A sigillum egyfajta amulett: a középkori asztrológusok kezdték először rajzolgatni, hogy befolyásolhassák a bolygóhatásokat – ilyen sigillum az erőnövény, amely azt hangsúlyozza, milyen fontos krízishelyzetben a földelés.

cikk-tipus-altalanos

eronovenyA középkori asztrológusok gyakran dolgozták fel képi formában az éppen ható konstellációkat, saját és ügyfeleik képleteinek elemeit. Sigillumoknak nevezett alkotásaik egyfajta amulettként működtek: a szimbolikus ábrák a tudattalan legmélyebb rétegeire hatva semlegesítették vagy enyhítették a kedvezőtlen bolygóhatásokat, illetve támogatták/erősítették a pozitívak megnyilvánulásait. 

Saját születési képletem formációit megjelenítő sigillumaim készítése során szerzett tapasztalataim azt igazolják, hogy módszerük mindmáig eredményesen működik. Ez adta az ötletet, hogy ügyfeleim számára is készítsek sigillumokat, tudomásom szerint az egyetlen asztrológusként Magyarországon.
 

Az erőnövény szimbolikája

Kirándulás a purgatóriumba c. sorozatom illusztrációi (miként többi, a lapban publikált  festményem is) a konstellációkat megjelenítő, hatásaikat pozitív megnyilvánulási irányba terelő sigillum.

Az erőnövény a navaho sámánizmusból is ismerős motívum lehet. Az eredetileg kártyalap nagyságú ábrát egy 2007 március közepi, nagy hatású álmom inspirálta, saját Kos Holdam, Bak Napom, Skorpió Aszcendensem, Marsom, Vénuszom, Jupiterem energizálását segíti, de tapasztalataim azt mutatják, hogy mindenki másnál is bevált, aki ellenállóképességét, testi-lelki-szellemi immunitását, életerejét akarja növelni. Elsősorban természetesen Kos, Skorpió, Bak típusoknál működik, és azoknál, akiknek képleteiben erős Plútó, Mars, Szaturnusz , 1-es és 8-as házas hatások érvényesülnek.

Az erőnövény, parányi fácskaként egyfajta életfának tekinthető. A fa rendkívül komplex szimbolikája világszerte elterjedt. Ciklikusan sarjadó és elpusztuló részeivel az életerő (főleg az erőnövényhez hasonló örökzöldek), öröklét jelképe.

Világfaként, világtengelyként a mitikus világképek egyik leggyakoribb motívuma – növekedése a kozmosz, a világrend kiteljesedését, annak tér– és időbeli tagoltságát jelképezi. Mivel gyökereivel a földbe hatol, törzsével a földi és ágaival az égi szférában él, a különböző valóságszinteket kapcsolja össze, lehetővé téve az alvilág, a földi és az égi világ közötti kommunikációt. Ezért válhatott a sámánizmusban a szellemvilágba, az isteni szférába való emelkedés, az ezoterikus tudás megszerzésének kifejezőjévé is.
 

Fontos a földelés

A természeti népek mítoszaiban az állatokhoz hasonlóan lélek-jelkép, személyek alteregója is lehet. Néhány évtizeddel ezelőtt még egyes kisvárosokban is szokás volt a gyerek születésekor, jelentősebb események alkalmából fát ültetni. Ennek a fának a növekedése, erősödése aztán szoros kapcsolatban állt az újszülött életereje, energiaszintje növekedésével, kiszáradása, pusztulása vagy kivágása azonban valamilyen értelemben vett halálra, sérülésre utalt.

A fentebbi, általános jellemzők mellett  az erőnövényke egyéni jelentéstartalmat is hordoz. A termékeny talaj az ezoteriában és krízishelyzetekben egyaránt fontos földelést hangsúlyozza, azaz: a konszenzuális valósággal, praktikummal való kapcsolattartást, realitásérzéket, józan paraszti eszet.

Az aranysárga háttér az intuíció, a zöld növényke pedig az érzékeken beáramló tapasztalatok harmonikus kölcsönhatását jelképezi, a vörös energiamező egyszerre védelmezi és tüzesíti fel testünket, lelkünket, szellemünket.
 

A sigillum felhasználása

Nyomtassuk ki a képet A4-es, képeslapnyi vagy 6x9 cm (eredeti méret) nagyságban, még jobb azonban, ha szabad kézzel lerajzoljuk. Tegyük egy jól látható helyre a lakásban, ahol nap mint nap látjuk, engedjük hatni magunkra, esetleg jegyezzük le vele kapcsolatban támadt gondolatainkat.

 

Meditáció

Üljünk egy csendes, nyugodt helyre, török- vagy lótuszülésben (de végezhetjük széken ülve is), egyenes gerinccel. Figyeljük lélegzetvételünket, a kilégzésre összpontosítva. Engedjük hogy légzésünk felvegye saját stílusát, ritmusát. Ezáltal mi is kapcsolatba kerülünk intuitív erőinkkel, belső középpontunkkal.

Helyezzük szemmagasságba a képet, egy asztalra vagy falra, és irányítsuk rá figyelmünket. Ha elkalandozna, fókuszáljunk légzésünkre. Mindenfajta elvárás, kommentár, gondolat-játék nélkül kövessük a levegő ki és beáramlását, elsősorban a kilégzésre, az elengedésre összpontosítva. Maradjunk ebben az állapotban ameddig csak tudunk, tíz-húsz percet, akár egy órát – amennyi megerőltetés nélkül jól esik.

Jegyezzük fel, ha részletesen nincs idő, címszavakban a gyakorlás során támadt gondolatainkat, asszociációinkat. Ezek visznek majd át bennünket a túlsó partra. Bizonyos idő elteltével olvassuk vissza jegyzeteinket. Minél tovább végezzük napi rendszerességgel a gyakorlatot, annál jobban ráhangolódunk sorstendenciáinkra.

Ha eközben képek merülnek fel, esetleg álmunkban is felbukkannak, rajzoljuk meg őket. Ezekkel folytathatjuk/kiegészíthetjük a gyakorlást. 

Természetesen sem az asztrológiai sigillum sem más fajta szimbolikus ábra nem varázsszer önmagában. Csak akkor igazán hatékony, ha a használata során szerzett felismeréseket külső cselekvés is követi.

 

a szerző asztrológus

 

cikk-tipus-linkek

Megfontoltság, állhatatosság, összpontosítás a szükséges tulajdonságok, ha az alvilági időszakon sikerrel szeretnénk túl lenni – a Plútó-Szaturnusz kvadrát finomságai, negyedik rész. | Kirándulás a purgatóriumba - Vegyük az adást!

Mustra