Égő vágyak és vad erő – a tüzes típus

tuzes_mMint ahogy az élet elképzelhetetlen a négy őselem állandó jelenléte, körforgása és kölcsönhatása nélkül, úgy az egyes személyiségek is ezeknek az elemeknek a kombinációiból állnak.

Az egyes típusok természetesen csak elméleti besorolások, ám ha valakiben túlteng valamelyik elem, akkor az arra jellemző tulajdonságok, jelölők nagy valószínűséggel dominánsan megjelennek nála. A tűz elemet kreativitás, mozgás, tettre készség, gyorsaság jellemzi. Olyan tulajdonságok társíthatók hozzá, mint a lelkesedés, spontaneitás, intuíció, kockázatvállalás, kalandvágy. Lényegét a taoizmus kiáradó, férfias yang princípiuma fejezi ki a legtalálóbban. Az isteni szikra, az élet lángja, az állati meleg, a perzselő szenvedély, extroverzó szintén összefüggésbe hozható vele. Az inspiráció, kreativitás titokzatos kombinációját is jelképezi, amely elengedhetetlen mindennemű alkotó tevékenységhez, emellett jelenti még az egészséges önbizalmat, arra való képességünket, hogy passzív mozizgatás helyett tettekre váltsuk lelki képeinket. Persze, a többi elem stabilizáló, formateremtő hatása híján az ihlet ellobbanhat, mint a szalmaláng, vagy a múlandóságnak sziporkázik, akár a tűzijáték.

A tüzes típus

Temperamentumos alkatot jelöl, aki talán már diákként is az iskola sztárja volt. Ápolt, vonzó megjelenésű, gyakran a szó klasszikus értelmében szép. Szeret a figyelem középpontjában lenni, szélsőséges esetekben lelki szükséglete, hogy csodálják. Hiú, érzékeny a kritikára, diszharmonikus változatai nem bírnak elviselni semmilyen bírálatot. Melegszívű, közvetlen, kreatív, életöröm hatja át, ami azonban élvhajhászássá is fajulhat, ahogy nem megfelelően kiélt színészi adottságai is sorozatos drámákat idézhetnek elő magánéletében. Önálló, öntörvényű, független szellemiségű, lelkes és másokat is képes, akár a legnehezebb időkben is lelkesíteni. Szívvel-lélekkel kötelezi el magát a számára fontos ügyek mellett.
Női horoszkópban erős egyéniségű, éber, ösztönös személyre utal. Akkor is ő az igazi családfő ha párkapcsolatban él. Autoritatív, jó szervező, de nehezen viseli ha ellentmondanak neki. Segítőkészsége, gondoskodása ilyenkor erőszakoskodássá fajulhat, büszkesége, önérzete pedig arroganciává.
Simulékony, mint a macska, de céljaiért az oroszlán bátorságával képes küzdeni. Vállalkozó szelleme néha kalandorkodásba csaphat át, nagyvonalúsága pedig az anyagi eszközök pazarlásába. Tevékeny, életerős, gyakran valamilyen művészi adottsággal is rendelkezik. Szereti a mozgást, sportot, táncot, szórakozást, energikus, egészséges. Tudatában van képességeinek, erősségeinek, egészségesen magabiztos. Már kisgyerek kora óta önálló, saját vállalkozását épp olyan hozzáértően vezeti mint egy nagyvállalatot, miközben szeretett barátai, családtagjai életét is van ideje menedzselni.
A tüzes férfi típus aktív, melegszívű, nagyvonalú, határozott, igazságos . Szellemes, jó a humorérzéke, szereti a vidámságot, szórakozást, meggyőző, eredeti. Jó rábeszélő ereje részben optimizmusából táplálkozik, másfelől annak tudható be, hogy színes, szórakoztató stílusban adja elő mondanivalóját. Ő is csak olyasmiket képvisel hitelesen, amiket maga is szívügyének tekint.
A tüzes típus tele van új eszmékkel, kreatív, széles látókörű, intuitív, időnként egyenesen prófétikus látomásokkal. Ezekben maradéktalanul megbízik, ha a föld elem is megfelelő arányban van jelen a képletben, a gyakorlatba is eredményesen ülteti át őket. Nagy dolgokban is gyorsan, határozottan dönt, tettre kész, vállalkozó szellemű, életigenlő. Sajnos meglehetősen gyakran siklik át a részletek felett, ha pedig a képlet más összetevői nem utalnak az ellenkezőjére, nincs túl sok gyakorlati érzéke és az időérzék sem tartozik erősségei közé. Ha nem tudja azonnal és az általa jónak látott formában megvalósítani elképzeléseit, megsértődik, mint egy gyerek. Ha élénk fantáziáját nem tudja megfelelő mederbe terelni, összemossa a képzeletet a valósággal. A nagy mesemondót és a beteges hazudozót sokszor csak milliméterek választják el egymástól. Érdekes ellentmondása ez a tüzes személyiségnek, hiszen egyszersmind őszinte, közvetlen alkat.
Sikereire élete végéig emlékszik, kudarcait szinte azonnal elfelejti, amint kiszabadult a bukóspirálból. Ezért hajlamos lehet újra meg újra ugyanazt a hibát elkövetni. Hite hegyeket mozgat, olyan húzóember, aki mások által elveszettnek hitt ügyeknek is képes új lendületet adni. Ez válsághelyezetben valóságos csodaszerként hat, fanatikus vakhitté torzulva azonban világégéseket is okozhat. Ítélkezésében elsősorban a tettek motivációját veszi figyelembe semmint azok konkrét eredményét. Így aztán nemes szívvel megbocsát ha meggyőződik arról, hogy nem rossz szándékkal hibáztunk, viszont egy inkvizítor kérlelhetetlenségével máglyára is juttathat - ha ebben látja üdvözülésünk útját.
Született vezető, mások ösztönösen követik. Időnként önkényes, sőt zsarnoki is lehet. A csendes megfigyelő szerepe meglehetősen idegen tőle: azonnali eredményeket akar produkálni. Sokszor már azelőtt cselekvésbe lendül, hogy végiggondolná, miről szól egy adott helyzet. Ha ösztönei nem vezették a helyes útra, ilyenkor elhamarkodott döntéseket is hozhat. Máskor csupán azért kerüli a bejáratott, biztonságos utakat, mert túlteng benne az energia, látatlanban is biztos sikerében.

 

Összefoglaló

Vonzerő: népszerűség, könnyen barátkozik, ismerkedik, szexepil, sárm, feledhetetlen első benyomást kelt, melegség, karizmatikus kisugárzás
Spontaneitás: teljes szívvel jelen van, lelkes, őszinte, ami a szívén az a száján
Energikus: tevékeny, aktív, erős belső kisugárzás, majd kicsattan az egészségtől, életszerűség, energiabomba
Vidám: optimista, másokat is képes jókedvre deríteni, az élet napos oldalán áll (sokszor erőnek-erejével is eltussolja a negatív dolgokat), mindenkihez van egy bízató szava
Magabiztos: belső erő, csendes önbizalom - ennek révén még a legnehezebb kihívásokkal is megbirkózik, lobbanékony, provokálható, védekezési stílusa erélyes, de kecses, elegáns, bízik képességeiben és a gondviselésben
Kreativitás: új projektek, elméletek kifejlesztése, új területek meghódítása, művészi, előadói képességek, hasznos új stratégiák kifejlesztése, találékonyság, alkotókészségét mások számára is hasznos formában éli meg
Inspiráció: lelkesedése ragályos, vibráló, élénk légkör, példát mutat másoknak
Erély: ösztönösen dominálja környezetét, királyi, tekintélyt parancsoló jelenlét, hatékonyan érvényesíti elképzeléseit
Karizmatikus: a hétköznapokban is szereti a showt, teatrális gesztusok, jó rendező, szervező, reklámszakember, magnetikus vonzereje van, mások ösztönösen utánozzák, beszélnek róla, magától értetődően az érdeklődés középpontjába kerül
Merész: konfrontatív, saját, a többségétől különböző álláspontját, meggyőződését is bátran képviseli, nem érdeklik mások előítéletei, mer önmaga lenni, akkor is bátran vállalja egyéniségét, ha kilóg a sorból

Oszd meg másokkal is!
Mustra