Csökken a bölcsődei normatíva, de nő a férőhelyek száma

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye szerint 2003 óta folyamatosan emelkedik a bölcsődék száma Magyarországon. A KSH adatok alapján 2003-ban 515 bölcsőde volt, 2008-ban pedig már 590, a működő férőhelyek száma 2003-ban 23770 volt, míg 2008-ban 25757, a beíratott gyermekek száma 29420-ról 33397 főre nőtt. A bölcsődék férőhely-kihasználtsága jelenleg 130 százalékos. Viszont a 2010. évi költségvetésben az ágazatot érintő normatív támogatások - így a bölcsődei normatíva is - csökkennek, kivéve a családi napközi normatíváját. A bölcsődei normatíva összege 46000 forinttal csökkent. Rendelkezésre áll viszont több mint 21 milliárd forint uniós forrás a napközbeni ellátások, így elsősorban a bölcsődei ellátások fejlesztésére, így a minisztérium szerint ennek révén 2013-ig mintegy 7800 bölcsődei férőhely létrehozása várható.

A bölcsődei csoportlétszám 20 százalékkal történő emelése, további ötezer férőhelyet jelent, - mondja a minisztérium, bár sokan megkérdőjelezik, hogy a csoportok létszámának emelése nem terheli-e le túlzottan a gondozónőket. Családi napközi tekintetében a meglévő férőhelyek mellett 2012-ig további 1000 új férőhely létrehozása várható. A családi gyermekfelügyelet bevezetésével 2012-ig további 1000 új férőhely jöhet létre.

Az újonnan bevezetett, napközbeni kisgyermek ellátási forma a családi gyermekfelügyelet, amelynek lényege, hogy az erre vállalkozó személy a saját lakásán biztosítja legfeljebb három gyermek ellátását. A gondozónak jogszabályban meghatározott 40 órás felkészítő tanfolyamon kell részt vennie. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megszerezzék a gyermekek ellátásához, gondozásához, neveléséhez szükséges ismereteket, megismerjék a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat, felkészüljenek a gyermekek napirendjének megtervezésére, szervezésére, napi szükségleteik kielégítésére, megismerjék a működésükkel kapcsolatos alapvető jogszabályi rendelkezéseket. Ilyen jellegű gyermekmegőrzésre az vállakozhat lakásán, aki egy száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető, és legalább 12 négyzetméteres helyiséget tud biztosítani erre a célra.

Mustra