Zanza!

Október 16-tól 9 hónapon keresztül a királyi Oroszlán karakter és a Mars tüzes energiái határozzák meg az egyéni és társadalmi folyamatokat - életfeladataink megtagadása határozottan ellenjavallt és gyors büntetést von maga után!

cikk-tipus-altalanos

Október 16-án a királyi Oroszlán jegyébe lép a Mars, és szokatlanul sokáig, 9 hónapon keresztül tartózkodik ott. A tüzes planéta többek között életerőt, akaratot, energiát, cselekvő- és küzdőképességet, aktív erotikumot, becsvágyat, önérvényesítő- és küzdőkészséget jelképez az egyéni horoszkópban. A világ eseményeivel foglalkozó asztrológiában pedig a Mars uralma alatt állnak a  konfliktusok, lázadások, háborúk, tűzesetek, ill. a katonaság, és más fegyveres testületek, sebészek, tűzoltók, mérnökök, gépészek.

 

Bár hagyományosan jól érzi magát a királyi jegyben, a történelem folyamán is jó néhányszor bebizonyosodott: a jó katona nem feltétlenül jó uralkodó is. A tradicionális asztrológia szerint különösen látszólagos visszafelé (retrográd) haladása van rossz hatással a világ eseményeire, az általa érintett életterületeken veszteségeket, szerencsétlenséget, hirtelen katasztrófákat hoz. Előnyös pozícióban azonban épp ellenkezőleg, reformok, nagy energiával, kreativitással, maximális hatásfokkal végrehajtott építő munka jellemzi működését.

 

Az elkövetkező 9 hónap alatt mindkét végletet, és az ezek közötti átmenetet is megtapasztalhatjuk. Tolatását 2009. december 21-én kezdi meg majd 2010 március 11-én fordul direktbe, hogy aztán 2010. június 7-én átlépjen a praktikus Szűz jegyébe. Számon kérve ezzel rajtunk azoknak a felismeréseinknek, kreatív ötleteinknek a gyakorlatba ültetését, melyek Oroszlánon való áthaladása során kristályosodtak ki bennünk.

Zold-Oroszlan

A Zöld Oroszlán, egy középkori alkimista metszet nyomán. A bal oldali tűzhányó a Plútó, a jobb oldali várromok a Szaturnusz energiáit jelképezik. A Zöld Oroszlán az összekötő híd, remélhetőleg hozzásegítve bennünket ahhoz, hogy akár a legnagyobb kataklizmák közepette is megőrizzük integritásunkat, kreatív erőinket…az élet tüzét.

 

A nagy kihívás

Hosszas vendégeskedése alatt egyéni horoszkópjainkban az Oroszlán jegy hatása alatt álló életterületeinket tüzesíti fel. Ezek az erőterek teljes figyelmünket és tettvágyunkat megkövetelik. Egyszersmind minél nagyobb odaadással fordulunk feléjük, annál több lelki elevenséggel, életerővel, örömmel és rugalmassággal töltenek fel. Még ha egyébként visszahúzódó típusok vagyunk is, most arra törekszünk, hogy teljesítményünket a külvilág is elismerje, kifejezésre juttassuk egyéniségünket, kreativitásunkat. Bármiről legyen is szó, alaposan megadjuk a módját, akár a leghétköznapibb helyzetekbe is némi pompát, teátrális elemeket csempészve. Nagy kedvvel éljük az életet, szórakozunk és szórakoztatunk, különböző rendezvényeken veszünk részt. Akár egész nagyszabásúakon is. Ösztönzünk, bátorítunk másokat, ha pedig adott életterületeket veszély fenyegetné, egy oroszlán elszántságával kelünk védelmükre.

 

Stratégiáink is Oroszlán karakterűek, azaz lojálisak vagyunk elveinkhez, értékeinkhez, szeretteinkhez. Stabilitásunkat, magabiztosságunkat még nagy kihívások esetén is megőrizzük. Ha vereséget kell szenvednünk, méltósággal elvonulunk. Őszintén képviseljük szándékainkat, módszereink nyíltak, egyenesek, nagyszabású projekteket is képesek vagyunk sikerre vinni. A legkomorabb külső körülmények közepette is egy biztatóbb perspektíva látomása tüzel bennünket, lelkesedésünket pedig másokra is képesek vagyunk átragasztani.

 

Lehetséges bukatók

Tudnunk kell azonban, hogy az Oroszlán árnyékosabb tulajdonságai sem lesznek idegenek tőlünk, sem azoktól a személyektől, helyzetektől, akikkel - amikkel a tranzit hatása alatt, a jegyhez tartozó életterületeinken kapcsolatba kerülünk. Elképzelhető, hogy csak szerepeket játszunk, egy operetthadsereg katonáihoz válunk hasonlatossá olyan helyzetekben, amelyekben pedig valóságos konfrontációra lenne szükség. Aranyozott fakarddal, pompás mezben vagdalkozunk, utolsó percig hárítva, hogy szembenézzünk a komor tényekkel. Aztán, amikor végleg valóság elhárításunk csapdájába esünk, elveszítjük fejünket, saját magunkat is ámulatba ejtő dührohamokkal tiltakozunk az egónkon esett sérelmek miatt. Rendszerint hiába, hiszen a lovagias jegy eszköztelen mindenfajta ármánnyal, intrikával szemben, sőt, fel sem tételezi, hogy ilyesmi létezik.

A jegy másik gyarlósága, a zsarnoki önkény nemcsak egyéni, hanem kollektív szinten is megmutathatja magát. A kétségtelenül imponáló vezetői adottságok torzult változataikban egyre tovább és tovább terjeszkednek, mindaddig, amíg túllépik hatáskörüket. Abbéli igyekezetükben, hogy mindennek a középpontjává váljanak, akár a világmindenséget is bekebeleznék. November közepétől január közepéig, amikor a Mars hol pontosabb hol tágabb határokon belüli szembenállásba kerül a Jupiterrel (a siker, gyarapodás, bőség, terjeszkedés, az egyéni és kollektív szintű reformok, a gondviselés keze princípiumával), különösen vigyáznunk kell, nehogy elszaladjon velünk a ló. Ez a legkülönbözőbb életterületeken, enyhébb vagy súlyosabb változatokban is megtörténhet velünk:

- ünnepi nagy zabálások,

- korábbi, egészségtelen viselkedésmintáink újraéledése, melyekkel akár több év fáradozását is tönkretehetjük,

- a hübrisz legsúlyosabb formái, például életfeladatunk megtagadása egónk  pillanatnyi vágyainak, örömeinek kielégítése kedvéért (a hübrisz a görögök szerint az istenek akaratát semmibe vevő emberi  elbizakodottság, a belőle fakadó túlkapások az istenek azonnali büntetését vonták maguk után).

 

Az élet tüze

A lehetséges diszharmonikus hatások ellenére azonban az Oroszlán-Mars által kölcsönzött életerő felbecsülhetetlen szövetségesünk lehet azokban a helyzetekben, amelyekbe a Szaturnusz és Plútó feszült, diszharmonikus kapcsolata jóvoltából kerülhetünk - egyéni és közösségi szinten egyaránt. A Zöld Oroszlán már az alkímiában, ebben a komplex, önismereti-világnézeti rendszerben is az természetben rejlő, elpusztíthatatlan életerőt jelképezi. Ez hatja át a materia primát is. Azt az értéktelen alapanyagot, melyből a filozófusok aranya nyerhető ki. A cseppet sem veszélytelen - egy sor pszichés és kémiai átalakulást magába foglaló - folyamat végére az alkimista a lelki-szellemi fejlődés legmagasabb fokára jut. Ez egyfajta, a világmindenséggel egységbe olvadt, megvilágosodott állapotot, az unio mentalis majd unus mundus-t jelenti.

 

A Szaturnusznak és a Plútónak, a lebomlás és átalakulás, a kezdet és a vég princípiumainak szintén fontos szerep jutott az alkímiai folyamatokban. Egy, szeptember vége óta folyamatosan közeledő, hosszú távú Szaturnusz-Plútó kölcsönhatásnak köszönhetően hétköznapjainkban bőséges alkalmunk adódik ezeknek az ősi, alkimista igazságokmak a megtapasztalására.  Egyéni életünkben és társadalmi szinten egyaránt... A filozófusok aranyáig fájdalmas, de elkerülhetetlen változásokon, sokféle halálon és veszteségen keresztül vezet most is az út. Ha egyelőre nem is vagyunk képesek átlátni a ránk váró folyamatok valamennyi részletét, már az október 18-i újhold a Mérleg jegyében is ráirányíthatja figyelmünket a változásokra. Melyeket az október 29-én Mérlegbe lépő Szaturnusz, majd Plútóval képezett feszült, erőpróbáló fényszöge november derekán még hangsúlyozottabbá tesz.

 

a szerző asztrológus

 

cikk-tipus-altalanos

 

Blogmustra