Kukázzák az érettségiről a genderelméletet

Kikerülne az emelt szintű társadalomismeret érettségi tételei közül a "genderelmélet és annak kritikája" - derül ki ebből az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) által jegyzett előterjesztésből.

"2. § Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÁRSADALOMISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím EMELT SZINT pontja a 4.2. Kultúra és globalizáció alpontjában az „A gender-elmélet és annak kritikája.” szövegrész."

A genderelmélet azzal foglalkozik, hogy mennyiben határozza meg a férfiakra-nőkre jellemző viselkedésformákat a társadalom, a tanult nemi szerepek, és a szokások, és azt vallja, a különbségek jelentős része nem biológiai eredetű. 

shutterstock 535961026
Fotó: Shutterstock

A kérdés egyébként illeszkedik az érettségi követelményekben felsoroltakhoz, hiszen például a "társadalmi viszonyok" témacsoporton belül ilyen kérdéseket sorol fel a követelményrendszer: "A család fogalma és funkciói", "Családi szerepek", "Nők és férfiak a társadalomban, a két nem viszonyának változási". A pozitív olvasatban ezek bármelyikébe belefér a genderelmélet tárgyalása is.

A negatív olvasatban mégis aggasztó, hogy a minisztérium pont ezt az egyet gondolja fontosnak töröltetni. Az érettségi témák döntő többsége releváns, értelmes, fontos, viszont olyan témakörök is szerepelnek, mint "Biztonságpolitika: terrorizmus és migráció" (így, ebben a tagolásban) vagy a "Magyarország Alaptörvényének létrejötte", vagy éppen "A génmódosított árukkal összefüggő társadalmi-egészségügyi kockázatok". Mindhárom más szempontból problémás (az első gonoszul demagóg, a második kormánypropaganda, a harmadikról pedig még nem tudunk eleget), de mindegyik sokkal inkább támadható, mint szerencsétlen genderelmélet, és annak kritikája.

Megkérdeztem az EMMI-t, miért javasolják, hogy kikerüljön a tétel az érettségiről, hogy érkezett-e észrevétel a javaslathoz a véleményezési határidőn belül, és változott-e az állláspontjuk az előterjesztés óta. Ezt a választ kaptam:

"Tisztelt Koncz Andrea, 

Kérdésére az alábbi választ küldjük:

Maga a fogalom (genderideológia) kerül csak ki a kerettantervekből, mert a kifejezés sem szerepel a Nemzeti alaptantervben, így a kerettantervekben sem szükséges definiálni.

Üdvözlettel: Sajtó- és Kommunikációs Főosztály"

Ezt követően pedig ezt a levélváltást folytattuk le.

Miért nem szerepel a genderelmélet a kerettantervben, és ha ez így van, miért nem annak beemelését szorgalmazzák, ahelyett, hogy a kikerülést szorgalmaznák?
„A kerettantervben azért nem szerepel a fogalom, mert az azt 2012-2013-ban szövegező  szakértők nem írták bele, senki nem tett erre javaslatot. A kerettantervek tartalmának bővítése nem merült fel, hiszen deklarált célunk a tananyag csökkentése.”
 
A "Biztonságpolitika, terrorizmus, migráció" szerepel a kerettantervben? Ha igen, melyik évfolyamon és melyik tankönyvben olvasható az ezzel kapcsolatos információ? 
"A felvetett témakörök nemcsak a kerettantervekben, hanem a Nemzeti alaptantervben is szerepelnek az Ember és társadalom műveltségterületen, a Történelem kiemelt fejlesztési terület Közműveltségi tartalmain belül a Kronologikus témák között. A 11. Globalizálódó világ és Magyarország témakörön belül 5-8. évfolyamon a 11.3 pontban jelenik meg a „Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés,  terrorizmus, migráció , klímaváltozás” témája, míg a 9-12. évfolyamokon a 11.3 pontban „A tudományos-technológiai forradalom, a jóléti állam,  a globális problémák  és a fenntarthatóság” témája.
A terrorizmus, a migráció és a globális problémák és kihívások témakörei tehát a kerettantervek értelmében a 7-8. és a 11-12. évfolyamon jelennek a Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy keretében, és valamennyi jelenleg engedéllyel rendelkező történelemtankönyvben."
Blogmustra