Egyszer csak hopp, arrébb ugrott az iskolai körzethatár!

Mit tehet a család, ha egyik reggel arra ébrednek, hogy már nem a gyerek iskolájának a körzetében laknak, pedig el sem költöztek, csak a körzethatárokat tolták el mellőlük csendesen? Ez persze csak akkor jelent gondot, ha a családban van még olyan gyerek, akit ugyanoda szeretnének beíratni, ahová a nagyobb jár, akkor viszont komoly probléma. Főleg, ha egy népszerű iskoláról van szó, ahol mindig nagy a túljelentkezés. Vigyázz, kész, rajt: indul a hatévesek versenye az iskoláért!

Blankáék az egyik budai kerületben laknak, három gyerekük van. A legidősebb, Panni harmadik osztályos, a közeli általános iskolába jár, reggelente pár perc sétával ott is vannak. Gyors búcsúpuszi után Blanka már mehet is tovább a kicsikkel az óvodába.

shutterstock 302459378

Szeptembertől a középső gyerek is iskolás lesz. Blanka nyugodt volt, már azt is tudta, kinek az osztályába szeretné adni, minden ment a maga útján, amikor egyszer csak szóltak neki, hogy alighanem gondok lesznek. Időközben ugyanis megváltoztatták az iskolai körzethatárokat, ezért az ő lakcímükkel a középső gyerek már nem ide tartozik, hanem egy másik, távolabbi intézménybe. Az pedig nem túl valószínű, hogy marad ki hely, ahová "külsősként" becsusszanhat a gyerek, mivel az iskolába rendszeresen többen jelentkeznek lakcímmel, mint ahányan beférnek. A testvérgyerekre pedig csak azután járhat kedvezőbb elbírálás, ha a körzetesek nem töltik meg a helyeket.

Blanka két dolgot tehet: követi a szabályokat, és szeptembertől két iskolába, plusz egy óvodába hordja a gyerekeit, a másik lehetőség, hogy beszáll az iskolás szülők nemzeti extrém sportjába: szerez a gyereknek egy kamu lakcímet az iskola körzetében. 

Őszintén szólva egyik megoldásért sem rajong a család: nem szeretnének ugyanis a következő hat évben két iskola életében részt venni, kétfelé járni évnyitóra, szülői értekezletre, kétféle elvárásnak megfelelni. De azt sem látják be, hogy miért kell nekik csalniuk, kamu lakcím után rohangálni és hazudni, amikor semmit sem tettek.

Mivel az iskolaigazgatók nem nyilatkozhatnak engedély nélkül, az ilyen ügyekben pedig egyébként sem tudnak mit mondani, mivel nem ők hozzák a döntéseket, a tankerület vezetőjéhez fordultunk a kérdéseinkkel. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, mit kívánnak tenni, hogy ne toljanak ki a Blankáékkal egy cipőben járó családokkal? Csak van valami legális megoldás a tarsolyukban, és nem tárják szét a karjaikat, hogy hupsz, így jártak, nincs mit tenni?!

Ja, nincs

A válasz hamarosan meg is érkezett: "A szülő szabadon választhat gyermekének iskolát. A XI. kerületben lényegesen több szabad férőhely van, mint ahány tanköteles gyermek. Természetesen a felvehető gyermekek létszámát az adott iskola férőhelyeinek száma határozza meg. Minden tanköteles gyermek elhelyezését tudjuk biztosítani."

Tehát a válasz összegezve valami olyasmi, hogy statisztikailag befér a gyerek valamelyik XI. kerületi iskolába, mert kerületi szinten több a hely, mint a gyerek. Igaz, azt egy szóval sem állították, hogy éppen abba az iskolába fog beférni, ahová a testvére jár. 

shutterstock 426262189

Megkérdeztük azt is, hogy értesítették-e az érintett szülőket a változásról. A válasz az volt, hogy igen, a változást közzé teszik az Oktatási Hivatal, az iskola, a kerület és a tankerület weblapján, onnan lehet tájékozódni. 

Az már más kérdést, hogy akkor is tájékozódik-e az ember, ha úgy tudja, hogy tudja, melyik iskolába tartozik a gyereke.

A tanulság pedig annyi, hogy ne rutinból, kézenfekvő megoldásként akarjátok a kisebb gyereket is beíratni a nagyobb iskolájába, mert lehet, hogy pórul fogtok járni, mint Blankáék, és kapkodhattok az utolsó pillanatban. Győződjetek meg róla még egyszer, időben, hogy a lakcímetek valóban az adott iskolához tartozik-e, és ha nem, akkor tegyétek meg a szükséges lépéseket! Csak van egy rokon, barát, vagy egy jó pénzért lakcímeztető home lady, aki segít a bajban...

Mert az a jelek szerint tényleg utópia, hogy a tankerületek foglalkozzanak az ilyen helyzetekkel, és legyen mondjuk egy olyan irányelv, hogy ha valaki költözés nélkül, a körzethatárok átrajzolása miatt esik ki egy olyan iskolából, ahová a többi gyereke pont korábbi a körzethatárok miatt jár, akkor az méltányosságból körzetesnek legyen tekinthető. Pedig milyen egyszerű lenne.

Beiratkozás rendje

A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között

2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00 között

A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2011. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helyi szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37.§. (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. 

Blogmustra