SPIRIT

A legromantikusabb vallás és követői

2010. május 10., hétfő 11:37

islam_mKézzel szőtt keleti szőnyegek, a Kába köve, dzsinnek, zarándoklat Mekkába, a Szent Mecsethez... Világvallások sorozatunkban most ismerkedjünk meg a világ egyik  legromantikusabb vallásával, az iszlámmal. Félreértések, sokat vitatott témák és tények.

Az a muszlim, aki aláveti magát Isten akaratának

Az iszlám a kereszténység után, 1 milliárd 570 millió követőjével a világ második legnagyobb vallása. Ez az arány a Föld népességének 23%-a. Követőinek 18%-a arab, 82%-a nem arab nemzetiségű. Az iszlám hitrendszer és vallásgyakorlat alapja Isten (Allah) szavának tekintett kinyilatkoztatások gyűjteményének, a Koránnak tanulmányozása, amelyeket Mohamed próféta adott át követőinek a 7. század első harmadának végén. A próféta halála után két évtizeddel a szellemi javakat a Koránban gyűjtötték össze követői, a muszlimok (magyarul muzulmánoknak, mohamedánoknak is szokás nevezni őket). Az iszlám kezdettől fogva úgy tekint önmagára, mint a judaizmus és a kereszténység közvetlen és utolsó utódjára, azaz a három vallás által imádott egyazon Isten legújabb és egyben legutolsó, hamisítatlan kinyilatkoztatásainak birtokosára. Ennek megfelelően a Korán Ábrahámot (Ibráhím), Mózest (Múszá) és Jézust (Íszá) egyaránt prófétának ismeri el, és Mohamedet tekinti a „próféták pecsétjének", azaz az utolsó, kinyilatkoztatásban részesülő prófétának.

A Korán az iszlám elsődleges és legfontosabb forrása.

A muszlimok szerint Isten által kinyilatkoztatott mű, és Isten szavait tartalmazza. Bár az iszlám az Isten által leküldött többi könyvet is elismeri (Tóra, Biblia), egyedül a Koránt tartja romlatlan, változatlan formában megmaradtnak. A Korán kizárólag a Mohameden keresztül kinyilatkoztatott szövegeket tartalmazza, más prófétákra és kinyilatkoztatásokra csak ezen keresztül utal.

 

02

 

Az Iszlám szó az „sz-l-m" tőből ered, ugyanabból, amelyből a béke (szelám). Vallási jelentése: az Egy Igaz Isten akaratának való alávetés, önmegadás. Az az ember, aki aláveti magát Isten akaratának: muszlim. Az Iszlám elutasítja, hogy Isten bármiféle különbséget tenne az emberek között származásuk, nemzeti hovatartozásuk, fajuk vagy bőrszínük alapján. Hitük szerint csak az Istenbe vetett hit és a jó cselekedetek vezetnek a Paradicsomba. Kevesen tudják, hogy a „mohamedán" elnevezés, amelyet a nyugati társadalmakban használnak, sértő a muszlimok számára, hiszen a muszlimok sem Mohamedet nem imádják, sem más teremtett lényt. Hitük szerint kizárólag csak Allahot szabad imádni. A muszlimok teljes mértékben elfogadják Isten előírásait és tanításait, úgy, ahogy azt Allah a küldöttének Mohamednek kinyilatkoztatta.

A titokzatos Fekete kő

Minden muszlim kötelessége életében legalább egyszer elvégezni a zarándoklatot Mekkába, a Szent Mecsethez. A mekkai zarándoklat időponthoz kötött, nem lehet bármikor elvégezni, hanem az iszlám naptár Dzú l-Hiddzsa hónapjának (a muszlim holdnaptár 12. hónapja) 8. és 10. napja között történik. A Fekete kő (helytelenül szokás Kába kőnek is nevezni) az iszlám hitrendszer szent relikviája. Szaúd-Arábiában a mekkai Nagy Mecset (Meszdzsid al-Harám) közepén álló ókori, kocka formájú kőépítmény, a Kába, a muszlimok számára előírt zarándoklat célpontja, az iszlám legfőbb szentélye. A Kába dél-keleti sarkában, körülbelül másfél méter magasan van beépítve a szentély „alapköve", a Fekete kő.
A Fekete kő kis méretű, kb. 30-40 centiméter átmérőjű, és tojás alakú. A geológusok biztosak abban, hogy egy meteorit darabja, ami légbuborékokat rejt, színét pedig magas vastartalma adja. A kőhöz több évezredes hiedelmek fűződnek: az iszlám hívők isteni jelnek tekintik, úgy tartják, ez Allah földre szállt jobb keze (a jobb kéz allegória, ami alatt Isten emberekkel kötött szövetségét értik). A Kábához irányuló zarándoklatok már Mohamed ideje előtt is azzal végződtek, hogy a hívők megcsókolták a varázserejűnek tartott Fekete követ. A muszlimok hiszik, hogy a kő az égből, az Édenből hullott le Ádám és Éva idején, hogy Ádám megtisztulhasson, miután kiűzetett a földi Paradicsomból. A kő eredetileg fehér volt, és csak azután lett fekete, hogy magába szívta az emberek bűneit.

 

03

 

Az eredendő bűn fogalma idegen az iszlámtól

Az iszlám szerint amit az első emberpár elkövetett, Allah megbocsátotta nekik, hiszen miután ettek a tiltott fáról, megtanította nekik, hogyan kérjenek bocsánatot: „Ádám ezután szavakat kapott Urától, és Ő kiengesztelődött iránta. Bizony Ő a Kiengesztelődő, az Irgalmas" (Korán 2: 37). Ezek a szavak a következők voltak: „Urunk! Vétkeztünk magunk ellen. Ha nem bocsátasz meg nekünk és könyörülsz rajtunk, akkor bizony a vesztesek közé fogunk tartozni!" (Korán 7: 23). Ezért a bűnt az ő leszármazottjaik már nem hordozzák, tehát eredendően senki sem születik bűnösnek. Az emberiség Ádám és Éva botlása nyomán népesítette be a Földet, és ez az eset indította el mindazt, amire Allah ezt a bolygót eredetileg teremtette. Az embereknek ugyanis ide kell születniük, majd megpróbáltatásokon kell keresztül menniük, azután meghalnak, majd Allah előtt számot kell adniuk arról, hogyan cselekedtek mindazzal, amit kaptak evilági életükben.

Az iszlám magyar földön

Történelmünk folyamán többször is kapcsolatba kerültünk iszlám hitű népcsoportokkal. Már a honfoglalás előtt, a Kazár Birodalom területén érintkezésbe léphettek őseink muszlim közösségekkel, majd a középkor során többször érkeztek muszlim bevándorlók az ország területére, akik megbecsült harcosok, kereskedők voltak, vagy kézművesekként, esetleg pénzemberekként tagolódtak be a korabeli hazai viszonyokba. A muszlimokat ebben az időben böszörményeknek, izmaelitáknak vagy kálizoknak nevezték.

Jelenleg megközelítőleg tizenötezer muszlim él az országban, akik három vallási szervezetbe tömörülnek. A legnagyobb közösség az Iszlám Egyház, a Dar Al Salam mecset fenntartója, tagjai főleg külföldi üzletemberek, diákok. A Magyar Iszlám Közösség főleg magyar tagok részvételével alakult, nagyobb taglétszámmal rendelkező szervezet még a zömmel magyarok alkotta Magyarországi Muszlimok Egyháza. Ezek mellett különböző jellegű iszlám alapítványok és iszlám egyesületek működnek, többnyire külföldi származású muszlimok vezetése alatt. Mindhárom szervezet deklarálja a más egyházakkal kialakítandó baráti viszony fontosságát, a párbeszéd szükségességét a kölcsönös megértés jegyében, és elhatárolódik a terrorizmus minden fajtájától.

Számos félreértés övezi a dzsihád szót is, ami arabul igyekezetet, erőfeszítést jelent, nem pedig szélsőséget és nemzetközi terrorizmust. A Korán Allah útján való hadakozásként említi, és a szövegkörnyezettől függően hol fegyveres harcot, hol erkölcsi, morális törekvést ért alatta.

Az ember egy méltósággal felruházott teremtmény

Hogy tisztán lássunk a hazai kérdésében, felkerestük Abdul-Fattah Munif iszlám szakértőt, a Magyarországi Muszlimok Egyházának képviselőjét. „Az iszlám vallás kisebb-nagyobb megszakításokkal immár több mint ezer éve jelen van Magyarországon. A muszlimok mindig is békés viszonyban voltak a nem muszlim többségi népességgel, társadalommal, a török hódoltságot leszámítva, amikor ez a viszony küzdelmes volt, bár ez az időszak egyáltalán nem minősíti a hazai muszlimokat, akik nemcsak kereskedők és katonák voltak, hanem áttért magyarok is voltak köztük szép számmal. Arról nem is beszélve, hogy a törökök számos olyan emléket hagytak maguk után, amelyek hozzátartoznak a magyar városok építészeti jellegzetességéhez. A muszlimok manapság szerves részét képezik a magyar társadalomnak, új színt hozva a magyar kultúrába. Egyházunkkal részt veszünk a vallásközi párbeszédben, Pécsett pedig a napokban szervezünk nagyszabású Iszlám Napot főként magyar származású muszlim előadók, művészek részvételével."

Megkérdeztük, hogy vannak-e magyarországi mecsetek és milyen a nemek aránya a hazai iszlám közösségekben: „Az egyetlen valódi mecset a Jakováli Hasszán Dzsámi Pécsett (a 16. században épült). Közösségünk engedélyt kapott arra, hogy ezt a Dzsámit használhassa a pénteki imádkozás elvégzése céljából. Emellett létezik az Iszlám Kulturális Központ, Egyházunk székhelye Budapesten (XI. ker. Sáfrány u. 43), ahol van imahely is. Számos egyéb imahely áll a muszlimok rendelkezésére, akár a fővárosban akár vidéken. A nemek arányáról nincs pontos kimutatás, de elképzelhető, hogy a hazai közösségekben valamennyivel több nő van mint férfi."

A cikk második része:
A Korán a nők egyenlőségét hirdeti


www.mohamed.hu
www.iszlamweb.hu

 

cikk-tipus-linkek

Háromszáz évig élhetsz, ha akarsz

A buddhizmus nem tesz különbséget férfi és nő között

 

 

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2010.05.10 21:48:05Daily Shark

  Azért van pár furcsaság, ami kimaradt.
  Tudomásom szerint (elég sokszor jártam már több muszlim országban) a Koránt csak eredeti nyelven lehet tanulmányozni, azaz minden hívő muszlimnak meg kell tanulnia arabul.
  Ez eleve meglehetősen megnehezíti egy nagyon régen keletkezett, régies, gyakran szimbolikus szöveg értelmezését, főleg olyanok számára, akiknek még a tanulás is nehezen megy, nemhogy egy másik nyelv olyan szintű gyakorlati elsajátítása, ami lehetővé teszi egy nem éppen egyszerű szöveg megértését.
  Így sajnos nagyon tág teret enged a félreértelmezésnek és a papok saját értelmezésének másokba szuggerálására.
  És van pár alighanem roppant igazságtalan szabálya.
  Elvileg a nőt és a férfit egyenlőnek tekinti, a gyakorlatban azonban szigoróan behatárolja a női és férfi szerepköröket.
  A nők beburkolása is elvileg a "védelmükben" van, mert az iszlám szerint ezzel jelentősen csökken a szexuális vágykeltés a férfiakban. Ezzel gyakorlatilag azt mondják ki, hogy a férfi nem tehet róla, hogy ha szexuálisan zaklat egy nőt, ha az nem takarja el magát, hiszen ezzel provokálja, tehát mintegy leveszi a felelősséget a férfi válláról.
  Mellesleg a testet-hajat beburkoló nő ugyanúgy tud szexuális vágyat gerjeszteni, mint egy szexis miniruhás.
  A vonzó arc, egy szép kéz, formás lábfej, egy tekintet minden további nélkül kiváltja, azaz nem sok haszna van a dolognak a gyakorlatban.

 • 2010.05.11 09:52:50Hugo

  http://dzsihadfigyelo.com/videok/

  miért törlitek a commentem?
  csak ellentétes vélemény.
  Ha olyan romantikus az iszlám akkor miért baj ha a másik oldalt is bemutatja valaki?
  Nézzetek végig egy jó kis iszlám megkövezést vagy becsületgyilkosságot az is olyan romantikus.....

 • 2010.05.11 09:56:24Hugo

  vagy nálatok már működik a keleten már megszokott iszlám cenzúra?

 • 2010.05.11 09:59:10Hugo

  Aisha mesélte: A próféta hat évesen házasodott össze vele és kilenc évesen hálták el a házasságot. Ezután 9 évig maradt vele (Mohamed haláláig.). Bukhari 7.62.64

 • 2010.05.11 14:37:15Hugo

  Mai hír az indexről:

  http://index.hu/kulfold/2010/05/11/megmergezik_az_afgan_lanyokat_csak_azert_mert_iskolaba_jarnak/


  olyan romantikus....

 • 2010.05.11 15:11:07amahmed

  Hugo!

  Sajnos,még mindig az a baj az emberekkel,hogy nem tesznek különbséget a muszlimok emberi gyarlósága és az igaz iszlám között!Egy vallást nem a tévelygő emberek cselekedetei által kell megismerni és megítélni,hanem az eredeti tanok alapján!Ajánlom figyelmedbe,hogy hiteles forrásból tanulmányozd az iszlámot és ne légy részes annak befeketítésében!Isten adja,hogy tisztán lásd az igazságot és vezessen az igaz útra,részesítsen téged a Mennyország legnagyobb jutalmaiban!Ámen

 • 2010.05.11 16:54:13amahmed

  Hugo!

  Bocs,most látom,hogy a te kommentjeid közül van ,amelyik arra utal,hogy ismered a hiteles forrásokat is(Aisha...).Akkor meg nem értem ,a többiben miért hagyatkozól olyan hírekre,amelyeken tisztán látszik,hogy az emberek(muszlimok) nem az iszlámnak megfelelően cselekednek???
  Gondolom,arról is hallottál már,hogy helytelen az iszlám egy-egy kiragadott részét önmagában vizsgálni,mert félreértéshez vezethet.Képzeld,csak el ha egy tudatlan bennszülött életében először látna mentőt.Azt gondolhatná:mi ez a fülsüketítő,rémisztő hang és ez az őrült sebesség.nem nézne a dolgok mélyére egyszerűen csak elkönyvelné,hogy a mentő rossz,idegesítő és veszélyes.
  Aisha korai házasságáról azt kell tudni,hogy valószínüleg a lányok azokban az időkben,azokon a területeken sokkal korábban értek.Nem kell messzire menni,hogy megértsd: a roma lányok ma is hamarabb lesznek nők.
  Isten adjon neked világos látásmódot!
  Szia!

 • 2010.05.11 17:57:55amahmed

  helyesbítenék:
  1.nem kell,és nem is lehetséges,hogy minden muszlim arabul tudjon.Allahra kell hagyatkozni az igaz út keresésében(ez nem kizárólag elméleti dolog,az ima által,hanem tanulni kell,hiteles tudósokat,könyveket kell figyelmbe venni,igaz úton járó muszlimokkal körülvenni magunkat,józan eszünkre és lelkiismeretünkre hagyatkozni)
  2.a férfiakról egyátalán nics levéve a felelősség.egy számára nem megengedett nő megbámulása is paráznaságnak számít,amiért Allahnál kell felenie az Ítélet napján.
  3.a test eltakarásához,megfelelő viselkedésnek is társulnia kell(pl.: halk beszéd,ne illatosítsa magát az otthonán kivűl,stb.).ha egy nő akármilyen módon kihívóan viselkedik,az bűn és megkapja érte a büntetését Allahtól,ha csak meg nem bocsát neki...(gondolom,hogy isten nem bünteti meg a frissen áttért nőket,hogy nem veszik föl azonnal a kendőt,ha szívükben megvan a szándék arra,hogy minél előbb hijabban járjanak,de ezt eldönteni Allahra tartozik,csak azért fűztem hozzá,mert nem szabad ezt totál mereven értelmezni...)

 • 2010.05.11 22:13:48IQLight

  Üdv amahmed!

  Alapvetően nem Hugo hozzáállásával van baj szerintem, hanem az iszlám európai megítélésével. Csak nézd meg a cikket; ugyanolyan felszínes és pontatlan, mint amennyire felszínes és pontatlan az emberek tudása általánosságban az iszlámról. Vegyük például ezt a mondatot: "Már a honfoglalás előtt, a Kazár Birodalom területén érintkezésbe léphettek őseink..." Olyannyira érintkezésbe léphettek, hogy léptek is, hiszen a kereskedelem alapszükséglet volt a törzsszövetségben, márpedig a kereskedők java muszlim volt. Továbbmegyek: Kazár felügyelet alatt éltek őseink és nem volt ritka a Kazár elöljárók közt sem a vallás.

  Az általad említett "muszlimok emberi gyarlósága" ugyanúgy jelen van a keresztények között is, csak észre kéne venni. És sokkal inkább pénz és politika áll a háttérben, mintsem bármilyen vallás. :(

 • 2010.05.12 09:00:26Hugo

  http://index.hu/kulfold/hirek/2010/05/11/lefejeltek_a_mohamedet_kigunyolo_karikaturistat/

 • 2010.05.12 09:16:31amahmed

  Szia Hugo!

  Szóval nem adod fel az ellen kampányt?
  Nem túl sokat mondó számomra a fenti cikk!nagyjából mindenki tud ezekről a dolgokról.És szerintem senki sem vitathatja(még az iszlám ellenségei sem),hogy minden népnek kötelessége megvédenie a prófétáját, ill. annak becsületét.örüljön az a karikaturista,hogy egyenlőre ennyivel megúszta...
  miért van benned ez az ellen érzés?Pedig egy értelmes embernek gondollak.ne tartozz a szüklátókörűek közé!mi hasznod belőle?jókat lehet csámcsogni a haverokkal ebédszünetben,vagy egy cigi mellett a legújabb bulvár híreken?ugyan már... nöjjünk már fel emberek!!!!!

 • 2010.05.12 09:18:45amahmed

  Kedves IQLight!

  Milyen megnyugtató,hogy már vannak felvilágosult,gondolkodó emberek is Magyarországon!
  Allah jutalmazzon a szavaidért!

 • 2010.05.12 11:28:17Albinobetmen

  Nem is ertem, hogy a noknek miert kell eltakarniuk magukat + halkan beszelni+ne illatositsak magukat stb..... Ez csak azt jelenti, hogy a muszlim ferfiaknak nincs akaraterejuk, onmegtartoztatasuk.. Eletunk vegeig attol rettegni... vajon mikor lesz ez a no pajzan. .
  ez amugyis emberfuggo.. Meg ha egy ferfi tobb feleseget is hazavihet.. akkor vajon a nonek nem lehet szuksege tobb ferfira???? (nem mintha egyetertenek ezzel a dologgal.)

  Rettegni, hogy egy no pajzankodik.... vajon a no nem parazik azon, hogy a ferje milyen nokkel hal?

 • 2010.05.12 11:56:37amahmed

  ezek nagyon összetett dolgok.itt is abba a hibába esnek ,hogy kiemelnek egy dolgot és azt önmagában vizsgálják.lásd mentős példa!sajnos most nincs időm elmagyarázni,hogyan kell értelmezni és a gyakorlatban megélni ezeket a dolgokat.de rettegésről szó sincs.Gondolják,hogy Szűz Mária és a vele együtt élők örökös rettegésben éltek,azért mert az erkölcsös nők eltakarták magukat és nem kívánták senki férfiembernek a fejét elcsavarni?????Csak nézzük meg a szentéletű nöket ábrázoló képeket!Ugye egyik sincs bikiniben???Ébredjetek emeberi elmék!Tegyetek különbséget a hamisság és az igazság között!!!!Tisztuljatok gonosz média által szennyezett emberi gondolatok!!!!(nem fent említett cikkek igazságát óhajtom megkérdőjelezni.de ne keverjük az igaz iszlámot,a félre értelmezésekkel!De egy példa a kereszténységből-hátha ezt könnyebben megértik:a papi cölibátus talán nem Jézus tanításainak félreértelmezése?Pedig a Bibliát magyarul is lehet értelmezni ,ugye???az nem emberi gonoszság szülte intézmény anyagi megfontolásból????Hány pap ,a szeretőjük és a "fattyu" gyermekeik vannak nehéz helyzetben emiatt a főpapok által kitalá törvény miatt,aminek puszta célja,hogy az egyházi vagyon ne legyen örökölhető?)

 • 2010.05.12 11:57:57amahmed

  Bocs a helyesírási hibákért rohanok!

 • 2010.05.12 12:40:53Albinobetmen

  Keresztenyseg? dehogynem!! Penz, penz, penz. De nem is ertem miert kell azt gondolni, hogy mindenki vallasos..

 • 2010.05.15 02:40:16kacce

  A szokásos maszatolás: "kiragadott idézet, kiragadott dolog, nem lehet így értelmezni, félreérthető stb". Ja, és nincs időd leírni a magyarázatot (mert nem tudod elmagyarázni). Akkor inkább ne is írj semmit, mert ez így nem hiteles.
  Mi ez a sok kérdőjel meg felkiáltójel? Ideges vagy?

  Az én elmémmel semmi gond. Kérdezek, mert kíváncsi vagyok. És válaszokat nem kapok, így még több kérdésem lesz végül.

  A legfontosabb kérdésem: MIért küldene Isten egy olyan könyvet/kinyilatkoztatást, amint csak arabul lehet értelmezni? Miért nem küld le egy értelmezhető kinyilatkoztatást, valami olyat, amit értünk és lefordítható minden nyelvre?

  Józan ésszel az ember azt mondja: miért-miért, hát azért, mert ez az egész hókuszpók nem Istentől van, ez az egész csak átverés, szemfényvesztés. Ez csak egy újabb manipulatív valami, amit sok ember elhisz. Isten nem küldött semmi ilyesmit. Isten jó és könyörületes, nem pedig egy bosszúálló lény, ahogy a Korán írja,

  Isten, ha szólni akar, akkor azt úgy teszi, hogy értsük. És akkor nem lesz WTC, meg londoni metró robbantás meg Van Gogh gyilkosság sem...

 • 2010.05.16 09:58:26amahmed

  Kacce!

  Egy-egy részlet kiragadásának figyelembe vételével,nem csak a vallások értelmezhetőek félre.Számtalan példát írhatnék,de írok egy egészen egyszerű hétköznapi dolgot:óvodás gyerekek verekednek és az óvónéni csak arra lesz már figyelmes,hogy Lacika egy jó nagyot beboxol Józsikának.Szerinted egyből Lacikát kell meg büntetni,rossz gyereknek titulálni???Vagy a dolgok mögé kell nézni?
  Vagy a bíróság miért hallgat meg sok-sok embert egy peres ügy kapcsán és tárgyal újra és újra estenként?Vagy a politikusok egymást kritizálva azok programjának egy-egy szeletét kiemelve lehordják azt.pedig egy politikai programot is egészében kell megvizsgálni,ahhoz,hogy valós képet lássunk róla,igaz?
  Szerintem,minden szent könyvet csak a kinyilatkoztatás nyelvén lehet jól értelmezni.Miért vannak különböző keresztény felekezeteknek különböző Bibliái?
  Miért vitatkoznak a tudósok évszázadok óta egy-egy szó helyes fordításán?Mellesleg az arab nyelv napjainkban,a világ jó nagy részén használatos nyelv(gondolom az angollal vetekedik ,de erre nincs konkrét adat a birtokomban).
  Igen isten jó és könyörületes,a Korán minden szúrája(egy kivételével) így kezdődik.De a bűnössökkel,akik megátalkodottak a bűneikben(semmiféle jelét nem mutatják a megjavulásnak),azokkal keménykezű.Több pl. van arra a Prófétai hagyományokból,hogy milyen kegyes az isten.Pl. egy bűnös asszony megitatott egy kutyát a sivatagban a papucsából,ezért isten megbocsátotta a bűneit.Másik:volt egy bűnös férfi,aki el akarta hagyni a bűnös várost,mert érezte,hogy nem tud ott megjavulni.Elindult egy erkölcsös életet élők lakta település felé,de útközben meghalt.Mivel már kicsit közelebb járt a "jó " városhoz(még oda sem ért,meg meg sem javult,csak a szándéka volt meg rá) isten megbocsátot neki.
  A fanatikus hívőkkel kapcsolatban(lett légyen bármelyik vallás híve is)pedig szerintem egy nyitott szemmel járó ember sem íteli meg békében élő hívők millióit,ill. a szentírásaikat.
  Van még kérdésed?Most jobban rá érek.

 • 2010.05.16 14:37:00kacce

  Kinyilatkoztatás nyelve: számomra továbbra sem logikus, hogy Isten miért küldene egy olyan kinyilatkoztatást, amit az egész emberiségnek szán, de csak a kinyilatkoztatás nyelvén lehet jól érteni és a fordítások nem lehetnek szöveghűek. Ennek semmi értelme, hisz akkor hogy akarja, hogy minden emberhez eljusson az üzenete úgy és aszerint éljenek? Miért zavarja össze az emberek nyelvét Bábelnél, ha aztán meg csak egy nehezen fordítható nyelvet választ az üzenetéhez?
  Elhiszem, hogy a bibliai és az utána következő évszázadokban az arab, héber, arámi nagy nyelvek lehetettek, de azóta eltelt 1400 év és nagyot változott a világ. Kellene valami „update”, mert az alapoktól eltekintve (légy jó stb) az üzenet meglehetősen elavult és az akkori tanítások nem kifejezetten alkalmazhatóak a mai korra a tudomány/technológia fejlődése miatt. Elterjedtek olyan tanítások vagy szokások is, amik nem az Isteni üzenetben voltak, hanem a próféta vagy éppen követői honosították meg. Esetleg kulturális szokások voltak, de manapság főleg a muszlim országokban alkalmazzák őket és ezért sokan az iszlámhoz kötik (még maguk a hívők is).

  Egyébként napjainkban az arab a negyedik leggyakrabban beszélt nyelv. Első a kínai, második az angol, harmadik a spanyol. De világszerte az angol az univerzális, mert második nyelvként szinte mindenhol a világon beszélik többé-kevésbé. Ilyen szempontból az arab biztosan nem vetekszik vele, különösen nem, hogy az írásrendszere annyira különböző a latin írásrendszertől.
  Persze a középkorban és előtte az arab kultúra sokkal fejlettebb volt az európainál, akkoriban még biztos nem úgy nézett ki, hogy majd a nyugati civilizáció terjeszti el kultúráját világszerte az angol nyelvvel együtt.
  De mondom, a világ megváltozott, szükség lenne az „update”-re.


  A fanatikus hívők miatt nem elítélem az egyes vallások követőinek millióit, hanem azt gondolom, hogy a vallások nélkül kevesebb fanatikus rohangálna a világon.

  Én nem hiszek egy vallásban sem, hanem Istenben hiszek a vallási körítés nélkül. Nem hiszem, hogy a kendőhordás, a disznóhús evésének mellőzése jobb emberré tesz vagy bármilyen hozzáadott rituálé, szokás betartása mutatja meg az Istennek, hogy jó ember vagyok.
  Nem attól lesz valaki jó és igaz ember, mert követ bármilyen vallást. Vallástól függetlenül szerintem a legtöbb ember törekszik a jóra: betartja az alapvető emberi és társadalmi normákat, igyekszik helyesen élni.

  Vannak olyanok, akik szimplán csak rossz emberek, valakinek meg a vallás segít rá hogy az legyen… Van különbség.

  És ezért idegenkedem bármilyen vallástól is, mert a középkorban a kereszténység miatt haltak meg emberek tömegei, manapság meg az iszlám miatt. Még akkor is, ha csupán eltévelygett hívők hibája ez az egész, az ember felteszi a kérdést: vajon nem lenne-e kevesebb gaztett a világon, ha nem lennének vallások?

  Hinni lehet Istenben a körítés nélkül is, hisz Isten mindent lát és tud.

  Azt sem értem, hogy miért értik olyan súlyosan félre az iszlámot pl a nyugati országokban élő muszlim bevándorlók és leszármazottaik. Szokásos tendencia, hogy amelyik nyugat-európai országban megugorja az arányuk az 5%-ot, ott elkezdődik valamiféle negatív folyamat: gettósodó városrészek, bűnözés növekedése, vallási töltetű zavargások, esetenként gyilkosságok is, az „white-flight” jelenség bekövetkezése.
  És ugye néhány kivételt leszámítva nagyon sok muszlim többségű országban is rendszerek az atrocitások, túlkapások a nőkkel szemben, kirohanások a nyugati civilizáció ellen egy-egy iszlámmal szemben megfogalmazott kritika miatt.

  Biztos nem az iszlám hibája, de alapvetően eme vallás követőire jellemzőek mégis a negatív jelenségek, így nem csoda aztán ezek alapján ítélik meg magát a vallást is.

  Lehet erre azt mondani, hogy nyitott szemmel járó ember nem tesz ilyet, nem ítél meg egy vallást ilyen jelenségek miatt, de a legtöbb ember azok után ítél, amit megtapasztal.

  Az iszlámmal egyébként az a problémám, hogy a nőkre kendőt kényszerít, valamint hogy a két nemet annyira elszeparálja egymástól. Lehet szembemenni az emberi ösztönökkel, csak van-e értelme és vajon valóban a világ olajozottabb működését segíti-e elő, ha a két nem nem találkozhat és érintkezhet szabadon…

  Különösen idegesítő, mikor olyat olvas az ember hogy muszlim vallási vezetők azt nyilatkozzák, hogy a természeti katasztrófák okai a nők (!), amit aztán sok buzgó vallási fanatikus el is hisz és mérgesgázt ereszt egy lány iskolába pl.
  Kirívó esetek, tudom, csak éppen nagyon ijesztőek így a 21. században.

Blogok, amiket olvasunk

MENŐ LAKÁS Hangulatos nappalik fehér téglákkal

A fehérre festett téglafal olyan visszafogott dizájnelem, ami egyből érdekesebbé tesz bármilyen lakást. Mutatjuk a jó példákat: modern, szellős, világos.

KETTŐS MÉRCE Kinek járjanak a segélyek?

Aki megérdemli? Aki rászorul? Aki balszerencsés? Az igazságos újraelosztás rendszere nem is olyan egyszerű.

GADGET Menő mobil 26 ezer alatt

A Xiaomi Redmi 4A az egyik legkedveltebb telefon hazánkban a gyártó kínálatából. Nem is csoda, mert ilyen tudást ilyen áron kevesen adnak!
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta