Asztro: Elkezdődött a végletek időszaka

Olvasási idő kb. 4 perc

Az elkövetkező időszakban ismét jelentős dolgok történnek az égbolton - legalábbis azok számára, akik asztrológiai szempontból kémlelik. Két nagy bolygó kerül egymással szembe, és ebből a párharcból itt a Földön is érdekes események következhetnek.

ellen_mA jelenlegi Jupiter- Szaturnusz szembenállás tulajdonképpen már április végén éreztetni kezdte hatását, és egész májusra rányomja bélyegét. A Jupiter- Szaturnusz ciklusok a két bolygó együttállásával kezdődnek (azaz, amikor ugyanannak az állatövi jegynek ugyanannak a fokán helyezkednek el), és következő találkozásukig tartanak. 20 évenként megismétlődő együttállásuk, az ún. Nagy Konjunkció egyaránt kulcsfontosságú szerepet játszik az egyéni sors és a nagyvilág eseményeinek alakulásában.

A 2010. május - 2011. március között kialakuló szembenállások pl. fordulópontot jelenthetnek a jelenlegi gazdasági válságban, de a világpolitikában is nagy változásokat vonhatnak maguk után.

A Jupiter gyorsabban halad a Szaturnusznál, ezért a 20 évenkénti találkozójuk előtt többször is kölcsönhatásba kerülnek egymással, ún. fényszögeket, aspektusokat képezve. Ezek egy része megint csak fontos mérföldkövet jelent az egyéni életben és világviszonylatban is. A ciklus félidejében, tehát 10 évvel az együttállást követően a két bolygóóriás szembekerül egymással. Legjelentősebb fényszögeik egyikére, az oppozícióra két, egymástól 180 fok távolságra levő jegyben kerül sor.

Az emberek kísérletezőbbek ilyenkor

A Jupiter- Szaturnusz ciklusok első 10 évét a gyorsabb mozgású Jupiter uralja. Mint Stephen Arroyo, napjaink egyik legjelentősebb amerikai asztrológusa is összefoglalta. „Ez az időszak sokkal intenzívebb, a dolgok felpörögnek, a Jupiter - Szaturnusz szembenállás idején érve el csúcspontjukat. Az emberek kísérletezőbb kedvűek, kezdeményezőbbek, optimistábbak, szívesebben terveznek. A pozitív változások ugyanolyan gyorsan köszöntenek rájuk, mint amilyen gyorsan találják magukat a legnagyobb krízisek kellős közepén" (A modern asztrológia új szemlélete: A Jupiter/Szaturnusz konferencia előadásai, társszerző Liz Greene).És ahogy a történelem eseményei is mutatják, a 20. század válságai rendszerint ennek az időszaknak a vége felé robbantak ki.

A ciklus második évtizedében a Szaturnusz mutatja az utat, és a világ kénytelen-kelletlen felveszi cammogós tempóját. Mintha valahogy megtörne az elmúlt tíz év lendülete, az emberek gyakran tűnnek kimerültnek, fáradtnak, erőtlennek. Szemlátomást szükségük van arra, hogy kissé visszavonuljanak. Ez idő alatt végigvesézik az elmúlt időszakot, megemésztik a történteket, hiszen a közelmúlt változásai olyan tempóban követték egymást, hogy nekik is gondolkodás nélkül kellett csörtetniük.

A bőség is jellemző és a gátlástalanság

A ciklus első évtizedében tehát a jupiteri jelleg uralkodik a gazdaságban, kultúrában, a társadalom egészében. Azaz a minőség pozitívumai, a terjeszkedés, optimizmus, spekuláció, kockázatvállalás, nagyvonalúság, bőség, fejlődés ugyanannyira jellemző, mint árnyoldalai: pazarlás, opportunizmus, gátlástalanság, minden fajta valóságalapot nélkülöző, vérmes remények.

Ezzel szemben a ciklus második évtizede olyan szaturnuszi tulajdonságokkal jellemezhető, mint: visszafogottság, összehúzódás, takarékosság, mértékletesség, szerénység. Ennek az időszaknak behatároltabbak a lehetőségei, az általános pesszimizmus, csalódottság pedig részben annak tudható be, hogy az előző tíz év alatt sokan azért nem használták ki a kínálkozó alkalmakat, vagy nem becsülték meg lehetőségeiket, mert abba az illúzióban ringatták magukat, hogy Fortuna bőségszaruja mindig rendelkezésükre áll majd. Egyfajta kiégettség, kiábrándulás, a nagy ideálok elvesztése szintén sokaknak ismerős életérzés lehet.

A jelenlegi Jupiter - Szaturnusz szembenállás tulajdonképpen már április végén éreztetni kezdte hatását, és egész májusra rányomja bélyegét. Július végétől szeptemberig szintén érzékelhető lesz befolyása, mint ahogy 2011 tavaszának (március - április), majd 2012 elejének eseményeiben is meghatározó szerepet játszik. Jelen időszak tehát kettejük kötélhúzásának csúcspontjának is tekinthető, az elkövetkező éveket pedig, a 2020-ban bekövetkező újabb Nagy Konjunkcióig a Szaturnusz fogja uralni.

Mi is ez a szembenállás?

A Szaturnusz és a Jupiter legutóbb 2000. május 28-án ült össze a Bika jegyében, most pedig a Szűz (Szaturnusz) és a Halak (Jupiter) végéről tartanak tükröt egymás felé. Szembenállásuk május 23-án vált egzakttá. Míg 20 évenként bekövetkező együttállásaik egy új ciklus kezdetét jelzik, a ciklus félidejében, tehát a konjunkciót 10 évvel követő szembenállás arról árulkodik, mi bizonyult tartósnak az akkor felépített struktúrákból, milyen értékek állták ki az idő próbáját. Itt az ideje nekünk is visszatekintenünk hát, mit tartottunk fontosnak 10 évvel ezelőtt, milyen alapokról indultunk, mi minden valósult meg egykori a terveinkből és miben kellett változtatnunk? Mindezzel párhuzamosan érdemes áttekintenünk a szűkebb és tágabb környezetünkben zajló eseményeket is, barátaink, ismerőseink életétől a tömegeket befolyásoló politikai, társadalmi, környezeti változásokig.

Oszd meg másokkal is!
Érdekességek