History Hack

Olvasási idő kb. 1 perc

Helyezkedj bele egy történelmi korba, és megérted! A History Hack célja, hogy érthetővé és átélhetővé tegyük a történelmet és nemzeti ünnepeink, emléknapjaink hátterét. A "meghackelt" történelem az élmény- és drámapedagógia módszereivel építi a tudást, és fejleszti a készségeket. A tanrendbe illeszkedő, iskolai és osztálytermi programokban résztvevők szerepet kapnak a történet alakításában, a kor viszonyait megismerve szabadon hozhatnak döntéseket.

History Hack
History Hack

A History Hack elsősorban iskolai programokat kínál: egy-egy - dupla - tanóra keretében a diákok belehelyezkednek egy korba, szerepet kapnak, alakítják a történetet. A fejlesztésük több területen valósul meg. Egyrészt van egy korszak, amibe belehelyezkednek, és ezáltal megismerik, így valósul meg az ismeretátadás. Másrészt véleményt formálnak, érvelnek, döntéseket hoznak a program során, amivel rendszerint a vitakészséget, empátiát és a szociális készségeket fejlesztik. Harmadrészt pedig a közösségépítés is fókusz: élményt adni, és lehetőséget arra, hogy a résztvevők új oldalukról is megismerjék egymást.

Oszd meg másokkal is!
Érdekességek