Minden gyerek máskor kezd el beszélni, legáltalánosabban azt mondhatjuk, hogy egyéves kora körül mondja ki az első szavakat, és utána fokozatosan bővíti szókincsét. Fontos ugyanakkor figyelembe venni, hogy gyerekünk nemcsak beszéddel kommunikál, hanem számos más módon, az arcával, vagy különféle jelekkel is. Bár a legtöbb szülő szeretné, hogy gyereke minél hamarabb megértesse magát, ritka, hogy valaki kétéves kora előtt folyékonyan beszéljen. Egy gyerek 7-8 hónapos korában kezd el hallgatni a saját nevére, és ettől a kortól kezdi felismerni fokozatosan a szavakat. Egy átlagos másfél éves már 20-50 szót használ, van, aki ilyenkor már két szót is egymás mellé tesz. Két- és hároméves kor között már látványos fejlődésre számíthatunk, ebben az időszakban minden hónapban rengeteg új szóval kell, hogy bővüljön a gyerek szókincse, és legalább  2-3 szavas mondatok alkalmazása is általános. Szakemberhez akkor kell fordulni, ha ez ebben a korban nem történik meg.

Más szakemberek ugyanakkor már másfél éves korban is javasolnak egy hallásvizsgálatot, ha a gyerek ilyenkor az anya és az apa alapszavakon kívül nem mond mást, illetve még hamarabb akkor, ha a gügyögés nem akar beindulni. Szavakon azonban ne kizárólag teljes szavakat értsünk, hiszen a gyerekek elinte sok dolognak adnak saját nevet, és igen gyakori, hogy csak a szavak elejét, az első szótagot mondják ki. A gyerekek általában nem azokat a szavakat mondják először, amelyeket a leggyakrabban hallanak, hanem azokat, amelyeket a leggyakrabban hallanak önállóan. Ezért mondják viszonylag hamar, hogy nem, vagy hogy gyere. A személyes névmások megjelenése is csak kétéves kor körül várható. Addig a gyerek magára is csak saját nevével utal, ezt aztán átveszi a szülők többsége, magát „anyának” meg „apának” hívja, ami ugye nem segíti a névmások helyes elsajátítását.

Természetesen a gyerek nem fogja rögtön helyesen használi a szavakat, hiszen a beszédfejlődés csak négyéves korra fejeződik be, ekkora várhatjuk a nyelvtanilag helyes, összetett mondatok képzését. Igaznak bizonyul az a feltételezés, hogy a lányok többnyire hamarabb kezdenek beszélni, mint a fiúk. Mintegy kétszer annyi fiút érintenek a beszéddel kapcsolatos nehézségek, hallás-, vagy kognitív problémák miatt. A lányok jobb iskolai teljesítményének is sokszor az az oka, hogy egyszerűen jobb a beszédértésük. A fiúk gyakrabban dadognak, több köztük a diszlexiás is.

A BBC-n közölt felmérés szerint a lányok 34 százaléka már 9 hónapos korában kimondja az első szavakat, ugyanakkor a gyerekek mintegy 4 százaléka nem kezd el beszélni három éves koráig. Ugyanakkor felhívták rá a figyelmet, hogy a beszédproblámákkal rendelkező gyerekenek mintegy felét nem viszik szakemberhez a szülei, márpedig Nagy-Britanniában legalábbis minden hatodik gyerek küszködik problémákkal a beszédtanulás terén.

(Forrás: www.parents.com, www.beszed.hu)

Mustra