Amikor az élmények jelentik a gyógyulást

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Osztályán élményterápiás módszerekkel segítenek a mentális problémákkal küzdő gyerekeken, akik közül sokan itt kapnak először hathatós segítséget. Az osztályvezető főorvossal, dr. Máttyus Annával és kollégáival az élményterápiás módszerek hatékonyságáról, és a jelenleg is folyó élményterápiás táborokról beszélgettünk.

Egyedülállóak itthon

Magyarországon alternatív kezelési módszerekkel dolgozó rehabilitációs intézmények alig vannak, így egyedülállónak mondható a Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Osztálya, amely országos ellátási körű gyermekpszichiátriai rehabilitációt nyújt. Ez a folyamat összetett, egy komplex, többlépcsős pszichiátriai rehabilitációs programot jelent: az aktív gyógyító-gondozó-tanító-szocializációs munka a betegség felismerésétől egészen a gyerekek társadalmi re-integrációjáig tart. Egy MOL-pályázat támogatásával az elmúlt év során komplex élménypedagógiai és -terápiás programmal, élménycentrikus módszerekkel egészíthették ki az általuk végzett rehabilitációs munkafolyamatot.

A rehabilitációs részleg járóbeteg és osztályos ellátást is folytat, de fontos cél, hogy a gyerekek minél hamarabb járóbetegként tudjanak gyógyulni, elkerülve a családból való kiszakadás és a hospitalizációs ártalmak hosszú távú következményeit. A bekerülést követően először feltérképezik a pszichés állapotot, ezután kerül sor a komplex pszichiátriai rehabilitációs terápiára, amelynek fókuszában az elmúlt két évben a művészetterápia áll.

Akit tudnak, ellátnak

Az egész országból irányítanak hozzájuk az aktív ágyakkal rendelkező osztályok gyermekeket. A szomatikus szakrendelőkkel, gyermekosztályokkal együttműködve is vesznek át olyan betegeket, akiknek testi betegsége mögött pszichés okok is rejtőzhetnek. Az intézmény veszélyeztető állapotú, addiktológiai (alkohol, drog) problémával küzdő gyerekekre nincs felkészülve, számukra országos szinten is igen kevés intézményes segítség van, pedig számuk évről évre nő. Éves szinten 550 – 650 gyereket látnak el az osztályon, és 250-300 esetet részesítenek a kivizsgálást követően rehabilitációban.

"18 éves korig fogadunk gyerekeket, de ha már folyamatban van egy terápia, akkor senkitől nem válunk meg, csak mert nagykorú lett. Van egy közel 20 éves fiatal, aki három évvel ezelőtt került hozzánk halmozottan hátrányos helyzetből, evészavarral, nagyon alacsony súllyal. A komplex terápiának köszönhetően jelenleg jól van, el tudja kezdeni az önálló életet" – mondja dr. Máttyus. "Mivel nem teljesítményfinanszírozott osztályként működünk, ezért hosszabb ideig is tudjuk tartani a betegeket, ami a gyógyulás szempontjából rengeteget számíthat" - teszi hozzá. 

Az élményterápia új világot nyit meg a gyerekeknek

"A gyermekkorban előforduló kórképek (hangulatzavar, érzelmi zavar, magatartászavar, szorongásos zavarok, evészavar, autizmus spektrumzavar, ADHD) jelentős negatív hatással vannak a gyermekek mindennapi életére, kortárs kapcsolataira, iskolai teljesítményére, ami gyakran alacsony önértékeléshez, inkompetencia érzéshez, beszűkült társas kapcsolatokhoz vezet" - mondja a főorvosnő.

Az egész éves programsorozat során a gyerekeknek, fiataloknak lehetőségük van biztonságos, elfogadó környezetben olyan élményeket megélni, melyek segítenek nekik megtapasztalni saját képességeiket, kompetenciájukat, ezzel erősítve megküzdési stratégiáikat. A szakemberek által teremtett helyzetek lehetőséget teremtenek a társas együttlétre, ami csökkentheti az elszigeteltség érzését, és fejlesztheti a gyerekek szociális készségeit (növeli az egymás iránti együttérzést, toleranciát és elfogadást, fejleszti a kommunikációs készségeket). "A programok élményterápiás jellege új világot nyithat meg a gyermek előtt, aki így kifejlesztheti az önmaga és környezete feletti kontrollt, amelynek megtapasztalása elengedhetetlen a harmonikus fejlődéshez, az öntudat kialakulásához, az interperszonális viszonyok kialakításához és fenntartásához"  - foglalja össze Máttyus főorvosnő. De javulhat az együttműködési készségük, a szabálykövetés, a figyelmi funkciók, az érzelemszabályozás, a kezdeményezőkészség és az önreflexiós képességük is.

A táborokba főleg az osztályon megfordult betegek kerülnek be, de érkeznek a kórházhoz tartozó szakrendelőkből is. Hetes, kéthetes turnusokban zajlanak az élmény- és művészetterápiás programok, amelyek különböző tematika mentén épülnek fel (pl. önismereti, mese-báb, szociális készségfejlesztő). Az élményterápiás módszerek lehetővé teszik a gyermekek, fiatalok számára a tapasztalat útján való tanulást, a saját komfortzónájukon kívül eső élmények megtapasztalását biztonságos környezetben (pl. a kihívást jelentő helyzeteket egyáltalán megpróbáljanak megoldani), és így az új élmények megélésén keresztül megtapasztalhatják, hogy "képesek" hatással lenni környezetükre, ezáltal megküzdési stratégiáik fejlődnek, a kontroll érzése "belsőbbé" válhat, önértékelésük nő, énképük pozitív irányba változik.

Osztályukon több évtizedes hagyomány a mélyszociális helyzetben lévő, elhanyagolt gyerekek, gyermekotthonban nevelkedő gyermekek megsegítése. Ezen gyerekekre gyakran jellemző a negatív énkép, a problémahelyzetekben a külső kontrollos megoldási módok preferálása, fejletlen szociális készségek. A gyakran súlyos érzelmi- és magatartászavarral küzdő, intézeti keretek között nevelkedő gyerekek számára a "hagyományos", szintén intézeti keretek között zajló terápiás módszerek kevésbé bizonyulnak hatékonynak, így számukra is szerveznek élményterápiás tábort.

„Jövök jövőre is!”

Programjaikkal gondoltak a speciális igényekre is: évek óta megrendezik az endokrin szakrendelésekről a gyermekpszichiátriai rehabilitációs osztályra irányított szomatikus betegek (obesitas, inzulinrezisztencia, cukorbetegség, pajzsmirigyműködési zavarok) életmódváltást célzó élményterápiás táborát. A program célja egy egészségesebb életmód szemléletének kialakítása és elsajátíttatása. A társas támogatás érdekében csapatépítés zajlik, valamint szülőcsoportot tartanak. Ugyanis elengedhetetlen a szülői támogatás, ráadásul a gyerek életmódváltása az egész család életére kihat. Ennek érdekében a dietetikai tanácsadás (gyerekeknek és szülőknek egyaránt), valamint a szülőkkel közös testmozgás (az ízületkímélő nordic walking) fontos eleme a programnak. Az élményterápiás pályázati finanszírozás lehetővé teszi továbbá a testkép formálását (pl. tánc- és mozgásterápia, aquafitness révén), és a csapatépítéshez is alternatív élményeket szolgáltat (pl. Láthatatlan kiállítás). A program hatékonyságát növeli az ismétlés, mert miközben új gyerekeket is fogadnak, a táborban korábban részt vett gyerekeknek is lehetőségük van évente feleleveníteni a megszerzett ismereteket és életmódot.

Előfordul, hogy az emberekhez kötődő terápiák már nem tudják feloldani a gyerekben nyomot hagyott sérüléseket. Ilyenkor egy másik, feltétel nélkül szerető és elfogadó élőlény még segíthet. A pályázati forrásoknak köszönhetően ebben az évben - a gyerekek visszajelzése szerint - az egyik legnépszerűbb módszer az állatasszisztált terápia, a kutyaterápia. Volt olyan kis beteg, aki már évek óta a szűk családon kívül nem kommunikált a világgal, a kutyák segítségével azonban lassan oldódott és elindult a folyamat.

Fáradtak, de elhivatottak

Hogy az intézmény az élményterápiás módszerek széles skáláját kialakíthatta és működtetni tudja, annak köszönhető, hogy az Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére égisze alatt pályázatot nyert, és 2014 óta részesül a pályázati támogatásban a MOL Gyermekgyógyító Programja keretén belül. Ez az anyagi forrás tette lehetővé 2014-ben a művészetterápiás eszköztár, 2015-ben pedig az élményterápiás programok kialakítását és működtetését. Az elnyert pályázatok támogatása tette lehetővé azt is, hogy az egyes években megfinanszírozott terápiás módszerek folyamatos terápiás munkává válhattak az osztályon. Ennek működtetése, fenntartása további forrásokat igényel.

"Ennél a munkánál nem léphet be egy pillanatra sem a rutin, a gyerekek egyből megérzik, ha a szakember nem figyel rájuk 100%-osan" - mondja Máttyus, aki szerint ez a munka elhivatottság nélkül nem menne, viszont a túlterheltség kiégéssel fenyegeti még a legelhivatottabb kollégákat is. A szakemberek mentálhigiénéjének és belső erőforrásának megőrzéséhez szükséges a kiegyensúlyozott csapatmunka és a szakmai fejlődést elősegítő továbbképzések (szupervízió, terápiás módszerek, konferenciák, szakképzés stb.). Ezen tényezők a pszichiátriai rehabilitációs program szakmai színvonalát is biztosítják. Az osztály dolgozói továbbra is keresik a lehetőséget, amely - a gyermekek megsegítése mellett - a szakemberképzést is finanszírozza.

Oszd meg másokkal is!
Mustra