Összecsap a két terminátor

Megkezdődött a Szaturnusz és a Plútó huzakodása, a régi struktúrák felbomlása - a két bolygó harca nem kizárt, hogy a hierarchikus társadalmi berendezkedést is kibillenti. Halogatni nem lesz érdemes, a külsőségektől pedig most ideje lesz elfordulni.

cikk-tipus-altalanos

Uroborosz

 

Az alkimisták Uroborosza, a kezdet és a vég, pusztulás és megújulás, fejlődési folyamataink alapanyaga és a végső cél egyaránt kapcsolatba hozható a Szaturnusszal és a Plútóval.

 

A titokzatos természetű Plútó szándékai rendszerint csak akkor derülnek ki, amikor  már a jegy közepe felé tart, vagy amikor Jupiterrel vagy Szaturnusszal képezett kapcsolata fellebbenti a fátylat a titokról.

 

Nehéz eldönteni, hogy örüljünk-e vagy inkább a fejünket fogjuk, amiért nem kell további 2-3 évig - amíg eléri a Bak 10-12 fokát – malmoznunk a nagy kinyilatkoztatásig. Jegyének házigazdájával, a Szaturnusszal már vendégeskedése elején alaposan összekülönbözik. A két kozmikus terminátor párharca itt és most, a fejünk felett zajlik.

 

A lightosnak már most sem nevezhető mérkőzés november 15-én vált igazán élesbe, a már Mérleg elején lévő Szaturnusz és a Bakban tartózkodó Plútó között. A kettőjük közötti feszült kölcsönhatás, asztrológiai szakkifejezéssel kvadrát 2010 augusztusáig teszi próbára állóképességünket, teherbírásunkat. Szaturnusznak, a kozmikus rend őrének eközben az Uránusszal is jócskán meggyűlik a baja (lásd korábbi, Titánok harca, A zűrzavar ciklusai c. cikkeinket). De ne féltsük: a földi szaturnikus típusokkal ellentétben egyszerre több tényezőre is tud figyelni. Maximum kissé bosszúsabb lesz tőle. Viszontagságaink közepette vigasztaljon az a tudat, hogy a kardinális jegyek (Kos, Rák, Mérleg, Bak) közötti konfliktusok csúnyán kezdődnek, de kölcsönös nyereséggel is végződhetnek. Persze nekünk, embereknek is alaposan meg kell dolgoznunk, hogy ezúttal is így legyen. Minél többet tudunk a kozmikus érdekellentétekről, annál jobb - bár még így is érhetnek meglepetések.

 

A konfliktus természete

A bolygókombinációk számtalan változatban nyilvánulhatnak meg. Bajos lenne általános érvényű igazságokat mondani két, ilyen összetett szimbolikájú őselvről, mint a Szaturnusz és a Plútó, de néhány kiindulópont azért kínálkozik. A többi majd a személyes vagy történelmi tapasztalás részét képezi.

A Plútó még harmonikus kölcsönhatás esetén is megváltozatja a rendet a horoszkópnak azon a területén, amelyet érint, a Szaturnusz pedig tartósítja/ “véglegesíti” a változást. A két őselv konfliktusa két fontosabb módon nyilvánulhat meg:

 

1. A struktúrák,  a normák, törvények, hierarchia által szabályozott társadalmi intézmények, érintkezési formák, hétköznapjaink kiszámíhatóságát (Szaturnusz) alapjaiban  rengetik meg a plútói hatások. Egyik napról a másikra olyan területre kerülünk, melyen nem csupán eszünk ágában nem volt  kikötni, de talán fogalmunk sem volt létezéséről. Személyiségünkön belül és a külvilágban tehát összeomlanak a jól ismert, éveken át “bejáratottan” működő struktúrák, átadva helyüket valami merőben újnak.

 

2. Tilalmak, korlátozások, összehúzódás: a bőségszaru eldugul, tartalékainkhoz nem férünk hozzá olyan könnyen mint ezelőtt. A megrémített Szaturnusz még keményebb biztonsági intézkedésekkel reagál. Gazdasági szinten ez újabb megszorításokban, takarékossági intézkedésekben nyilvánulhat meg, az államigazgatás területén átfogóvá válik az ellenőrzés, a demokratikus intézmények helyét (akár gazdasági alapon szerveződő) diktatúrák vehetik át. Egyéni szinten, valamilyen közösségi nyomásra - a családi-társadalmi normáknak megfelelendő - pénzügyi vagy más, “praktikus” megfontolásokból  elnyomhatjuk akár legeredetibb, legösztönösebb késztetéseinket is.

 

Égi lázadás földi következményekkel

Ez, talán felesleges is ragozni, még elkeseredettebb lázadó akciókhoz vezet. A Plútó, akárcsak a Szaturnusz, hosszú távban gondolkozik: akár éveken keresztül is képes építkezni a föld alatt, hogy aztán időről-időre különböző terrorakciók, környezeti katasztrófák, egyéni, túl kontrollált tudatos beállítottság esetén különféle személyiségzavarok formájában kirobbanjon.

Mivel a fentebbi végletek egyaránt végzetesek lehetnek az egyén, a társadalom, sőt, maga a bolygó számára is, személyes életünkben és kollektív szinten egyaránt arra kell törekednünk, hogy kiegyensúlyozzuk (Mérleg) a plútói és a szaturnikus hatásokat. Egy erőpróbáló aspektusról lévén szó, ez valószínűleg még a sokadik nekifutásra sem valósulhat meg maradéktalanul.

A két őselv csak 2012 októberében fog olajozottabban együtt működni, amikor a Szaturnusz is belép a Plútó felségterületére, a Skorpióba. Az egyébként nem túl empatikus bolygó kénytelen-kelleten ősi ellenlábasa szemüvegén keresztül nézi majd a világot. Igaz, ebben az esetben egymás legrosszabb tulajdonságait is felerősíthetik, különösen, hogy a Kosban, a szokásos formájánál is rebellisebb Uránusz egyformán borsót tör majd mindkettőjük orra alá.

 

Semmiképpen sem lenne azonban tanácsos addig várakoznunk, különösen, hogy  a 2010 január 18-án Halakba lépő Jupiter sokkal békülékenyebbé teheti az alvilág urát, mint ahogy bemutatkozásakor megismertük. Főleg, ha belátja: Kronosz-Szaturnusz ezúttal nem elnyelni akarja teremtő energiáit, mint tette problémás gyerekkorában (ld. Titánok harca c. cikk). Hanem éppen ellenkezőleg: olyan fegyelmezett mederbe kívánja terelni, ahol azok még hatékonyabban nyilvánulhatnak meg.

 

Lehetséges kompromisszumok...

Mivel mindkét bolygó kerüli a felesleges sallangokat, mi is tisztitsuk meg tőlük szaturnuszi-plútói hatásoknak kitett életterületeinket. Meg fogjuk látni, a kevesebb több.

 

A lezárás...

Mindkét bolygó kapcsolatban van a lezárással, elengedéssel, valamilyen ciklus befejezésével, a szó fizikai értelmében vett halállal. A Szaturnusz, mint az idős emberek, öregedési, érési folyamatok jelölője is, a természetes, lassú elmúlást részesíti előnyben, míg a Plútó a drasztikus, hirtelen véget.

Szaturnikus hozzáállás a gondjainkra bízott öreg, beteg élőlényekről, emberi hozzátartozóinkról vagy állatainkról, ismerősökről és idegenekről halálukig gondoskodni. Akkor is, ha a vég előre látható, és életünk problémamentesebb lehetne nélkülük... Az effajta szociális magatartás (Szaturnusz) ellentmond a lét farkastörvényeinek (Plútó).

Az ellentmondás azonban mégiscsak látszólagos, hiszen mint a korábbi részekben kitértünk rá, a Plútó-elv hosszú távon (Bak) azt követeli tőlünk, hogy anyagi megfontolások, társadalmi előnyök, racionális vagy praktikus érvek (Szaturnusz) ellenére is az élet pártján álljunk, valamilyen értékes áldozat hatására pedig enyhít a nyomáson.

Az időre bízzuk hát, minek kell valóban eltűnnie, és minek kell megmaradni életünkben.

Csak alapos mérleglés, elmélyült fontolgatás után söpörjük ki aktualitásukat vesztett kapcsolatainkat vagy azokat a dolgokat, melyek egykor fontosak voltak, mostani értékük azonban egyre inkább megkérdőjeleződnek.

Gyökeresen és kompromisszumokat nem ismerve megszüntejük bizonyos, fejlődésünket nem szolgáló, vagy egyenesen káros szokásainkat (szenvedélybetegségek, bizonyos, testi-lelki-érzelmi függőségen alapuló kapcsolatminták).

 

Társadalmi szinten is felkaroljuk a témát, ami legmélyebben érint

A környezetvéfelem, környezetszennyezés témáját még a harmonikus Szaturnusz-Plútó hatások is aktuálissá teszik, a két bolygó erőpróbáló kölcsönhatásai nyomán azonban élet-halál kérdésekké válnak. A talaj szennyezettsége, az altalaji kincsek, energiaforrások kimerülése a Plútó Bakban haladása idején egyébként is súlyos gondot jelent...

Még az olyan látszólag külsőségekben kimerülő, vagy szűkebb közösségek életére korlátozódó kezdeményezéseknek is van értelmük, mint a szemét összeszedése a szomszédos parkokból, erdőkből, autópályákról. A hulladék és ennek az eltűntetése egyszerre tartozik a Szaturnusz és a Plútó hatása alá. Jót hozhat még környezetvédelmi rendezvények, demonstrációsk, kulturális (Mérleg) programok szervezése. Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a látszatmegoldásoknak, halogatásnak (Mérleg) végzetes következményei lehetnek a Plútó miatt.

 

A társadalmon kívüliek, hátrányos helyzetűek, elesettek problémája szintén egyszerre tartozik Plútóhoz és Szaturnuszhoz.

E problémacsokornak a gyakorlati kezelése szintén aktuálisabbá válhat az előttünk lévő időszakban, mint valaha. Bár a Szaturnuszhoz hasonlóan a Plútó is nagyon fegyelmezett, sőt aszkétikus ha céljai úgy kívánják, mégis utál minden fajta elnyomást, korlátozást. A hatalmi szót különösen rosszul viseli, ha csak nem önként rendelte alá magát valamilyen elvnek. Főleg az életszerűtlen, a külsőségekre, statusz quo megtartására irányuló rendelkezések bőszítik fel, amikor pedig valós kríziseket kellene orvosolni...

 

A Patyomkin-akciók ellenjavallottak

A  konfliktuskerülő és a problémamentesség látszatát fenntartani igyekvő Mérleg jegyében a Szaturnusz halálosan kemény támadásokra számíthat a Bak Plútó részéről. Hiszen itt a jegy problémás területei az eddiginél is sürgősebb, gyakorlati (Bak) megoldást követelnek, és még tömegesebb (Plútó) méreteket öltenek. Ilyen területek:

szegénység, haldoklók, öregek, hajléktalanok, munkanélküliek, a rossz szociális környezet és az ebből fakadó beilleszkedési gondok, gazdasági problémák, a különböző társadalmi struktúrák működésképtelen volta...

A teoretizáslás, esztétizálás (Mérleg) nem csupán nem elég, de elemi erővel tomboló elégedetlenséget szül, akárcsak a teátrális, de valójában semmire nem jó gesztusok.

 

A karácsonyi levesosztás meg a többi operettdíszlet még az eddiginél is kevésbé lesz megható, ha a mélyebbre ható, lényegi változások elmaradnak.

Ebben az esetben a mokány Bak Plútó móresre taníthatja az egyébként puritán tarmészetű - de a Mérleg jegyében igazság szeretet mellett sznob allűröket is felvevő - Szaturnuszt. Mivel módszereiben köztudottan nem válogat, mire amaz 2012 őszén a Skorpió jegyébe ér, akár a legbrutálisabb módon is elérheti, hogy ne csak lássa, de csontja velejéig érezze is át mindazt a nyomort, amit  a halott formáknak,  üres társadalmi szerepeknek, látszat értékeknek való megfelelés  képes előidézni.

a szerző asztrológus

cikk-tipus-altalanos


Oszd meg másokkal is!
Mustra