INTIM

Férfi vagyok, előjogaim vannak- Erőszak négy fal között

2010. november 22., hétfő 18:05

Az otthon falai mögött folyó erőszak a legtöbbször láthatatlan. Az áldozat nem mer kérni, a környezete nem tud segítséget nyújtani. Egy újabb női esten arról beszélgettünk, hogy van e tipikus áldozatszerep, létezik e férfi előjog, és miért nem lép ki a nő egy olyan kapcsolatból, amelyben nem egyszer porig alázták.

Fotó: Paolo Signorini
Fotó: Paolo Signorini

A nők elleni erőszak a nők elleni diszkrimináció legszélsőségesebb formája, és azon belül is csak egy. A statisztikák szerint a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok a nők ellen irányuló bűncselekmények között. A statisztikákért pedig megdolgoztunk.

A Nő létünkre című előadássorozat legutóbbi témája a nők ellen elkövetett erőszak egyik fajtája a verbális agresszió volt. Erdei Kata a Kék Pont Alapítvány pszichológusa a bántás, bántalmazás és az erőszak formáiról beszélt, de nem csak a női nemre leszűkítve. Az erőszaknak ugyanis nemtől függetlenül biológiai, társadalmi és szociális okai vannak, és a legkülönfélébb formában fejeződhet ki. A rossz bánásmód, a bántalmazás és elhanyagolás, általában a gyermekek, az idős korúak és a partner ellen irányulnak. Legyen az szexuális visszaélés, érzelmi, gazdasági kizsákmányolás, fizikai vagy szóbeli agresszió.

A bántalmazás célja, hogy kontroll alatt tartson

Nem mindegy azonban, hogy bántásról vagy bántalmazásról beszélünk. Pláne, ha mindkettő egy munkatársi vagy egy párkapcsolaton belül történik velünk. Míg a bántás egyszeri dolog, általában csökkenő intenzitású, mindkét félre jellemző rövid ideig fennálló haragtartást jelent, addig a bántalmazás a megfélemlítésen alapul, a célja, hogy az egyik fél mindig kiújuló haragját a másik rettegve tűrje, és ez által állandó kontroll alatt tartsa. A kontroll pedig alkalmas arra, hogy saját hatalmát bebiztosíthassa, és újra meg újra érvényesítse.

A bántalmazás körébe nemcsak az aktív fizikai, szexuális erőszakot, hanem az érzelmi, verbális agressziót, az elhanyagolást, a szabad cselekvés korlátozását is besorolhatjuk. Azokat a helyzeteket, amikor a titkolózás állandó bizonytalanságban tartja a másik felet. Amikor az intimitás totálisan hiányzik, egymást ellenfélként tekintik, ahol az egyik fél következetesen tagadja és leszólja a másik véleményét, rendszeresen megkérdőjelezi az áldozat érzéseit és gondolatait.

Csak a baj van velem

Erdei Kata pszichológus Kék Pontos tapasztalataiból kiindulva mesélte, hogy bár nem veszik komolyan a problémát, mégis sokan szenvednek ebben a helyzetben. Mert a szóbeli erőszak kiszámíthatatlan, és az áldozat tehetetlensége miatt tartós fájdalmat okoz. Mindeközben az erőszak napról-napra fokozatosan erősödik a kapcsolaton belül.

Ezért a bántalmazott felnőtt a túlélésre rendezkedik be, a gyermek egészséges fejlődése a továbbiakban megkérdőjeleződik, az emberi méltóság fogalma ebben a helyzetben pedig egyszerűen értelmét veszti. Sérül a test, a lélek, s mindez egy olyan kapcsolatban, amely egykor a felelősségen, a bizalmon alapult, mostanra az egyoldalú hatalom kifejezésének eszköze lett. Az áldozat önmagában keresi a hibát, pedig valójában a kapcsolatában van.

Az alkoholista nők több erőszakot szenvednek el

Míg egy szexuális erőszaknál a külső beavatkozás segítsége azonnali szükségességű, ezt az áldozat is tudja, és többnyire ez meg is valósul, addig a fizikai bántalmazás elszenvedésének beismerését már kevesebben vállalják, az érzelmi bántalmazás felvállalása pedig egyenesen tabunak számít.

A bántalmazásnál nemi különbségek is megfigyelhetők. Bár pontos statisztikát a téma tabu jellege miatt nehéz felállítani, de a krízisvonalakat működtető érdekvédő civil szervezetek adatai szerint ezeket a segélykérő telefonszámokat 74 %-ban a nők hívják, ahol az esetek 40 %-ban maguk a nők, míg 21 %-ban gyermekek az áldozatok.

Olyan kutatások is vannak, melyek az alkoholt, mint az erőszakot kiváltó okot nevezik meg. E szerint az alkoholista nők 71 %-a számolt be érzelmi bántalmazásról, míg a nem alkoholistáknál ez az arány csak 44 %. Egy másik adat szerint, ezen alkoholfüggő nők 74 %-a szexuális bántalmazás áldozatai is egyben, s ezeket a nőket 100 %-ban 10 éves koruk előtt érte szexuális erőszak először.

Az tehát igaz, hogy az alkoholista nők többször esnek erőszak áldozatául, mint azok, akik nem alkoholfüggők, de még mindig nincs egyértelmű magyarázat arra, vajon miért. Mi volt előbb, az erőszak, vagy az alkoholizmus? Azért erőszakosak ezekkel a nőkkel, mert isznak, vagy azért isznak, mert bántalmazzák őket?

Kényszer miatt marad a kapcsolatban

Azt, hogy van e az erőszaknak neme, vagy, hogy miért tipikusan nők az áldozatok, egyértelműen nem lehet megmondani. Azonban tény, hogy a bántalmazó és a bántalmazott között van valamiféle hierarchikus kapcsolat, az erőszak pedig arra eszköz, hogy ezt a hatalmi dominanciát megerősíthesse.

Acsády Judit, az estére meghívott szociológus tapasztalatai szerint sokszor a kényszer az, ami a mindennapi társas kapcsolatokban fenntartja az alá-fölérendeltség rendszerét. Példaként említette azt a tipikus helyzetet, amikor egy férfi társaságban a partnerével való viszonyában a domináns hím pózát veszi fel, pedig otthon egészen másképp viselkedik, és mindezt csak azért, mert ezt ott a barátai, a társaság, tágabb értelemben a társadalom „elvárja”. Hasonló lehet ez azon esetekhez, amikor a nő a gazdasági függés, a gyermek-kérdés, a „család szent egységéről” való társadalmi nyomás miatt marad benne rossz kapcsolatában.

Az erőszakot nem lehet nemhez párosítani. A nők ugyanúgy követnek el verbális erőszakot partnerük vagy gyerekük ellen, de tény, hogy míg a nők általában ennél a határnál megállnak, addig a férfi, amikor elköveti a nő ellen első fizikai erőszakosságát már számtalan szóbeli bántalmazás előzte azt meg. Az erőszakra nem lehet azt mondani, hogy biológiailag velünk hozott tulajdonság, inkább csak egy elvárás-rendszernek való megfelelés.

A férfiak előjoga indíték az erőszakra

Még ha nem is lehet egyértelműen nemhez kötni az erőszakot, az agresszor-áldozat szereposztás bizonyos helyzetekben mégiscsak nyilvánvaló. Kuszing Gábor pszichológus, a Stop-Férfierőszak Projekt egyik vezetője is arról beszélt, hogy partnerkapcsolaton belüli erőszak esetében, 95-96 %-ban a nők az áldozatok. Azt mondja, ezt talán felesleges azzal magyarázni, hogy a férfiak többet isznak, frusztráltabbak a munkahelyi problémák és a társadalom elvárásai miatt. Sokkal inkább azt tapasztalja, mintha a férfiak úgy gondolnák, hogy eleve előjogaik vannak egy kapcsolatban a nőkkel szemben, s ezt erőszakkal jogosan fenn is tarthatják.

Mert nem igaz az, hogy áldozattípusnak születni kell. Ilyen és erre utaló beskatulyázó személyiségjegyek az agresszor esetében sincsenek. Helyette, ahogy Kuszing Gábor is fogalmaz, inkább nézetrendszere van az erőszakot elkövető embernek. Az erőszakos ember hiszi, hogy a női és férfi szerepek mereven elhatárolódnak, a kettő között mindenfajta átjárás megengedhetetlen és tűrhetetlen. Hiszi, hogy jogában áll a másik lekicsinylése, sértegetése, nevetségessé tevése, hogy joga van veréssel, öngyilkossággal vagy a gyerek elvételével fenyegetni. Eltilthatja a barátoktól, a családtól, korábbi kedvenc foglalatosságától, a munkától, amivel így gazdasági kényszer-függésbe is hozza. Az alapvető érzelmi igények megtagadásával, az állandó hibáztatással porig rombolhatja a másik önbizalmát, faggatózásával, félelmet keltő viselkedésével, telefonon való ellenőrizgetésével és a személyes holmik átkutatásával teljes kontroll alatt tarthatja. Ezek pedig a szexuális és fizikai erőszakot nem is említve, a legtöbbször a nők ellen irányulnak. Ezek az agresszor férfi tévesen hitt előjogai.

Fotó: Laura Chifiriuc
Fotó: Laura Chifiriuc

Merj váltani, változtatni!

A legjobb nyilván az lenne, ha megismerkedéskor az ember felismerné a másikban az erre utaló apróbb jeleket. Sokaknak azonban még akkor sem tűnnek ezek fel, amikor már évek óta benne élnek egy ilyen viszonyban. Éppen ezért talán felesleges a nőket, mint állandó, statikus áldozatra ítélt nemet emlegetni, és a férfit kivétel nélkül az agresszor szerepében feltüntetni. Egy kicsit talán olyan, mintha így vagy úgy mindkét nem megdolgozna a társadalom által megvetett, és ugyanazon társadalom elvárásai által fenntartott státuszokért.

Mert a probléma inkább ott van, hogy sokan helyzetükön kevésbé kényszerből, mint inkább passzivitásból nem tudnak változtatni. Ezt erősíti az a körülmény is, hogy az otthon falai mögött folyó erőszak gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást. A teljes elszigeteltségben nem csak általánosságban, de a vészhelyzetekben is magára marad.

Egy ilyen helyzetben pedig a felismerés a legnehezebb dolog. Mert alkalmazkodni lehet egy uralkodó társhoz, a fizikai és lelki pofonokat meg lehet szokni, de az erőszakot magának az áldozatnak kell felismernie. A változásban neki kell hinnie, és egyedül rajta áll, hogy ki lép e a rákényszerített szerepéből.

A Kék Pont, a Stop-Férfierőszak Projekt és még sok más civil egyesület célja, hogy eszközt és bátorítást nyújtsanak ehhez a változtatáshoz. Mert ennek az estének is, mint ahogy a Nő létünkre sorozat beszélgetéseinek, az volt az üzenete, hogy merj váltani, változtatni!

November 22-től hetente 10-12 fős segítő csoportok indulnak a Kék Pont Alapítvány szervezésében azoknak az érintetteknek, vagy családtagjaiknak, akiknek bármilyen módon közük van a témához.

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2010.11.23 09:52:03ged

  Ez a cikk rendkívül szűklátókörű, sztereotip és kirekesztő.

  Nyilván létező dolgokról mesél, de ilyen szinten megjeleníteni undorító!
  Mint többen is jelezték, ezt nem így kell tálalni, mert csak az indulatok szítására alkalmas.

 • 2010.11.23 10:00:06Alter E

  Hogy miért nem veszi észre egy (fiatal) nő a férfinél az agressziót: az ilyen férfiak gyakran kifejezetten sármosak és elbűvölőek tudnak lenni. (Ez komoly hátrány később is, ha segítségért fordulnál.) Rendkívül figyelmesek. És igen, azt érzed, h valakinek a védelme alatt álsz. Nem csak hónapokig, évekig képesek eljátszani ezt a szerepet.
  Utólag persze rájössz, h észre kellett volna venned, hogy beszél a pincérrel, vagy az anyjával (!) Akkor még azt hiszed, Te leszel a kivétel és eszedbe se jut, hogy Te kapod majd a legjavát.
  Nálunk nem is a házasságkötés, hanem a gyerekek születése hozta meg a pálfordulást és ezt a tényt külön nehéz megemésztenem.

  Nagyon ajánlom minden szenvedő alanynak a „De hiszen azt mondja, hogy szeret…” című könyvet. /Dina McMillan, ha jól emlékszem.)
  Azt egyébként aláírom, hogy semmivel se lehet jobb, ha egy nő zsarolja a párját öngyilkossággal, v a gyerek elvételével.
  Egyébként én se tudtam még kiszállni a kapcsolatból.

 • 2010.11.23 10:28:31DenisaM

  Érdekes... ritkán olvasok olyan bűnügyi esetről, hogy alkoholista élettársa rommá verte a díjbirkózó méretű párját. Fizikailag bántalmazni csak a gyengébbet tudja, lelkileg viszont bárkit a másik...

 • 2010.11.23 10:30:20DenisaM

  Egyébként úgy rúgnám fel azt a nőt, aki egy olyan hülyeségre ugrik, mint Öngyilkos leszek!!! miközben egyébként minden szempontból terrorizálja a pasija.
  Legyen basszus! Aki ígérgeti, az ritkán teszi meg. De ha mégis, hát legalább megnyílik a szabadulás lehetősége!

 • 2010.11.23 10:43:44Roquentin

  Épeszű ember szerintem nem vitatja, hogy a fizikai agressziót általában férfiak követik el nők ellen. De ennek nyilván nem az az oka, hogy a nők kevésbé lennének agresszívek, hanem az, hogy (rendszerint) jóval gyengébb fizikumúak.

  Különben a cikk is írja több helyütt, hogy az agressziónak számtalan formája létezik. Egyik sem jobb, veszélytelenebb vagy elfogadhatóbb a többinél.

  Mindezek után továbbra is átgondolatlannak és ostobának, rosszabb esetben pedig hazugnak és manipulatívnak látok egy ilyen kijelentését:

  "Kuszing Gábor pszichológus, a Stop-Férfierőszak Projekt egyik vezetője is arról beszélt, hogy partnerkapcsolaton belüli erőszak esetében, 95-96 %-ban a nők az áldozatok." (Amelyben ugye szó sem esik az agresszió fajtájáról.)

 • 2010.11.23 12:13:07f.nero

  1. Néha egy nő olyan szinten idegesítő tud lenni, hogy egyszerűen megőrülök, és legszívesebben agyoncsapnám. Hozzáteszem: magasan képzett, és normálisan nyugodt típus vagyok.

  2. Akkor mi van, ha a nő kezd el ütni-vágni-rugdalni, és már attól tartok, hogy kárt tehet bennem? Akkor mi a teendő? Megütöm én is, aztán ha baja lesz, lecsuknak? Nagyon kellemetlen helyzet, mikor életed (korábbi) szerelmével ordítozva dulakodtok, a gyerek meg döbbenten nézi.

  3. Ha jól emlékszem, életemben egyszer kellő váratlansággal kiosztottam egy pofont az asszonynak. Na az igen jólesett. :)
  Persze utána meg jött a sírás, amiről tudjuk, hogy a nők legveszélyesebb fegyvere...

  Szóval szerintem nincs univerzálisan jó megoldás a konfliktuskezelésre.

  Persze, nyilván most jön majd 100 komment, hogy meg kell beszélni a dolgokat, stb, stb.
  De van az a szint, amikor már több órája vitatkoztok, zéró előrejutással. Akkor mi van?

 • 2010.11.23 12:18:19marosy

  Csúnya dolog ha megütnek egy nőt, DE mi van a pszihológiai terrorral amit a nők alkalmaznak? Egy rossz szó néha többet árhat és jobban sérthet, mint egy pofon.
  A nők a pszihológiai terror nagymesterei.

 • 2010.11.23 12:39:23strogg

  Nos nagyon gondolat inditó a topik, és nagyon régóta "erőszakos" vagyok a nőkkel szemben.
  Archenemy Igen, vagy cigánybűnözés is.


  Viszont éppen úgy vagyok "erőszakos" ahogyan a férfitársadalom igen komoly része teszi.
  A nők ok nélkül rommá verése egy dolog, és megint egy másik, hogy sokan tényleg sokat képzelnek magukról. Megoldás, hogy szétverik? Nem! A férfiak sokka lerőszaksoabbak a nőkkel szemben, mint hiszitek, én is. Egyszerűen NEM veszünk tudomást az ilyen király kisassznyokról. Az emnacipáció csak addigtart, amig a száját kell járati. de amint meg kell emelni egy fotelt, már "te vagy a férfi". Ennek az lett a vége, hogy nem, nem emeljük meg a fotelt. Emancipált nőt nem engedünk előre, nem védjük meg, és ha nagyon nem fér a bőrébe a kutúr férfi simán kikerüli a fenébe. Talán nem véletlen, hogy annyi magányos elhagyott nő van. Erre próbáltak egy emancipációs pozitiv kultúrkört épiteni (szingli), csak éppen a nő alapvető természetével megy szembe (mint a nagy emancipáció általában)
  Pont egy hete söröztünk páran srácok, és erről is beszélgettünk. (észrevettétek, hogy a legtöbb nő nem éri meg a fáradtásgot sem?) ÉS arra jutottunk, hogy tényleg nem nem érik meg, mert nem NŐK! férfimódra élő, férfiként gondolkodó mellekkel rendelkező férfiak, és NEM NŐK! Az ilyen nekünk nem kell! Nekünk NŐ Kell, aki mellett férfinak érezzük magunkat. Amelyik nem teljesiti azt le sem xarjuk, pláne nem érdekel hogy megszakad-e a cekkerrrel. (persze meggyőzhetőek vagyunk, mert nem nézzük többe az emancipáltat, valljuk be kedves férfitársaim.)
  ezt nevezném végső konklúziónak. Van a NŐ, és van amelyik csak arra jó, hogy....
  A verés pedig nem npk elleni erőszak, ahnem testi sértés, ami büntetőpjogi kategóra minden szinten. Ne keressünk bűnbakokat a saját elcseszett nemi identitás zavarunkra :))))

 • 2010.11.23 12:52:35strogg

  marosy

  Arról nem szól a fáma,hogy hány nő esik teherbe szándékosan, házasságét/némi vagyoni előremenetelért. Az meg, hogy előre megfontoltan fegyverként használják sokan a szexualitásukat, olyan visszataszitó, hogy az ilyent felőlem úgy ütik ahogyan jólesik, nem sajnálnám. Elképesztően nehéz párt találni, ezt maximálian aliáirom. Nekem 7 éve sikerült. Miért van az, hogy Férfinak érzem magam mellette, de egy hangos szót nem váltottunk egymással 7. éve?

 • 2010.11.23 13:34:11Martian

  A látleletet legtöbbször a nőkről veszik fel (ha odáig jut a dolog)... de ha párterápia lenne belőle, kiderülne hogy mindkét oldalnak megvannak a maga lelki sérelmei.

 • 2010.11.23 13:43:20antiszociális exlúzer

  Roquentin

  "Ezt ti hihetőnek, vagy egyáltalán elképzelhetőnek látjátok? Komolyan ennyivel agresszívebbek lennének a férfiak a nőknél?"

  A lehetőséget a nemi dimorfizmus biztosítja, vagyis az, hogy a férfi rendszerint nagyobbtestű és erősebb a nőnél.
  Az okot pedig a "nőszabályozás" kulturális elfogadottsága.

  strogg

  "Ennek az lett a vége, hogy nem, nem emeljük meg a fotelt. Emancipált nőt nem engedünk előre, nem védjük meg, és ha nagyon nem fér a bőrébe a kutúr férfi simán kikerüli a fenébe."

  Egy férfi nem attól férfi, hogy a vele élő nőhöz képest erős. Vagy férfi önmagában, vagy nem, nem a nőhöz képest az.
  Megjegyzem, én az idős embert, a kismamát és a csomagokkal megrakodott férfit is előreengedem. Nem azért, mert előjogaik vannak, hanem azért, mert a _helyzetük_, állapotuk teszi ezt indokolttá.

  "ÉS arra jutottunk, hogy tényleg nem nem érik meg, mert nem NŐK! férfimódra élő, férfiként gondolkodó mellekkel rendelkező férfiak, és NEM NŐK!"

  Ez amolyan általános, semmitmondó "nagy igazság". Még soha nem tudta senki nekem megmagyarázni, hogy pontosan mit jelent a férfimódra gondolkodás.
  Például, ha egy nő káromkodik és köpköd, akkor férfi próbál lenni? Szerintem csak bunkó...

 • 2010.11.23 13:47:36Martian

  Sok nő ott követi el a hibát, hogy nagyon megfelelni, alkalmazkodni akar ("jó feleség" lenni)... a férfi meg mindezt úgy értelmezi (még akkor is, ha nem vérmacsó), hogy "ő osztja a lapokat"... a nő egy idő után azt érzi, hogy ő mindent megtett a kapcsolatért és igazságtalannak érzi a férfi dominanciájának mértékét, kevésnek a saját szabadságát... de elfojtja ezeket az érzéseket... viszont a férfi megérzi, hogy a nő "már nem olyan kedves, mint amikor hozzáment".

  Innentől többféle forgatókönyv érvényesülhet, az egyik verzió az, hogy a csalódott domináns férfi a nő frusztrációjára dühhel, pofonokkal felel.

  Mindebben a nő annyiban hibás, hogy nem tette tisztában már az elején a szerepeket... hogy nem háztartási- és szexrabszolgának szerződött.

  Ezért van az, hogy az "aranyos, csendes ibolyavirágból" házisárkány lesz... ugyanakkor egy nyíltan kommunikáló nővel hosszú távon, egyezségeket kötve jól ki lehet jönni.

 • 2010.11.23 14:02:03strogg

  Martian
  Főleg arra akarok fókuszálni, hogy nincsen kifejezetten férfierőszak, és rendkivül sok olyan nővel is találkoztam már, amelyik nagyon megérdemli, ha felpofozzák havi egyszer.
  És legalább annyi nő veteti el magát úgy, hogy teherbe esik, mint ahány férfi veri a nőt.
  Az egyik nemnek sincsen mit a másik szemére vetnie, mert az aljadék az aljadék, tökmind1 mi van a lába között....
  Egyetértek, az állapota dönti el, kivel vagyok előzékeny, azon felül max az aki kiérdemlte. Azért mert melle van még nem jár neki automatikusan az előzékenység. Ez állati bunkón hanzgik, pedig csak tele a hócipőm, hogy visszaélnek ezzel.
  Én FÉRFI vagyok, és elvárom hogy ezt tiszteltben tartsák, ahogyan én is tiszteletben tartom azt aki NŐ. (sőőőőt) A többi metroszexuális/emancipunci/nyifogó királykisasszony, és zselés hajú buzigyerek meg selejt, akire nem vesztegetek erőforrást. :)))))

 • 2010.11.23 14:13:04strogg

  Martian
  csak egy példa, ami engem konkrétan mélyen érintett! Randiztam, és engem úgy tanitottak, hogy vendéglátó ipari egységbe én lépek be először, kabátot fel/lesegitem, stb...
  A leányzó gyakorlatilag majdnem félrelökött a belépéskor, levette a kabátját, és leült. Az este végeztével próbáltam feladni a kabátot erre kivette a kezemből, és felvette. az egész étterem lesajnálóan nézett rám. Vérig sértve éreztem magamat. Elmeséltem egy csoportos beszélgetés során, ahol egyszer ez szóba került. A lányok nem is értették mi a gondom.
  Ekkor értettem me, jó sok dolgot. ÉS azóta mondom azt
  - nehéz acucc? Nekünk is, gyenjogú vagy.
  - elöttd az ajtó? Kinyitod szépen a kis kezeddel kisanyám
  - vernek? menj karatézni, és védd meg magadat.
  - Hajlandó vagyok férfi lenni, ha erre kérsz. Ára van, tudod mi az...
  Egyenjogú vagy, emancipált felnőtt nő. Old meg!
  ÉS tanuld meg azt is, hogy igy min nő senkinek nem fogsz kelleni hosszú távon.

  És aki viszit nőből van, azt minden szinten tisztelem. Mert férfi vagyok s nem megalázó egy nő kedvére tenni, sőt én még az a nevelés vagyok akinek ez jóérzés. De már nagyon megnézem kivel vagyok ilyen....
  Aki meg nem ilyen, azt kikerülöm, mert nem tudom nőként értékelni. Max háztartási robotnak, vagy másnak.... nőnek semmiképp...

 • 2010.11.23 14:19:55strogg

  azt hiszem megvan a jó hasonlatom erre.
  Egy farmergatyás, rövidhajú, karrierista, törtető, nő éppúgy törvényszerűen elvesziti az igazi nőiességét, mint egy magát festő, kozmetikushoz járó, férfi.

  Egy szigorú arcú igazgató nőt nem nézek nőnek, akárcsak egy zselés hajú emo-s srác sem a férfiasság mintaképe.


  Ennyi.

 • 2010.11.23 14:20:11Gergő77

  Azt hiszem a kommenteket összegezve elmondható, hogy se a totális 'pofa be' alárendelődésből, se az emancipunci 'én még nálad is egyenlőbb vagyok, mert nő vagyok' stílusból se lesz egészséges kapcsolat. Igenis meg kell beszélni a dolgokat ember módjára, de igenis tudomásul kell venni a nemi szerepeket is, a kultúr módon megtartott férfielőjogok-nőielőjogok meg férfikötelességek-nőikötelességek nélkül egyszerűen kiborul a bili, mert egyszerűen így vagyunk kódolva, nem véletlenül fejlődtünk ilyenekké az évezredek alatt.

 • 2010.11.23 15:53:27szkata

  A hozzászólások jórészéből is az derül ki, aki nem volt ilyen helyzetben, vagy nem látott közelről ilyet, az nem érti. Évekig voltam ilyen helyzetben, és higgyétek el, nem látni az elején... vonzó, határozott, közgazdász pasi, élmény vele lenni, beszélgetni is. Nem egyik pillanatról változik meg a helyzet, hogy azt lehessen mondani, csá. Hanem mondjuk babát várva, vagy később otthon vele enged meg egyre többet magának, olyan szintig, amit utólag én sem értek, hogy történhetett. Ha hazamenekültem a szüleimhez, utánamjött, hajamnál fogva húzott vissza. Én azt éltem meg, nincs hová menni, és nem tud segíteni senki... a rendőrségi eljárást megszüntették ellene, hiába fordultam hozzájuk, amikor már forró vasalóval, majd késsel jött nekem ("ha meg akarta volna ölni, megtette volna"). Végül sikerült elválni tőle, évek óta nem láttam (ő nem áll szóba velem, a közös gyerek ellenére sem), egy normális kapcsolatban élek már, de évekig rémálmaim voltak utána, hogy üldöz, én pedig menekülök.

 • 2010.11.23 17:12:16pgreta

  Nyilván aki nem lát tovább a verés nevelő célzatú használatánál, annak hiába mondod,hogy az a nő nem érdemelte meg. Mintha az oviban lennénk.

 • 2010.11.23 17:37:47zanzibar

  Életteni alapismeretek: a férfiak valóban agresszívabbak, mint a nők (tesztoszteron). Szociális alapismeretek: a férfiak versengőek, győzelemre hajtanak (ebbe belefér az erőszak is), míg a nők alapvetően együttműködőek.
  Ami nálunk még alapvető probléma: hogy nincs meg a társadalomban az a tabu, hogy (fizikailag) gyengébbet nem ütök meg.
  Az egressziót a legtöbben megindokolják azzal, hogy a másik provokálta ki. Mert csúnyát mondott, csúnyán nézett, mert az tette, ami nekem nem tetszett.
  Ehhez nagyon rokon az a vélekedés, hogy egy nő saját maga tehet róla, ha megerőszakolják / bántják, mert kiprovokálta. A ruházatával, viselkedésével, sminkjével, bármivel. A legszomorúbb a dologban, hogy még maguk a nők is elhiszik ezt.

 • 2010.11.23 17:40:59zanzibar

  Az ember saját maga is elhiszi. Baráti körben történt, hogy több lányt molesztált vélhetően ugyan az a pasi. A történet elmondásakor mindenki magában kereste a hibát, illetve mentegetőzött: " de hát nem is voltam túl kihívóan öltözve". Ez addig nem is fog változni, amíg a szülők ugyan azt a magatartásmintát adják át.

 • 2010.11.23 18:43:55Laciii

  "a férfiak versengőek, győzelemre hajtanak ..., míg a nők alapvetően együttműködőek."
  Na ez a sztereotípia, a nők fúrják leginkább a többi nőt - férfit munkahelyen, versenyeznek kinek telik drágább cuccokra, meg ráncigálják az 5 éves gyereket szépségversenye, hogy nyerjenek valamit.

 • 2010.11.23 19:42:45Roquentin

  "a férfiak versengőek, győzelemre hajtanak (ebbe belefér az erőszak is), míg a nők alapvetően együttműködőek." - ez tévedés, pont az ellenkezője igaz.

  Fogolydilemma-kísérletekben (ahol alapvetően együttműködői, vagy versengői szerep között lehet választani) a férfiak inkább hajlamosak voltak a kooperálásra, mint a nők.

  "Elég határozott nemi különbségek is mutatkoztak. A férfiak ebben a játékban inkább voltak hajlandók kooperálni, mint a nõk. Egy klasszikus sokmenetes fogolydilemma- kísérletben például a férfi párok csaknem 60%-ban kooperáltak, a nõi párok kevesebb, mint 35%-ban. A vegyes párok esetén 50% körüli kooperatív válaszarányt találtak, de ebben az esetben nem volt különbség a férfi és a nõi játékosok együttmûködési arányai között, tehát körülbelül ugyanannyiszor kooperált a férfi játékos és versengett a nõi, mint fordítva."

  pl. itt olvasható:[link]

 • 2010.11.23 19:49:17Luella Menendez

  Nagykevély

  Szerintem elég egyoldalúan látod a helyzetet-a normális nők igazi faparasztnak tartják az ilyen tahó hapsikat, akik azt hiszik, hogy egy Bömbivel(BMV), aranylánccal, tetkóval, alkoholizmussal meg anyázással nyert ügyük van a nőknél.

  Műkörmös Mancinál meg Szolifüggő Icánál biztosan.

  Az mondjuk igaz, hogy a nők nem szeretik a mamakedvence, tutyimutyi alakokat sem, akiknek még 40 évesen is anyuci mondja meg, merre van az arra.

  Normális emberekre van szükség.

 • 2010.11.23 19:53:59Dean

  A statisztikák szerint a nők legalább ugyanolyan gyakorisággal kezdeményeznek erőszakot, mint a férfiak, vagyis a téma tálalása már önmagában szexista.
  Pont ma láttam a parlamenti közvetítésben, hogy egy LMP-s képviselőnő a nők elleni erőszakról beszélt. És a férfiakkal mi van? Azok ugye le vannak sz*rva. Ha egy nő pofonvág egy pasit, mert tudja hogy az úgysem üt vissza, az ugye "elfogadható", sőt, biztos megérdemelte a pasas.
  Már a csapból is a nők elleni erőszaki elleni kampányok folynak, csak arról nem beszél senki, hogy lehetne ezt szexizmus nélkül is csinálni.

  (Szerencsére a parlamentben egy fideszes képviselő válaszolt, hogy vannak törvények az erőszak ellen, köszönik szépen.)

 • 2010.11.23 19:55:51Dean

  "Ami nálunk még alapvető probléma: hogy nincs meg a társadalomban az a tabu, hogy (fizikailag) gyengébbet nem ütök meg."
  Ennek az ellenkezője pont ugyanennyire igaz, mármint amit az előbb is írtam, hogy sok nő pont azért agresszív, mert tudja hogy a férfiak "lovagiasak".

 • 2010.11.23 20:05:05Dean

  @Roquentin
  > "Kuszing Gábor pszichológus, a Stop-Férfierőszak Projekt egyik vezetője is arról beszélt, hogy partnerkapcsolaton belüli erőszak esetében, 95-96 %-ban a nők az áldozatok."
  "Ezt ti hihetőnek, vagy egyáltalán elképzelhetőnek látjátok?"

  Nézd, egy olyan szervezet vezetője, aminek ez a neve, nem is hazudhat mást. Messziről bűzlik róla a genderpolitikai elkötelezettség. A valós adatok természetesen egyáltalán nem ezt mutatják.

 • 2010.11.23 23:25:43dukeekud

  "Egy férfi nem attól férfi, hogy a vele élő nőhöz képest erős. Vagy férfi önmagában, vagy nem, nem a nőhöz képest az."

  Pontosan, ha a ferfi csak egy nohoz kepest erzi magat ferfinak akkor ott problema van. Nem a penisztol lesz valaki ferfi, ha csak annyi a kulonbseg akkor nem ferfirol van szo, csak egy "faszrol". Ha mar viszonyitunk,akkor egy masik ferfihoz erdemes viszonyitani. Mondjuk az eletet kockaztato tuzoltohoz, egy 56-os szabadsagharcoshoz. Ezekhez kepest legyen valaki ferfi, ne a nokhoz kepest.

 • 2010.11.24 00:55:57KoborMacska

  Strogg: Te ott vagy eltevedve, hogy azt hiszed a ferfi = macso, no = szexualis es haztartasi kiszolgalo szemelyzet. Legegyertelmubben azzal leplezed le magad, hogy ugy tartod, ANNAK ARA VAN, HA NOKENT KEZELSZ VALAKIT. Gondolom, fogadja el a te donteseidet, csinalja azt amit te mondasz, ne "szoljon vissza", stb. Magyarorszagrol szemlelve valoban nehez eszrevenni, de az emberiseg kulturalt resze ezeken a nezeteken mar tul haladt.

  En no vagyok, elvarom hogy akkent kezeljenek, teljesen fuggetlenul attol hogy eppen mit viselek es milyen stilusu a hajviseletem, stb. Ha ennek valakivel szemben ARA VAN, azt nem tekintem kulturalt embernek.

  Termeszetesen en is ferfikent tekintek haj- es ruhavisettol fuggetlenul minden olyan tisztelettudo emberi lenyre aki ferfikent definialja magat. Ebbe a zseles haju emosok eppugy beletartoznak mint a megszokottabb, konzervativabb stilusu ferfiak. A macsosagot (no=alavetett) nem tisztelem, szemelyiseg-fejlodesi hianyossagkent tekintek ra.

 • 2010.11.24 01:05:39KoborMacska

  Dean: Mar a csapbol is a nok elleni eroszak folyik, megsem jut el az agyakba, hogy mi a veres valosag. Mert kulturalisan elfogadott dolog, hogy ha a no veszekedos, szemtelen, kovetelozos, stb, akkor jogos a ferfi haragja... meg szep hogy duhos lesz... ertheto, hogy elobb-utobb meguti.

  Hat a nagy faszt, baratom. Ha nem akarod, hogy zsembes veszekedos stb tarsad legyen, akkor valassz olyat, aki nem olyan. Nincs senkinek joga becsmerelni, sertegetni vagy megutni a partneret azert, mert az nem ugy viselkedik mint ahogy azt szeretne. Hagyd ott az olyan not akinek a viselkedese nem a kedvedre valo es keress olyat, akivel kellemesebben ki tudsz jonni.

  Meg egyszer: Nincs jogod valakit addig bantani, amig olyan nem lesz ahogy te elkepzelted.
  Normalis ferfi nem probalja megvaltoztatni a partneret, mint ahogy normalis no sem.

 • 2010.11.24 01:21:57KoborMacska

  Gergő77: A te kommented is azt mutatja, hogy egy bizonyos csoport (feher, kozep- vagy felso-osztalybeli ferfiak)okosan "megmondjak" hogy milyen a ferfi es milyen a no, es aki nem olyan, az le van sajnalva (es szarva).

  "tudomásul kell venni a nemi szerepeket is, a kultúr módon megtartott férfielőjogok-nőielőjogok meg férfikötelességek-nőikötelességek nélkül egyszerűen kiborul a bili, mert egyszerűen így vagyunk kódolva, nem véletlenül fejlődtünk ilyenekké az évezredek alatt."

  NEM IGY VAN. Az evezredek alatt sokfelekeppen fejlodtunk, a rengeteg kulonbozo kornyezet es korulmeny rengeteg kulonbozo fajta ferfi es noi viselkedes modot, munkamegosztast, szerepet, kapcsolattipust, stb hozott letre az evezredek alatt. A matriarchalis tarsadalomnak peldaul sokkal regebbi a hagyomanya, mint a viszonylag uj keletu, kb a penz es vagyon megjelenesevel egyidos patriarchalis tarsadalomnak.

 • 2010.11.24 08:24:39Dean

  @KoborMacska
  "kulturalisan elfogadott dolog, hogy ha a no veszekedos, szemtelen, kovetelozos, stb, akkor jogos a ferfi haragja"
  Ez persze nincs így, és soha nem is volt - ez csak egy üres feminista frázis. Magyar emberek között sosem volt "elfogadott" ha valaki verte a feleségét.

  "Hat a nagy faszt, baratom."
  LOL! Még jó hogy nem vagyunk egy család mert ez már CSBE lenne a részedről :)
  Legalábbis a feminista definíció szerint.

  Az a fő probléma, hogy a feministák (és általában a közvélemény) szerint ha egy nő pofon vág egy férfit, akkor az csak egy kis semmiség, biztos "jogos" volt, stb., míg ha egy férfi pofon vág egy nőt, akkor az egy fasiszta akit ki kéne végezni.
  A valóságban a nők pontosan ugyanannyira emberi lények, mint a férfiak, és ezért pontosan ugyanannyira erőszakosak is, csak ezt a feministák igyekszenek a szőnyeg alá söpörni, többek között olyan gyomorforgató projectekkel mint a "stop-férfierőszak". Meg ilyen ostoba és szexista írásokkal, mint ez a cikk.

 • 2010.11.24 08:30:37Alter E

  Felidéznék újra két mondatot a cikkből.
  „Erdei Kata a Kék Pont Alapítvány pszichológusa a bántás, bántalmazás és az erőszak formáiról beszélt, de nem csak a női nemre leszűkítve.”
  És
  „Míg a bántás egyszeri dolog, általában csökkenő intenzitású, mindkét félre jellemző rövid ideig fennálló haragtartást jelent, addig a bántalmazás a megfélemlítésen alapul, a célja, hogy az egyik fél mindig kiújuló haragját a másik rettegve tűrje, és ez által állandó kontroll alatt tartsa.”

  A bántalmazás nem azonos azzal, amikor két fél dühből, indulatból mindenfélét vagdos a másik fejéhez. (szó szerint, vagy képletesen.)
  A bántalmazás sokkal inkább arra hasonlít, mikor a suliban egy erősebb/népszerűbb gyerek kipécézi a leggyengébbet és folyamatosan, bántja, piszkálja, terror alatt tartja.

 • 2010.11.24 08:32:59Dean

  "Az evezredek alatt sokfelekeppen fejlodtunk, a rengeteg kulonbozo kornyezet es korulmeny rengeteg kulonbozo fajta ferfi es noi viselkedes modot, munkamegosztast, szerepet, kapcsolattipust, stb hozott letre az evezredek alatt."
  És nem véletlen, hogy a nyugat-európai, keresztény gyökerekkel rendelkező volt ezek közül az egyetlen igazán sikeres. Ezt verték szét sikerrel "egyesek". Ha pusztán a születési adatokat nézzük, *egyértelmű és elkerülhetetlen* hogy az EU jó 50 éven belül muzulmán terület legyen. Vitatkozhatunk azon, hogy legyenek a nők társadalmi szerepei változatosabbak, csak sajnos közben a nép, illetve a nyugati kultúra szintjén öngyilkosságot követtünk el. A feminizmus a nők egyéni érdekeiért harcol és sz*rik a társadalmi következményekre, és ennek meg is van az eredménye.

  "A matriarchalis tarsadalomnak peldaul sokkal regebbi a hagyomanya, mint a viszonylag uj keletu, kb a penz es vagyon megjelenesevel egyidos patriarchalis tarsadalomnak."
  Atyaúristen...
  Mutass nekem egy matriarchális civilizációt!
  Nem tudsz, mert nincs.
  A matriarchális társadalmak nem képesek civilizációt építeni, megrekednek a fűkunyhók szintjén. Az okokat is elmondhatom ha nagyon érdekel.
  Nem véletlen, hogy a "vagyont" a patriarchális társadalomhoz kötöd, csak az összefüggést nézed fordítva. Nem azért lett P.T. mert egyszercsak valahonnan lett "vagyon", hanem azért lett "vagyon" mert a P.T. létrehozta. És a vagyont most tág értelemben használom, kultúrára, épületekre, stb.

 • 2010.11.24 08:35:45Alter E

  Mivel a mai magyar társadalomban a nők a gyerekvállalással komoly hátrányba kerülnek a munkahelyen, (lsd KSH és főleg OECD statisztikák a gyermeket vállaló nők munkavállalásáról) és ha a férfi kihasználja a helyzetét, a családban is, szükség van a nőket védő civil szervezetekre. Mind a fizikai, mind a gazdasági erőfölény többnyire a férfiaknál van. Persze nem minden esetben. Bármely helyzettel lehet élni és visszaélni.
  Természetesen szükség van az Elvált Apák egyesületére is.

 • 2010.11.24 08:45:31Alter E

  Értsétek, meg, nem csak az aranyláncos tahó parasztok lesznek bántalmazóak. Kifelé lehetnek rendkívül kulturáltak.
  Az én férjem pl. sportot űz abból, hogy közkedvelt legyen minden bolti eladónál. Nagyon kedves és udvarias. Otthon meg, ha épp olyan kedve van "Te idióta hülye picsa" megszólítással indít minden mondatot. (AZ én viselkedésemtől függetlenül.)

  Lányok!
  Ha egy kapcsolat álomszerű, de mégis azt érzed, hogy valami nem stimmel, ragaszkodj ahhoz, h legyen időd saját magadra, h átgondold a dolgokat. (Ezt nagyon kedvesen, de minden eszközzel akadályozni fogja.) Ne hagyd, hogy elválasszon a barátaidtól. (Arra való hivatkozással, hogy annyira szeret, hogy minden időt veled akar tölteni.) Ebben az esetben gyanakodj! Ha pár hét után feleségül kér, ne alélj el, menekülj!!!

 • 2010.11.24 08:52:09Alter E

  Dean, szerintem a nyugat európai keresztény gyökerekkel rendelkező társadalom, mint olyan halad az öngyilkosság felé. Sikeres persze, mert agresszív. Nekem pédául az indiánok élet és társadalomfelfogása sokkal szimpatikusabb, de sajnos az Amerikáért folyó harcot nem ők nyerték meg. Náluk egy nőnek nem kell szemlesütve állnia egy férfi előtt (valahol olvastam, hogy ezt is megrökönyödve fogadták a hódítóktól)bár nem matriarchálisak. Nagyon találó a halakra, folyókra és pénzre vonatkozó mondásuk.
  Na megyek dolgozni, mert ha kirúgnak, megint kiszolgáltatott leszek. ;-)

 • 2010.11.24 08:54:32Dean

  Alter E, az addig világos, hogy vannak ilyen pasik, csak vedd észre, hogy vannak ilyen nők is. Tehát nem azzal van a gond, hogy az áldozatokat támogatni kéne, hanem azzal, hogy ti kizárólag *egyes* áldozatokat akartok támogatni, a többit meg lesz*rjátok, plusz a fő szószólók tudatosan hazudnak és félrevezetnek.

  "a mai magyar társadalomban a nők a gyerekvállalással komoly hátrányba kerülnek a munkahelyen"
  Ez minden társadalomra igaz, de biológiai okai vannak és tulajdonképpen nem lehet kifogásolni. Természetes, hogy ha valaki nem dolgozik, vagy kevesebbet, akkor nem fog annyit keresni mint azok akik gürcölnek. Ez nem szexizmus hanem józan ész.

  "ha a férfi kihasználja a helyzetét"
  Ez max a férfiak 1%-a, szóval jelentősen túl van dimenzionálva a probléma. Olykor már a könyökömön jön ki mikor arról olvasok, hogy a szemét férfi arra kényszeríti a feleségét, hogy az ne robotoljon valami lélekölő munkahelyen hanem egész nap shoppingoljon a barátnőkkel :P És hogy micsoda gazdasági hatalma van annak a férfinak, akinek a fizetését javarészben a háztartásbeli felesége költi el... Nevetséges lenne ez az egész, ha nem játszadoznának egyes felelőtlen egyének ilyen álarcok mögött a törvényhozással, ami azért valljuk be már kőkemény dolog, messze túlmutat azon hogy néhány feminista siránkozik.

 • 2010.11.24 08:58:26Dean

  "Dean, szerintem a nyugat európai keresztény gyökerekkel rendelkező társadalom, mint olyan halad az öngyilkosság felé."
  Valóban.
  De azért, mert a gyökereit kivágták.
  Ez, amiben élünk, már nem az a kultúrkör, ami a civilizációnkat létrehozta. Pont azt tagadtuk meg, ami naggyá tett minket, és ezért megyünk a süllyesztő felé. Kár ujjal mutogatni a hanyatlással kapcsolatban arra a kultúrára, amit látványosan megtagadtunk már évtizedekkel ezelőtt. Nem a régi a rossz, ami épített, hanem az új - amiben élünk - ami rombol.

 • 2010.11.24 10:33:33Alter E

  Szerintem válasszuk szét a fizikai és a lelki erőszakot.
  Fizikai erőszak: Hetente meghal egy nő – gyakran akkor, mikor megpróbál kilépni a kapcsolatból - évente több olyan eset van, amikor a férfi bosszúból megöli a közös gyermeke(ke)t is. Ez számomra tűrhetetlen és elfogadhatatlan és valahogy mégsem lép át a társadalom ingerküszöbét. (Ellenpont: tüntetés a Kozma gyilkosság esetén)Lehet hogy a férfiaknak csak csekély százalékát érinti, de a következményeket tekintve szerintem nem túl-, hanem alul van dimenzionálva a probléma. Számomra ez az, ami „kőkemény dolog, messze túlmutat azon hogy néhány feminista siránkozik”.
  Szükség lenne a megfelelő törvény meghozatalára. (A mostani tudomásom szerint még mindig nem egészen működik.)
  Teljesen jogos és érthető a férfiak félelme, hogy alaptalan vádaskodással ne lehessen őket utcára tenni, gyerekeiktől elszakítani. De nem kell feltalálni a spanyolviaszt. Más országokban már vannak jó gyakorlatok. Az osztrák rendőröknél pl. van egy checklist, ami alapján a bántalmazás felismerhető, akkor is, ha a megfélemlített nő visszakozna.

  Lelki erőszak. Ez az, amit szerintem mindkét nem gyakorol és legyenek – mint ahogy vannak –civil szervezetek, önsegítő csoportok férfiaknak és nőknek, vagy koedukált formában. Virágozzék minden virág. 

  „vedd észre, hogy vannak ilyen nők is” – tudom, láttam is ilyet, olvastam is ilyet és azt hiszem, eddigi hozzászólásaimban is ezt az álláspontot képviseltem.

 • 2010.11.24 10:35:47Alter E

  Munka: azt hiszem, legalább olyan jó munkaerő vagyok, ha nem hatékonyabb, mint a gyermekeim születése előtt. Kérdés kap-e az ember lehetőséget, hogy ezt bebizonyítsa.
  Éjszakázást és hétvégi munkát nem tudok vállalni, de az is rossz, h ezt a férfiaktól elvárják. Nagyon nagy baj szerintem, hogy a gyerekek többsége úgy nő fel, hogy alig lát férfit az életében (se otthon, se az iskolában.)
  Ja és nagymamák hiányában nem menne a munka a férjem segítsége nélkül – hogy én is felmutassam a másik oldalt is.

 • 2010.11.24 11:40:49Dean

  "Hetente meghal egy nő (...) évente több olyan eset van, amikor a férfi bosszúból megöli a közös gyermeke(ke)t is."
  Férfiak is halnak meg, és a gyerekeket inkább az anyák bántalmazzák illetve ölik meg - gondoltam jobb ezt tisztázni mielőtt tovább süllyednénk a férfigyalázásba.

  "Ez számomra tűrhetetlen és elfogadhatatlan és valahogy mégsem lép át a társadalom ingerküszöbét."
  Érdekes, hogy így fogalmazol, hogy számodra a nők halála tűrhetetlen... Miért, a férfiak halála elfogadható?
  Egyébként átlépi a társadalom ingerküszöbét, amennyire kell. Ilyen durva esetekből maroknyi ha van évente, és a bűnösök nem kerülik el a büntetést, tehát további pánikra és pánikszerű törvénymódosításokra nincsen semmi szükség. Akik ilyet elkövetnek, azok beteg emberek (a szónak a tágabb értelmében, nem feltétlenül klinikailag), és ilyenek mindig voltak, lesznek. Törvénnyel nem lehet ellenük védekezni.

  "Az osztrák rendőröknél pl. van egy checklist, ami alapján a bántalmazás felismerhető, akkor is, ha a megfélemlített nő visszakozna."
  Nekem ez elég gyanús, hogy lehetőséget ad visszaélésekre, ahogy az USA-ban a must-arrest szabályok pl.

  A nők is élnek fizikai erőszakkal, csak azt szinte senki nem veszi komolyan. Nem egy nő vágott már engem is pofán, de abszurdnak tűnt volna ha ezért elviszik a rendőrök. Bezzeg ha én ütök meg egy nőt, akkor egyből ott terem egy csokor netes feminista és szigorúbb törvényekért lobbizik. És közben azt zakatolják, hogy a nők nem szoktak ütni. Lótúrót nem. Minden független statisztika szerint a nők ugyanannyi FIZIKAI erőszakot kezdeményeznek, mint a férfiak.

 • 2010.11.24 11:43:36Dean

  "Éjszakázást és hétvégi munkát nem tudok vállalni"
  És ez valamiféle patriarchális elnyomás miatt van? A lehetőségeidhez mérten szerepelsz a munkaerőpiacon, ennyi az egész. Hogy nem kapsz annyi fizetést, mint azok akik arra is hajlandóak amire te nem, az meg magától értetődik.
  Nem értem miért kéne a munkaerőpiacot a te érdekeid szerint átformálni, hogy aztán kevesebb munkáért is ugyanannyit vagy többet keress mint mások, csak azért mert ők történetesen nem szültek gyereket.

 • 2010.11.24 11:58:24Dean

  Ja, egyébként nem személyeskedni akartam, csak téged használtalak általános példaként, ha meg tudod ezt bocsátani nekem :)

 • 2010.11.24 14:25:04strogg

  Kóbormacska: nem értettél meg, erről (is) beszélek.
  "Strogg: Te ott vagy eltevedve, hogy azt hiszed a ferfi = macso, no = szexualis es haztartasi kiszolgalo szemelyzet. Legegyertelmubben azzal leplezed le magad, hogy ugy tartod, ANNAK ARA VAN, HA NOKENT KEZELSZ VALAKIT. " Különösen innen látható, hogy egyáltalán nem olvastál engem figyelmesen, csak átfutottad, feljött benned az adrenalin, és elirtad ezt.

  Dean: Nagyon jól látod.
  Mathriarhátus társadalom nem jutott el a fejlődés egy bizonyos szakaszán túlra. A csökkentett agresszió, és verseny nélküliség egyfajta ősközösségi szinte megrekeszti a fejlődést. Ha más nem egy pathriakátus szomszédos törzs letolja a térképről a tiedet.
  A msikban is eléggé igazad van. A nők családközpontú szerepén lehet rugózni, és lehet vitázni mindenféle jogokról, a helyzet világos: ha nem sikerül k. gyorsan visszatérni a konzervativabb társadalmi berendezkedéshez, ahol an ők otthon maradnak 2-3-4-5 gyerekkel, akkor a nyugati civilizációt is lenyomja a keleti tisztán patchriarkátus társadalmi modell. A nyugati kereszténység liberális, és/vagy feminista "forradalmai" teljesen tönkrevágták a társadalom alapját, és alapjaiban veszélyeztetik a nygati civilizációt.
  Nem tudom ezek a feministák eme történelmi, és társadalomi folyamatot hogyan fogják értékelni talpig fekete rongyba csavarva, és naponta 2x összerverve, ha nem főzött elég finom vacsit. Ha ugyanis igy megy tovább a kereső munkaerőt keletről pótolják, ahol a nő tényleg rabszolga.
  Mikor ébrednek fel, és látják be, hogy a létünket veszélyeztetni ez a szellemi maszturbáció amit emancipáció néven erőltetnek????
  És igen
  Legalább annyi nő szemétláda aljadék, mint férfi.
  Az egyik üt, a másik célzottan elperel, teherbe esik, stb...
  Mindkettő visszaél azzal amiben a legerősebb.

 • 2010.11.24 14:29:23strogg

  Jah, ha van férfiarőszak, akkor van nőerőszak is.
  És egyenjogúságot a férfiaknak!!!
  Kóbormacska
  ÉS nem, az emos kiskötsög enm férfi. De tudod mit, ezen nem veszünk össze, legyen a tied.
  a nő ugyanis nem attól nő, hogy van két melle, a férfi pedig nem attól férfi, hogy valami lóg a lába között! :))))))))

 • 2010.11.24 19:34:02KoborMacska

  Strogg: Te ertettel felre engem. En figyelmesen elolvastam a hozzaszolasodat, megertettem hogy VALOJABAN mirol szol, es a hozzaallasod szalonkeptelen voltara mutattam ra.

  A sztereotip noi viselkedest (= automatikus alarendelodes, nem dirigal, nem szol vissza, nem probal masik dudas lenni a csardaban, picsogas nelkul megcsinalja a hazimunkat, stb) "jutalmazod" azzal, hogy udvarias gesztusokat gyakorolsz.

 • 2010.11.24 21:37:19Dean

  Feminista kell ahhoz, hogy jobban tudja mit gondol az ember, mint saját maga... :P

 • 2010.11.25 11:36:47strogg

  KoborMacska
  Ugye a hozzáállásom szalonképtelen volta nem akadályoz meg abban, hogy belásd: a feminizmus "forradalmai" már veszélyeztetik a tlejes nyugati civgilizáció puszta létét. És vagy belátva ezt minimálsian fejlesztik vissza egy tradcionálisabb modellé, vagy kidurran mint egy lufi, és az valódi rabszolgasors lesz.

  És nem, még csak lövésed sincsen arról amiről beszéltem. A nemi szerepek önmagunk számára való elfogadása, és annak elismerése/gyakorlása nem jelent alá fölé rendeltségi viszonyt!Láthatóan egyáltalán nem érted ezt, de nem vagy ezzel egyedül. Sajnos hamar újra meg kell tanulni férfinak, és nőnek lenni, és ebben a feministák életmentő szerepet tudnak vállalni, ha akarnak. (abba most nem mennék bele, hogy ők barmolták el, kötelességük lenne helyrehozni)
  100 szónak is 1 a vége. Vagy visszatérünk egy régebbi modelhez, vagy legyőz a tisztán patriachátus társadalmi modell, és tényleg rabszolga sorba kerülnek a nők. Jelzem: erre még cc: 15 van, kb: akkor kell kényszer intézkedseket alkalmazni a munkaerő piacon, hogy garantálható legyen a nyugdijrendszer. (magyarul hazazavarják a nőket, és nem lesz ellenvetés. )

 • 2010.11.25 11:46:10strogg

  A másik út, az életveszélyes: a kieső munkaerőt keleti munkással helyettesitik. Ennek a veszélyességem ár nem vita tárgya, a nyugati országok munkaerő piacán a egyre nagyobb része pl: muzulmán. Már most a csador viselésről vitáznak, ha tovább durvul az arány természetes lesz.
  Kérdezem én: A nők hová fognak menni a világon, amikor csak ebben a kultúrkörben veszik egyáltalán emberszámba őket?
  Nem lenne jobb inkább otthon maradni és vacsit főzni, mint sem kivárni, amig európában is egy vágóállattal lesz egyenértékű????
  Értsük már meg!
  1. A tradicionális nemi szerepek nem lehetőségek, hanem kialakult, és csak ezen a módon működőképes/versenyképes hosszú távon a társadalom. Nem önmagukhoz mérten, hanem a többihez képest. (kiszoritja a mi modellünket, és ennyi) Elfogadjuk, vagy végünk! (nincsen c. válasz.)MAgyarorszgá némileg el tudja odázni ezt, cc: 10 évvel, ugyanis a szórvány magyarsággal egy ideig tudjuk kompenzálni, tehát nem szorulunk rá a török/kinai munkásokra. (még egy darabig)
  2. Nincsen férfi erőszak, csak erőszak. Ezen belül a törvény megkülönböztet könnyű testi sértést, sőlyosat, életveszélyt okozót, garázdaságot, stb... (nem vok jogász) Ha ez nem elég, az jogalkalmazási, és rendfenntartói probléma, enm társadalom tudományi! (ideje volna felfogni)

 • 2010.11.25 11:59:00strogg

  szkata:
  Nagyon sajnálom ,hogy a rendőrök/jogászok nem tudták/akarták megfékezni.
  Elismerem a szenvedésedet, viszotn nem vagyok hajlandó rosszul érezni magamat mert:
  1. én is férfinak születtem
  2. szerintem egy nőnek nem a vezérigazgatóság a legfőbb természetes cél/életforma/környezet
  3.nem alárendeltem a feleségem azért,mert ő nő, és úgy is viselkedik. És rajta látom, hogy hiába dolgozik ott ahol gyerekora óta akart, és csinálja azt amire vágyott, alig várja hogy otthon maradhasson gyesen. Mert egyszerűen nem rézi jól magát abban az életvitelben amivel ez jár. Babázni akar, és otthon tenni venni. Én meg erre azt mondom: támogatom ebben. (is)

Blogok, amiket olvasunk

JEGYZETLAP Posztnyár szindróma

Ha csak sóhajtozunk, és utáljuk, hogy vége, egyre nyomorultabbul érezzük magunkat. Négy lépés, hogy a szeptembert is élvezni tudd!

STÍLER Netes szépségdilik: ezeknek ne dőlj be

Ha nem akarsz úgy kinézni, mint egy cirkuszból szabadult bohóc, ne a csodatévő appok képeinek higgy, hanem a tükörnek. Az ugyanis nem halványítja el a bőrhibákkal együtt a sminkedet is.

HOMÁR Fifikás, de bebukott parkolóteszt budán

Jó napot, miért büntetnek meg, ha még a fizetőövezet kezdetét jelző tábla előtt parkolok, a nem fizető zónában? Csak. Parkolócég, 12. kerületi módra.
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta