SPIRIT

Ha az asztrológia hazudott volna, halott lennék

2010. április 29., csütörtök 08:15

Nem magánéleti, szakmai frusztráció hajtott az ezotéria felé – írja asztrológus szakértőnk, aki ebben az írásában reagál az olvasói kommentekben a személyét ért támadásokra. Saját praxisának a példáján keresztül azt is igyekszik bemutatni, hogy valójában miől is szól egy asztrológus munkája.

Kedves Hozzászólók!

Sajnos abban igazat kell adnom nektek, hogy a különböző ezoterikus irányzatok művelői között nagyon sok a kókler. Ennek különösen felháborító változata az általatok is említett késő esti műsorokban kínált emelt díjas horoszkóp elemzés, kártyavetés meg a többi sorsjobbító „szolgáltatás", varázspraktika.

New Age szemetek közt

Lelkiismeretes asztrológusok számára is, akik azért sokkal komolyabb munkát fektetnek egy horoszkóp elemzésbe annál, semhogy holmi gázóraleolvasó álruhába bújt rablókhoz lehetne hasonlítani őket. Igaz, és ezt saját körülményeim is bizonyítják, meg sem gazdagodnak belőle. Először is, egy magát és hivatását komolyan vevő asztrológus hosszú éveket (minimum 4- 5) tölt szakmájának elsajátításával mielőtt tiszetletdíj ellenében bárminemű szolgáltatást nyújtana. Szerencsére az asztrológia azok közé az ezoterikus irányzatok közé tartozik, melyeknél intuíció mellett komoly tárgyi tudás elsajátítására is szükség van. Hál Istennek, a new age szemét mellett Magyarországon is jó néhány jó minőségű tankönyv, tanulmány jelent meg a témában, kortárs szerzőktől és a nagy klasszikusoktól is – tehát az ismeretek megszerzésének csak a lustaság szabhat határt. A szélhámoskodó csillagjósdák mellett vannak jó minőségű tanfolyamok, iskolák is, ahol ezek az ismeretek intézményes formában is elsajátíthatók. Ezek a foglalkozások hol több, hol kevesebb pénzbe kerülnek, de hosszú távon nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy valaki hivatásos asztrológussá váljon. Autodidakta úton ugyanis képet lehet kapni erről a diszciplínáról, de ez önmagában nem elegendő – mint ahogy az iskolában szerzett ismereteket is folyamatosan bővíteni kell. Pusztán horoszkópelemzésből nagyon nehéz megélni, hiszen ennek a szakmának a képviselőiből is túlkínálat van.

Az általatok is joggal kifogásolt emelt díjas „szolgáltatás" mellett vannak más, a nagy közönség által kevésbé ismert szakmai alternatívák is. Igaz, ezek sokkal munkaigényesebbek és kevésbé is jövedelmezők, ezért csak a hivatásukat komolyan vevő asztrológusok vállalják a velük járó macerát. Szerencsére azért ilyenek is akadnak. Ha nem is értek egyet feltétlenül tartalmukkal az asztrológiai, ezoterikus témájú cikkek, tanulmányok megírása, ilyen tartalmú idegen nyelvi kiadványok fordítása ugyanolyan komoly szellemi tevékenység mint az újságírói, fordítói munkák más műfajai. Az említett cikkek persze különböző színvonalúak lehetnek, de sok olyan is van közöttük, melyet komoly dokumentációs munka előz meg.

Munkaigényes folyamatok

A tanfolyamok, asztrológiai iskolák működtetése sem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik, hiszen ezekre az előadásokra rendszeresen fel kell készülni, a tananyagot strukturálni kell és még sok más szempontból is gondoskodni arról, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást kapjanak a pénzükért. Azaz: hozzásegíteni őket ahhoz, amiért pont ezekre a foglalkozásokra jelentkeztek: az asztrológiai ismeretek minél alaposabb elsajátításához.

A saját tanácsadói, oktatói praxis elindítása is sok időt, energiát igényel: pl. a megfelelő hirdetési felület, leggyakrabban honlap feltöltését tartalmakkal, frissítését, az ügyfelek folyamatosságát biztosító marketingtevékenységet. Mint a szolgáltató szakma művelője, mi is nagymértékben visszatérő vendégeinkből élünk – ezért a hosszú távban gondolkozó asztrológusok jó minőségű szolgáltatásokkal szeretnék megtartani ügyfeleiket. Még a sokat vitatott sigillumok (személyre szóló vagy épp ható konstellációk hatásait felerősítő vagy azok ellen védelmező asztro- amulettek) előállítása is munkaigényesebb, mint gondolnátok. Természetesen nem kötelező hinni ezeknek a képeknek, ékszereknek vagy más használati tárgyak hatékonyságában, előállítsák azonban időigényes kézműves munka, ezt pedig ugyanúgy meg kell fizetni, mintha bárhonnan máshonnan, mondjuk egy utcai standról vagy egy galériából vásárolnátok valamilyen emléktárgyat. Pl.az általam készített sigillumok legapróbbikának elkészítése is minimum 4-6 órát vesz igénybe, a nagyobb, A4-es méretű képeké pedig akár 1-2 hónapot is. Ez az idő nem hókuszpokuszokkal telik, hanem a fizikai érzékszervek által nagyon is megragadható, az anyagi világban zajló tevékenységgel: aprólékos festegetéssel. E tekintetben „másodlagosnak" számít, hogy mindez a sigillumkészítés szabályai szerint zajlik, azaz megfelelő konstellációknál és /vagy a megrendelő képletének realitásaival összhangban kerül rá so. Ezt a „mellék körülményt" nem is szoktam felszámítani – csupán a fizikai tárgy létrehozására fordított, „fizikai világban zajló" munkát. Ügyfeleimnek tisztában vannak, mit kapnak, hiszen ismerik képeimet, stílusomat. Aki más karakterű holmira vágyik az más asztrológus kollégától rendel.

A napi horoszkóp fogyatékos műfaj

Az újságok népszerű horoszkóp rovatai határesetet képviselnek ebből a szempontból. Mi asztrológusok is tisztában vagyunk a műfaj fogyatékosságaival, de sajnos reális igényről van szó. Ezt is lehet korrekt és sarlatán változataiban művelni. A bulvárhoroszkóp (ez a műfaj neve) készítése egy önálló fejezet az asztrológia tanfolyamokon, és ekként is oktatják. Az érte kapott honorárium változó. Van, amikor barterezés „alapanyaga": az asztrológus elérhetősége ezek ellenében válik hozzáférhetővé és semmiféle tiszteletdíj nem jár érte.

A másik lehetőség, hogy cikkek árában fizetik: a sajtó orgánum ugyanannyi honoráriumot fizet érte, mint bármilyen más témájú publikációért – és gyakran sem a szerző nevét sem más fajta elérhetőségét nem közlik. A kapott honorárium laponként változó, de megnyugtathatok mindenkit: nem lehet belőle meggazdagodni. És ismét csak azt kell mondanom, hogy ha a tartalommal nem is értünk egyet, abban közös nevezőre juthatunk, h. egy cikk megírása is időt vesz igénybe, itt meg hasra ütés ( bár sajnos vannak, akik így írják őket) helyett inkább bizonyos technikai ismeretekre van szükség. Ráadásul senkinek kárt nem okoz, hiszen maguk az olvasók is tudják mennyire kell komolyan venni. Ilyen alapon a szappanoperákat is be kéne tiltani

Magának a horoszkópnak kiszámítása a mai asztrológiai szoftverek segítségével egy néhány perces műveletté egyszerűsödik, a képlet kiértékelése azonban annál idő igényesebb. Egy átlagos születési képlet esetén kb. 8 órát vesz igénybe, de van amikor ennél is többet, szinasztria (párkapcsolat-horoszkóp) pedig minimum 12 óra, de én lehetőleg inkább két munkanapot számítok rá. Tudom, vannak olyan asztrológusok, akik „ránézésre" véleményt mondanak a horoszkópokról. Sajnos.

Az elemző szolgáltatás

Az ilyen első benyomás nagyon értékes lehet, ugyanakkor nagyon sok tévedésre is, elhamarkodott következtetésre is lehetőséget ad. Ezért én soha, semmilyen körülmény között nem vállalkozom ilyen fajta villámszolgáltatásra: adatfelvétel (pontos születési óra, nap, hónap, év, helyiség + kb. öt fontosabb életesemény az esetleges korrigáláshoz) után leghamarabb két napon belül szoktam találkozni vendégemmel. Maga a horoszkóp megbeszélése kb 2-3 órát , szinasztria esetén 4 órát vesz igénybe. Az alapszolgáltatásnak számító radix elemzés során választ találunk azokra a kérdésekre, melyek miatt felkeresett, ill. egy , a személyére, születési képlete realitásaihoz szabott javaslatcsomagot is összeállítok. Ennek révén egyfelől testi-lelki energiaállapotán javíthat, növelheti állóképességét, ill. ha valamiféle probléma miatt jött el, konkrét lépéseket tehet annak megoldása felé. Pl.könyveket ajánlok, amelyekben részletesebben utána olvashat, különféle foglalkozásokat, akár pszichoterápiát is, vagy vmilyen , karakteréhez illő mozgásfoglalkozást, tovább képzési lehetőséget vagy egyebet, ami szükséges, ill. ezek helyszínét, oktatóit, stb. Jómagam semmire nem vállalkozom, ami nem a hatásköröm.

Nem menekülésből kezdtem el

Praxisom elindítása előtt egyébként magam is sok munkát fektettem az asztrológia alapismereteinek elsajátításába. 1992 - 93-ban, azaz 23 - 24 éves koromban kezdtem érdeklődni iránta- tehát nem magánéleti, szakmai frusztrációktól hajtott középkorúként, aki inkább menekülésből semmint őszinte elkötelezettségből horgonyoz le valamelyik ezoterikus diszciplína mellett. (Tovább megyek, 12 - 14 éves korom óta érdekelnek ezek a rendszerek, bár kamaszkoromat természetesen inkább a puhatolódzás jellemezte) Kb. másfél évet azzal töltöttem el, hogy autodidakta módon megismerkedtem alapjaival, hogy eldöntsem, szeretnék-e vele komolyabban foglalkozni vagy sem. Ezt követően, 1994 februárjában jelentkeztem a Baktay Ervin Asztrológia Intézet négy éves iskolájába. Elvégzése azonban még távolról sem jelentette azt, hogy a szakmáját szolgáltatás-szerűen gyakorló asztrológussá váltam. Szerintem az effajta praxisok elindításának nincs is realitása a Szaturnusz első visszatéréséig, azaz 29- 30 éves korunkig. Ezt követően kezdünk ugyanis lelki értelemben is cseperedni, teszünk szert, a felhalmozott tárgyi tudás mellett elegendő élettapasztalatra ahhoz, hogy életvezetési tanácsadóként is érdemleges segítséget nyújthassunk.

A születési helyére visszalátogató sorsbolygó számomra is nagyon szigorú leckéket tartogatott. Hozzá kell tennem, önhibámból (hiszen ez már csak így szokott lenni). Mondhatni lépten-nyomon provokáltam sorsomat, ez pedig 30 - 32 éves koromban majdnem az életembe került. A puszta, fizikai szintű életben maradáshoz egyetlen egy szövetségesre számíthattam: asztrológiai ismereteimre. Ugyanez adott alapot az újrakezdéshez is. Mielőtt bárkinek is életvezetési tanácsadójává válhattam volna, a saját képletemből kellett kiderítenem, milyen utak, karakterem megélésének milyen, a korábbiaknál egészségesebb formái állnak nyitva előttem. Ha az asztrológia törvényszerűségei nem váltak volna hétköznapi valóságommá, már évek óta halott lennék.

Súlyos nikotinfüggő voltam

Nem átvitt, hanem a szó nagyon-nagyon konkrét, fizikai értelmében. Hiszen minden racionális érv utóbbi mellett szólt. Az asztrológia segített két, a fentebbinél - talán kisebb horderejű, de számomra életbevágóan fontos változás kieszközlésében is. Egyikük a dohányzás abbahagyása volt. Éveken keresztül szenvedélyes dohányos voltam, végül már napi két csomag cigarettánál tartottam. Olyannyira rabja voltam függőségemnek, hogy esélyt se láttam arra, hogy felhagyjak vele, noha átláttam anyagi és egészségi vonzatait is, valamint azt is hogy a szenvedélybetegség bármilyen változata összeegyeztethetetlen a szellemi utammal.

Asztrológiai ismereteimnek azonban e tekintetben is hasznát vettem. Ily módon feltérképezhettem ugyanis dohányzási mintámat, azaz kideríthettem, mi áll nikotinfüggőségem hátterében. Így már egyszerűbb volt vele analóg, egészségesebb tevékenységeket találni, amelyekkel a napi többszöri rítust helyettesíthettem. Sikerült alkalmas időpontot is választani, amikor nagyobb esélyem volt visszaesés nélkül végigcsinálni a leszokással járó tortúrát, mint máskor. És végül, de nem utolsó sorban egy asztrológiai alkatomhoz illő étrendet is összeállítottam, megfelelő tisztító kúrákkal, mozgásformákkal, relaxációs és meditációs gyakorlatokkal kiegészítve, melyek csökkentették egyébként hónapokon át komoly szenvedést okozó elvonási tüneteimet. Így mindenfajta külső segítség, addiktológus, nikotin tapasz, stb nélkül sikerült letennem a cigarettát. Az utolsó csikket 2004 április 10-én nyomtam el.

Az önromboló viszonyaim

Másik, nagyon problémás életterületem a párkapcsolatoké volt. Az asztrológia a kapcsolatmintám tudatosításában is segített, valamint abban is, hogy ne menjek bele többé önromboló viszonyokba. Csak ezeket a változtatásokat követően kezdhettem asztrológusként is új fejezetet. . Hozzá kell tennem azonban azt is, hogy nem vagyok tévedhetetlen és nem is tartom magam annak. Voltak helyzetek, amikor nem láttam a fáktól az erdőt, úgy a magam mint ügyfeleim képletében elkerülte a figyelmemet néhány fontos részlet. Máskor pedig, a lehető leggondosabb igyekezetem ellenére se tudtam segíteni. Azokat az eseményeket, sorsterületeket talán abban a formában kellett megélnünk, amilyenben megszereztük tapasztalatainkat. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy vállrándítással szeretném túltenni magam ez effajta melléfogásokon: az elkövetett hibákból is sokat tanultam, ha pedig módomban állt, jóvá tettem őket.

Minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy legtöbbet hozzam ki a születési képletem adta lehetőségekből ill. azokat az embereket is hozzásegítsem sajátjuk minél eredményesebb kezeléséhez, akik megtisztelnek bizalmukkal. Azzal is tisztában vagyok, hogy még sok tanulni valóm van ezen a területen, ügyfeleimnek , olvasóimnak pedig hálás vagyok az ebben nyújtott támogatásért.

Üdvözlettel: Kiss Kati

 

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2010.04.29 16:03:15kovacsbela

  Tetszenek a linkek!
  Viszont a hívő ember viselkedése - az én értelmezésem szerint, - nem egy kaptafa az ezoterikuséval...

 • 2010.04.29 16:12:16Martian

  Kedves Kati és hozzászólók!

  ...na most mindkét oldal meg fog kövezni... :)

  1. "szélhámoskodó csillagjósdák" kontra "asztrológiai iskolák": ezzel az a baj, hogy az asztrológiai irányzatoknak, iskoláknak nincs egységes minősítési rendszerük, saját maguk között sem tisztáztak alapvető kritériumokat.
  Az önmagában nem érv, hogy "tapasztalati alapon működik", mert
  - nem tudjuk, mennyire átadható és értelmezhető az ehhez kapcsolódó gyakorlati tudás,
  - mik az érvényességi korlátai,
  - a XX.sz.-i asztrológia gyakorlata annyira összekeveredett a pszichológiával, hogy az asztrológus talán nem is tudja különválasztani, milyen állítása származik a pszichológiai gyakorlatából, az emberismeretéből, az intuíciójából... és mennyi az asztrológiai absztrakciókból.

  Szerintem az igazi asztrológusi megmérettetés a kérdő asztrológia, amiben nem lehet pszichológiával, a "megélt minőség választásával" elkenni az eredményeket. A feltett kérdésre - ha megválaszolható - egyértelműen eldönthető (vizsgálható!) választ kell adni. Az nem is kaphat kérdőasztrológusi (Horary-s) diplomát, aki egyszer is melléfog a válaszadásban vagy nem képes jól indokolni.

  2. "A Baktay Intézet, klasszikus asztrológia" vannak, akik ezt is a Morinus által kiherélt "modern" irányzatokhoz ("csillagfejtés") sorolják:

  http://astroblogia.blog.hu/

  és az Asztrológia tudományos vizsgálata témával kapcsolatban:

  http://astroblogia.blog.hu/2009/05/08/tudomanyos_vizsgalatok_ujratoltve

  Akkor hogy döntse el a kívülálló, mi és milyen alapon hiteles?!

  3. "Bulvárasztrológia" még rosszabb, mint a "New Age-es szemét", mert amíg az utóbbi sokszor jóhiszemű és "azt sem tudja, hogy mit cselekszik"... a bulvárszintű önmagát tudatosan felvállalva rombolja a hitelességet... és nem hiteles az az asztrológiai tanfolyam, ami ezt egyáltalán megtűri ("egy tál lencséért" ugyebár).

  Elképzelhető, hogy milyen lenne pl. a "bulvársakk-rovat", amiben egy sakkfeladványban csak a királyok helyzetét adják meg. :)

  4. "Nekem a természettudományos agyamba nem fér be az asztrológia alapfeltevése"
  Éppenséggel a Bell-teorémát vagy a kétréses kísérlet következtetéseit sem könnyű megemészteni :)
  Ha valaki kutatni akar, nem azzal kell foglalkozni, hogy valami miként fogható fel, hanem igazolni vagy cáfolni a működését... ha igaz, akkor ebből kiindulva össze lehet rakni egy modellt, ha meg nem akkor kár vele foglalkozni.

  A fizikai szintű vizsgálatokra voltak ígéretes próbálkozások:
  http://www.answers.com/topic/kolisko-effect

  5. "Alapvetően azt is vitatom, hogy a 12 féle horoszkópikus alaptípus kiválasztódása pont a születés pillanatában valósuljon meg."
  Csak a bulvárasztrológia beszél alaptípusról (Nap-jegyről), valójában a teljes asztrológiai kontextus számít.
  Születési kontra fogantatási időpont: jogos gondolat, viszont az önálló, saját jogú élet a születéssel kezdődik... nem minden fogantatásra jut születés.
  Ha a rendszer a születési időponton keresztül igazolható, akkor annak megfelelően kell használni.

  Érdeklődő szkeptikusként részt vettem egy olyan (dupla-vak) vizsgálatban, amelyben a különféle irányzatokat képviselő asztrológusoknak 3-3 potenciális életrajz (valós személyeké, nem hírességeké, kb. azonos generációk, időpont és egyéb triviális ismertetők nélkül) alapján ki kellett választaniuk, hogy melyikhez tartozik 1-1 születési idő (módszeres indoklás mellett). Minden asztrológusnak összesen 12 életrajzból 4 születési időt kellett bepárosítania.
  Általános megdöbbenésre a helyes találatok aránya mindenkinél 100 % volt!

  6. "Ha elolvasol egy személyleírást, akkor elsősorban azok az információk tűnnek ki amiket szeretnél észrevenni."
  A Barnum-effektus inkább a pszichológiai teszteket érinti, az asztrológia esetében nincs jelentősége, vizsgálhatósága, hogy valaki ráillőnek tartja-e a jellemzését vagy talál-e önigazolást a tanácsadásban.

  Ezért is értelmetlenek az itt megjelölt "B" és "C" vizsgálatok:

  http://www.tar.hu/albedo/asztrologia.htm

  Arról nem is szólva, hogy egy pszichológiai teszt korreláltathatóságára más tesztrendszerrel nincs használható referencia.
  Az "A" vizsgálatokra ezen felül az is vonatkozik, hogy az asztrológiai kontextusból kiemelt elemek statisztikai vizsgálatai se pro se kontra nem garantálhatnak érdemi eredményt (lévén, hogy az asztrológia modellje gyakorlatilag kaotikus, és nem sztochasztikus).

 • 2010.04.29 19:01:14capture3

  Ugy tunik ez a cikk olaj az elozo cikk tuzere.
  Lehet, hogy Martianra kellett volna bizni a cikk irasat. O legalabb belefektetett nemi munkat.

  Mert en itt nem azon akartam csamcsogni, hogy huuu mekkora hulyesegeket fognak irni, hiszen asztrologiarol van szo, gyerunk kommentelni! Nem. De azt olvastam. Ha valaki szeretne meggyozo lenni annak sokkal felkeszultebbnek, osszeszedettebnek kell lennie.
  Ha meg nem, irjon blogot.

 • 2010.04.30 08:17:58szuts

  Természetesen több kísérletet végeztek már ezekkel a "jóslatokkal" kapcsolatban. Az ember hajlamos csak azokra emlékezni, amelyek pozitív bekövetkezéssel bírtak, közben elfelejti mindazokat a szövegeket, amelyek nem következtek be.
  Ezt hitelesen magad számára csak úgy tudod ellenőrizni, ha "jósláskor" magnó bekapcsol, és 5 év múlva pontról pontra visszaellenőrzöd. Ha 50% alatt van a bekövetkezési arány, elgondolkodhatsz a hitelességen.

 • 2010.04.30 08:19:00szuts

  Természetesen Kovacsbelaval értek egyet:)

 • 2010.04.30 08:24:05Aviata

  A hívő fogalma is széles...Buddhistától a Jehova Tanúin át a Hitgyülin kersztül, egészen a "valaminek lennie kell"-ig.
  Az ezotéria u.í. homeopátián át, a halott látón, reiki nagymestereken keresztül a szimpla pí víz fogyasztóig...
  Ami közös, azt kívántam jelezni, az alapok bizonyítottsága nélküli elfogadás. A hit.
  És az szerezhető, beleneveléssel (pl.katolikus család, vega rokonság stb) de a hiszékenység, a belfolyásolhatóság az ismeretek hiánya az szükségeltetik.
  Vagy súlyos esetekben az ostobaság, már elnézést.

 • 2010.04.30 09:20:54a barna, aki szőke

  Gratulálok, ehhez az összeszedettséghez. Azt hiszem, nincs több hozzáfűzni való ehhez, mindent összefoglaltál. Személy szerint én köszönöm Neked.

 • 2010.04.30 12:16:02Rekettye

  Talán nem veszitek szerénytelenségnek, ha megemlítem, hogy nem csak Martian fektetett be némi munkát, de én például tíz-tizenöt éve asztrológia kutatással foglakozom. Pontosan azt teszem, amit joggal hiányoltok az asztrológusoktól, vagyis az egzakt, korrekt vizsgálatokat. Amikor annak idején belevágtam ebbe a nem kis munkába, azt gondoltam, hogy egy észrevehető érdeklődés fogja követni a munkámat, hiszen nem kisebb a tét, mint hogy egy mára már önálló üzletággá változott területről tudnánk úgy véleményt mondani, hogy a kutatás minden fázisa dokumentált, és bármely komolyabban érdeklődő számára hozzáférhető. Az eredményeim rendkívül érdekesek, a munkám iránti érdeklődés pedig gyakorlatilag nulla. Ami rajtam múlott, azt mindent elkövettem – publikálás, előadások tartása stb. Lásd pl. itt: http://adlibrum.hu/asztrologiakutatas/
  Mára még gazdagabb a kutatási anyag, mint amit eddig valaha is publikáltam. Azt merészelem állítani, hogy ez minden szempontból alaposan végiggondolt, és szakmailag korrektül végrehajtott kutatás. A kérdés az, hogy mit csináljak ezzel a munkával? Ami idáig történt, az a legtökéletesebb közöny, érdektelenség. Van esély ebből kitörni?
  Ha valakinek van ötlete, az asztrokutatas@gmail.com-on megtalál. Szeretném elkerülni az üresjáratokat. Most már nekem olyan emberre lenne szükségem, aki komoly és elfogulatlan bírálatot ad, és aki segít abban, hogy egy ismert, szakmailag is jegyzett lapban publikálhassak.

 • 2010.04.30 12:24:23Aviata

  Két dolgot szögezzünk le:
  -A tudomány mai állása szerint az asztrológia ÁLTUDOMÁNY
  -Hiába a fekete-fehér bizonyítás, a kortársaink egy része, attól még hisz benne
  El tudom azt is képzelni, hogy eme műfajt üzletszerűen űzők egy része is tisztában van ezzel.
  Szerény véleményem szerint, a cikk szerzője, pont akkora eséllyel, de kisebb szellemi ráfordítással, szokott volna le a cigiről, ha elég affinitással, és megfelelő odaadással az aranysvájcisapkás Misi mókushoz imádkozik
  2010 van, illene tudomásul venni, hogy az asztrológia, az kamu.
  Tudománytörténeti érdekesség a régmúltból.

  Nem is kívánom ezt ragozni, adalékként még pár linket idekopiztam, sokak épülésére:


  http://hu.wikipedia.org/wiki/Asztrol%C3%B3gia

  http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2004/tv0406/randi.html

  http://www.szkeptikus.bme.hu/borsohanyo/kovacha.pdf

  http://index.hu/tudomany/horoszk0328/

  http://index.hu/tudomany/asztro060426/

 • 2010.04.30 15:07:30Martian

  "-A tudomány mai állása szerint az asztrológia ÁLTUDOMÁNY
  -Hiába a fekete-fehér bizonyítás, a kortársaink egy része, attól még hisz benne"

  A linkekben hivatkozott vizsgálatokra jó esetben azt lehet mondani, hogy "a bulvárasztrológia áltudományos eszközökkel történő vizsgálata".

  Konkrétabban: a "születési jeggyel való jellemzés" nem asztrológia! Nincs olyan leegyszerűsítő meghatározás - bármilyen, önmagát komolyan vevő - asztrológiában, hogy valaki "Rák jegyű".

  Ezen kívül a személyiségteszteket sem lehet egzakt, megbízható információforrásnak tekinteni. Az egyes teszteken belüli eredmények összvethetőek, de két különféle tesztrendszer egymással, vagy egy tesztrendszer egy másfajta mérési eljárással (hipotetikusan ilyen lenne az asztrológia) nem.

 • 2010.04.30 15:16:24Martian

  "Talán nem veszitek szerénytelenségnek, ha megemlítem, hogy nem csak Martian fektetett be némi munkát, de én például tíz-tizenöt éve asztrológia kutatással foglakozom."

  Valóban, én csak idézek és kritizálok mindkét oldal felé... :) de Rekettye tényleg sok munkát fektetett bele. És érdemes lenne őt munkájában támogatni, hogy még tovább tudjon haladni!

 • 2010.04.30 15:30:50pusztafia

  Véleményem szerint az asztrológia (a háttérben húzzódó filozófiai, világnézeti okok miatt) alapvetően hitbeli "tudomány"; ebből adódóan kívül esik a természettudományos vizsgálatok tárgykörén. Egyéni tapasztalata persze mindenkinek lehet ezzel kapcsolatban, sőt talán méréseket is végezhetnek, a konklúziók levonása azonban azt fogja tükrözni ki miben hisz.

 • 2010.04.30 15:32:04Aviata

  A linkeket infónak adtam meg.
  Attól még az asztrológia ÁLTUDOMÁNY.
  TALÁN EZT REKETTYE ÚR IS ALÁ TUDJA TÁMASZTANI, TEKINTETTEL ARRA, HOGY RENGETEG IDŐT FECCELT RÁ.
  Kevés olyan áltudomány van, aminek a vizsgálatára a tudomány a drága idejét elfecsérelné.
  Talán ebbe az is belejátszik, hogy hiába, mert a hiszékenyek hada hinni akarja.
  Hinni abban, hogy a jövőt kikémlelhetik, a túlvilág létezik, kisértetek járnak a házakban.
  És ha kivizsgálják, lám kamu, a következő kérdés az lesz, élt e Hófehérke, a sámán dobnak van-e gyógyító hatása, az angyalok valós lények-e.
  És tán a tényleges tudományos munkára, a tenger hülyeség után, idő sem maradna.
  Pedig ma is beíratkozhtasz egy angyal leső tanfolyamra!
  http://angyaltanfolyam.hu/
  http://www.angyalfeny.hu/angyalt.htm

  És a guru, szent meggyőződése, hogy igenis vannak!
  /mondjuk nehezebb őket felismerni, mint az ördögöt, mert annak vörös a szeme.
  (tudod, sosem alszik:))
  Sok van mi csodálatos, de az emberi hiszékenység, hülyeség az határtalan.

 • 2010.04.30 17:17:57Martian

  "És ha kivizsgálják, lám kamu, a következő kérdés az lesz, élt e Hófehérke, a sámán dobnak van-e gyógyító hatása, az angyalok valós lények-e."

  Amelyikre meg lehet fogalmazni falszifikációs kritériumot és a kérdésre kapott válasz jelentős horderejű, akkor érdemes vizsgálni.
  Hogy létezik-e működő, alkalmazható asztrológiai módszer, az szerintem jelentős horderejű kérdés.
  Hogy létezik-e a vizsgálatára egyértelmű kritérium, az szintén megfogalmazható és e tekintetben a kérdőasztrológia vizsgálatát tartom célszerűnek, mert a kérdésekre kapott válaszok egyértelműen eldönthetőek és igazolhatóak (szemben a Hófehérkés-angyalos kérdésekkel).

  "És tán a tényleges tudományos munkára, a tenger hülyeség után, idő sem maradna."

  Több értelmét látnám az asztrológia komoly vizsgálatának, mint a "brit tudósok" kategóriába eső - sok esetben bőkezűen szponzorált - kutatásoknak, mint például van-e orgazmusa a földigilisztának. :)
  Legrosszabb esetben az asztrológia kutatója kap egy ig-Nobel díjat, ahogy azt már számos, tudományosnak szánt kutatás megkapta :)

 • 2010.04.30 17:22:32Iman

  Szia! Szerintem is érdemes két dolgot leszögezni:1.a minket körül vevő világban attól még működhetnek másképp a dolgok, mert mi emberek csak az öt érzékszervünkre hallgatunk, és mindent szigorúan tudományos alapon méréssel próbálunk bizonyítani.Tévedhetünk.Ahogy elődeink bölcs tudósai is tévedhettek.Pl.
  Lalande a híres csillagász a Journal de Paris 1782. május 23-i számában felháborodottan állapítja meg:
  „Oly régen és oly sokat irogatnak repülőgépekről és varázsvesszőről, hogy az embernek már-már azt kell gondolnia, el is hiszik mind ezt a sületlenséget. Matematikai szigorral bizonyítást nyert, hogy az ember nem emelkedhetik föl a levegőbe és nem is tudhat ott fennmaradni… csak tudatlan bolondok bízhatnak ilyen képtelen ötlet megvalósításában." Hm. Később rákényszerült a korrigálásra...2.Mindenki abban hisz, amiben akar.Akár a tudományban, akár az asztrológiában, ha segítségre van szüksége, mert nem tud továbblépni,ezért elítélni nem szabad, a tapasztalatai úgyis meggyőzik arról,hogy neki mi működik. Tapasztalataim szerint az asztrológia működéséhez analógiás, függőleges gondolkodásmódra van szükség. Ha valaki képes erre, "kicsit" máshogy gondolkozik.És lehet, hogy többet ért meg a világból...Abban viszont egyet értek, hogy a kóklerség igen sokat árt, és nem csak az asztrológiának...Üdvözöllek:Iman

 • 2010.04.30 17:52:29Aviata

  Ambrose Gwinett Bierce
  Hit. Bizonyíték nélküli meggyőződés valami olyanban, amit valaki olyan mondott, aki tudás nélkül beszél összefüggéstelen dolgokról.
  :)

 • 2010.04.30 18:04:24Kiss Kati

  Szia,

  Már újra nyílik a honlapom linkje,küldj nekem egy mailt, küldök neked a napokban pár dolgot amit fel tudsz használni. A többit meglátjuk.
  üdv

  Kiss Kati

 • 2010.04.30 18:26:13pusztafia

  Ezt a definíciót túl erősnek találom; megengedhetőnek tartom a valamilyen szintű tudást, az összefüggések valamiféle rendszerét, sőt még esetleges "bizonyítékok" létezését is. A hit ettől még hit maradhat; az ugyanis valami mélyebben rejtőző lelki meggyőződés...

 • 2010.04.30 18:51:30Martian

  Szerintem a hit vallásos értelemben sem valamilyen alátámasztás nélküli meggyőződést takar, hanem a tudatosság fókuszának megtartását (pl. ha valamilyen tervet meg akarunk valósítani).
  Erre mondta Jézus, hogy mustármagnyi hittel hegyet lehet mozgatni.

 • 2010.04.30 19:07:15Martian

  Úgy néz ki, van még merész dolog, amit érdemes kutatni:

  http://index.hu/tudomany/2010/04/30/hetven_eve_nem_eszik_es_iszik_egy_indiai_jogi/

  :))

 • 2010.04.30 21:16:42lontayeva

  Kedves Pusztafia!

  Kételyekkel kezdtem neki az asztrológia tanulásának. Ahogy haladtam benne, minden új dolgot több ember horoszkópján, ill. ha olyan téma volt soron, mundán horoszkópokon kipróbáltam, ellenőriztem azt, amit a tanáraim, előadtak. És minden alkalommal lenyűgözött az, hogy tényleg működik. A mai napig minden alkalommal lenyűgöz, hogy működik. Aki kételkedik, először tanulja meg. És egy költői (?) kérdés: aki baromságnak tartja, miért nyitja meg és olvassa az asztrológiai oldalakat, miért pazarolja hülyeségekre az idejét? És kedves Martian, a Baktayban - ahol tradicionális asztrológiát tanítanak, a horary alapjait is - kaptam kedvet egy horary tanfolyam elvégzéséhez.

 • 2010.04.30 21:24:41Rekettye

  Aviata! Ne heveskedj, légyszíves! Hamarabb értenénk szót, ha nem esnél azonnal túlzásokba!
  Hidd el, hogy tudom, hogy miről beszélek, és azt gondolom, érdemes lenne ezzel a témával kicsit komolyabban foglalkozni. Ez nem fradi-Uújpest meccs, hogy utálni kell a másik tábor szurkolóit, hanem egy olyan kérdés, ami kétségkívül LÉZEZIK. Márpedig, ha ez így vanm, akkor higgadtan, és korrekt eszközökkel kell megvizsgálni.

  Nem gondolom, hogy elvesztegett idő lenne, amit ere fordítottam. Én közben rengeteget tanultam, sőt bátorkodom azt mondani, hogy amire jutottam, annak van üzenetértéke mások számára is.

 • 2010.04.30 21:37:38Rekettye

  Nem tartozik szorosan az asztrológia témához, de ha már szóba kelerült, azt kell mondanom, hogy Martiannak valószínűleg igaza van. Ma még nem igazán tudjuk, de egyre több bizonyíték van arra, hogy a hit, az eltökéltség és a kreatív fatázia valóban teremtőerő. Szívből ajánlom mindenkinek az Élő Mátrix című filmet, könyvek közuül pedig Lynne Mc Taggart "Az enerhgiamező" című alkotását.

 • 2010.04.30 21:48:28Rekettye

  Az elbb már elküldtem két választ, de nem látom őket. Következő levelemben megismétlem.

 • 2010.04.30 22:06:50kovacsbela

  "Mindenki abban hisz amiben akar"
  Ez a gondolat veszélyes. Pl.: Vasmérgezést kapok, abban hiszek hogy a varázspálca segítségével felgyógyulok. Ezért nem megyek el szakemberhez stb. Aztán egyszercsak belehalok a tudatlanságomba...

  Épp ilyen veszéllyel fenyegethet, az asztrológia, is. Elhiteti, hogy megoldja a problémáid, továbbá fizetsz is érte, de előrelépés nem történik.

  Azt, hogy tudósok is állítottak téves kijelentéseket, azt onnan tudjuk, hogy egy másik szakember felülvizsgálta. A tudományos munkának köszönhető, hogy máma mégis lehet repülni. Ha becsukjuk a szemünket az ellenőrizhető igazságok felett, miben bízzunk meg? Az emberi naivitásban?

 • 2010.04.30 22:43:24kovacsbela

  Egyébként én azért kommentelek, mert hazugságnak és megtévesztésnek tartom az asztrológiát.
  A hazugság pedig magam és mások szembeköpése.
  Ennyi a személyes motivációm.

 • 2010.04.30 22:45:51kovacsbela

  Ha hitbeli tudomány lenne, le kéne mondania olyan dolgokról, amik a természettudományok szakterületével elenkezik.

 • 2010.04.30 22:53:44Martian

  Nem mindegy, hogy ez valamiféle vélelmen, negatív hitrendszeren alapul-e vagy személyes tapasztalatokon, elfogulatlan vizsgálódásokon.

 • 2010.04.30 23:14:13Rekettye

  Értem a hevületedet, Kovács Béla, de nem biztos, hogy jó úton jársz. Egyszerű lenne a helyzet, ha az asztrológiát simán "igaz"-nak vagy " hazugságnak és megtévesztés"-nek lehetne tekinteni. Igenám, de ez nem így van. Az asztrológia, legalábbis ahogy én látom, márpedig nagyon sok időt töltöttem vele, analógia tanok alapján tetszetős, de nem bizonyított szabályrendszer alapján felépített egy virtuális világot. Egy analógia többféleképpen is értelmezhető. Sohasem tudhajuk, hogy az analógia és annak konkrét értelmezése megfelelő-e.
  Az asztrológia ma szintje alapán semmiképpen sem nevezhető tudományak, mivel anak alapvető kritériumait, az konzisztzenciát, az állítások bizonyítását, ellenőrizhetőségét stb. nem tartja be. Azt viszont nem tudjuk, hogy lehetne-e tudomány. Én amikor elkezdtem foglalkozni az asztrokutaásssal azt hittem, hogy erre az asztrológus társadalom fogékony lesz, hiszen nem kisebb a tét, mint az ő szavahihetőségük. Ezzel szemben tény az, hogy az asztrológusok minimális érdeklődést sem tanúsították a kérdés iránt. Érdekes módon pont a szkeptikusok voltak azok, akikkel egyáltalán párbeszéd elindulhatott. Nem állítotrom, hogy zavartalan volt a párbeszéd velük, de legalább létezett. Az asztrológuis társadalom befogha a fülét, szemét, és a legkisebb érdeklődést sem tanúsított.
  Márpedig a szakmai vitákat le kell bonyolítani. Aki kihúzza magát ez alól, az önmahgát teszi hiteltelenné.
  A világ az érvek és az ellenérvek összeütközése révén jut előre. Azt várom, hogy egyszer akad valaki, aki rászánja magát, hogy a meglévő kuatási anygot átnézi, és akad valaki, aki segítséget nyújt a publikációk terén.
  Ha ilyen nem történik meg - márpedig a helyzet nagyon így néz ki - akkor nem marad más hártra, mint az egymásra mutogatás, és egymás sértegetése. Márpedig ez nem viszi előre a dolgokat.


  A probléma sokkal bonyolultabb, mint ahogy azt a "magam és mások szembeköpése.
  " redukálhassuk.

 • 2010.04.30 23:19:03kovacsbela

  Ez valóban nem mindegy...:)
  Hozzászólásodból arra következtetek, hogy előítéletekkel vagy irántam :D
  Szerinted miből gyökerezik a motivációm?

 • 2010.04.30 23:23:29Rekettye

  "Nem mindegy, hogy ez valamiféle vélelmen, negatív hitrendszeren alapul-e vagy személyes tapasztalatokon, elfogulatlan vizsgálódásokon. "

  Ez kinek szóló válasz volt, és milyen állításra, Martian?

 • 2010.04.30 23:50:57Rekettye

  Folyamatosan eltűnnek a hozzászólásaim. Nem értem, miért van ez.

 • 2010.05.01 00:11:01kovacsbela

  Kedves Rekettye!
  Őszintén remélem, hogy egyszer publikálni fogja tudni az eredményeit!
  Az egymásra mutogatás valóban nem visz előre, bocsánatot kérek a kilengésért.

  Ami engem valóban érdekel az az, hogy a létezésünknek milyen lehetőségei vannak? Mi a szabadság? Mik a céljai az embernek. Azonban egy szkeptikus barátom érvelésrendszerébe próbáltam kapaszkodni, mivel úgy láttam, hogy a probléma már a technikai részében gyökerezik.
  A pszichológia számomra megbízhatóbbnak tűnik, mivel nem állít bizarr összefüggéseket.
  Mindaddíg, amíg nem bizonyítottak valamit addig az csak hipotézis. Ockham borotváját használva pedig arra hajlok, hogy ne fogadjam el az asztrológiát.

  Továbbá meggyőződésem szerint, nem az egészség, a hosszú élet a harmonia a világgal stb a fő kérdés.
  Egyszer mindenki meghal, de nem mindegy hogy, hogyan.

  A legnagyobb problémám abból fakad, hogy hajlamos az ezotéria, asztrológia stb úgy beállítani saját magát, mintha betöltené az ember teljes értelmét.

  én úgy látom, hogy ennél pedig jóval többre lenne igénye az embernek. (Persze ebben hitbéli meggyőződés is van.)
  Viktor E. Frankl pszichológus munkájára támaszkodom, aki publikált az értelmes életről, és olyan létről ami túlmutat a materiális világon a és nyitott a transzcendencia felé. Az élet célját transzcendentálisnak látja.

 • 2010.05.01 07:47:42Martian

  Érdemes szövegszerkesztőbe beírni a hosszabb hozzászólást, mert ha közben valaki hozzászól, egy idő után az oldal frissíti saját magát (szerintem hibás működés).

 • 2010.05.01 08:01:31Martian

  Szerencsére se előítéletem, se fixált világnézetem, se lumbágóm nincs. :)

  Személytelen megfogalmazásban arra gondoltam, hogy az igényes hozzáállás, az igazi tudásigény - különösen a létünk milyenségét érintő kérdésekben - nem alapozhat másod- és harmadkézből származó információk vak elhivésére, különösen az ebből fakadó leegyszerűsítésekre... hanem csak a minden oldalról kritikus megközelítésre, önálló vizsgálódásra és gondolkodásra.
  Szerintem ez a jó értelemben vett tudomány lényege... és úgy tűnik, hogy Rekettye is így közelíti meg az asztrológia vizsgálatát.

 • 2010.05.01 08:26:46Martian

  Kedves kovacsbela!

  Szerintem jópár megközelítésben egyetértünk. De vizsgáljunk meg néhány kritikus részletet:

  "A pszichológia számomra megbízhatóbbnak tűnik, mivel nem állít bizarr összefüggéseket."

  A pszichológia esetében is figyelembe kell venni, hogy nem egzakt természettudomány.
  Bizarr összefüggések: tekintetbe véve a XX.sz-i fizika bizarrságát, ne abból induljunk ki, hogy az eddigi tapasztalatainkhoz képest furcsát nem hisszük el, hanem őrizzük meg objektivitásunkat és vizsgálódjunk elfogulatlanul (amennyire ez emberileg lehetséges). Valami vagy ellenőrizhetően működik vagy sem, függetlenül hogy mennyire tűnik számunkra lehetségesnek.

  "Mindaddíg, amíg nem bizonyítottak valamit addig az csak hipotézis."

  Igaz, de amíg nem sikerült alapos vizsgálatokkal cáfolni, addig szerintem nem áltudomány, hanem inkább proto-tudomány.

  "Ockham borotváját használva pedig arra hajlok, hogy ne fogadjam el az asztrológiát."

  Oackham borotvája arra vonatkozik, hogy a modellezésnél ne tegyünk feleslegesen sok (és bonyolultan ellenőrizhető) alapfeltevést, hanem vegyük alapul a legegyszerűbb elégséges kontextust. Hogy maga a modell vagy a következtetés az eddigi tapasztalataink alapján bizarr, az szubjektív kategória.

  "A legnagyobb problémám abból fakad, hogy hajlamos az ezotéria, asztrológia stb úgy beállítani saját magát, mintha betöltené az ember teljes értelmét."

  Teljesen jogos a kritika, különösen abban a tekintetben, hogy a gondolati szintű megértés nem helyettesíti a cselekvést... és az ezoterikus módszerek - még ha igazak is - éppen úgy alkalmasak az önbecsapásra, mint bármilyen más szemlélet.

 • 2010.05.01 10:22:46kovacsbela

  Kedves Martian!
  Köszönöm a helyesbítést, elfogadom!
  Köszönöm az igényes hozzászólásokat is!

  Mindeninek hálás vagyok a színvonalas vitáért,
  azonban sajnos vagy nem sajnos :) idő szűkében többet már nem tudok ide visszalátogatni.
  További jó és kultúrált eszmecserét kívánok!
  üdvözlettel: kovacsbela

 • 2010.05.01 10:54:56Rekettye

  Kedves Kovács Béla!

  Remélem, hogy még látja a válaszomat!

  „Őszintén remélem, hogy egyszer publikálni fogja tudni az eredményeit!”
  Hol? Mondjatok egy tudományosan is elfogadott lapot, amely hajlandó egy egzakt, érdekes és valóban újszerű vizsgálati eredményeket publikálni. Garantálom, hogy a cikk szakmailag is és stilárisan is jó lesz. Mondjatok egy újság és egy szerkesztő nevét! Ha pedig csak külföldi a lap, akkor szeretnék találni valakit, aki hajlandó lefordítani egy cikket, és ennyivel hozzájárulni a világ jobb megismeréséhez.

  „Ami engem valóban érdekel az az, hogy a létezésünknek milyen lehetőségei vannak? Mi a szabadság? Mik a céljai az embernek.”
  Nagyon jól érzed: pontosan ez az alapkérdés. Van-e a létezésünknek célja, értelme, vagy mindez csupán a véletlenek összjátéka alapján lett így.
  Azonban egy szkeptikus barátom érvelésrendszerébe próbáltam kapaszkodni, mivel úgy láttam, hogy a probléma már a technikai részében gyökerezik.

  „A pszichológia számomra megbízhatóbbnak tűnik, mivel nem állít bizarr összefüggéseket.”
  Ez így nem pontos. Például a jungi kollektív tudattalan legalább annyira „bizarr” – legalábbis a materialista tanok szemszögéből – mint az ezotéria bármely irányzata. Freud számos állítása is bizonytalan alapon nyugszik. A pszichológia az által vált sikeressé, mert betagozódott a tudományok sorába. Ami egyszer már tanszéket kap az egyetemen, annak jogosultságát már senki sem vonja kétségbe. Az asztrológia a XIX század vége felé nem a tudomány felé nyitott, hanem az ezoteria felé. Ennek következményeit látjuk.

 • 2010.05.01 11:13:45Rekettye

  Kedves Martian!

  „…az igényes hozzáállás, az igazi tudásigény - különösen a létünk milyenségét érintő kérdésekben - nem alapozhat másod- és harmadkézből származó információk vak elhivésére, különösen az ebből fakadó leegyszerűsítésekre... hanem csak a minden oldalról kritikus megközelítésre, önálló vizsgálódásra és gondolkodásra.”
  Pontosan erről van szó, és pontosan itt ütköztem a legerősebb falakba, amikor az asztrológusokkal próbáltam ezekről beszélgetni. Jellemző példa, hogy az egyik előadásom előtt száznál is több meghívót küldtem ki neves, és az interneten is megjelenő asztrológusoknak. Azok az asztrológusok, akik egyébként is a barátaim, azok eljöttek, de a szétküldött levél alapján összesen egy ember vette a fáradtságot, hogy eljöjjön és meghallgasson egy – ingyenes - előadást. A legaranyosabb az volt, hogy az egyik asztrológus rámdörgött, hogy a törvény börtönnel bünteti a spam-ek küldését, és az én udvarias, és rövid meghívómat spam-nek tekinti.

  „Szerintem ez a jó értelemben vett tudomány lényege... és úgy tűnik, hogy Rekettye is így közelíti meg az asztrológia vizsgálatát.”
  Köszönöm, hogy így látod. Pontosan ezt az elvet képviselem, és nyilván ezért van hümmögés a szkeptikusok, és jeges közöny az asztrológusok részéről a munkám és az eredményeim iránt.

 • 2010.05.02 20:49:43blanche

  1. Az asztrológiát a kóklerség vádja illeti, mert különösen sokan visszaélnek vele. Vajon a tudomány mentesülne-e ez alól a vád alól? Nem ellentámadni szeretnék, csak úgy gondolom, pontosabban meg kellene határoznunk, mi a kóklerség, ha harcolni szeretnénk ellene. A gyógyászatban, a kozmetikában, az ökológiában stb. szintén számtalan áltudományos tétel kering, amelyeket egyik napról a másikra meg lehet cáfolni, de nagyon jövedelmező megélni belőlük. Kókler az, aki gátlások és erőfeszítések nélkül akar pénzhez jutni, márpedig a pénzéhség ellen nem biztos, hogy a tudomány tud megfelelő ellenszert felkínálni.

  2. Mi a tudomány? Lehet-e a pozitivista tudomány mindennek a mércéje? A tudományos módszertan garancia-e? Nem kóklerség, ha egy tudományos kutatás kimutatja, hány gramm só van a nyálban csókolózás közben (vagy a giliszták orgazmusa, hogy előttem szólót idézzek)? Válasz helyett egy kedves viccet idéznék:
  Miért nincs Istennek semmilyen tudományos fokozata?
  1. Csak egy ismert műve van.
  2. Az is héberül.
  3. Nincs benne egyetlen utalás sem más forrásmunkákra.
  4. Nem publikálták semmilyen ismert tudományos folyóiratban.
  5. Sokan kételkednek benne, hogy személyesen írta.
  6. Igaz, hogy ismert az egész világon - de mit csinált utána. Na meg előtte?
  7. A csoportmunka idegen számára.
  8. Más tudósoknak nem sikerült megismételni az ő kísérleteit.
  9. Nem kért engedélyt az etikai bizottságtól, hogy embereken kísérletezzen.
  10. Mikor egy kísérlete nem sikerült, megpróbálta özönvízzel eltüntetni a nyomokat.
  11. Az egyéneket, melyek nem a várakozásnak megfelelően viselkedtek, kiiktatta a kísérleti csoportból.
  12. Nem járt előadásokra, csak kihirdette a tanulóknak, hogy mit tanulmányozzanak.
  13. A fiát küldte tanítani maga helyett.
  14. Az első két diákot kidobta, mert valamit megtanultak az általa előírt anyagon felül.
  15. Habár csak tíz feltétele van, a diákjai többsége a gyakorlati teszten elbukik.
  16. Nagyon ritkán tart konzultációt, azt is a hegy csúcsán.

  3. Az asztrológiával kapcsolatos fő kérdés az, hogy igazolható-e a bolygók és az emberi élet/psziché közötti összefüggés. A kérdés nem elég pontos. Hogy összefüggés, mégpedig matematikai pontosságú összefüggés van, az bármikor bármivel igazolható, ezt több hozzászóló is állítja. Kérdés viszont, hogy az összefüggés kozmikus, átfogó, és a bolygóállások ennek csak szemléletes, és könnyen kiszámítható keresztmetszetét, térképét adják (az idő képei – horo-scop), vagy összefüggés csak az asztrológia vizsgált területén belül van (a bolygóállások és a személyek, ill. világ eseményei között). Igazat adok annak, hogy az asztrológia a világ csodálatos rendjébe, struktúrájába enged betekintést, amely betekintés nemcsak az asztrológiával érhető el. Az asztrológiával kapcsolatos tudományos kérdés inkább az lenne, hogy miért van összefüggés a bolygók/születési idő és a személyiség között? Mérhető kisugárzás? mágneses erő? az első elemi élettapasztalatok (nappal/éjszaka (aszcendens), hideg/meleg (évszakok, napjegy)) sorrendjének fontossága? Ha nem tudunk műszerekkel mérhető választ adni erre a kérdésre, akkor mi nincsen? Nincs hatás, nincs összefüggés, vagy nincs műszer?
  Összefüggés van. A kérdés az, hogy miért. Ha erre nem tudunk válaszolni, a további kérdés az, hogy kell-e, ameddig a tapasztalat azt mutatja, hogy van összefüggés, és ezt a tudást használni tudjuk.
  A tudósoknak nem az asztrológusokat kellene szidniuk amiatt, hogy a nagyközönség jó pénzen eltartja azokat, akik üres szavakat vagy hízelgő „információkat” nyújtanak a kliensnek. Ugyanez a réteg megveszi a fröccsentett kínai giccset, a rövid élettartamú háztartási dolgokat. Mert minden, ami jó, abban sok munka van, és a jó munkát kevesen hajlandók megfizetni, ezért értéktorzulás van. Ez ellen kellene küzdeni. Felvilágosítással, miegyéb. Többet kellene tudjon az átlagember arról, hogy mi is ténylegesen az asztrológia, mire vállalkozik, és mire nem.

  4. És végül néhány szót az összefüggésről: A Parker-asztrológia segítségével el akartam készíteni a születési horoszkópomat. Csak a napot tudtam. A 12 aszcendens közül egyetlen egyben ismertem magamra, de abban nagyon. Megvolt tehát az óra. A Hold fényszögei viszont sehogy sem akartak passzolni. Kínomban felötlött egy családi legenda, miszerint egy nappal elírták a születési dátumom, és az előző napra végezve a számításokat végre a helyére kerültek a dolgok. 10-20 perces pontosságot sikerült elérni, a vele járó bizonytalanságokkal együtt. Később előkerült egy családi dokumentum, amelyben a nem hivatalos, tehát reális születési nap szerepelt: azonos volt a kiszámítottal. Az esti óra pedig még a nap csúszására is magyarázatot adott.
  Ugyanebben az értelmezésben többször is felbukkantak egészségre vonatkozó utalások, amiknek egy része igaz volt, más része hihetetlen, de az azóta eltelt tíz év alatt sajnos valóban előkerültek ezek a kényes pontok.
  A legutóbbi döbbenet pedig egy rém felületes cikk kapcsán ért, amely az alkoholizmusról szólt. Annyi derült ki, hogy a tűz és levegő jegyek taszítják, a víz és a föld jegyek pedig vonzzák, illetve hogy a Hold, a Vénusz, a Mars és a Jupiter esetében számít, hogy milyen elemű jegyben van. Én nevetségesen megrögzött antialkoholista vagyok. Történetesen minden lehetséges bolygóm levegő és tűz jegyben áll, a két kivétel generációs kényszerből nem, de nem tartozik a négy említett közé. Egyedül a Holdnak van komolyabb negatív fényszöge, annál pedig azt az értelmezést olvastam, hogy tartózkodnom kell az alkoholtól még orvosi előírás esetén is…
  Arról nem is beszélve, hogy az összes mélyebb emberi kapcsolatom mögött az aszcendens vagy a nap jegyének valamilyen azonossága áll, akár tudok róla, akár nem.

 • 2010.05.03 08:15:51IQLight

  "az azóta eltelt tíz év alatt sajnos valóban előkerültek ezek a kényes pontok"
  A kérdés az, vajon ha nem olvasod el, akkor is előkerültek volna, vagy sem. :P

 • 2010.05.03 13:41:30pusztafia

  Kedves lontayeva! (2010. április 30 péntek, 22:16)
  Nem kételkedem abban, hogy működik, és az ilyenfajta tudományok jellegéből adódóan minél többet foglalkozik vele, annál jobban magával fogja ragadni, hisz a tapasztalatait is ennek megfelelően fogja értelmezni, újra megerősítve a korábbi elgondolásait. Idővel az ember ilyen helyzetben egyre kevésbé tudja objektíven látni saját magát, mert belép az, amit kb. hitnek lehet nevezni, az a meggyőződés, amin keresztül aztán mindent átszűr. Ez a hit az asztrológia esetében is egy sokkal általánosabb világnézeten/filozófián alapul, ami túlmutat mondjuk a horoszkópkészítésen. Ez még akkor is így van, ha ez elsőre nem látszik, s lehet, hogy csak évek múlva jut el az ember a felismeréshez, hogy mivel is foglalkozik (én a jógával és az indiai filozófiákkal jártam így). Nos, ezzel önmagában nincs is probléma. Azonban észre kell venni, hogy ez a háttérben húzódó világnézet/filozófia/hit az élet legalapvetőbb kérdéseit érinti. És innentől kezdve ez már nem hobbi, nem megélhetési lehetőség, hanem élet-halál kérdése. Mégpedig azért, mert ez a bizonyos háttér-világnézet vagy igaz, vagy nem. Hogy ennek igazság voltáról Ön személy szerint meg van győződve, az, hogy úgy mondjam, magánügy, bár egyáltalán nem mellékes. Azonban amikor más embereknek adnak tanácsot az életüket meghatározó döntésekkel kapcsolatban, akkor ugye ez már más kategória.
  Így válik érthetővé, hogy miért olvassa az asztrológiai oldalakat olyan, aki „baromságnak tartja”. Mert tudat alatt érzi vagy nyilvánvalóan tudja, hogy itt alapkérdésekről van szó, amelyek a felszínen horoszkóp meg asztráltest meg nem tudom milyen ezoterikus fogalomba vannak csomagolva, ám a mélyen ott lapulnak az emberi lét legalapvetőbb, mindenki által személyesen eldöntendő kérdései. És valószínűleg ez az oka annak a görcsös akarásnak is, hogy az ezotéria jelenségeit természettudományos elvek alapján akarják magyarázni vagy cáfolni.
  Még annyit szeretnék üzenni, hogy nem kell megijednie vagy felháborodnia, ha azzal találkozik, hogy az Ön által hitt és megélt világot támadják. Ez nagyon is hasznos lehet, hisz ezáltal végiggondolhatja a saját és mások vélekedését, új felismerésekhez juthat; lehet, hogy felül kell vizsgálnia saját álláspontját, vagy éppen jobban megerősödik az addigi elképzeléseiben. Érvelni és másokat meghallgatni: ez mindannyiunknak fontos tanulnivaló, és egy ilyen fórum erre kiváló lehetőség.

 • 2010.05.03 14:33:58Aviata

  Az áltudományok léte nem a tudomány hibája.
  Sokkal inkább az olyan felkészületleneké, üzletszerű megtévesztőké, ismerethiányos kóklereké, akik jó vagy rossz szándékok mentén evickélnek, hívei megtévesztő módon „tudományként” állítják be rendszerüket
  Áltudománynak (pszeudotudománynak) az olyan gondolatokat, eszmerendszereket, elgondolásokat nevezzük, amelyeket (mai) művelőik tudományként határoznak meg, de a tudomány fogalmának nem felelnek meg. (Leggyakoribb hibájuk az empirikus igazolás hiánya. A nem tudomány akkor válik áltudománnyá, ha magát tudományként tünteti fel. Éppen ezért az áltudomány minősítést egyértelműen pejoratív értelemben használjuk, amit az így minősített elméletek követői szinte mindig visszautasítanak.
  http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81ltudom%C3%A1ny
  Áltudománynak tekintett gondolatrendszerek különösen gyakran fordulnak elő a jövőbelátás, alternatív gyógyászat, életmód, táplálkozás, politikai ideológiák, energetika, csillagok és világegyetem, valamint a nemzeti őstörténetek és vallások területén, de az, hogy egyes tudományágak ezekkel foglalkoznak, még egyáltalán nem tekinthetőek automatikusan áltudománynak.
  • alkímia (aranycsinálás, bölcsek köve, életelixír, stb.) – ebből nőtt ki a kémia
  • asztrológia csillagjóslás – ebből nőtt ki a csillagászat
  • áltudományos nyelv-összehasonlítás
  • dianetika
  • ezoterika, akasa tudományok stb.
  • értelmes tervezés stb…stb…

  A tudomány a bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló tevékenység és az ezen tevékenység során szerzett ismeretek összessége. A tevékenységnek bárki által megismételhetőnek kell lennie és végeredményben azonos eredményre kell vezetnie ahhoz, hogy az eredményt tudományos eredménynek nevezhessük. A tudomány eredménye egyetemes érvényű.
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1ny
  "Arról nem is beszélve, hogy az összes mélyebb emberi kapcsolatom mögött az aszcendens vagy a nap jegyének valamilyen azonossága áll, akár tudok róla, akár nem. "
  Szerinted. Szerintem meg nem.

 • 2010.05.03 14:50:45Aviata

  Nos, én a kételkedők táborába tartozom.
  Richard Dawkins: Kancsalul festett egek
  "Erősen szomjúhozzuk a csodát; ezt a poétikus vágyunkat az igazi tudománynak kellene kielégítenie, többnyire azonban pillanatnyi érdekből eltérítenek a babonaság, a parajelenségek és az asztrológia szállítói."
  És mások:
  http://www.szabadgondolkodo.hu/szkeptikus/asztrologia/
  Számomra az az érdekes, hogy gyakorlatilag, az összes ókori, középkori babonaság fennmaradt, és él. Elgondolkoztató!
  Asztrológia, kártyavetés,halottlátás...talán mintha a madárbélből való jóslás szorult volna ki cseppet, talán a Négy mancs állatvédőktől való félelem miatt.
  :)

 • 2010.05.03 17:19:58Martian

  Ez a "tudomány-áltudomány" szembeállítás korántsem olyan egyszerű, mint azt gondolná az ember... nézzük csak sorban:
  - vizsgálhatóak-e igazságtartalomra az asztrológia egyes állításai? Szerintem igen.
  - hitelesek-e az asztrológiai alkalmazás tekintetében az asztrológia művelői? A válasz bizonytalan, mert hiányzik az egységes minősítési rendszer.
  Tisztában vannak-e az asztrológusok a saját diszciplinájuk korlátaival? Például Obama születési képletében hol van benne az "egy nagyhatalom karizmatikus, üstökösként feltűnő vezetője" minősítés?

  Továbbá felmerül a kérdés, hogy egy asztrológiai állítás igazolása mit jelent más asztrológiai irányzatok, az asztrológia egésze szempontjából?
  Vajon tudománynak tekinthetjük-e a humán tudományokat? a pszichológiai irányzatok minden állítása igazolható-e? igazolhatóak és igazoltak-e pl. a kozmológia vagy a közgazdaságtan egyes állításai?
  Egyáltalán: tudománynak akarja-e tekinteni magát az asztrológia vagy megmaradna az "alkalmazott filozófia" státuszában?

 • 2010.05.03 21:22:02blanche

  voltak köztük olyanok is, például az eperendellenesség, amik veleszületettek és gyerekkorom óta gyötörtek, de az orvosi kivizsgálás csak asztrológiai kíváncsiságom után történt meg; vagy egy hátgerincsérülést inkább okolnék a súlyok rossz emelgetésével, mint azzal, hogy előzőleg tudtam valamikor, hogy a hátgerincem elvileg sérülékeny kellene legyen; az asztrológia célja tkp. az, hogy felhívja a figyelmedet, és te vigyázz az illető szervre (amúgy volt idő, amikor az asztrológiát nagyon hatékonyan használták a gyógyászatban)

  az én ellenvetésem az asztrológiával szemben végső soron nem az asztrológiát érinti, hanem az embert, az ember viszonyulását ahhoz, amivel az asztrológia szembesíti:
  - az ember nem szívesen néz tükörbe: akár a múlt (születési horoszkóp), akár a jövő (jóslás), akár a jelen rajzolódik ki, az egyén külső szemszögből megrajzolt képet kap arról, hogy mi fog vele történni - és minél nehezebben nézi magát külső szemszögből, annál nehezebben fogja ezt a képet elfogadni, minél több nem szeretem dolgot kellene elismernie, annál inkább hárít, és minél urbánusabb, emberközpontúbb, racionálisabb, annál nehezebben emészti ezt a ciklusokra osztott, nem emberi és nem is racionális, de annál rendezettebb személyiség vagy sorsrajzot
  - az ember a reneszánsz óta egyre inkább hozzászokott a racionális, lineáris időelképzeléshez: a történelem fejlődés, az egyént a saját akarata irányítja, nincs sors, nincs Isten, nincsenek külső befolyásoló tényezők - az asztrológia (és a most szintén erős támadásnak kitett egyik legciklikusabb nyugati vallás, a katolikus egyház) szerint vannak: az időnek összetevői vannak, ezek pedig születnek, fejlődnek, meghalnak, újra és újra visszatérnek: ezt lehet ignorálni, és ki is lehet használni; de a mindennek megvan a maga ideje, az alkalmas pillanat felfedezéséhez nem kell okvetlenül asztrológia, elég magunkra odafigyelni
  - az ember nem tud mit kezdeni a jóslattal, és igazából ezzel válaszolnék a kérdésedre; ott van az Ödipusz királyéhoz hasonló mítoszok tömkelege: hiába tudod mi vár rád, nincs az a jós, aki megmondhatja, hogyan fog bekövetkezni, hogyan tudod kivédeni; a jóslat olyan mint az álom: ahogy felébredsz, egy kicsit eltűnődsz rajta, aztán elfelejted, és egyszercsak dezsavu érzésed támad, de már késő; az álom viszont ha okvetlenül mondani akar valamit, megismétlődik, lehet vele párbeszédet folytatni, aki nem hajlandó meghallgatni, az nem is álmodik (vagy azonnal elfelejti) – és feltehetőleg az asztrológiához hasonló érdeklődési területeket is elutasítja
  - és ha az asztrológia áltudomány, akkor ezt érdemes történelmileg is megvizsgálni, lásd lejjebb

 • 2010.05.03 22:21:47blanche

  "A tudomány a bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló tevékenység"
  itt van a kutya elásva: mert az asztrológia ugyanolyan külső jeleket értelmez, mint teszem azt, a fizika: ha a víz gőzölög, akkor forró, és hőcsere történik, az asztrológia azt mondja, hogy ha a születés pillanatában a felkelő jegy az erélytelen mérleg, a felkelő bolygó pedig a Plútó, akkor erős függőségi hajlammal kell számolni. Mit nem lehet ezen empirikusan igazolni? Veszel néhány ilyen embert, és megnézed, hogy igaz-e.
  Viszont: az asztrológia nem a minket körülvevő világot vizsgálja: a körülvevő világot adottnak és ismertnek tételezi, és az alapján írja le a belső világodat. Ugyanakkor empíriákkal dolgozik, vagyis nem a te szemszögedből, a te szájad íze szerint fogja elmondani rólad a dolgokat, vagyis ha normálisnak hiszed magad, de azt látja, hogy a mértani idomok is erős szexuális fantáziákra sarkallnak, akkor azt fogja mondani, hogy szexmániás vagy (azt hiszem, közismert ez a vicc :-) ).
  Vagyis ha egy belső személyiségkép megfestésére vállalkozik, egyáltalán a lélek dolgait kutatja, akkor áltudomány? Én nem is akarom az asztrológiát okvetlenül a tudományhoz sorolni, mert nem is az, de tiltakozom az ellen, hogy csak a tudománynak legyen létjogosultsága, és a létjogosultságtól megfosszunk komoly és átgondolt, sok mindenre használható, nagy kultúrtörténeti múlttal rendelkező rendszereket. Ne felejtsük el, hogy nemcsak a világ, nemcsak az emberi test, de a lélek is ápolásra szorul: mondja meg valaki, ma hova fordulhat az ember: vallásos neveltetésben részesülni szerencse dolga, a pszichológiát a tudományosság igénye annyira lezüllesztette, hogy már régóta mindennel foglalkozik csak a lélekkel nem, a pszichiátria mindenben kórt lát és gyógyszert kínál, a pszichoanalízis vég nélküli önelemzést, ami vagy vezet valahova vagy nem. Akinek gondja van: rossz irányba halad a házassága, nem igazodik el a munkahelyén vagy túl gyakran kihasználják a jóindulatát, annak melyik tudomány fog szép és kikezdhetetlen és abszolút működő tudományos megoldást kínálni?
  Erre válaszoljanak kedves uraim és hölgyeim! A New Age-szemetet valami élteti, ameddig annak a valaminek nem tudunk nemesebb táplálékot biztosítani, addig hiába vagdalkozunk, addig a szerencsétlen ember mindent megpróbál, hogy gyors és kényelmes megoldást találjon. Az ügyvédek a pereskedőkről húzzák le a hét bőrt, az orvosok a betegekről, a „kóklerek” pedig a személyi válságba kerülőkről.

  Ja és nem beszélve arról, hogy én nem hiszem, miszerint a szent tudományosság okán kell áltudománynak besorolni valamit. Inkább hiszek annak, hogy ezt az érdekellentét diktálja: ha az asztrológustól kérdem meg, mikor előnyös teherbe esnem, nem fogom fizetni az ebben segédkező orvosokat; ha fáj a gyomrom az idegességtől, és az asztrológusom rávilágít arra, hogy emögött mi áll, és mivel segíthetnék magamon, akkor már nem biztos, hogy elmegyek a patikába piruláért; bizonyára vannak sokkal jobb példák is, de tőlem most ennyire futotta.
  Meggyőződésem, hogy a mi mostani vitánk mögött a pozitivista tudomány megrendülése áll, ami védekezésből vitára kényszerít (vagy halálra ítél) mindent, ami nem egyeztethető össze a világnézetével. Nagyobb fegyelem és megbízhatóság a nem tudományos szolgáltatásoknál okvetlenül üdvös lenne; másrészt a tudományosaknak is be kellene látniuk, hogy a tudomány nem vállalhat fel, és nem szolgálhat ki egyes területeket, amelyeket ettől még nem foszthat meg a létjogosultságuktól.

 • 2010.05.05 22:34:39zoe

  nem itt kell a világot megmenteni :(
  A személyes motíváció jelenleg nem más, mint a saját EGÓJA, ami internetes megnyilvánulásra vágyik.

 • 2010.05.06 09:11:44Ravehn

  Teljességgel egyet értek!

 • 2010.05.06 09:13:25Ravehn

  Mármint dedd írásával. :)

Blogok, amiket olvasunk

MAI MANÓ 6 híres első kép a természettudomány világából

A tornádóról egészen odáig a legtöbben azt hitték, csak valami babonás mendemonda, ami nem is létezik. Híres első képek.

SCHRÖDINGER Közeli vagy távoli jövő a fejátültetés?

A sajtóban néha elő-előbukkan egy hangzatos főcím, néha olyan is, amely 2017 végére már komplett fejátültetést is sugall. Mennyi igazság lehet ezekben? Hol tart a tudomány jelenleg?

HEALTH A legjobb módszer, ha leszoknál a dohányzásra

A leszokás sikerrátája "natúrban" csak 5-7 százalék. Ha viszont felkészülten állsz neki, ezt 50-70 százalékra növelheted. Leszokás lépésről, lépésre.
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta