Nem felelős az óvoda, ha pedofil tart különórát

„A teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus tartja” – az óvodai nevelés országos alapprogramjának e mondata miatt több óvodában megszüntették a különórákat, erről értesítették is a szülőket, volt, aki már májusban. A NEFMI oktatási államtitkársága szerint azonban ez a mondat nem azt jelenti, hogy tilos lenne különórákat tartani az óvodákban, írja tegnapi számában a nol.hu.


Mi is megírtuk annak idején, amikor az első értesítések kimentek, hogy az akkori értelmezés szerint az óvodai nevelési időben nem lehet olyan különfoglalkozásokat tartani, amelyek nem szerepelnek a nevelési programban. Az ilyen-olyan különórák többsége viszont nem szerepel a nevelési programban - ha szerepelne, akkor minden gyermek számára kötelező volna, pénzt pedig nem lehetne érte kérni -, és sok esetben külső oktatók, nem pedig a saját óvodapedagógusok tartják őket. Az akkori útmutatás szerint a rendelkezés 17 éve szerepel a közoktatási törvényben. Akkor kerekedett is jó nagy vita a Porontyon, a szülők egy része helyeselte ezt, hogy inkább szabad játékra volna szükség, és különben is, mit tegyen az a család, akinek a gyereke pénzhiány miatt marad le – mások azzal érveltek, hogy a szülő számára „elérhető” esti órákban már nem lenne ajánlatos különórára vonszolni (máshová) a gyereket, aki pedig amúgy igenis szeretne sakkra, néptáncra, labdás tornára járni.


A Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatási államtitkársága most „Nem tilos a különóra az óvodákban" címmel kiadott közleményében próbálja „egyértelműsíteni” a helyzetet, sok oviban ugyanis változatlanul vannak ilyen foglalkozások, máshol a tanácstalanság az úr. A közlemény először is azt igyekszik leszögezni, hogy hitoktatás az óvodában – a Magyar Köztársaság Alkotmányának, a közoktatási törvénynek és a vallásgyakorlás szabadságát biztosító egyéb jogszabályoknak megfelelően – eddig is, és ezután is folyhat (ezt annak idején mi is megírtuk, hogy erre külön passzus vonatkozik a jogszabályban).


A közlemény szerint ugyanígy lehetőség nyílik más külső szakember vagy segítő bevonására is az óvodában, de a segítségükkel megtartott a foglalkozásokat az óvodapedagógusnak kell irányítania. „Előadóművészek, néptánc-csoportok és más, az óvodai nevelést helyi igény alapján segítő szakemberek, vendégek jelenlétekor az óvodában megszervezésre kerülő foglalkozások pedagógiai vezetői és felelősei továbbra is az óvodapedagógusok" - fogalmaz a NEFMI közleménye. Ez is rendben, magam sem gondolnám másként.

Hozzáteszik: ha az óvodai nevelés helyi programja sportolási lehetőséget, például úszásoktatást jelöl meg a nevelés elemeként, a megfelelő végzettséggel rendelkező oktató szintén megfelel a közoktatási törvény és az alapprogram elvárásainak. Hogy azonban ez esetben mi a megfelelő végzettség, azt nem részletezi a közlemény, úszás esetében pedig nyilvánvalóan nem óvónők vezetik ezeket a foglalkozásokat.

A közlemény kitér arra is, hogy az óvodai nevelési idő nem azonos az óvoda nyitvatartási idejével. (márpedig az általam olvasott szövegben még anno szerepelt olyan kitétel, hogy a gyerek óvodában töltött ideje nevelési időnek számít, nincs külön meghatározott időkeret, illetve ezt az óvoda saját programja határozza meg). "A nevelési időn túli, de a nyitvatartási időn belüli délutáni órákban a korábban is érvényes szabályozásnak megfelelően a fenntartó, vagy - az óvoda fenntartójának az engedélyével - az intézmény vezetője bérbe adhatja szabad helyiségeit sport- és egyéb tanfolyamok szervezésére" – folytatódik a közlemény. A tárca leszögezi: "ez nyilvánvalóan nem része a minden gyermek számára kötelező helyi óvodai nevelési programnak, ezeken a programokon a gyermekek a szüleik önkéntes kezdeményezésére vehetnek részt. Ezen rendezvények szakmai színvonaláért, költségvonzataiért, illetve a részvétel körülményeinek biztosításáért sem az óvoda intézménye, sem az óvodapedagógus nem felelős".

Hoppá. Azért az utolsó félmondat elgondolkodtató. Ismertem patinás sportintézményt, ahol a pénzszűke miatt bérbe adták a helyszínt pornófilmek forgatására. Extrém példa, tudom, de óvoda esetében ennyire szabad kezet nem nyújt a törvény, a helyiség csak az intézmény profiljának megfelelő programra adható bérbe, és szerintem minden egyes órában, amikor a gyermekemet az óvodára bízom, a gyerek biztonságáért az óvoda felelős. Ha koncertet szerveznek (mert nem ÉN szervezem oda, legfeljebb befizetem rá a gyereket), ha fakultatív sportfoglalkozást, ha ŐK beengedték a programot, akkor ennyire nem kéne hárítani a felelősséget. Nem arról van szó, hogy a sakk-foglalkozásan Ubulka nem tanul meg sakkozni, ez nyilván belefér – de nem mutogathatnak egymásra „vendég” és óvoda, hogy ki a felelős, ha Cintia eltörte a lábát a baletton, vagy neadjisten pedofil jönne énekórát tartani.

Mustra