A férfi, aki alapjaiban írta át a szexualitást: te tudod, mi az az orális fixáció és a halálösztön?

GettyImages-515296504

Sigmund Freud kétségkívül a pszichológia egyik legmeghatározóbb és egyben legmegosztóbb alakja. Elméletei még napjainkban is parázs vitákat generálnak szakmai és laikus körökben egyaránt. Fallikus szimbólumok, hisztéria, pszichoanalízis, ösztönén, élet- és halálösztön… Csak néhány Freud tanai közül, amelyeket jó, ha ismerünk.

1856. május 6-án egy alig néhány ezer főt számláló, a mai Csehország területén található faluban látta meg a napvilágot Sigmund Freud. Valószínűleg a születésekor még nem lehetett róla sejteni, hogy munkássága alapjaiban fogja meghatározni a pszichológiát, és azt, ahogyan a szexualitásról gondolkodunk. Az osztrák származású pszichiáter – akit legtöbbször füstölgő szivarjával a kezében láthatunk – a pszichoanalitikus iskola megalapítója, és számos lélektani elmélet szerzője. Melyek Freud munkásságának legfontosabb megállapításai?

Pszichoanalízis – út a tudattalanba

Freud nevéhez köthető a pszichoanalitikus elmélet, amelynek alaptézise, hogy gondolatainkat és viselkedésünket nagyrészt tudattalan folyamatok irányítják. Freud pályáját neurológusként kezdte, s mivel pácienseinek többségénél a hagyományos orvoslás eszköztára csődöt mondott, átmeneti időre hipnózissal tett kísérletet. Ő dolgozta ki a szabad asszociációs módszert is, amelynek lényege, hogy a páciensek minden, elméjükben felbukkanó gondolatot kimondanak (ily módon a tudattalanból a tudatosba emelnek). Ezeket az asszociációkat lejegyezve aztán tudattalan vágyakra és fantáziákra lehet következtetni, amelyek egyébként az álmokban vagy bizonyos elszólásokban (freudi elszólás) törnek utat maguknak. Ennek a módszernek egyébként az egyik legékesebb példája a magyar irodalom egyik legvitatottabb műve is, a Szabad-ötletek jegyzéke József Attilától.

A személyiség jéghegymodellje

És miért is lényeges a tudattalan tartalmak felszínre hozatala? Freud az emberi lelket egy jéghegyhez hasonlította, amelynek a vízfelszín fölött éppen csak kibukkanó része a tudat, amelyről pillanatnyilag tudomásunk van. Ez alatt helyezkedik el a tudatelőttes, vagyis minden olyan információ, amelyről éppen nem tudunk, de bármikor tudatossá tehetünk. A jéghegy jelentős részét pedig a tudattalan teszi ki, amely az elfojtott, nem hozzáférhető lelki tartalmak, élmények, gondolatok tára.

Ösztönök vs. elvek

Freud a jéghegymodellt nem tartotta elégségesnek az emberi személyiség komplexitásának megragadásához, így megalkotta strukturális modelljét, amelyben háromféle énrészről beszél. Az id (ösztönén) a személyiség legprimitívebb része, a legalapvetőbb vágyaink (evés, ivás, szexualitás stb.) kielégítése hajtja. Az ego (én) a józan ész központja, amely igyekszik egyensúlyozni az ösztönén és a felettes én között. A szuperego (felettes én) részét képezik a társadalmi és erkölcsi értékek, valamint a lelkiismeretünk is. 

Az ösztönén teljes egészében, az én és a felettes én pedig csak részint a tudattalan része
Az ösztönén teljes egészében, az én és a felettes én pedig csak részint a tudattalan részecokada / Getty Images Hungary

Thanatosz harca Erosszal

Freud szerint a folyamatos ösztönkésztetések feszültséget generálnak az emberben, így mindenki ezek kielégítésére törekszik. Ez maga az öröm. Azonban míg bizonyos vágyak örömet okoznak, mások elfogadhatatlanok, így ezeket elfojtjuk a tudattalanban, mert a tudat számára kínt jelentenének. Ilyen értelemben folyamatosan törekszünk a kín és a feszültség feloldására, azonban Freud szerint az alapvető feszültséget maga az élet okozza. Így a teljesen feszültségmentes állapot nem más, mint a halál, amely egyben az élet végcélja is. Ezt nevezi halálösztönnek, vagy más néven Thanatosznak. A halálösztönnel szemben léteznek azonban életösztönök (Erosz) is, amelyek folyamatosan késleltetik a halált. A halálösztön (agresszió) és az életösztönök (élvezet) között bonyolult összjáték és harc zajlik mind az egyén, mind az emberiség szintjén. Freud később a halálösztönt agresszióra, az életösztönt pedig libidóra cserélte.

Pszichoszexuális fejlődés

A pszichiáter szerint életünk első 5 éve a meghatározó a személyiségünk fejlődésének szempontjából. Ezen időszak alatt több fejlődési szakaszon is keresztülmegyünk, ezt nevezte pszichoszexuális fejlődésnek, attól függően, miben leli örömét a gyermek:

  1. 0–1 év: orális szakasz, a csecsemők számára a legfontosabb örömforrás a táplálkozás és a szopás, mindent azonnal a szájukba vesznek.
  2. 2–3 év: anális szakasz, a gyerekek a székletük visszatartásában, illetve elengedésében lelik örömüket.
  3. 3–6 év: fallikus szakasz, a legfőbb örömet a nemi szervek simogatása jelenti, a gyerekek észreveszik a fiúk és a lányok közötti különbségeket. Ebben a szakaszban a gyermekek szexuális impulzusaikat az ellentétes nemű szülőre irányítják. Ez a fiúknál az Ödipusz-komplexus, lányoknál pedig az Elektra-komplexus (utóbbi Carl Gustav Jung nevéhez köthető, Freud csak a fiúgyermekekre gondolt). A komplexus feloldása az ugyanolyan nemű szülővel való azonosulás útján történik meg.
  4. 7–12 év: latencia időszak, szexuális szempontból csendes szakasz, amelyben a figyelem a saját testről olyan készségekre irányul, amelyek a hétköznapi életben hasznosak lehetnek.
  5. 13 éves kortól: genitális szakasz, a serdülő- és pubertáskoron keresztül jutunk el a felnőtt szexualitás érett fázisába.
A gyermek az ödipális konfliktust az azonos nemű szülővel való azonosulással oldja meg
A gyermek az ödipális konfliktust az azonos nemű szülővel való azonosulással oldja megRosmarie Wirz / Getty Images Hungary

Freud úgy tartotta, hogy bármely szakaszban bekövetkezhetnek a fejlődést megakasztó problémák. Ilyenkor a libidó hosszú távon az adott szakasz tevékenységéhez tapad. A korai elválasztás például orális fixációt eredményezhet. Felnőve az ilyen személyek az orális örömök (pl. evés, ivás, dohányzás) rabjaivá válnak. Az anális fixáció pedig megnyilvánulhat felnőttként a betegesen rendszerető és tisztaságmániás személyiségben.

Bár Freud elméleteinek egy része már erősen megkérdőjelezhető, hatása a pszichológia tudományára vitathatatlan. Talán nem véletlen, hogy a legtöbb őt követő pszichológiai elméletalkotó jellemzően mellette vagy ellene határozta meg elméleteinek alapjait. 

A cikk szerzőjéről

Sas Eszter Krisztina a Dívány pszichológus szakértője és a Mind Art kreatív pszichológiai műhely társalapítója.

Három szakácskönyv ingyenes szállítással!


Mentes Anyu szakácskönyveit azoknak ajánljuk, akik egészségük érdekében vagy meggyőződésből különleges étrendet követnek, de azoknak is, akik csak inspirációt, új ízeket keresnek.

MOST INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

Tekintsd meg ajánlatunkat,  kattints ide!

hirdetés

Oszd meg másokkal is!
Mustra