Gyermekszületéssel kapcsolatos anyagi juttatások

A szülést követő pénzbeli juttatások igénylése nem egyszerű feladat. Az internetről letölthető nyomtatványok megkönnyítik az ügyintézést, azonban az igényléshez szükséges iratok listája szinte minden internetes oldalon eltérő. Felhívtuk a Magyar Államkincstárat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat: milyen iratokat kell csatolni az igénybejelentéshez és hova kell benyújtani ezeket? Anyasági támogatás, terhességi-gyermekágyi segély, családi pótlék, gyed, gyes, gyet igénylése.A családtámogatási ellátások iránti igényt írásban kell benyújtani, mondta Némethné Putnoky Judit a Budapesti Családtámogatási Osztály vezetője. Az igénylést ajánlott levélként kell feladni, vagy személyesen adható át az illetékes szervnek. Az internetről letöltött és kitöltött nyomtatványok minden oldalát alá kell írni, szükség esetén lepecsételni!

Az igények benyújtása:

A Magyar Államkincstárnak:
- családi pótlék
- anyasági támogatás
- gyermekgondozási segély
- gyermeknevelési támogatás

Az Egészségbiztosítási Pénztárnak:
- terhességi gyermekágyi segély
- gyermekgondozási díj

Családi pótlék

A családi pótlékot a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti.

1. Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra című nyomtatvány (első gyereknél)
2. Bejelentés gyerekszámváltozásról (testvér születésénél)
3. 1. számú pótlap
4. az igénylő személyi igazolványa
5. az igénylő lakcímkártyája
6. a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata
7. az igénylő és gyermek(ek) TAJ-kártyája

A családi pótlék összege 2008. január 1-től
1. egygyermekes család esetén 12 200 forint,
2. egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint,
3. kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint,
4. két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800
forint, 5. három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint,
6. három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint,

Igénylés: A munkáltató családtámogatási kifizetőhelyén, vagy annak hiányában a lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságánál.

Anyasági támogatás (egyszeri)

Anyasági támogatásra a szülést követően az a nő jogosult, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – terhesgondozáson részt vett. Az igényt a szülést követő 180 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

1. Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra
2. 5. számú pótlap
3. terhesgondozást végző orvos igazolása amely tanúsítja, hogy a szülő nő részt vett a terhesgondozáson (nem a terhesgondozási kiskönyv!)
4. a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata
5. az igénylő személyi igazolványa
6. az igénylő lakcímkártyája
7. az igénylő adóazonosító jelét tartalmazó kártya
8. az igénylő és a gyermek(ek) TAJ-kártyája

Az anyasági támogatás a gyermek születésekor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százaléka: 64 035 forint, ikergyermekek esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300 százaléka: 85 380 Ft.

Igénylés: A munkáltató családtámogatási kifizetőhelyén, vagy annak hiányában a lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságánál.

GYES


Jogosult rá a szülő a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek után a gyermekek tankötelessé válása évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének végéig.

1. Igénybejelentés
2. 2. sz pótlap
3. az igénylő személyi igazolványa
4. az igénylő lakcímkártyája
5. az igénylő adóazonosító jelét tartalmazó kártya
6. a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata;
7. az igénylő és a gyermek(ek) TAJ kártyája
8. magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozat záradékolt példánya

A gyes összege megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíj összegével: 2008. január 1-től 28.500,- Ft, melyből a nyugdíjjárulék 9,5 %, a nettó havi összeg tehát 25.792,- Ft.

Igénylés: A munkáltató családtámogatási kifizetőhelyén, vagy annak hiányában a lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságánál.

GYET

A gyermeknevelési támogatást az a szülő, nevelőszülő vagy gyám veheti igénybe, aki saját háztartásban három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétől 8. életévének betöltéséig jár.

1. Igénybejelentő
2. az igénylő személyi igazolványa
3. az igénylő lakcímkártyája
4. az igénylő adóazonosító jelét tartalmazó kártya
5. a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata
6. az igénylő és a gyermek(ek) TAJ kártyája
7. magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozat záradékolt példánya

Összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével 2008. január 1-től 28.500,- Ft, amiből a nyugdíjjárulék 9,5 %, a teljes nettó összeg tehát havonta 25.792,- Ft

Igénylés:2007. december 31-én megszűntek a munkáltatóknál működő családtámogatási kifizetőhelyek. Ennek megfelelően, 2008. január 1-től az ellátás igénylését a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához, vagy annak kirendeltségéhez (családtámogatási és szociális ellátási iroda) kell benyújtani.

 

Terhességi-gyermekágyi segély

Az terhességi-gyermekágyi segély annak a nőnek jár, aki a szülést megelőző két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt és a biztosítás tartama alatt szült. A szülési szabadságnak megfelelő időtartamra (168 napon keresztül), melyet a szülés várható időpontja előtt 4 héttel korábban is igénybe lehet venni. Az igény visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető.

1. foglalkoztatói igazolás, ha a munkáltató nem kifizetőhely
2. a terhesállományba vételről szóló orvosi igazolás,
3. a szülést igazoló kórházi igazolás 4. a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata (ha a gyermek születése napjától veszik igénybe az ellátást)
4. a terhesgondozásról szóló kiskönyv
5. Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (tb könyv)
6. Egyéni vállalkozóknak: nyomtatvány

A terhességi-gyermekágyi segély összegét a szülést megelőző naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga alapján állapítják meg, a naptári átlagkereset 70 százaléka.

Ha az anyuka nem rendelkezik a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultságot megelőző évben és a szülési szabadság kezdő napját közvetlenül megelőzően sem 180 naptári napi, figyelembe vehető jövedelemmel, akkor a terhességi-gyermekágyi segély alapja a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének (2008-ban 138.000 Ft) harmincad része.

A terhességi-gyermekágyi segély iránti igényt a biztosított személynek szóban vagy írásban a foglalkoztatójánál (pl. a munkáltatónál) kell bejelentenie. Az egyéni vállalkozók - az előírt nyomtatványon - a telephelyük szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál terjeszthetik elő kérelmüket.

GYED

Az egészségbiztosítási szempontból biztosítottnak tekinthető szülő - anya vagy akár az apa is - a gyermek két éves koráig kaphat gyermekgondozási díjat. A gyermekgondozási díj a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételét vagy az annak megfelelő időtartamot követően folyósítható az egyik szülő részére. A gyermekgondozási díjat visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet igényelni.

1. Igénybejelentés gyermekgondozási díjra nyomtatvány, két példányban
2. foglalkoztatói igazolás
3. gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata
4. a magánnyugdíjpénztár tagjának a záradékkal ellátott belépési nyilatkozata
5. Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (tb könyv)

A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 %-a, de maximális összege, havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a, 2008. január 1-étől 96.600 forint.

 

Az igényeket a munkáltatónak vagy az Egészségbiztosítási Pénztárnak kell benyújtani.

 

Némethné Putnoky Judit osztályvezető felhívta a figyelmet arra, hogy az igények hiányosan is benyújthatók, ebben az esetben hiánypótlásra szólítják fel az igénylőket, a hiányzó iratok később is csatolhatók.


Államkincstáros és egyéb ügyintézési kalandok itt olvashatók.
Oszd meg másokkal is!
Címkék
Érdekességek