöngédség képességre. Fontos lenne minden érző lényhez olyan szeretettel viszonyulnunk, mint saját gyermekünkhöz. Ez egy nagy lehetőség a nőknek, hiszen Ők már természetszerűleg rendelkeznek ezzel a képességgel."


A közösség egyik fontos küldetése a Tudatépítés

 

„Mondhatni, hogy ez a szó sokkal pontosabb a tibeti buddhizmus megítélésében, kategóriába sorolásánál, mint a vallás" - folytatja Balogh Zsolt. „A vallások általában „központosított" tanításait kell mindenkinek magára erőltetnie (tisztelet a kivételnek), szemben a „buddhizmus" útmutatásaival, ahol mindenkinek - a tanítások alapján - magának kell megtalálnia az utat önnönmagához. A tudatépítést, mint elterjedt, divatos fogalmat, a tanítások úgy pontosítják, hogy a tudatot nem kell felépíteni, hiszen azzal, hogy minden reggel felébredünk, a tudatunk egy megmagyarázhatatlan módon újra felépül, visszaépül, és ott tudjuk folytatni az életünket, ahol előző nap abbahagytuk. A tudatépítés helyett a tudat megismerés fogalmat használjuk, ahol a már létező folyamatot ismerjük meg, saját tudatunk működését, végső soron saját magunkat. A tudatunk működése vagyunk mi magunk. Ha nem ismerjük a tudatunk működését, nem ismerjük saját magunkat. És mivel nem ismerjük saját magunkat, a zavaros álmodozásaink miatt valamilyen szerepet veszünk fel, amelynek az eljátszása szenvedést okoz elsősorban saját magunknak. Ehelyett a szerepjáték helyett, ha elkezdi az ember megismerni saját magát, akkor már nem lesz szüksége - hiánypótló - szerepekre. Minden helyzetben figyeli saját magát. Így később már engedékenyebb lesz másokkal szemben is, mert felismeri, hogy mindannyian hasonlóan működünk, hasonlóak vagyunk. Mindannyian szeretnénk elkerülni a szenvedést és mindannyian boldogok szeretnénk lenni."


Mennyire zavaros a magyarok tudata?

 

„Nem hinném, hogy a magyarok tudata zavarosabb lenne más nemzetek polgáraiénál. A zavarodottság nem faji, vagy nemzeti alapú, hanem pontosan saját magunk nem ismerésén alapul. Természetesen nagyon könnyű szerepeket adni, manipulálni olyan emberek tömegeit, akik nem ismerik fel a bennük lévő óriási lehetőséget. A felvett külső szerepekkel is csak a boldogságot keressük, és mivel a „szerep" nem belülről fakad ezért időről -időre meghasonulhatunk, belefásulhatunk, és egy újabb, egy jobb szerepet keresve folytatjuk a rohanásunkat az életünk mellett. De ha végre a saját szerepünket játszanánk, és nem szeretnénk mindenáron „hősök" lenni, akkor nem elrohannánk az életünk mellett, hanem átélnénk és „kiélveznénk" az ebben rejlő lehetőségeket. Az is tény, hogy a nagy városokban sokkal több a "csábítás" lehetősége, és könnyebb nem észrevenni magunkat. Olyan információ halmazt kap az ember nap, mint nap, hogy nem marad ideje saját magára. Ezért is léteznek az elvonuló helyek ( például a tari Körősi Csoma Sándor Emlékpark), ahol az ember rádöbbenhet az előzőekben leírt igazságokra és új irányt adva az életének, egy idő után a nagyvárosban is meg tudja azt valósítani."

Miért mondjuk, hogy az elménk természete isteni? Azért, mert túl van minden szenvedésen, mentes minden zavarosságtól, és lényege a legmagasabb, tiszta boldogság. Ez a boldogság más, mint a mi közönséges boldogságunk. Nem átmeneti boldogság, amely a dolgok függvénye, és az „én" és a „más" viszonyaira alapul, hanem olyan boldogság, amely az elme természetes sajátja, minden kettősségen túl. Ezt a boldogságot nem befolyásolhatja semmilyen félelem vagy szenvedés. Ez a valódi és rendíthetetlen boldogság maga az istenség.

„A közösség távlati tervei közt szerepel, biztosítani a lehetőséget minden érdeklődő számára, hogy észrevehesse az igazi lehetőségeket az életében. Ennek e célnak megfelelően szervezünk tanításokat, elvonulásokat, nagy "Buddhista" rendezvényeket, amelyeken mindenki a maga módján tud kapcsolódni, illetve részt venni ezeken az eseményeken. Ennek megfelelően építünk egy új, nagy, tibeti stílusú templomot, mely az egyetemes női energiát képviseli „buddhista köpenyben". Terveink szerint a „Szabadító Buddha Anya" templom az év szeptemberében készül el és nyílik meg az érdeklődők számára."

 

 

 

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2010.04.08 00:44:58nanemúgyvanaz

  A kereszténységet sosem propagálják az ilyen és hasonló oldalakon.

  Milyen érdekes.


  "Valamilyen szinten mindenkinek zavaros a tudata. Egyetlen perc alatt sok eszme és gondolat szalad át elménk vetítővásznán. Csukd be a szemed és próbáld csak két percig a figyelmedet a lélegzéseden tartani. "

  Ezt hívják

  AUTOGÉN TRÉNINGNEK.

 • 2010.04.08 08:52:04truth-love

  A lélegzés figyelése valóban egyfajta tréning, mint minden más úgynevezett meditáció! De Buddha tanítása NEM EZ! Ugyanúgy ahogy Jézus tanítása sem az amit a mostani úgynevezett egyház tanít!

  Buddha legfőbb tanítása nem a „Négy Nemes Igazság" ! Talán a Gyémánt szútrában van legjobban összefoglalva. De amikor megvilágosodott a bódi fa alatt és megkérdezték "Uram mit tapasztaltál? Mondd el nekünk!" hosszas hallgatás után, többszöri unszolásra csak annyit mondott "ezt senki nem fogja megérteni". Miért? Azért meg megérteni a végső Igazságot nem lehet, de felismerni, átadni igen. Ez az átadás pedig nem a szavak, tanítások útján működik. Hanem úgy ahogy ez pl. Kasjapával is történt! Ahhoz hogy ez megtörténjen pedig egy valódi Guru, egy ÉLŐ MESTER kell! Na ebből nincs sok!

  Ezt a meditálós dolgot - ahogy Mesterem mondta félig viccesen - azoknak találta ki Buddha, akiken látta, hogy még nem elég érettek az Igazság befogadására és legalább addig sem fogják zavarni, míg elméjüket lekötik ezzel a tevékenységgel!:-)

  Az egy óriási tévedés, félreértés a mai buddhisták között, hogy az elméjüket próbálják "tisztítani" és elérni valami felsőbb, magasabb rendű tudatosságot. Csak tanácsképp: bármi ami ITT és MOST nincs jelen, csak valami módon fogod elérni a jövőben pl egy gyakorlás által, azt egyszer el is fogod veszíteni.

  Bármi ami jön vagy megy az NEM a Végső Igazság!

 • 2010.04.08 09:41:19droid

  "Ezt hívják
  AUTOGÉN TRÉNINGNEK. "

  Ma. Meg az elmúlt pár évben (évtizedben?). Előtte meg úgy hívták, hogy siné.

  Truth-love: én nem ismerek olyan buddhista mestert, aki szerint a meditáció haszontalan, Te igen? Persze te ülhetsz a fenekeden és várhatod, hogy majd jön a felismerés, de szerintem ne adj tanácsokat.

 • 2010.04.08 10:33:33Pingvin

  "Fontos már az elején tisztázni, hogy a Buddhizmus nem vallás"
  Vazz, akkor minek a templom? ("Ennek megfelelően építünk egy új, nagy, tibeti stílusú templomot"), szvsz, csak vallásoknak kell templom - másmilyenről nem tudok. Minden vallás útmutatás-gyűjtemény, hogyan cselekedj, mit, hogyan kell értelmezni a világban. A kerszténység elég vacak a többivel együtt, nekem is inklább a buddhizmus jön be mint "eszme", de nem mint "vallás" - mert annak ez is vacak.

  Nincs különbség ffi és nő közt, de azért az egsekig magasztalják a nőket és az anyaságot..., bakker, miért, apának lenni az mi? Leadtad az "anyagot" húzhacc? Még tempomot is kapnak a csajok..., bakker, meg minek női kolostor meg ffi külön, nem egyenlőek???? Mi a probléma, ha együtt vannak?

  Maurice74: nem "Egyenlőre csak az biztos", hanem: Egyelőre csak az biztos! nem focimeccs : )

  nanemúgyvanaz : a krisztiánizmusodat épp eleget propagálták idáig, asszem pl. Amerika őslakosai tudnának mesélni róla, neked meg ez a fő porblémád, h kivel kezdik? Vazz, máglyát neki!

  Megnyugtatásul: az adóm "vallási 1%-át" a buddhistáknak adtam : ) maradok ateista ; D

 • 2010.04.08 10:39:47truth-love

  A valódi Mester vagy Guru se nem buddhista, se nem keresztény, se nem hindu stb. kedves droid (nomen est omen:-))! És hát persze, hogy a buddhista mesterek nem mondják azt hogy ne meditálj, mert akkor mi lenne velük? Nem lenne munkájuk:-) Természetesen ezzel nem azt mondtam, hogy a meditáció teljesen haszontalan (egy csomó dolognál, tevékenységnél sokkal jobb, de itt most ezt nem fejtem ki bocs), csupán azt, hogy a Végső Igazság nem ismerhető fel a meditáció ÁLTAL! Nagy különbség!

  Ahogy írtam, bármi ami jön és megy NEM a végső Igazság! A igazi felismerés ITT a jelenben VAN és nem LESZ!

  A tanács meg tanács, nem erőszak! Ha megfogadod jó, ha nem az is jó! És ahogy én sem vitatom el, hogy Te tanácsot adhatsz bárkinek is - (függetlenül, hogy annak hasznosságáról esetleg nekem mi a véleményem) mint ahogy adtál is nekem tanácsot, amit köszönök - légy kedves és te se vitasd el, hogy tanácsot adhassak!:-)

  Om Tat Sat!

 • 2010.04.08 10:47:18droid

  Ahh, akkor az összes buddhista irányzat félreértette a Sakjamunit, de szerencse hogy Te és a Mestered tartjátok az igazi átadást :)

 • 2010.04.08 10:56:55truth-love

  Bocs, kimaradt!

  Buddha soha nem mondta, hogy meditálni KELL!

  De ha annak az egyszerű igazságnak a mentális felismerésével is probléma van, hogy ha valami újat kapsz, ami eddig nem volt a birtokodban (ezt jelenti a jön és megy) azt egyszer el is fogod veszíteni (lásd még a test születése és halála), akkor túl sok értelme nincs a párbeszédnek.

  De ha érted ezt (én biztos vagyok benne, hogy érted), akkor természetesen van:-)))

  Üdvözlettel!

 • 2010.04.08 12:11:37droid


  "Buddha soha nem mondta, hogy meditálni KELL!"

  Hát ezt nyilván nem tudom cáfolni, de gondolom te sem tudod igazolni. Viszont amennyire én értem, a buddhista tanítók sem azt mondják, hogy a meditáció által valami újat kapsz, hanem azt, hogy mindig is ott volt, amit keresel. Ami megjelenik, az a lehetőség, a lehetőség a felismerésre. Erőltetni nem lehet, az ideális körülményeket biztosítani igen. Erre módszer a meditáció, és szerintem azt sem állítják, hogy az egyetlen.

  Elárulod, ki a Mestered?

 • 2010.04.08 12:27:51truth-love

  Miért kevered ide az átadást? És miért ironizálsz ahelyett hogy valami értelmes "ellenérvet" írnál? Mi az amivel TE nem értesz egyet és szerinted mi az ami nem igaz abból amit leírtam? Ez párbeszéd lenne. De persze tudom, hogy a párbeszéd rákényszerítene arra hogy végig gondold amit írtam és ezt a veszélyt nem mered felvállalni.

  És igen! Az összes buddhista irányzat félreértette a Buddhát. Ezért nevezik magukat buddhistának és nem Buddhának!

  Csak egy kérdés: Kásjapa vagy akár Bódidharma vajon buddhistának nevezte saját magát? Ugye nem. Miért? Mert Ők maguk a Buddha!

  De ugyan ez történt a keresztényekkel is:-) Egy kezemen meg tudnám számolni hány ember értette meg Jézust valójában! Ebből a szempontból Buddha "sikeresebb" volt, mivel ott ez több embernek sikerült:-)))

 • 2010.04.08 12:54:53truth-love

  Mea culpa:-) ez a hozzászólás még nem volt a lapomon, amikor az előzőt írtam ami 13:27-kor került kiküldésre. Tehát a miért nem kérdezel rész nem aktuális:-)

  De pont beleakadtál a "leglényegtelenebb" mondatomba:-) No nem baj. Erre is válaszolnom kell, még ha ez esetleg nem is olyan igazolás, amilyen meg fog győzni:-): azért nem mondta soha hogy KELL, mert az nem lett volna igaz. Márpedig Ő csakis kizárólag igazat beszélt!

  Kicsit bővebben. A meditáció térben és időben zajlik. Van a meditáló, van maga a meditáció tárgya és van maga a meditáció folyamata. Másképp: az elme koncentrál valamire egy technika által pl. ilyen a vipasszana is.

  De eközben pont arra nem vagy tudatos, hogy KI AZ AKI MEDITÁL? Ki az aki ezt meditálót, a meditáció tárgyát és a folyamatot is látja, megtapasztalja egyazon időben!:-) Egyszerűbben a Ki vagyok Én valójában? kérdés az amelyet elfelejtenek feltenni maguknak!

  És bocs ha esetleg úgy tűnt, hogy sarkosan fogalmaztam, de szükség volt rá:-) mert így legalább sikerült felkelteni az érdeklődésedet:-)

  Advaita "vonal". Sri Ramana Maharishi - Sri H.W.L. Poonja - Sri Madhukar. Ez a "mestervonalam":-)

  madhukar.org

  Üdvözlettel!

 • 2010.04.08 13:49:05droid

  Én kérek elnézést a szurkálódásért :)

  OK, elhiszem, hogy Buddha sosem mondta, hogy meditálni KELL, mint ahogy valószínűleg azt sem, hogy megvilágosodni KELL. Szerintem inkább ilyesmit: "Ha akartok, tudok segíteni." Itt csatolnék vissza a tanácsra: akkor érdemes adni, ha kérik. Ahhoz hogy kérjék, legjobb ha példát mutatsz :)

  Én nem gondolnám, hogy az egyszeri buddhistának ne jutna eszébe a "Ki meditál?" kérdés, sőt. Csak szerintem ezt a választ sem lehet megadni szavakkal. Itt is a felismerés a kulcs. És hogyan várhatjuk el a hétköznapi, érdeklődő emberektől, hogy rögtön erre a kérdésre összpontosítsanak, ha egy jól meghatározott formán sem tudunk akár csak percekig zavartalanul időzni? Szerintem ezért is jó módszer a meditáció, mert kialakít egy olyan megszokást, hogy a figyelmet egyre inkább képesek legyenek szándékosan egy dologra irányítani. Aztán ha azt az egy dolgot is megszüntetjük, akkor marad a puszta tudatosság, és jöhet a felismerés: e meditáció folyamata - a meditáló - és a meditáció tárgya nem különbözik :)

  Ezért nem értem, miért sugallod, hogy meditálni időpocsékolás, és csak annyira jó, amennyire elveszi az időt a rosszabb tevékenységektől.

 • 2010.04.08 15:10:40truth-love

  Valóban:-) Megvilágosodni sem KELL! Mivel már most is az vagy amivé válni akarsz:-) Nem azért vagy itt hogy példát mutassak! Az amúgy sem segítene senkinek:-)

  Nem a "Ki meditál?" kérdés észbejutása a lényeg. Mert az még nem segít, de első lépésnek az sem lenne rossz:-) Hanem arról, hogy tedd fel magadnak a kérdést Ki az aki meditál? Ki vagyok én valójában? És ha egyetlenegyszer igazából jól kérdezed ezt, akkor megtapasztalod, hogy ez hogy működik:-)

  Nem várok el semmit az emberektől. Minden úgy jó ahogy van. De ha a szabadság, az igazság utáni vágy elég nagy akkor minden magától fog történni:-)

  Ha lemész egy edzőterembe és fizikai gyakorlatokat végzel, akkor annak eredménye is fizikai lesz (izmos test). Ha mentális gyakorlatokat végzel (pl. meditáció), ami az elme nélkül lehetetlen, akkor annak eredménye mentális lesz (nyugodtabb elme, kevesebb gondolat). De mi szükség van egy izmos elmére, mikor oda, amiről beszélünk az elme nem léphet be! Mivel ez a "dolog" az elménél nagyobb:-))
  Látom a lecke a meditációról anyagot jól megtanultad:-)
  De ki szünteti meg a végső dolgot amin meditálsz? Te? Ugye ki más tenné:-) Ha pedig te szünteted meg, akkor miért nem teszed most azonnal? Miért halogatod?

 • 2010.04.08 15:13:35truth-love

  De ha valaki szeret meditálni. Tegye. Semmi baj nincs vele. Csak tudd, hogy az mire jó. Én is leülök néha, mert fizikailag jó a testemnek. De ennyi és nem több, nincs elvárásom vagy célom vele kapcsolatban:-)

 • 2010.04.08 15:52:57droid

  Bocsi, csak az utolsóra válaszolok, vége a melónak...

  Miért halogatom? Mert ha nincs tárgya a meditációnak, rögtön eszembe jut a TV műsor, a vacsi, a szoftver, amin dolgozom, stb. Magára az éberségre figyelni szerintem kb. lehetetlen a hétköznapi embernek, viszont valahol el kell kezdeni az összpontosítást... persze lehet hogy elég egy kérdést *igazán* jól feltenni, és már meg is van a válasz. Ha ez a Te utad, sok szerencsét :)

 • 2010.04.08 15:57:14droid

  UI: Egyébként az általam ismert meditációkban megvan az a pont, amikor megszűnik a tárgy, ez is a gyakorlat része, minden alkalommal.

 • 2010.04.08 17:25:33droid

  Még egy apróság, hazafelé jutott eszembe. Adott két állítás:
  - Buddha mindig és csakis igazat mondott
  - Buddha a meditációs mesét azért találta ki, hogy lerázza az éretleneket

  Csak én érzek ellentmondást? Bár ezt inkább a Mesterednek kellene felvetni.

 • 2010.04.08 20:13:46truth-love

  És akkor minden alkalommal megvilágosodsz?

 • 2010.04.08 20:24:55truth-love

  Nincs ellentmondás! Buddha mindig igazat mond és akin látta, hogy még nem kész befogadni a végső igazságot (mivel valami más mindig jobban érdekelte a tanítványt - pedig akkor nem is volt TV:-) - mint a Igazság) így hogy mégis ott maradjon vele, de ne zavarja a többieket ezt a gyakorlatot adta nekik. És ezt a többség megértette:-)

  Egy bölcs társaságában még akkor is sokkal értékesebb az idő eltöltése ha nem is értik meg, mint valami mással való foglalatosság.

  Buddha mondta (bár nem emlékszem szó szerint): ha valaki csak annyi időt tölt el a valóság IGAZI keresésével míg egy hangya a harmadik szemtől elér az orrhegyig, akkor az sokkal értékesebb mint ha életek sorát jó cselekedetek, helyes életmód stb. követésével töltené el.

 • 2010.04.08 20:26:47truth-love

  Ez az U.I.-dra vonatkozó kérdés:-)

 • 2010.04.08 23:44:45droid

  Az elmélyülés jelentőségében egyetértünk (mármint én is így hallottam, bár azt hiszem más tanító elmondásában és más hasonlattal), az ellentmondásban nem annyira. Gondolod, hogy néhány tanítvány (vagy akkori "többség", ahogy írod) nyugalma érdekében olyan téveszmét indított volna útjára, ami a mai napig emberek milliárdjaiban keltett és kelt zavart? Én nem gondolnám ezt egy megvilágosodott tanítóról.

  UI. minden alkalom egy jó esély :)

 • 2010.04.09 07:29:05truth-love

  Buddha nem indított el semmit! Főleg nem téveszmét!
  Ha tudod ki vagy, akkor azt is tudod, hogy minden egy, megvilágosodás nem létezik és tulajdonképpen soha semmi sem történt! Nincs út vagy ösvény. Tanítás, tanító, tanítvány nem létezi. Ez igazság!

  Ha bemész a moziba és megnézel egy filmet nem aggódsz pl azon emberek miatt akiket esetleg megölnek igaz? Mert tudod, hogy illúzió:-)

  A nyugalma érdekében, mint írtam egy félig vicces kijelentés volt, ami rámutat az igazságra:-)) Ne akadj fenn ezen!

 • 2010.04.09 10:04:30droid


  "Megforgatta a tan kerekét" - talán mégis történt valami...

  Na most biztos név szerint kéne idéznem valakit, de nem tudom, így csak a lényeg: azok, akik azt gondolják, hogy a világ valódi, olyan buták, mint egy tehén. Akik, azt gondolják, nem valódi, még náluk is butábbak :)

 • 2010.04.09 11:37:00truth-love

  Az idézetek nem segítenek Neked! De látom nagyon ragaszkodsz hozzájuk!

  Az Igazság nem a szavakban van!

  Ebben a témakörbe a valóság (vagy más néven igazság, tudat stb. ezek szinonimák) szó arra utal, hogy valami olyan ami mindig létezett, létezik és létezni fog, SOHA nem változik, állandó, halhatatlan, így mindenki számára ugyanaz. Minden más ebben az értelemben nem valóság, illúzió! Ettől még a körülöttünk lévő világ ebben a pillanatban tűnhet létezőnek!!! De a folyamatosság és állandóság próbáját nem állja ki igaz?

  Keresd azt, ami állandó, ami soha nem változik, és mindig jelen van! Persze csak ha érdekel! De kit nem érdekel a Boldogság-Szeretet-Béke-Csend?

 • 2010.04.09 12:59:55droid

  Idézetek: nem szégyen bölcs embertől idézni, te is ezt teszed többször.

  Igazság a szavakban: nem lehet kifejezni, de jobb híján ezt használjuk egymás közt.

  Buddhisták, mint elnevezés: valóban nem túl találó, de ez a tanításokat vizsgálókat és a módszereket gyakorlókat nem téveszti meg. A buddhák elnevezés sokkal kevésbé lenne szarancsés, már csak azért is, mert ez mindenkit magában foglal, nem csak a buddhistákat.

  A valóság illúzió: szerintem pont annyira, mint egy álom. Amíg tapasztalod, véresen komolynak tűnik. Amikor felébredsz: rájössz, hogy csak a tudat játéka. Túl komolyan venni: hiba. Figyelmen kívül hagyni: hiba. Szerintem erről szól az idézet.

  Miután Sakjamuni ráébredt tudata (és a világ) valódi természetére, nevetve hagyhatta volna maga mögött az egészet, mondván: csak illúzió. Miért nem tette? Mert a megkülönböztetés nélküli együttérzést is tökéletesen megvalósította, és mivel a lények szenvedtek, megosztotta velük a tanításait. Ezért gondolom, hogy - ha már tanított - senkit nem vezetett félre.

  Úgy tűnik, mindössze a módszerek hasznában van igazi vita közöttünk. Mélyebb vizekre (mint pl. a világ és a dolgok ürességtermészete) most nem eveznék, egyrészt mivel a megértésemet sem tartom olyan tisztának, hogy nyilvánosan vitába szálljak a buddhista világnézet védelmében, másrészt ez a szövegdoboz is egyre zsugorodik, ahogy újabb témákat érintünk :)

  Mindenesetre sok sikert kívánok a (látszólagos) ösvényen haladáshoz!

 • 2010.04.09 13:33:55Csizmácska

  Nem értem a Szabadító Buddha Anya temploma kifejezést én sem? Megnyílik a látogatók előtt? Ez egy sztúpa lesz? És hol?
  Köszi előre is a magyarázatokat!

 • 2010.04.21 15:13:14tátika

  Voltam Taron, ahol az a templom épül és ott a következőket mondták:

  "Normál, mindenki számára látogatható templom lesz. Nem sztupa. Az már régóta van."
  Tényleg lehet már látni a dombtetőn, hegyoldalban egy jó nagy épületet. Állnak a falak, de még vakolatlan.
  Ugyanott a sztupa mellett van egy kis házikó, amiben különböző írások olvashatóak, és az egyikben tényleg az áll, hogy a buddhizmus nem vallás. A tibeti nyelvben nincs ilyen szó, csak valami olyasmi, hogy" belső út, belső ösvény." Lehet, hogy mi nyugatiak találtuk ki, hogy bekategóriázzuk a "kopaszokat".

  Ennyit tudok hozzá tenni, de akit érdekel mennyen el és nézze meg maga.
  Van még egy ajándékbotocska, ahol lehet kérdezni az eladóktól.

 • 2010.05.14 18:08:35Roni

  A cikk kritikája: http://www.buddhapest.hu/2010/04/buddhista-cikk-cincalasa.html

Blogok, amiket olvasunk

MAI MANÓ 6 híres első kép a természettudomány világából

A tornádóról egészen odáig a legtöbben azt hitték, csak valami babonás mendemonda, ami nem is létezik. Híres első képek.

SCHRÖDINGER Közeli vagy távoli jövő a fejátültetés?

A sajtóban néha elő-előbukkan egy hangzatos főcím, néha olyan is, amely 2017 végére már komplett fejátültetést is sugall. Mennyi igazság lehet ezekben? Hol tart a tudomány jelenleg?

HEALTH A legjobb módszer, ha leszoknál a dohányzásra

A leszokás sikerrátája "natúrban" csak 5-7 százalék. Ha viszont felkészülten állsz neki, ezt 50-70 százalékra növelheted. Leszokás lépésről, lépésre.
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta