Erről az istennőről kapta a nevét a Duna

GettyImages-1172253613

Az ókori druidák életéről nagyon keveset tudunk, hiszen nem hagytak maguk után feljegyzéseket. A druidák egyfajta értelmiségi rétegnek számítottak a kelták között – hasonlóképp, mint a leginkább költészettel foglalkozó (walesi vagy egyéb régióban élő) bárdok.

Az ókorban a kelták Galliától (a mai Franciaországot és a Brit-szigeteket magába foglaló régió) egészen a Kárpát-medencéig jelen voltak, legelső említésük római szerzőkhöz fűződik. Sokáig úgy emlegették a druidákat, mint a kelták kegyetlen papjait, akik akár az emberáldozattól sem riadtak vissza. A tudósok azonban máig vitatkoznak azon, hogy a római források, azaz Julius Caesar és id. Plinius művei, valamint a késő ókori görög szerzők, Sztrabón és Diodórosz mennyire elfogultak az ellenségnek tartott gallokkal szemben, illetve hogy a későbbi kereszténység mennyire démonizálta a „pogány” druidákat. A legújabb elképzelések szerint a druidák nem a papi réteget alkották, hanem sokkal inkább egyfajta értelmiségként voltak jelen a kelta társadalomban. Foglalkoztak csillagászattal, döntőbíráskodással, oktatással, és óriási befolyással voltak az uralkodókra. Íme, néhány meglepő tény a titokzatos druidákról!

Ismerték a horogkeresztet

Jóval azelőtt, hogy a horogkereszt a nácik jelképévé lett volna, a világ különböző részein ennek a szimbólumnak vallásos jelentősége volt. Ismert, hogy az indiai kultúrában a szvasztika különös jelentőséggel bírt, 1857-ben azonban a Temzéből is előkerült egy lelet, az úgynevezett Battersea Shield, amelyet a druidáknak tulajdonítanak. A régészek úgy vélik, hogy valószínűleg nem csatában használták, hanem felajánlás vagy ajándék volt isteneik számára az i. e. 1. század körül. Egyes elképzelések szerint szertartásaik alkalmával még a faágakat is horogkereszt formájúra hajlították.

Druida nő. Alexandre Cabanel festménye
Druida nő. Alexandre Cabanel festményeWikimedia Commons

Bizonyos fokig hittek a nemek közötti egyenlőségben

A druidák között sok nő is akadt, akik akár katonai vezetők, követek vagy bírák is lehettek. Ez bizonyára zavart okozott a sokkal inkább férfiközpontú rómaiak körében, amikor a gall háború során szembesültek vele. A nők akár el is válhattak férjüktől. Ha viszont a férfi követett el valamilyen gaztettet, a nő megítélése nem csorbult. Mindezek ellenére a kelta feleségeket, csakúgy, mint római társaikat, végső soron férjeik irányították.

Nem ők építették a Stonhenge-et

Az ókori népek isteneik (vagy istenként tisztelt uralkodóik) számára sokszor állítottak templomot, a druidáknak azonban nem volt szükségük templomra: szentélyük maga a természet volt. Noha sokáig úgy hitték a tudósok, hogy a Stonehenge, ez a monumentális kőtömbökből álló építmény a druidák műve, ma már úgy tűnik: a kelták megjelenése előtt egy évezreddel már létezett.

Kiváltságok és büntetések

Julius Caesar szerint a druida réteg mentesült a katonai szolgálat alól, és a többi keltától eltérően adót sem kellett fizetniük. Ezek – érthető módon – sokak számára vonzó előnynek bizonyultak, így nem kellett attól tartani, hogy nem érkezik elegendő utánpótlás a druidák közé. Ha egy druida vétséget követett el, kizárták a társadalomból, azaz kiközösítették.

A druidák a folyókat is szent helyként tisztelték. A Duna is egyik istennőjükről kapta a nevét
A druidák a folyókat is szent helyként tisztelték. A Duna is egyik istennőjükről kapta a nevétAtlantide Phototravel / Getty Images Hungary

Innen ered a Duna neve

Egyik ilyen ősként tisztelt istennőjük volt Danu, az anyaistennő, akitől többi istenüket is származtatták. Nevével meglepő helyen találkozhatunk: Duna folyónk latin neve (Danubius) is rá utal, mivel, akárcsak a Gangesz a hinduk számára vagy a Jordán folyó a zsidók számára, a kelták számára a folyó vize „az istenektől és istennőktől származó élet és bölcsesség áradását” szimbolizálta.

A lélek helye a fej, nem a szív

A rómaiak elborzadtak attól a gyakorlattól, hogy a druidák – cédrusolajban tartósítva – megőrizték azoknak a fejét, akiket tiszteltek és csodáltak. Ez abból a meggyőződésből fakadt, hogy azt hitték, a lélek helye a fejben van.

Úgy tartották, a lélek elpusztíthatatlan, a halál után egyik emberből a másikba költözik, a fej pedig az emberi szellem forrása és ereje.

A galloknál még egy testrésznek kiemelkedő szerep jutott, ez pedig a nyelv: harcok előtt a katonák addig táncoltak, amíg eksztázisba nem estek, majd nyelvüket öltötték az ellenségre, abban a hitben, hogy a szájukon át távozó istenség szörnyű pusztítást fog végezni ellenfeleik soraiban.

Szent helyek és növények

Id. Plinius vad varázslókként írta le a druidákat, akik tölgyfákra másztak, hogy ritka fagyöngyöket gyűjtsenek. Plinius hozzátette: a druidák a fagyöngyök segítségével termékenyítették meg meddő állataikat, ráadásul minden mérget képesek voltak hatástalanítani a segítségével. Nem tudjuk, mindebből mennyi Plinius kitalációja, de mivel a druidák istene maga a természet volt, valószínű, hogy minden gyógynövényét ismerték, és mérget is tudtak készíteni. A gyógynövényeket és a fák terméseit különös szertartások közepette hajnalonként gyűjtötték. Istenként tiszteltek különböző természeti elemeket (nap, hold, csillagok), növényeket (tölgyfa, magyal, fagyöngy), valamint különböző helyeket is: ligeteket, hegycsúcsokat, patakokat és tavakat.

Nem írhatták le tudásukat

Különös, hogy nem maradt semmilyen írásos emlék a druidák után, de ez nem azért történt, mert írástudatlanok voltak – épp ellenkezőleg. Hétköznapi célokra, ahogy arról Caesar beszámolt, volt egy írott nyelvük, amelyhez a görög betűket hívták segítségül. Kifejezetten tiltott volt azonban számukra, hogy leírják hagyományaikat, tudásukat: csak szájhagyomány útján örökíthették mindezt tovább, nehogy avatatlan kezekbe kerüljön. 10-20 évnyi képzés volt szükséges ahhoz, hogy valaki druidává válhasson, és ennek az időnek a nagy része azzal telt el, hogy az illető memorizálta a felhalmozott tudást. Híres druida tanítóközpont volt a walesi Anglesey (Ynys Môn) varázserejűnek tartott tavainál, de sajnos szövegeikből még fordításban sem maradt fenn (vagy legalábbis mindeddig nem került elő) semmi.

A 19. században ilyennek képzelték el a druidákat
A 19. században ilyennek képzelték el a druidákatWikimedia Commons

A druidákról szóló legkorábbi feljegyzések az i. e. 3. századból származnak, de valószínűleg jóval korábban kialakult már a keltáknál ez a társadalmi réteg. A rómaiak barbárnak és veszedelmesnek tartották, ezért minden erejükkel igyekeztek visszaszorítani őket: Augustus császár rendeletben tiltotta meg a római polgároknak, hogy részt vegyenek druida szertartásokon. Claudius úgy hitte, véglegesen leszámolt velük, de hiedelemviláguk és szertartásaik még évszázadokkal később is jelen voltak az európai kultúrában. Ünnepeik beleolvadtak a keresztény kultúrkörbe, így például a Samhain, amikor elmosódik a határ az élők és holtak birodalma között, tovább él a mindenszentek és a halottak napja köré köthető szokásokban, a tűz istennője, Brigid pedig „újjászületett” Írország keresztény védőszentje, Brigitta alakjában.

Három szakácskönyv ingyenes szállítással!


Mentes Anyu szakácskönyveit azoknak ajánljuk, akik egészségük érdekében vagy meggyőződésből különleges étrendet követnek, de azoknak is, akik csak inspirációt, új ízeket keresnek.

MOST INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

Tekintsd meg ajánlatunkat,  kattints ide!

hirdetés

Oszd meg másokkal is!
Mustra