Az alvilág ura és a psziché

plutoKisbolygóvá fokoztuk le, talán hogy ne kelljen megtapasztalni az élet és halál megsemmisítő misztériumát – az alvilág komor urát már az ókori görögök sem kedvelték, de legalább áldoztak neki. A Plútó az asztrológiában.

cikk-tipus-altalanos

Miközben az ókoriak áldoztak neki, félrefordították tekintetüket az iszonyattól, mert felismerték: emberi tudatuk számára talán megsemmisítő tapasztalás lenne túl sokat tudni az élet-halál misztériumairól.

Hogy manapság mennyire igyekszünk szőnyeg alá söpörni a Plútó jelképezte témákat, mutatja az égitest kisbolygóvá történő “lefokozása “is. A Plútó ugyanis olyan életterületeket szimbolizál, mint válságok, halál, felbomlás, az új létformáknak teret adó, nem egyszer gyötrelmes nagytakarítás. Vagy ha úgy tetszik, olyan fogalmak szinonimája, mint a lélek sötét éjszakája és ennek során feltárt belső tartalékaink, legarchaikusabb ösztöneink, túlélőkészletünk...

pluto-nagyAz őselv valóságos mivoltán természetesen ez mit sem változtat. Számunkra azonban garantálja, hogy minél inkább igyekszünk homokba dugni fejünket, annál válságosabb formában fogjuk megtapasztalni a bolygóhoz társított lelki tartalmakat és élethelyzeteket.

De akkor sem lesz könnyű dolgunk, ha megadva a neki kijáró tiszteletet, az önismeret őszinte igényével vesszük fel a kesztyűt. A Plútó természete ugyanis igen összetett, nehezen megragadható. Miközben sóvárogja a biztonságot, bekebelez, nem enged el. A Plútó csupa átalakulás, váratlan fordulat. Egyik pillanatban merő iszonyat, a másikban csőstül ontja ránk az áldást. A végletek egymásba aklakulnak, a legrosszabból lesz a legjobb és fordítva. De talán még ő maga sem tudná megmondani, mire készül legközelebb.

Őslényeink nyomában

Pszichológiai szinten a Plútó a személyiségünk legősibb rétegeiben működő erőket jelképezi. A kreativitás, megújulás és túlélési képesség kincsesbányája. Egy, az állatokkal és növényekkel (a rég kihalt fajokat is beleértve) közös vegetatív alapról van szó. Ha pedig fizikailag is be akarjuk határolni, valahol zsigereink mélyén, agyunk legrégibb, még a hüllőkkel is közös zugában, a limbikus rendszerben, illetve a tobozmirigy tartományában kell keresgélnünk.

Ennek tulajdoníthatóan a plútói tartalmak gyakran öltik magukra álmainkban hüllők, kétéltűek, sárkányok, vizes, barlangos, a Jurassic Park hangulatát idéző tájak alakját. Velük kapcsolatos élményeink pedig aszerint kellemesek vagy kellemetlenek, hogy milyen kapcsolatban vagyunk az ősprincípiummal.

Plútói erőtartalékainkhoz egyébként nehéz és veszélyes hozzáférnünk. A törpe égitestben ugyanolyan hatalmas energiák lakoznak, mint az atommagban: lehetőséget adva az elemi erejű rombolásra és a legmerészebb elképzeléseinket is felülmúló regenerációra. De miként a rádioaktív anyagok feldolgozása is csak különleges technológiával, nem szokványos feltételek között lehetséges, pszichénk plútói tartományainak  feltárásához is rendhagyó körülmények szükségesek.

A Plútó az egyéni horoszkópban

Bár lassú mozgású bolygóként nemzedékeken keresztül ugyanabban a jegyben tartózkodik, azon az életterületen tapasztaljuk majd a legmélyebb változásokat, amelyen képletünkben áll. Ott szembesülünk legmélyebb válságainkkal és születünk újra belőlük, ott vagyunk megszállottak, próbálunk meg manipulálni vagy válunk manipuláció áldozataivá. Vagy éppen azon az életterületen nyúlunk alattomos módszerekhez, nem kegyelmezünk még saját magunknak sem. Szörnyű bosszút állunk, megszállottan, halálosan szeretünk, érjük el legnagyobb sikereinket, szenvedjük el a legmegalázóbb kudarcokat.

Amely életterületünket meghatározza a Plútó, ott vagyunk rögeszmések vagy céltudatosak, ott vannak legnagyobb értékeink és ott kerülünk a legmélyebb válságba.

a szerző asztrológus

 

Mint egyfajta kozmikus Hannibal Lecter, a jó öreg Plútó is mindig benyújtja a számlát. Ennek ellenére a Plútó mégis az élet pártján áll, mint az legközelebb kiderül majd.

 

cikk-tipus-linkek

Megkezdődött a Szaturnusz és a Plútó huzakodása, a régi struktúrák felbomlása - a két bolygó harca nem kizárt, hogy a hierarchikus társadalmi berendezkedést is kibillenti. Halogatni nem lesz érdemes, a külsőségektől pedig most ideje lesz elfordulni. | Összecsap a két terminátor

 

Oszd meg másokkal is!
Érdekességek