Zabolázatlan, kreatív jupiteri alkatok, figyelem!

jupiter-leadEljött a ti időtök, fogadjátok hálásan Jupiter ajándékát, lubickoljatok, utazzatok, épüljetek, szépüljetek! Mi történt? Csak annyi, hogy Jupiter a Halakba lépett.

cikk-tipus-altalanos

Mint az éves asztrológiai körképben is említettük, 2010. január 17-én a Halakba lépett a Jupiter. A naprendszer jóságos óriása 2010. június 6-ig lubickol ebben a jegyben, majd rövid kirándulást tesz a tüzes Kosba. 2010. szeptember 8-án azonban újra visszacsobban, és immár marad is, 2011. január 22-ig.

A nagylelkűségéről híres bolygó az asztrológia hagyományai szerint is otthon érzi magát a Halakban. Akárcsak egy messze földről érkezett nagybácsi, ezúttal is ajándékokkal megrakodva tér haza és mi tagadás, e megpróbáltatásoktól terhes esztendőben el is kell segítsége. Miközben azonban hálásan fogadjuk adományait, egy pillanatra sem feledkezhetünk meg a kissé vaskos népi bölcsességről, miszerint amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. Az istenek legbőkezűbbikének ugyanis gyarlóságai is ugyanolyan mérhetetlenek, mint erényei, ezért ha nem vagyunk képesek ellenállni túlkapásainak, nemhogy a kínálkozó lehetőségeket nem leszünk képesek kihasználni, hanem a ciklus végére még azt is elveszíthetjük, amivel eredetileg rendelkeztünk.

Tágul a horizont, szellemi és anyagi gyarapodás várható

A hagyományos asztrológia Fortuna Maior-ként, azaz a Nagy Szerencse őselveként tiszteli a Jupitert. És valóban, még egy problémás horoszkóp esetében is a képlet tulajdonosa úgy találja, hogy a dolgok sokkal olajozottabban működnek a jupiteri hatások alatt álló életterületeken (tehát abban a házban, ahol tartózkodik, amelyeket más bolygókkal alkotott fényszögei összekötnek, illetve amelyek felett éppen áthalad).

Ezekben a témákban nem csupán örömét leli, hanem horizontja tágítására is késztetést érez, akár anyagi, akár szellemi értelemben gyarapszik, fejlődik, széles körű rálátása van az adott életterületen zajló folyamatokra. Mivel a Jupiter a hit, bizalom, önbizalom jelölője is, maga is ösztönösen bízik a gondviselésben, szenvedélyesen kutatja a dolgok értelmét - hiszen rájuk találva még a legnagyobb nehézségeket is készségesen elviseli. Ugyanilyen erős késztetést érez ezeknek az életterületeknek a fejlesztésére, ennek érdekében pedig, konkrét vagy átvitt értelemben nagy utazásokra is vállalkozik.

A jogérzék, morál, magasabb igazságok princípiumaként a Jupiter a képlet tulajdonosának világnézeteiről, etikai érzékéről – vagy éppenséggel ennek hiányáról is felvilágosítást ad, akárcsak más vallások, kultúrák felé való nyitottságáról, szintetizáló képességéről, életbölcsességéről, felsőbb fokú tanulmányok, nagyobb utazások lehetőségéről, optimista beállítottságról, humorérzékről, életörömről.

A fizikai égitesthez hasonlóan, amely nem csupán hatalmas, hanem a körülötte keringő több mint 60 holddal valóságos kis rendszer a Naprendszeren belül, a jupiteri alkatok is öntörvényűek, kreatív energiáik majdnem olyan bőségesen áradnak, mint a Napé. Magától értetődő, hogy az ilyen intenzitású folyamatokat nehéz mederben tartani, ezért a túlzások, féktelenség szintén részei az őselv természetének.

Olümposzi túlkapások

A jupiteri túlzások nemcsak az görög-római istenek világában, de az emberek világában sem működnek másként: ha például a terjeszkedés nem tud szellemi szinten megvalósulni, zabálásrohamokat, ennek megfelelően pedig túlsúlyt eredményezhet, de a mértéktelenség más formában is destruktívvá válhat (ivás, költekezés, mindenféle típusú pazarlás, kicsapongás, tartalékok elköltése, stb.) Az arrogancia, túlzásba vitt öntörvényűség szintén problémákat okozhat (utóbbi akár testi szinten is, sejtburjánzás, különböző, legtöbbször jóindulatú daganatos betegségek formájában is), akárcsak a fanatizmus, dogmatikus vakhit, álszentség, jogi túlkapások.

A mundán asztrológiában a Jupiter a joggal, törvényalkotással, jogi egyetemekkel – és általában a felsőoktatással, az igazságszolgáltatás intézményeivel áll kapcsolatban, egyszersmind, a világnézet, vallás jelölőjeként egyházakkal, egyházi méltóságokkal, a világi életben is fontos, főleg külsőségekre, reprezentációra szorítkozó vallásos ceremóniákkal, tisztségekkel. Külfölddel, nagy utazásokkal, tengeren túli országokkal való analógiái miatt az idegenforgalommal, turizmussal is kapcsolatba hozható, akárcsak a szórakozást, kikapcsolódást szolgáló intézményekkel.

Bízz a megérzéseidben!

Szerencsére a Halak vizes jegyében ismét sikerül visszatalálnunk a szív igazságaihoz. Jó esetben anélkül kászálódhatunk le az intellektus elefántcsont tornyából, hogy ítélőképességünknek is búcsút kellene mondanunk.  Bár a kozmikus kölcsönhatás február 5 – 8 között lesz igazán erőteljes, hatóköre pedig kb. február közepéig érvényesül, már most érdemes teljes erőbedobással arra törekednünk, hogy kihasználjuk az általa bevonzott lehetőségeket. Az év közben adódó szélsőségek ugyanis könnyen kibillenthetnek lelki egyensúlyunkból. Amíg a Jupiter a Halakban vándorol, leginkább azzal édesgethetjük magunkhoz Fortunát, ha megbízunk megérzéseinkben, szabadjára engedjük képzeletünket és együttérzésel viseltetünk minden érző lény iránt, saját magunkat is beleértve. Valamilyen művészeti irányzat gyakorlása, elsősorban a zene vagy a festés, akár hobbiként is – megnyitja intuitív csatornáinkat, akárcsak az ima, meditáció, önkéntes áldozathozatal, segítség a rászorulókon, valamilyen áldozathozatal, empátiás készség, befelé fordulás, társasági, világi ambíciók felülvizsgálata és/ vagy felfüggesztése valamilyen mások szolgálata érdekében.

cikk-tipus-linkek

Mit ígér 2010? - Asztrológiai előrejelzés, január

Ha már elszámoltál 2009 történéseivel, pont került a pont helyére, akkor jöhet az új, változást ígérő év – januárban legjobb lesz felkészülni, egészséges szokásokat kialakítani és meditálni, mert igazán húzós nyarunk jön, drámai fordulatokkal.

Mustra