SZÜLŐSÉG

Ilyenek a mai gyerekek a tanár szemével

2017. április 3., hétfő 06:47

Az utóbbi húsz évben hihetetlen sebességet diktál a kor, ez pedig logikusan számos változást generál mind a gyerekek, mind a velük foglalkozó felnőttek (szülők, pedagógusok) körében. Arról már írtunk, hogy hogyan látják a mai gyerekeket az óvónők, a gyerekpszichológus vagy a gyermekorvos, de pedagógus szemmel még nem veséztük ki a témát. Ebben volt segítségünkre most Parditka Orsolya, az Új Budai Alma Mater Általános Iskola igazgatónője.

Az egyik legnagyobb és legfontosabb változás a mai gyerekek (és szülők) számára az, hogy hihetetlen mennyiségben érhető el információ – legyen az tudáshoz, tananyaghoz kapcsolódó, vagy bármilyen ismeretanyag a világról.

A gyerekek szemszögéből nézve a túlzott információáradat több negatív következménnyel járhat. Az egyik ilyen, hogy bár valóban elérhető számukra mindenféle információ, de ennek a feldolgozására ők még sokszor nem elég érettek. Képesek az adathalmazok reprodukálására, viszont ezek értelmezéséhez még nincsenek kellő szinten.

shutterstock 423633661

A sok információ és adat koraérettnek tűnő gyerektömeget eredményez szinte minden életkorban, ami képes tévútra vinni akár a szülőket, akár a pedagógusokat. Merthogy nem koraérett, hanem csak annak tűnő gyerekekről van szó! Az ilyen típusú információ nem jelent valós tudást és tapasztalatot, ami pedig a legfontosabb lenne. Saját tapasztalatok kellenének ahhoz, hogy ezek az adathalmazok beépüljenek, a gyerek belső valójává váljanak, azonban kimaradnak azok a folyamatok, amik ahhoz kellenének, hogy ezek az infók belsővé váljanak, hogy a fejlődésüket szolgálják.

Ez pedig a szabadidő drasztikus csökkenésével, a feladatok, mindenféle különórák számának emelkedésével, és az életkorhoz igazodó tevékenységek elmaradásával magyarázható.

Mozgás, mozgás!

Nem ritka, amikor hosszan érvelnek amellett szülők, hogy a finommotorikát hogyan fejleszti egy kétéves gyereknél az ipad nyomogatása, ahelyett, hogy gyurmáznának, különböző anyagokba rajzolnának (homok, gríz). Komoly probléma, hogy a pedagógusok is hajlanak erre a kényelmesebb megoldásra, arra, hogy a fedő tudásra építve nincs szükségük a gyerekeknek az alapozásra, pedig egészen 10 éves korig mindent a mozgással kéne megtámogatni!

Mozgáson keresztül fejlődik a gondolkodás, az agy – mindent ide kéne visszavezetni, és ezen keresztül kellene elérni, meg kellene találni azokat a kapcsolódási pontokat, amivel beépülhet a tudás. 

A másik probléma manapság az, hogy hatalmas a szakadék a gyerekek és a felnőttek tudása között abban, hogy hogyan találnak, használnak információkat, infokommunikációs eszközöket, és ez sok esetben tud gátja lenni annak, hogy egy nyelvet beszélve, együtt tudjanak működni. Nem arról van szó, hogy ne lenne szükség a hagyományos tanulási formákra, de létszükséglet lenne a mai pedagógusoknál, hogy ismerjék, használják a mai eszközöket, fontos lenne, hogy a pedagógusok legalább értsék, hogy miről beszélnek a gyerekek. Ahhoz, hogy bármilyen téma nevelési szituációvá tudjon válni, egy nyelvet kellene beszélni!

És a szülők?

A sok információ szintén negatív hozadéka, hogy szorongást generál felnőttekben és gyerekekben egyaránt. Mivel az információk rendelkezésre állnak, értékelni viszont kevéssé tudják, a szülők már a gyerek születésétől fogja próbálják irányítani életét, ami, ha nem társul önmérséklettel, nem lesz más, mint foglalkozások, programok egymásra halmozása, amiket mindenképpen bele akarnak szuszakolni a gyerekek hétköznapjaiba, a szabadidő rovására.

Ebben persze az intézmények is társak, mert azok meg akkor lesznek népszerűek a szülőknél, ha ezeket az igényeket kielégítik. Ez pedig azt eredményezi, hogy a gyerekek leterheltek lesznek, nem lesz szabadidejük, stb. 

shutterstock 144566138

És hogy hogyan viselik ezt a gyerekek? A többségük „jó kiskatonaként” beáll a sorba – azt a szorongást, amit a szülők saját magukban keltenek azzal, hogy nem járt esetleg a gyerek születésétől babaúszásra, nem kezdte el a bölcsiben az idegen nyelvet stb. - ezt a gyerekek is átveszik sajnos. Az lesz számukra a természetes, hogy napi 8-9 órában végrehajtják kötelességeiket, hogy aztán hazaérve már csak pihegni legyen erejük. Persze vannak olyan gyerekek, akik ellenállnak, ők rögtön kapnak is gyorsan beilleszkedési, vagy magatartászavaros bélyeget.

Ami nagyon veszélyes, hogy ezzel az életritmussal a spontán helyzetek száma minimálisra csökken a gyerekek életében, pedig ezeknek a helyzeteknek a tanulásban nagy szerepe lenne, ugyanis ezek a szituációk azok, amikor saját döntéseket tudnak hozni, amikor meg tudják élni, hogy valamiben kompetensek.

Az irányított helyzetekben kívülről hozott szabályok szerint kell akár egy edzést, akár egy zeneórát végigcsinálniuk. Nincs benne kockázat, nincs benne saját felelősségvállalás, nem tudnak döntéseket hozni, hanem csak szépen menetelnek A-ból B-be, B-ből C-be, és ha egy váratlan helyzet adódik, akkor le is fagynak.

Borzasztóan sokan küzdenek stresszel, a gyerekek nagyjából harminc százaléka szorong, aminek változatos tünetei vannak: alvászavar, körömrágás, tépés, evészavar, hangulatingadozás, valaki bezárkózó lesz, és nem mer kapcsolatot teremteni, valaki sírással reagál, és valaki verbális-fizikai agresszióval vezeti le a feszültséget.

Mit tehet a pedagógus?

A pedagógusokon nagyon sok múlik: elérhetővé vált sok olyan tanítási módszer, ötlet, eszköz, amit korábban csak alternatív iskolák használtak. A gyerekeket be kell vonni az oktatási folyamatba: passzív résztvevők helyett aktív részesei kell(ene), hogy legyenek. Másféle pedagógus-kompetenciákra van már szükség, kincstári, tekintélyelvi tisztelet helyett partneri viszony kell. A tanár a tanítási folyamat irányítója, de inkább katalizátora, mozgatója kéne, hogy legyen.

Az órákon a gyerekektől olyan mennyiségű impulzus érkezik, amire reagálnia kell a tanárnak, és ezt az oktatási folyamatba kellene beépíteni és adaptálni, hiszen a pedagógusoknak épp olyan fontos, hogy spontán helyzetekbe kerüljenek, és arra reagálni tudjanak, mint a gyerekeknek.

Osztályközösségek, szociális kapcsolatok

A gyerekeknek sokkal kevesebb idejük, helyük és lehetőségük van arra, hogy saját szabályalkotás mellett együtt legyenek és megtapasztalják azokat a helyzeteket, amikbe saját megoldásokat kellene tudni kidolgozni. pl. nem lehet összehasonlítani azt a focizást, amit egy edző tart azzal, amikor egy tetszőleges helyen 8 gyerek elkezd focizni.

Ott egy órából legalább negyven percet biztos a szabályalkotással töltenek el, és pontosan ez fogja a társas kapcsolataikat is építeni. Láthatóan másképp alakulnak a kapcsolatok is: a gyerekek az alapján keverednek össze, barátkoznak, hogy ki melyik különórára jár.

Érzelmi élet

Akik jól adaptálódnak a külső elvárásokhoz, könnyen válnak törtetővé, versengővé. Fontos, hogy minél több olyan helyzetet teremtsünk, ahol a kooperációnak helyet adunk. pl. projektek, órai csoportos feladat. Azon túl, hogy a versengés rengeteg kudarccal jár együtt, elképesztően el tud magányosítani. Egy csomóan nem mennek bele olyan helyzetekbe, amikben kockázatot látnak, ami visszautalódik oda, hogy félnek felelősséget vállalni. Nehezen örülnek egymás örömének. 

És persze látszanak a felnőttek tünetei a gyerekeken: türelmetlenség, erős hangulatingadozás, ingerlékenység, sértődés, harag. Ez ellen a pedagógusok is tudnak tenni: sokat változik egy közösség olyan iskolán kívüli, oldottabb helyzet hatására, amiket ha a pedagógusok jó érzékkel beiktatnak a menetrendbe. Sokkal fontosabb egy múzeumlátogatásban az oda és vissza vezető út, mint maga a kiállítás, mivel helyzetek adódhatnak, amik segítik az összekovácsolódást, a közösség épülését. 

Szexualitás 

A fizikai érés egyre korábban kezdődik el. Régebben a 7-8. osztályban volt a szexuális felvilágosítás, most már 5. osztály, de így is van, hogy már csak a gyerekek után futunk. Nem az infó bejuttatása a cél, hanem az, hogy ezek hozzájuk köthetők legyenek. Kevés olyan tizenéves gyerek van, aki ne futott volna bele pornó oldalakba, a mi feladatunk ennek a szextől és szerelemtől való megkülönböztetése.

A magyar pedagógustársadalom sem feltétlenül alkalmas arra, hogy (neveltetés, társadalmi hagyományok miatt), hogy ebben jó segítség legyen, a szülők viszont gyakran még jobban tartanak ettől a témától, és az iskolától várják el a gyerekek felvilágosítását. Jó projektek, kezdeményezések vannak, amiben drámajátékkal segítik a témának a hétköznapivá tételét. Ma már nem igaz, hogy ezek tabutémák, viszont egymástól sokkal inkább szereznek információkat, mint a felnőttektől: itt a felnőttképzésben van nagyon komoly elmaradás. 

shutterstock 257082784

Méricskélés, átlagolás

A tudás bővülésével elérhetővé vált, hogy a gyereket akár 0 éves kortól vizsgálatokra vihetik a szülők. A vizsgálatok viszont mindig bizonyos sztenderdekhez viszonyított állapotról tájékoztatnak minket. Ha bármilyen irányba eltérés van (akár pozitív, akár negatív irányba), az már aggodalmat kelt a szülőkben, amely természetesen átkerül a gyerekre, és ezek mind a szorongást erősítik. És akkor még az iskolai osztályzásról nem is beszéltünk! 

A gyerekek sokfélék, régen is sokfélék voltak, most viszont rengeteg olyan szakember van, aki ilyen-olyan címkéket aggat a gyerekre. Nincs olyan gyerek, akit ha minden elérhető vizsgálatra elvinnénk, akkor valamelyik ne ragasztana rá valamilyen címkét. Nagyon nehéz felelős szülőnek lenni, és mérlegelni, hogy el kell-e vinni a gyereket a huszadik vizsgálatra is, vagy hallgatni inkább a belső hangra, az ösztönökre.

Régebben a szakemberek helyett inkább az adott közösség adott jelzést, segítséget, de manapság a szülőségben is komoly elmagányosodás van. Ha csak egy játszótéri szituációt nézünk meg: 20 évvel ezelőtt teljesen természetes volt, hogy bárki felelősnek érezte magát a jelen lévő összes gyerekért, senkinek eszébe nem jutott megsértődni vagy megbántódni, ha egy idegen ember figyelmeztette a gyereket, mert helytelenül viselkedett, vagy egy balesetveszélyes helyzetbe keveredett.

Ez ma teljesen elképzelhetetlen. Ma mindenki úgy érzi, hogy ez az ÉN feladatom, NEKEM kell megoldanom, NEKEM van jogom hozzá, és senki másnak nincs. Ez a szülői öntudatra ébredéssel jár együtt, és pontosan ez taszítja az embereket abba a borzasztó nehéz helyzetbe, hogy hirtelen valóban magára marad a problémákkal, míg lehet, hogy amikor ezen könnyebben osztozott, az ad hoc közösséggel, sokkal könnyebb dolga volt. 

És a végső konklúzió

Az érzelmi életet, érzelmi intelligenciát kellene fejleszteni a roppant adathalmaz fejekbe lapátolása helyett. Az információk bárhol, bármikor elérhetők, felesleges dolog ezeket bemagoltatni. Azt kell megtanítani, hogy ezeket az infókat hogyan kell elérni, értelmezni, rendszerezni. 

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2017.04.03 08:04:51implode

  Minden betűje igaz. Ez különösen tetszik és mennyire így van: "Sokkal fontosabb egy múzeumlátogatásban az oda és vissza vezető út, mint maga a kiállítás, mivel helyzetek adódhatnak, amik segítik az összekovácsolódást, a közösség épülését."

 • 2017.04.03 09:30:31fizetekmegegysort

  Sok sok ilyen tanárnénire lenne szükség. És arra is, hogy végre mindezt a szülők és a többi felnőtt is meghallja!

 • 2017.04.03 09:42:23R2D2 & C3PO

  A gyerekek érzelmei csak és csupán a felnőttek érzelmeinek visszatükröződései? Komolyan?!? :OOO

  Mindamellett a konklúzióval egyetértek, a diagnózis azonban totál rossz.

  Ha netán olvasná a szerző, a mai gyerekek egy részét úgy neveljük, hogy elismerjük azt, hogy vannak érzelmeik, joguk van megélni ezeket és szülőként feladatunknak tartjuk azt, hogy ezek kifejezését megtanítsuk kulturáltan tenni. Ebben nem partner egyik oktatási intézmény sem. Hogy is lehetne, hisz el sem ismeri, hogy a gyereknek saját érzelmei vannak és nem a szülei érzelmeit éli meg!

 • 2017.04.03 11:14:22Szabina Váradi

  Az egész cikk a mai gyerekek és szüleik ócsárolásáról szól. Sajnálom, hogy a mai gyerekekben nem a lehetőséget látják hanem a problémahalmazt.
  Semmivel nem volt könnyebb dolguk azoknak a gyerekeknek akik azért stresszeltek az iskolában, hogy ne kapjanak körmöst és mindenkinek meg kellett felelniük, mert az sem volt mindegy, hogy hogyan néz rá a szomszéd vagy a boltos, mert mindenki úgy érezte, hogy beleszólhat más gyerekének a nevelésébe.
  Semmi sem volt jobb régen, csak más volt. Ezt kéne már belátni és kihívásként megélni azt, hogy alkalmazkodni kell a változó körülményekhez.

 • 2017.04.03 11:51:50wmiki

  Az iskolának nem is célja, hogy segítsen a gyerekeknek, vagy megértse őket.
  Egyetlen feladata van: a tudomány nevű szekta dogmáinak a bemagoltatása.

 • 2017.04.03 12:56:49Kishableany

  Jo iras! Igen, magyon sok a maganyos es szorongo felnott es gyermek, aztan csodalkozunk az agresszion (ide sorolom a turelmetlen autosokat, a penztarnal sorban allaskor barkibe belekotoket stb). Rengeteg ember nem tudja, hogyan kehetne a stresszt csokkenteni, sokan meg a problema megfogalmazasaig sem jutnak el es csak szenvednek.

  Ugyanakkor az is fontos, amit Szabina mond a hozzaszolasaban: egy-ket generacioval korabban az iskolai munka utan otthon meg hazimunkaba besegitest es hazkoruli munkat, testverek gondozasat is elvartak a gyerekektol. Tehat az, ha egy mai gyerek a hazaerkezese utan szabadon elvan, az mar konnyebbseg. En pl 10-18 eves korom kozott az iskolai 7-8 tanitasi ora utan elmentem valami szakkorre vagy tanulmanyiverseny-felkeszitore, majd vegeztem kb 2-3 oranyi hazimunkat (napi bevasarlas, mosogatas, csekkbefizetes, napi kisebb takaritas, kisebb testvernek segites stb) es tanultam napi 2-3 orat. De akkoriban ez elvaras volt a gyerekektol. Ma itt a divanyon is keshegyig meno vitak zajlanak arrol, hogy szabad-e a gyerekeknek hazimunkat adni. Harminc eve nem volt kerdes, mert a szulok latastol mikulasig dolgoztak, es nem volt mas megoldas.

 • 2017.04.03 20:17:29vuvuvu2

  Érdekes cikk és sok igaz gondolat van benne. Valóban nehéz a gyerekeknek, és persze a szülőknek is ebben az információáradatban. Hozzáteszem, a funkcionális analfabéták száma egyre nő, a 30-as korosztályban nagyon sokan vannak, el nem tudom képzelni, hogy aki szülőként funkcionális analfabéta, hogyan dolgozza fel felnőttként az információáradatot és hogyan segíti a gyerekét... Sehogy...És a tanárok, akiknek a 90%-a alkalmatlan, kontraszelektált, aki azért ment tanítani, mert máshova nem vették fel...Tisztelet az egyre kevesebb kivételnek.

  Borzasztóan fontos lenne 1-6 osztályban a gyerekeket megtanítani alapképességekre, amelyek egyike az értő olvasás. Enélkül ugyanis nem lehet boldogulni az információözönben. 7-12 osztályban pedig a tananyagot újra kell strukturálni + duplikáltan ne tanítsanak szaktárgyakat. Ehhez meg kell szüntetni a 4-6-8 osztályos középiskolai struktúrát és 6+6 osztályos struktúrát kell kialakítani. Ez jelentősen csökkentené a diákok leterheltségét.

 • 2017.04.04 10:01:00ügyfélszolgálatos

  Wmiki: Na mi van kiengedtek az elmegyógyintézetből, vagy csak terápiás céllal engedik, hogy netezz?

Blogok, amiket olvasunk

MENŐ LAKÁS Hangulatos nappalik fehér téglákkal

A fehérre festett téglafal olyan visszafogott dizájnelem, ami egyből érdekesebbé tesz bármilyen lakást. Mutatjuk a jó példákat: modern, szellős, világos.

KETTŐS MÉRCE Kinek járjanak a segélyek?

Aki megérdemli? Aki rászorul? Aki balszerencsés? Az igazságos újraelosztás rendszere nem is olyan egyszerű.

GADGET Menő mobil 26 ezer alatt

A Xiaomi Redmi 4A az egyik legkedveltebb telefon hazánkban a gyártó kínálatából. Nem is csoda, mert ilyen tudást ilyen áron kevesen adnak!
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta