Április végéig lehet beíratni a gyerekeket az általános iskolákba

Április végéig írathatják be gyermeküket a szülők az általános iskolákba, a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az önkormányzatok által meghatározott időszakban kell beíratni - tette közzé honlapján az oktatási tárca. Az új tanévben a KSH adatai alapján 95-100 ezer kiselsős várható. A közoktatásról szóló törvény alapján a gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, a legkorábban abban a naptári évben válik tankötelessé, amelyben betölti a hatodik életévét, a legkésőbb pedig akkor, ha a nyolcadik életévét. A gyermek utoljára abban az évben maradhat óvodában, amelyben a hetedik életévét betölti, akkor, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság ezt javasolja. A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet.A KSH adatai alapján 95-100 ezer első évfolyamos tanuló várható az új tanévben. Az általános iskolai helyek száma várhatóan 3.363 lesz, ami 27-el kevesebb, mint tavaly, a diákok 4.678 osztályban tanulnak majd várhatóan, ami 22-vel alacsonyabb az előző évhez viszonyítva, írja az MTI. A tájékoztató szerint az általános iskola köteles felvenni, illetve átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye az adott körzetben található.

Ha egy településen több általános iskola működik, az egymással határos felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az adott körzetben felvehető összes tanköteles tanulóhoz viszonyított aránya az egyes körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb huszonöt százalékban térjen el.

Ha a jegyző által kijelölt nevelési-oktatási intézmény nem kötelező felvételt biztosító iskola, a tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó jelentkezőt az adott kisebbség nyelvén és magyarul tanító iskolába fel, illetve át kell venni.

Az óvodában tovább maradó hétéves gyermekek száma a 2005/2006. tanévben 4056, a 2006/2007. tanévben 3758, a 2007/2008. tanévben 3985 volt, a 2008/2009 tanévben pedig az előzetes adatok szerint 3838. A tárcához az elmúlt években nem érkezett panasz azzal kapcsolatban, hogy felvételi vizsgát szerveztek volna általános iskolákban, de amennyiben érkezne, úgy a minisztériumnak fel kell hívnia a területileg illetékes jegyző figyelmét a jogsértés megszüntetésére, számol be az MTI.

A minisztérium hangsúlyozza: a diákok minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint megismerése, felvételi vizsgának számít és tilos. Amennyiben az általános iskola teljesítette a felvételi kötelezettségét, sorsolás útján kell döntenie a további felvételi kérelmekről. A sorsolásra a felvételi kérelmeket benyújtókat meg kell hívni.
Mustra