Zanza!

Vajon feszegesd-e azt a kérdést az asztrológusnál, hogy partnered hajlamos-e a félrelépésre? Számíthatsz-e valódi válaszra? A hűtlenség is megíratott a csillagokban? És mit kezdj azzal, ha valami egész más derül ki, mint amire számítottottál? Párkapcsolati asztrológia sorozatunk befejező része.

Párkapcsolati asztrológia sorozatunk eddigi részei:
Illik hozzám a párom?
Az összeférhetetlen elem

A szinasztriának, az asztrológia többi ágához hasonlóan megvannak a maga korlátai is. Miközben bámulatosan pontos képet ad a partnerek személyiségéről, interakcióik típusáról, annyira kétes eredményeket produkál, ha olyan kérdéseket szeretnénk kideríteni segítségével, hogy megcsal-e a társunk, válással végződik- e egy kapcsolati krízis, egész pontosan mikor találkozhatunk életünk szerelmével, stb.
A fogyatékosság oka megintcsak nem magában az asztrológiában hanem annak egyes művelőiben keresendő. Mint ahogy Paracelsus, a középkor egyik legnagyobb hatású orvosa, aki asztrológián kívül alkimiával is foglalkozott is hangsúlyozta : "A csillagok hatnak, de nem kényszerítenek semmire sem" Sokféle, a horoszkópból nem kiolvasható tényezőtől, többek között neveltetésünktől, környezetünktől, szabad akaratunktól függ ugyanis, milyen formában és szinten éljük ki a radixunk jelezte adottságokat.
Ezért az asztrológusnak nagyon- nagyon óvatosan kell fogalmaznia, amikor ilyen kérdésekben kérik ki véleményét. Hiszen elhamarkodott kijelentéseivel átmenetileg krízis helyzetben levő, de még menthető kapcsolatokat is tönkre tehet, másfelől pedig vérmes reményeket ébreszthet a kérdezőben, aki a Nagy Ö- re várva elmegy a sok apróbb, de valóságos lehetőség mellett.


A hűtlenség konstellációi

Mint fentebb említettük, az asztrológia módszereivel természetesen leírható a partnerek lelki alkata, azok az életterületek, melyeken támogatják egymást és amelyeken problémáik adódhatnak, valamint az is, hogy tudatos elhatározásukon kívül mi minden is köti össze őket valójában.
Ily módon az is valószínűsíthető, hogy egy érzelmileg távolságtartó, mozgékony, folyamatosan az új élmények bűvöletében élő típus nehezen jön ki majd egy olyan alkattal, aki egy lépést se bír megtenni partnere nélkül, folyamatosan babusgatásra, romantikus vallomásokra vágyik. Ezekről az alkati különbözőségekről, mint a félreértések és konfliktusok potenciális forrásáról az asztrológusnak egyenesen kötelessége felvilágosítani ügyfelét.
Más a helyzet a képlet egyes, több szinten is megnyilvánulni képes formációival. Egy férfi például, akinek Holdja a 12. házban áll, csakugyan hajlamos lehet titkos viszonyokat ápolni. De ugyenennyire valószínűsíthető, hogy mély lelki életet él, még párkapcsolatban is szüksége van bizonyos fokú magányra, ezért szabad ideje egy részét partnere nélkül tölti . Érzelmeit, belső világát nehezen fedi fel és olykor szándéka ellenére is olyan titokzatos benyomást kelt, hogy társa esküdni mer rá: van valakije.
Esetenként talán abból a szempontból jogos is a gyanú, hogy lehetnek olyan, teljesen szex mentes női kapcsolatai, melyeket nem tár fel partnere előtt. Titokzatoskodásának azonban egészen ártatlan oka is lehet: pl. bizalmi állás női közegben, esetleg eszébe se jut, hogy számot kellene adnia róluk, máskor meg, némi joggal úgy érzi, ezek megléte irritálná a társát. (Pl. ha még mindig túl szoros a kapcsolata a mamával, egy tisztán baráti kapcsolat egy nővel, akinek olyan dolgokat is elmond, amelyekbe sosem avatná be szíve hölgyét, stb.)

És tessék mondani, el is válunk?

Hasonlóképpen, vannak olyan, asztrológiai módszerekkel jól leírható és előrejelezhető időszakok, amelyek alaposan próbára tesznek egy kapcsolatot, más életszakaszokban pedig sokkal nagyobb eséllyel találunk társra mint egyébként. De ismét jó kérdés, milyen szinten fognak megnyilvánulni az adott hatások - ezért az asztrológusnak ilyenkor is alaposan meg kell válogatnia szavait.
A Szaturnusz, Uránusz áthaladását a Descendens és a VII ház felett (azaz a társas kapcsolatokat és ezen belül házasságunkat, házastársunkat is jelölő horoszkóp tengely-és életterület) pl. a válás egyik klasszikus formációjának tekintik az asztrológusok. És valóban, e hatások időtartama alatt sok kapcsolat felbomlik, mások viszont kiállják a próbát.
Természetesen utóbbiakban is megfigyelhető bizonyos szintű eltávolodás, azt viszont nehéz eldönteni, hogy a partnerek csupán nagyobb önállóságra tesznek szert, átértékelik kapcsolatukat, vagy ágytól - asztaltól is elválnak.
Másfelől, egy jótékony Vénusz - Jupiter hatás, más asztrológiai tényezőkkel kombinálódva ugyanefelett az életterület felett ténylegesen kedvez a házasság, vagy azzá alakuló kapcsolatok létrejöttének, de az is lehet, hogy a képlet tulajdonosa más fajta, szerencsés társulásokat (pl. üzleti) köt, kiveszi a részét a társasági örömökből, amerre csak jár, tárt karokkal fogadják, esetleg sikeresen szerepel a nyilvánosság előtt.

Blogmustra