Kids' Skills

Olvasási idő kb. 1 perc

A Kids' Skills egy olyan megoldásfókuszú módszer, amely segíti a gyerekeket azoknak a készségeknek az elsajátításában, melyekkel leküzdhetik érzelmi és viselkedési problémáikat. A módszer része, hogy a gyermek támogatására megnyerjük a családot, az óvodát, iskolát és a barátokat is, így a hatás a gyermeket körülvevő társadalmi környezetben is érvényesül. A Kids' Skills kezdeményezés célja, hogy ezt a módszert minél szélesebb körben ismertté, valamint az oktató-nevelő munkában általánosan alkalmazottá tegye.

Kids' Skill tréning
Kids' Skill tréning

A Kids' Skills módszer része, hogy a gyermek támogatására megnyerjük a családot, az óvodát, iskolát és a barátokat is, így a hatás a gyermeket körülvevő társadalmi környezetben is érvényesül. A kezdeményezés célja, hogy ezt a módszert minél szélesebb körben ismertté, valamint az oktató-nevelő munkában általánosan alkalmazottá tegye. Képzési programokat kínálnak pedagógusoknak és szülőknek, amelyek során elsajátíthatják és gyakorolhatják a Kids’ Skills módszerét: megtanulják a megoldásközpontú kérdezéstechnikát, a megerősítő visszajelzés leghatékonyabb formáit és esetpéldákon keresztül ismerkednek a módszer alkalmazásával.

Gyermekeknek játékos, egyéni és csoportos foglalkozásokat tartanak, ahol minden résztvevő gyermek valamilyen, számára fontos készség elsajátításán dolgozik. A foglalkozások hatására önbizalmuk, felelősségvállalásuk erősödik és képesek lesznek másokat is támogatni valamilyen készség elsajátításában.

Tantestületeknek kínálnak kihelyezett megoldásfókuszú tréninget, amelynek során saját élményen, tapasztalatokon és esetpéldákon keresztül sajátíthatják el a Kids’ Skills módszer 15 lépését. A tréning alatt a pedagógusok megismerkednek a módszer iskolai osztályokra kidolgozott változatával is, így a gyermekeket nemcsak egyénileg, hanem osztályközösségben is hatékonyan tudják majd támogatni.

Oszd meg másokkal is!
Ezt olvastad már?
Érdekességek