Bekötött szemmel a drótkötélen, te meg én

A budai Vadaspark Gyermekpszichiátria kertjében egy furcsa, fagerendából és drótkötélből épült szerkezet áll. Nem modern szobor, hanem az intézet új terápiás eszköze, egy magaskötél-pálya. Funkciója csak akkor válik világossá, ha az itt dolgozó terapeuták felszerelik rá a biztosító köteleket, és birtokba veszik a fiatalok. Senkit ne tévesszen meg a látvány: délelőttönként nem extrémpark-kirándulás, hanem gyógyító terápia folyik itt.

"Na, fogd már meg, felhúzlak" - nyújtotta a kezét Viktor a cigány származású Mikinek. Viktor egy hete viselkedési zavarokkal és rasszista nézeteket hangoztatva érkezett a Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia Borostyán részlegébe.

Együtt a tízcentis fadarabon

A fiúk öt másik fiatallal együtt terápiás foglalkozáson vesznek részt az intézet kertjében felállított kötélpályán. Az egyik feladat az, hogy a két fiúnak a magasban egyensúlyozva kell eljutnia a tíz méterrel távolabbi oldalra. Ehhez egy pár zsebkendőnyi méretű falemezt használhatnak úgy, hogy miközben két méter magasan feszülő drótkötélpárra fektetett falemezen állnak, a mögöttük lévő deszkát maguk elé rakják.

Erre lépnek át, és a hátulra került deszkát rakják előre, és így tovább, amíg át nem érnek a túloldalra. Egyedül sem egyszerű mutatvány, de ketten állva egy alig néhányszor tíz centis fadarabon, csak együttműködve lehet teljesíteni.

Szorongás, evészavar, kényszerbetegség

A két hónapja - pályázati segítséggel - felépült magaskötélkertet ehhez hasonló, páros vagy csoportosan megoldható feladatokra tervezték. Az itt kezelt 12-18 éves korú fiatalok különböző pszichés zavarokkal jelentkeztek a kórház ambulanciájára. Itt élményterápiás módszerrel kezeltek már szorongás, evészavar, kényszerbetegség, hangulatzavar, tic zavarral küzdő gyerekeket. De olyan serdülőket is fogadnak, akiknek nincs hagyományos pszichológiai értelemben diagnosztizálható betegsége. Kamaszkori elakadás, deviancia szempontjából veszélyeztetettnek tartott serdülők is jönnek az intézetbe.

A komoly technikai háttér nem az élményterápia leglényegesebb eleme, a kötélpark kiépítése előtt az itt dolgozó szakemberek egyszerűbb eszközökkel teremtették meg a terápia feltételeit. Az élménypark most nagy segítséget nyújt a gyerekek motiválásában.

Élményterápia: kilépni a komfortzónából

"Az élménypedagógia néhány éve van jelen Magyarországon" - mondta Skaliczky Dávid élménypedagógus. "A Borostyán-programban részt vevők olyan terápiás helyzetekbe kerülnek, ahol nem tudják magukat kivonni a problémából, vagy nem tehetik meg, hogy kilépnek a helyzetből, mert annak, mint az életben is, mindennek következménye van, amellyel kénytelenek szembenézni. Általában ezekben a terápiás szituációkban a gyerekek kilépnek a komfortzónájukból: a megszokott megoldásmódok helyett más stratégiákra van szükségük a problémák megoldásában."

A Borostyán részlegbe felvett gyerekek egy- vagy kéthetes intenzív terápiás foglalkozáson vesznek részt. A terápia 8-12 fős kiscsoportban zajlik. A délelőtti élményparkot a csoport dinamikájának megfelelő délutáni foglalkozás egészíti ki. Ez lehet művészetterápia, filmnézés, beszélgetés, drámajáték. Ilyenkor a gyerekek a csoport és a vezetők részletes visszajelzésein keresztül kapnak reálisabb képet önmagukról, az egyes helyzetekben mutatott viselkedésükről, ami formálja a gyerekek környezetükhöz való viszonyát.

Bármilyen élmény az épülést szolgálja

"Bármilyen élményt lehet úgy használni, hogy az a gyerekek épülését szolgálja. Az élménypedagógia során a résztvevők érzelmi, kognitív és viselkedési szinten is bevonódnak. Az élményt követő tudatosítás mélységétől függően, az élmények személyiségfejlesztő hatása fokozható" - mondják a szakemberek.

Az élményterápia pszichoterápiás alkalmazása hasonló módszerekkel dolgozik, de célcsoportja ennek megfelelően szűkebb: a mindennapokban nem jól funkcionáló, vagy pszichológiai/pszichiátriai diagnózisok kategóriáit kimerítő személyek lehetnek. Az élményterápia a “tünetek mögött húzódó készség deficitek korrekcióját, fejlesztését tűzi ki célul", ezért közvetve a tünetek csökkenése is várható.

Együttműködést követel meg

"Az az oktatási rendszer - amely szerencsére kezd változni -, amiben mi is tanultunk, a ne puskázz, a csak magadra számíthatsz mentalitást közvetíti" - folytatta Labancz Dániel, pszichológus.

"A gyerekeken látjuk, hogy sokszor nem tudnak együttműködni. A feladatok megoldásában az első próbálkozás a legtöbbször az, hogy megpróbálják egyedül megcsinálni. Majd az együttműködést igénylő helyzetekben sokszor jönnek azok az agresszív megoldási reakciók, amiket a gyerekek kint elsajátítottak; sokszor ráüvöltenek a másikra, elrohannak stb, de ez itt bent nem fog működni. Ilyen helyzetekben fontos, hogy rávilágítsunk arra, hogy mi vezetett a kudarchoz, és miért reagált úgy a résztvevő, ahogy.”

Ezért az, hogy a fiatalok milyen problémával kerülnek be a csoportba, nem olyan lényeges, mint az, hogy a csoport életkor és érzelmi érettség szerint lehetőleg homogén legyen, és ily módon a gyerekek együtt tudjanak dolgozni.

Az észlelt kockázat nagynak tűnik

"Minden feladatban közös, hogy optimális mértékű kihívás van benne" - mondja dr. Kenézlői Eszter, a Borostyán részleg vezető orvosa. "Az észlelt kockázat nagynak tűnik, de a reális kockázat minimális." Ez fontos előidézője a komfortzónából való kilépésnek.

A kötélpályán profi hegymászó-felszereléssel dolgoznak, felsőpontos biztosítással, a balesetek esélye minimális. Az együttműködésre épülő feladatok egyik célja az, hogy a nem jól funkcionáló serdülő "rosszul alkalmazott, vagy nem hatékony megküzdési stratégiái" korrekcióra kerüljenek és a megfelelő adaptív viselkedésformák megerősítésre találjanak. A megerősítést, a visszajelzést a gyerek leginkább a kortárs, hasonló érettségű és szituációba került társaitól várja, kamaszoknál ennek kiemelkedő a jelentősége. A fiatalban így tudatosodik, hogy mik az erősségei és az erényei, milyen tulajdonságaira támaszkodhat, és melyek azok, amiket fejleszthet.

A Vadaskert Gyermekpszichiátria

1993-óta működik a 2007-ben bezárt Országos Pszichiátriai Intézet Hűvösvölgyi úti épülete mellett. 18 éven aluli fiatalok számára biztosít komplex gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátást. A Vadaskert legtöbb szolgáltatását - a Borostyán részleget is - az Országos Egészségügyi Pénztár finanszírozza.

A természetközeli élmény a terápia lényeges eleme. A természetben a gyerek egyrészt valami mást, szokatlant él át, olyat, ami az eddigi élményeivel nem egyezik, másrészt az erdő közepén nem tud kilépni a helyzetből, és szembe kell néznie azzal, ami konfliktust és feszültséget okoz. Az egyik terápiás program a 24 órás erdei expedíció, ahol minden gyerek világos felelősségkört kap.

Például: a te felelősséged a menedék építése, a tied a tűzrakás, a tied a tájékozódási pontokon elrejtett csomagok megtalálása, de ez nem azt jelenti, hogy egyedül kell végrehajtania, mert a feladatok elvégzése itt is csoportmunka. (Az expedíció itt is játékos történetbe ágyazódik).

Nem befolyásolják a gyerek döntését

A vezetők ilyenkor nem avatkoznak közbe (kivéve természetesen akkor, ha veszélyesnek ítélik a szituációt), azért, hogy ne befolyásolják a gyerekek döntéseit. A fiatalok megtapasztalhatják, milyen következményei vannak a saját döntéseiknek, és azt, hogy hogyan vállalhatnak ezért felelősséget. Megtörtént már, hogy a gyerekek fél órát álltak a közvetlen segítséget nem nyújtó terapeutákkal az esőben, amíg kitalálták, hogy akár a magukkal hozott ponyvából menedéket is építhetnének.

A terápiához szükséges motivációt kialakítani és fenntartani a gyerek pozitív hozzáállása nélkül körülményes feladat. A terápia szülőcsoporttal indul, hogy kiderüljön, az adott probléma hogyan néz ki szülői szempontból. "Lényeges, hogy az időhatáros terápia hatását kiterjesszék, aminek a szülő a kulcsa" - folytatja a doktornő.

Hogyan lehet jelentkezni?

Ahhoz, hogy egy fiatal az intézet terápiás osztályára bekerüljön, a legelső lépés a telefonos diszpécserszolgálat, ahová minden nap dél és egy óra között lehet telefonálni. Emailben is lehet időpontot egyeztetni. Az ambulancián az itteni pszichológussal vagy pszichiáterrel találkozhatnak, szülő vagy nevelő kíséretében megbeszélhetik a problémát, és a szakemberrel közösen döntik el, hogy melyik terápiás forma a számára legmegfelelőbb. Abban az esetben, ha ezt nem lehet eldönteni, a diagnosztikus részlegre kerül a serdülő.

Ha a fiatalnál beválik az intenzív élményterápia "érdemes több kéthetes csoportban részt venni. 2-3 alkalom megfelel egy olyan egy-másfél éves csoportterápiás folyamatnak, amire az ember hetente elmegy, és alkalmanként másfél-két órát eltölt" - mondta Labancz Dániel.

Fotó: Katona Boglárka

Oszd meg másokkal is!
Mustra