Ez volt az utolsó magyarországi település, ahol Petőfi életében megszállt

1848

A Petőfi Sándor születésének helye és ideje körüli variációs lehetőségek eltörpülnek az eltűnésével, halálával kapcsolatos feltételezések mellett. A szabadságharc utáni viszonyokat jól érzékelteti a hajdani barátnak, Jókai Mórnak Az új földesúr című regénye is, melyben a jóravaló kasznár, Kampós uram is bedől egy ál-Petőfinek, aki ravaszul kihasználja a magyarok reménykedését, hogy a költő még életben van. De hol is töltötte utolsó napjait a Bem seregéhez igyekvő Petőfi?

Furcsa belegondolni, hogy amit ma tankönyvekben olvasunk fehéren-feketén a költő születésével kapcsolatosan, még 1857-ben is viták övezték. A Vasárnapi Ujság cikke szerint nem más, mint Petőfi keresztanyja, özvegy Kovácsay Ferenczné, szül. Dinka Anna asszony erősítette meg a lap korábbi állításait, melyek szerint a költő „1822 dec. 31-én éjféli 12 órakor (vagy, ha úgy tetszik, 1823 január 1-jén) Kis-Körösön született.” És bár Petőfi halálát illetően sok a máig tisztázatlan részlet, Arany Jánossal való levelezése alapján a halálhoz vezető út egyik fontos állomásáról biztos tudással rendelkezik az utókor.

Jegyzetek az utolsó Petőfi-levélhez

A Petőfi-életrajz fontos forrása a Petőfi és Arany között a Toldi ürügyén 1847 elején kibontakozó levelezés. Arany János 1858-ban az alábbi jegyzeteket fűzte a barátjától kapott utolsó, 62. levélhez (Mezőberény, 1849. július 11.):

„És ez hozzám utolsó levele Petőfinek. Mező-Berényből Váradra, s onnan Erdélybe ment, hogy Bemhez csatlakozzék; de útját nem Szalontának, hanem Ugrának vette, mely falu attól oldalvást esik. Ott a papnál volt megszállva, s a pap néhány sorban megírta nekünk, az ő megbízásából, hogy köszönt, és hogy megy Erdélybe. Ez volt utolsó izenete. Miért nem jött Szalontára? mert Berényből Váradra egyenesebb amúgy s ő sietett – meghalni!”

Az ugrai paplak 1901-ben. Petőfi itt szállt meg 1849-ben Segesvár felé menet, Nagyszalontát már nem ejtette útba…
Az ugrai paplak 1901-ben. Petőfi itt szállt meg 1849-ben Segesvár felé menet, Nagyszalontát már nem ejtette útba…

Nagyszalonta helyett Ugra

1849 júliusában Petőfi Sándor és családja Egressy Gábor és Kiss Sándor ezredes kíséretében Mezőberényből (ahonnan utolsó levelét írta) Erdély felé tartott. 1849. július 18-án Soltész János lelkipásztor vendégeként az ugrai parókia épületében töltötték az éjszakát. Ahogy az 1858-as lábjegyzetből is megtudhatjuk, Petőfi a tiszteletessel üzente meg Arany Jánosnak, hogy ott szállt meg, és onnan indul Erdélybe. A költő Tordán elvált a családjától, s folytatta az útját Bem tábornokhoz. Arany Jánosból mély fájdalommal tört fel a kérdés, hogy miért nem nézett be Szalontára a költőtárs és barát. Nyilván nem földrajzilag kell megközelíteni a helyzetet, hiszen ha a térképre nézünk, mindkét irányból vezetett út a halálhoz. Talán azt gondolta Arany, hogy lebeszélheti Petőfit arról, hogy a végzetesnek bizonyuló ütközetben részt vegyen?

A térképen jól látszik, hogy Petőfi útba ejthette volna Várad felé Nagyszalontát is, és akkor talán minden máshogy alakul…
A térképen jól látszik, hogy Petőfi útba ejthette volna Várad felé Nagyszalontát is, és akkor talán minden máshogy alakul…

Biharugra, Petőfi életének (a mai viszonyokat tekintve) utolsó magyarországi állomása Békés megye észak keleti csücskében, Hajdú-Bihar és Békés megye, valamint a magyar–román államhatár találkozásánál fekszik. A település, valamint elődei 1950-ig, mintegy ezer éven át Bihar vármegye részét képezték. Maga az ugrai szállás a református paplak volt, amely 1817 őszén épült. A náddal fedett vályogépület négy szobával, valamint egy-egy konyhával, kamrával és pincével rendelkezett. A parókiát a századfordulón lebontották, később új lelkészlak létesült, de a kapuk és a kerítések, melyeken Petőfi is nagy valószínűséggel keresztülhaladt megszálltakor, az eredetiek maradtak. A Petőfi Irodalmi Múzeumhoz került a parókia ötlábú, kerek fedelű asztala, mely körül feltehetően Petőfi Sándorék is helyet foglaltak.

Biharugra szülöttének, a Baumgarten- és Kossuth-díjas népi írónak, Szabó Pálnak az emlékháza, ahol a cikk szerzője gyerekkora nyarait töltötte
Biharugra szülöttének, a Baumgarten- és Kossuth-díjas népi írónak, Szabó Pálnak az emlékháza, ahol a cikk szerzője gyerekkora nyarait töltötteHujber Szabolcs

Petőfi halála

Arany Jánosnak az utolsó Petőfi-levélhez fűzött megjegyzése után kereken 100 évvel még mindig újabb adalékokkal gazdagodott a Petőfi-életrajz. 1958-ban érdekes cikkre figyelhettek fel az Irodalomtörténet olvasói. A Dienes András közlésében megjelent, Egy békési Petőfi-legenda címet viselő írás szerint Nagy Lajos zsadányi református lelkész 1938-ban jegyezte le azt, amit Tar Ferenc 48-as honvédtüzér mesélt el fiának a segesvári eseményekről:

„Hanem apámnak vót egy János nevű komája (vezetiknevit elfelejtettem), aki látta elesni Petőfit. Sokad magával szaladtak egy hídon keresztül, majd onnan leszaladtak tengeri fődre, ahol annak a szélén szaladt Petőfi, egy nagy darab fehírpapír vót a keziben. Több kozák lovas utolérte, Petőfi elesett, a lovak még ott ágaskodtak mellette, aztán a kozákok tovább nyargaltak. János komája apámnak erdélyi ember vót, Világos alatt találkozott is vele apám, az beszélte el így neki. Ő úgy látta, hogy Petőfi nem egyedül szaladt a tengeri fődön, hanem sokad magával. Az ü lába megsebesült, leült a tengeri közt és onnan látta, mit csináltak Petőfivel. Tőle 150-200 lipisre történt. Petőfihez közel sok derék honvéd esett el hazánkért, szabadságunkért.

Bizony ott esett el Petőfi Héjjasfalvánál, átszúrták a kozákok a dárdával.

Az írás közlője a címben is hangsúlyozza, hogy ez csak az egyik Petőfi-legenda a sok közül, amelyben a valós élmények keverednek az olvasmányélményekkel. Petőfi halálának napja azóta is csak valószínűsíthetően 1849. július 31.

Három szakácskönyv ingyenes szállítással!


Mentes Anyu szakácskönyveit azoknak ajánljuk, akik egészségük érdekében vagy meggyőződésből különleges étrendet követnek, de azoknak is, akik csak inspirációt, új ízeket keresnek.

MOST INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

Tekintsd meg ajánlatunkat,  kattints ide!

hirdetés

Oszd meg másokkal is!
Mustra