SZÜLŐSÉG

Házasság: bejegyzett, nyilvántartásba vett vagy hagyományos?

2010. július 26., hétfő 14:12

Az Alkotmány védi a házasságot és a családot. Az állam ennek jegyében tetemes mennyiségű jogot alkotott, az azonban kevéssé nevezhető családbarátnak, hogy a családra vonatkozó joganyag igencsak szétszóródva helyezkedik el. Egy ideje a családok többsége nem a férfi-nő-közös gyerek modell alapján szerveződik. A jogalkotó mégsem látta célszerűnek, hogy mindenféle családdal egy törvényben foglalkozzék. A családot megalapozó felnőtt kapcsolatok közül a közkeletű kifejezéssel családjogi törvénynek nevezett jogszabály (Csjt.) a címe szerint is csupán a házassággal foglalkozik. Pedig, mint látni fogjuk, család többféleképpen is létrejöhet.

Az írást a 2010. júliusában hatályos jogszabályok alapján állítottam össze, s kifejezetten csak tájékoztatóul. A szabályok időről időre, akár a poszt megjelenéséig is megváltozhatnak. Elsősorban a kommentelő jogászokat kérem, aki hülyeséget talál a posztban, bátran hívja fel a figyelmet.

Konkrét ügyek megoldásához az alacsonyabb szintű jogszabályok és a bírói gyakorlat ismerete is szükséges lehet. Ilyenkor az anyakönyvvezetőtől, a gyámhivataltól, a jogi segítségnyújtó szolgálattól, panasznapokon a bíróságtól is lehet felvilágosítást kérni, és persze számos ügyvéd várja a kérdéseivel kopogtató ügyfelet.

Lássuk mindenekelőtt a házasságot. A házasságkötéshez el kell menni az anyakönyvvezetőhöz, személyesen és egyszerre, s kijelenteni, hogy egymással házasságot kötünk. A házasságkötést nemcsak a házasfelek, de a jogszabályok is sok-sok extrával turbózzák fel, de jó, ha tudjuk, az önmagában ettől a kijelentéstől jön létre. Ezt az anyakönyvvezető a házassági anyakönyvbe bejegyzi, de ehhez már külön joghatás nem fűződik, szóval, aki nemet akar mondani, mondjon nemet, s ne abban reménykedjék, hogy a bejegyzés előtt megcsapja a ménkű az anyakönyvvezetőt.

Sokan aztán áthúzzák az uszályt a templomba, de gondolom, mondanom sem kell, hogy joghatás szempontjából ennek már nincs jelentősége.

Állunk tehát az anyakönyvvezető előtt kölcsönösen kijelentett igennel, és csak ritkán tűnődünk el azon, hogy mi is a bekövetkezett joghatás.

Nos, mindenekelőtt az, hogy mostantól házasok vagyunk. Emiatt nem lehetünk már mással se házasok, se bejegyzett élettársak, se nyilvántartott élettársak, így a házasság csak annak ajánlható, aki nagyjából kiválasztotta azt az egy embert – legalábbis egy időre – akivel egy nyilvántartásban szeretne szerepelni.

Az igen elrebegésével házastársi vagyonközösség is keletkezik. Ez azt jelenti, hogy a házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik. A jogalkotó a házastársak szolidaritásának kötelezettségéből indult ki, amikor azt mondta: mindenen meg kell osztoznotok, mégpedig akkor is, ha az egyik kidolgozta a belét, a másik meg egy megveszekedett buznyákkal se járult hozzá a közös élethez.

A házasságkötéssel vélelem keletkezik, hogy a nő születendő gyermekének az az apja, akivel a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állott. Fogamzási időnek a születés előtt 300 és 180 nap közötti időszakot tekintjük, de bizonyítani lehet, hogy a gyerek máskor fogant. Ha valaki annyira agilis és optimista, hogy a terhesség alatt többször is házasodik, a gyerek apjának az új (újabb, legújabb) férjet kell tekinteni, e vélelem megdőlése esetén a soron következő pasi a hunyó.

Nem kapott helyet a Csjt.-ben, pedig nagyon hasonlít a házasságra a bejegyzett élettársi kapcsolat. Ennek létrejöttéhez két azonos nemű személynek az anyakönyvvezető előtt személyesen megtett egybehangzó nyilatkozata szükséges. Jogkövetkezményeit tekintve a bejegyzett élettársi kapcsolat a házassághoz igen hasonló vonásokat mutat, így ha törvény eltérően nem rendelkezik, vagy nem zárja ki, akkor a házasságra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársi kapcsolatra is alkalmazni kell. A bejegyzett élettársak azonban nem fogadhatnak örökbe, s értelemszerűen nem áll be az apaság vélelme sem. Bejegyzett élettársak csak azonos neműek lehetnek.

Nagykorú, nem cselekvőképtelen személyek élettársi kapcsolatának bizonyítását célozza az élettársi kapcsolat nyilvántartásba vétele. Azonos neműek tehát bejegyezkednek, vagy választásuk szerint nyilvántartásba vétetnek; különböző neműek házasságot kötnek, vagy nyilvántartásba vétetnek. Előbbi az anyakönyvvezetőnél, utóbbi a közjegyzőnél történik. Bonyolult, mi? Ez a bürokratikus eljárás szerintem a jogalkotói prüdéria következménye, de ebbe nem mennék bele, szorítkozzunk a szabályok ismertetésére.

Élettársi kapcsolatot persze bejegyzés és nyilvántartásba vétel nélkül is lehet létesíteni, ma már szerintem a porontyozó ezrek jelentős része is így él: házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben, miközben közülük egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.

Ezt a kapcsolatot egy régi ügyfelem úgy definiálta: „összeálltunk, mint a túróstészta”.

A túróstésztaszerű összeállás következménye, hogy az élettársak a szerzésben való közreműködésük arányában szereznek közös tulajdont a kapcsolat fennállása alatt – itt tehát jelentősége van annak, hogy ki mit tett az asztalra, ám nemcsak a jövedelem, hanem a háztartásban végzett munka is a szerzésben való közreműködésnek minősül. A gazdasági közösség kezdő és végpontjának megállapítása gyakran nem egyszerű, amint az sem mindig egyértelmű, hogy az fennáll-e, s ha igen, mennyiben.

Ennek a nehézségnek a kiküszöbölése végett született az a lehetőség, hogy az élettársi kapcsolatot nyilvántartásba lehet vetetni a közjegyzőnél. A közjegyző az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába veszi azt a két, nem cselekvőképtelen nagykorú kérelmező által előtte közösen, személyesen tett nyilatkozatot, hogy egymással élettársi kapcsolatban élnek, és a nyilvántartás ennek tényét közhitelesen igazolja.

Apasági vélelem ehhez is fűződik: ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állt házassági kötelékben, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki az anyával ez idő alatt az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban élt. Kivéve, ha több ilyen fickó volt, mert ilyenkor semelyikre se áll be – szemben a házassággal – az apaság vélelme. Hogy miért? Csak.

Nem kétséges, hogy minden ilyen kapcsolatot az örökkévalóságnak szánnak a felek a kezdetén (még az olyat is, amelyből a vélelmezett fogamzási időre esik kettő-három), azaz holtomiglan-holtodiglan képzelik a dolgot, s valamelyikük halálával értelemszerűen ezek a kapcsolatok meg is szűnnek. S hogy még hogyan? Arról a következő részben lesz szó. Egy további posztban pedig a vagyonjogi következményekről mesélek – a házasságtól a túróstésztáig.

Olvasnivaló:

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2008. évi XLV. törvény egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

Brumibaby

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2010.07.27 11:39:24donna

  összefoglalnám ami engem érint: ha jól értem a vadházasságból (túrós-csusza állapot) születendő gyerekemnek továbbra is elég az apasági nyilatkoztat, de nekem (az anyjának) kell egy igazolás, hogy nem vagyok nyilvántartásba véve sehol, senkivel.
  Ezt az igazolást a (önkorm.)jegyző állítja ki??

 • 2010.07.27 11:45:13csib

  2010.07.27 11:39:24donna

  Jól összefoglaltad! Remélhetőleg fél év alatt már sikerült kitalálni, ki és hogyan tudja ezt igazolni. Van vmi adatbázis, amihez az önkormányzatnak törvényileg nem volt hozzáférése. Na ide, ha beütik anyuka adatit, kidobja a rendszer, hogy van-e regisztált kapcsolat. Eddig azt dobta ki, hogy access denied... :) Ezért a közjegyző (neki van hozzáférése tutira) adott egy nemzeti színű cérnás papírost 3 ezerért...

  szóval ha szerencséd van, akkor ez már nem lesz bonyolult.

 • 2010.07.27 11:46:17csib

  2010.07.27 11:33:59Chang Yai

  Köszi. Úgy látom van egy "közös szerelmünk": Ázsia :)

 • 2010.07.27 11:52:10donna

  köszi csib, akkor
  - apasági önkormányzati hivatal,
  - anyasági közjegyző

  ugye?

 • 2010.07.27 12:24:53csib

  2010.07.27 11:52:10donna

  Kérdezd majd meg az önkormányzatnál kell-e még közjegyző az anyaságihoz!

 • 2010.07.27 12:25:18Laliath

  "bennem többször felmerült már, hogy a következő generáció idejében, úgy 20-25 év múlva, mi lesz, amikor Kovács-Keserű Hanga Dália és Nagykovácsi-Kispiricsi Bence Zalán összeházasodik és gyerekük lesz."

  Csak két tagú lehet a gyerek vezetékneve, viszont a szülők családneveiből mozaikozni is lehet a házassági nevet. Vagyis fenti pár vezetékneve az esküvő után lehet Nagykovácsi-Keserű is.

 • 2010.07.27 12:33:45keke80

  Na, nálunk ez is le van szabályozva! A házastársaknak lehet duplanevük, de lennie kell egy egytagú családi névnek is. Így elkerülendö a majdan követhetetlen hosszúságú vezetékneveket többszöri házasodás és gyerekáldás után.

  Nálunk úgy néz ki, hogy férjem megtartotta a vezetéknevét, nekem duplanevem van, azaz lánykori-férjem vezetékneve, a család neve a férjem vezetékneve, így a gyerek is így lett anyakönyvezve.

  A spanyoloknál átláthatatlan, követhetetlen, mert ott midnenki visi tovább a családnevét, így aztán nem ritka, hogy a gyerek nevét fél órán keresztül olvassák fel a keresztelön. És az ezer keresztnevet még nem is említettük...

 • 2010.07.27 12:35:52jazmine

  2010.07.27 12:25:18Laliath,
  de akkor sérül az, amiért kettős nevet kaptak, ti. a gyerek vigye tovább mindkét szülő nevét.
  Én elégé libsi vagyok, de nekem ez már sok, h nehogy elvesszen a nevünk, jaj. Akkor megértem, ha a család utolsó névviselőjéről van szó, legyen az nő vagy ffi, de a többi erősen hiúsági kérdés.
  Alapvetően már bánom, h egyáltalán felvettem a fejem nevét, de gyerekeknél nem szívóznék. Értem pl. Mazsola indokát is, de alapvetően a gyerek nevéről van szó, amivel ő fog élni, nem arról, h anyám-apám, pláne nagyanyám-napapám aggódik, h mi lesz az ő nevével. Ha annyira szeretné, h fennmaradjon, csináljon maradandót - munkával. Így viszont automatikusan örökíti, h a gyereke is megfussa ezeket a köröket a majdani gyerekei névadásánál...
  Néha az az érzésem, h felekezethez tartozáson már egyre kevésbé van vita, hát csinálunk helyette egy újat.

 • 2010.07.27 12:37:36drlucifer

  De fura: nekem eszembe sem jutott, hogy "hű, az ikreket vezetéknévileg úgy fogják hívni, mint a párom lányát". Valahogy ezen nem akadtam fenn. Kötőjeles megoldás nem került szóba, nem akartam kitolni velük (hosszú, nehezen megjegyezhető vezetéknevem van).
  Én meg világ életemben szimplán a saját nevemet használtam, ezen nem is akarok változtatni.

  Csib!
  Jó kis sztori, látom, ti is elszórakoztatok kicsit a gyerek születése után... :D

 • 2010.07.27 12:43:49keke80

  Szövet, már a Krisztinát magyarul nem bírják leírni... Nem még a vezetéknevemet is utánabiggyeszteni... A gyereknek 2keresztnév jutott, az egyik a neve, a másik meg a magyarsága. Így lett Lena Emese. De a füzeteire csak Lena vezetéknév megy, semmi más. Az Emesét kimondani se tudják... ne is próbálkozzanak vele, ha lehet...

 • 2010.07.27 12:44:25mazsola84

  Igazság szerint ma már nem venném fel a férjem nevét, de mindegy (nem is ragaszkodott hozzá, én akartam fölvenni), és valószínűleg a leendő gyerek is marad. Csak nekem ez ilyen lelki hiányérzet, mert szerintem szép nevem van és büszke vagyok rá.
  Az mondjuk tuti, hogy ha nem lennénk házasok, akkor 100%, hogy az én vezetéknevemet kapná a gyerek.

 • 2010.07.27 12:47:17Magenta

  "De fura: nekem eszembe sem jutott, hogy "hű, az ikreket vezetéknévileg úgy fogják hívni, mint a párom lányát"."

  Az ezen való lovaglást én se értem, főleg, mert a vezetéknév se annyira egyedi dolog, hogy más ne hordhatná. A gyerekeim nevéből több is van a világon abban a párosításban is, ahogy mi adtuk.

  Csibet értem, főleg így, hogy egy szakmában dolgoznak mindhárman.

 • 2010.07.27 12:50:25jazmine

  2010.07.27 12:44:25mazsola84,
  ezt írtam, h neked fáj.
  Viszont gondolj arra, h a gyereked igen gyakran hangoztatja majd a tiédet, ugyanis az "anyja neve" MINDEN fontos iratkitöltésnél előjön, de hogy ki az apja, az már ritkábban ;)

 • 2010.07.27 12:52:25mazsola84

  Nem tudom miért kell ezt "lovaglásnak" beállítani. Engem zavar és kész. Amúgy az én vezetéknevem bizony egyedi, csak a mi családunknak ez a neve (kiejtés szerint van több is, de csak mi írjuk így).

 • 2010.07.27 12:54:13jazmine

  2010.07.27 12:52:25mazsola84, ilyenkor indokolt is. Én pont ilyen esetben nem értem, h miért nem merül fel automatikusan, h a kihaló nevet vigye tovább a gyerek - ezt valahogy a ffi-ak nem nagyon bírják/akarják elképzelni, pedig ez lenne logikus.
  Az nem logikus, h azért legyen más neve a gyereknek, mert van már egy féltestvére.

 • 2010.07.27 12:54:35drlucifer

  Mazsi!
  Nem bíráltalak, csak ez így nekem tényleg meg sem járta az agyam. :D

 • 2010.07.27 13:00:20mazsola84

  jazmine,
  lehet, hogy be fogok vele próbálkozni, ha aktuális lesz. Ott az anyakönyvvezetőnél minden olyan gyorsan ment, férjem rögtön rávágta, hogy az ő nevét kapja, én ránéztem és közöltem, hogy ezt nem beszéltük meg, erre fura nézés a férjem meg az anyakönyvvezető részéről is én meg annyiban hagytam. Nem akartam ott elkezdeni vitázni.

 • 2010.07.27 13:03:49Ribizlee

  féltestvére utólag is lehet, akkor meg úgysem tudsz reklamálni :-PPP

  :-)

 • 2010.07.27 13:06:17diaz

  Na és az ugyanazon szülőktől származó testvéreknek ugyanazt a vezetéknevet kell viselniük?

  Nekem fura volt, hogy a második gyereknél ugyanúgy nyilatkozni kell a választott vezetéknévről, ami lehetett volna akár az enyém is (az első az élettársamét kapta).

 • 2010.07.27 13:10:59drlucifer

  Diaz!
  Második gyereknél nem tudom, miért kellett nyilatkozni, ugyanazon szülők közös gyermekeinek azonos vezetéknevet KELL kapniuk.

 • 2010.07.27 13:11:18mazsola84

  Diaz, elvileg egy alomból származó gyerekeknek csak ugyanaz lehet a vezetéknevük. Házasságban 100% hogy így van, ezek szerint élettárs esetén nem (bár furcsállom).

  Ribizlee, igaz erre nem gondoltam.

 • 2010.07.27 13:12:46ofcontroll

  Mi júniusban házasodtunk össze.
  A névviselés témaköréért már megérte; egy hétig sírva röhögtünk a jogalkotó elmebaján.
  Ugyanis, ha a leendő feleség előző házassági neve nem utal a házasságra -értsd: nincs "~né" utótag-, akkor az előző házassági név megmaradhat az új házasságkötés után, így a leendő gyermek is anyakönyvezhető az ex nevére, sőt, az új férj is felveheti az exférj vezetéknevét, anélkül, hogy annak bármilyen beleszólása lenne a névviselésbe.

 • 2010.07.27 13:13:55jazmine

  Mazsola, olyan ez, mint pl. a lányoknál a füli. Ha 15 éve születik lányom, lett volna fülije. Most nem. Az "apja nevét viselje" ráadásul alapvetően azt jelenti, h elismeri az apa, h ő az apa - adja a nevét. No, EZ nagyon beégett a társadalmi tudatba, erősen hiúsági kérdés is.
  Van ismerősöm, ahol azért lett 1 évvel később az esküvő, mert a leendő férj, após besértődött, h a csajt nem úgy hívják majd, ahogy ők elképzelték. Igazából akkor gondolkodtam el azon először, h tényleg, miért is KELL felvenni a nevet bárhogy - a nőnek? Aztán van olyan ismerősöm, akinek a vezetékneve régi, nagyon szép - ő és a nővére viseli már csak. És összesen van 5 gyerekük, akiknek teljesen tucatvezetéknevük lett. itt is olvassuk, mit összegörcsölnek szülők a KERESZTnévadással, csak hogy egyedi legyen, meg szép stb., de akiknél adott egy eleve egyedi név, ott azt már nem, mert azapjanevétkapja..

 • 2010.07.27 13:13:59kakaós tejbegríz

  Mazsola, amikor mi házasodtunk a férjemmel, még szó sem volt kötőjeles névhasználatról. Aztán, mikor 10 évvel később megszületett az első gyerekünk, felmerült a téma. A férjem hozta elő, neki mezei neve van, 12 egy tucat, nekem meg ritka, sváb szintén, fiútesóm nincs. Mivel én -né vagyok lehetetlen volt a kötőjeles anyakönyvvezés, így bizony születése után változtattuk meg a nevét. Három hét volt és 10e ft, meg néhány papír módosítása. Na viszont előállt az, hogy egyikünknek sincs egyforma vezetékneve. És ezt ha jól tudom, a második gyereknél is elő kell majd adnunk.
  Szóval, szerintem ha majd babát vársz ráérsz még vele előhozakodni. 10 perc az anyakönyvvezetőnél a lepapírozása. Nálatok egyszerűbbnek tűnik a sztori.

 • 2010.07.27 13:20:37Auguszta Romanova_2

  Az enyem az en vezeteknevemet hordja.
  Alatta az apja nve,marmint hogy ki az.
  Leszarom.
  Bar lehet atiratnam,mert a faszinak jobban hangzo neve van.

 • 2010.07.27 13:22:13donna

  "Második gyereknél nem tudom, miért kellett nyilatkozni, ugyanazon szülők közös gyermekeinek azonos vezetéknevet KELL kapniuk."

  szerintem ha élettársi viszonyban nincs apasági nyilatkozat, kvázi nem ismeri el az apa a gyereket, nem kaphatja automatikusan azt a vezetéknevet, hanem (szvsz) az anyáét kapja,

 • 2010.07.27 13:24:27Rosa Rugosa

  2010.07.27 13:11:18mazsola84

  Ez nem így van.
  Nekünk már volt 2, amikor házasodtunk, akkor ha azt nyilatkozzuk, hogy a jövendő gyerekeink az én vezetéknevem kapják, akkor most lenne ilyen is és olyan is.

 • 2010.07.27 13:25:25mazsola84

  ofcontroll ez vicces...

  Tejbegríz, én is azt szerettem volna, ha nekünk mint családnak egy nevünk van, de én mindenképpen meg akartam tartani a sajátomat a fent említett okokból, a férjem meg hiúsági kérdésből nem vette fel az enyémet. Pedig akkor lehettünk volna mindketten ,meg majd a gyerekek is kötőjelesek.

 • 2010.07.27 13:27:05donna

  mármint úgyértem, hogy ha nincs apasági, nincs "igazolva az ua.szülők" státusz,
  gondolom a gyerek vezetékneve ekkor kerül elő,

 • 2010.07.27 13:27:34mazsola84

  RR
  Az lehet, hogy akkor nem úgy volt, most úgy van. Mondom házasságon kívül születettel nem tudom hogy van, de házasságban született édestestvéreknek nem lehet különböző családnevük.

 • 2010.07.27 13:28:39drlucifer

  Ofcontroll!
  Vigyázz, a Csjt szabályai kicsit megkutyulódtak. Amikor a névviselésre vonatkozó eredeti szabályozás készült, szó nem volt arról, hogy a férj felveheti a felesége nevét, így nem fordulhatott volna elő az sem, hogy az új férj megkapja az ex vezetéknevét. Szóval ez megint egy aranyos kis bukfenc.

  Donna!
  Igazad van, élettársaknál kell az apai elismerő.

 • 2010.07.27 13:34:00ofcontroll

  drlucifer, mindenesetre elég érdekes bukfenc. Létezne olyan normális férfi, aki választaná ezt az opciót..?

 • 2010.07.27 13:34:23Rosa Rugosa

  2010.07.27 13:27:34mazsola84
  Azt mondtad egy alom, nem azt, hogy házasságon belül született.
  Tehát aki házasság előtt született ugyanattól, annak lehet más neve, mint aki a házasságban születik később ugyanattól az embertől.

 • 2010.07.27 13:43:04dodóó

  2010.07.27 13:20:37Auguszta Romanova_2

  Szerintem meg jól hangzik a fiad neve a te vezetékneveddel is.

 • 2010.07.27 13:43:32drlucifer

  Ofcontrol!
  Nem hinném. A jogszabályok ilyen defektjei általában használat közben derülnek ki. Ugyanez a helyzet az apaság vélelmével lombik alapján: Csjt-be berakták, csak az egyebekkel (eljárás) maradtak adósak....

 • 2010.07.27 13:44:49mazsola84

  RR
  Én úgy tudtam, hogy így sem lehet, de akkor ezek szerint igen. Úgy tudom, hogy azonos szülőktől (nálam ez az egy alom) született gyerekeknek csak azonos vezetékneve lehet. Nekem ez úgy lenne logikus, hogyha házasság után született 3 gyerek X-Y lenne, akkor az előtte született 2-t is át kéne íratni.

 • 2010.07.27 13:50:38Rosa Rugosa

  mazsola84
  Azt nem tudom, ez most hogy van.

 • 2010.07.27 13:51:23Chang Yai

  "jaj nehogy már elvesszen a nevünk" témában akkor nekem az a fájdalmam, hogy miért is csak egyetlen vagy kettő ág neve megy tovább, akkor már legyen igazságos, és szeretném magam Dékány-Ivanics-Jónás-Moncz-Török-Máté-Hernitz-apámvezetékneve keresztnév formában, hogy akkor igazságosak legyünk az összes dédszülővel szemben.
  az ükszülőkről már nem is beszélve, de az ő nevüket már nem tudom fejből és most nincs kéznél a családfa.

 • 2010.07.27 14:20:41jazmine

  2010.07.27 13:51:23Chang Yai,
  hát mert azok már nem tudnak háborogni, h mi lesz a nevükkel ;)

 • 2010.07.27 14:29:52nyúlmama

  Chang
  Ja, különösen, hogy nálunk pl magyarosított nevek is beléptek itt-ott.

 • 2010.07.27 15:59:44Kukacvirág

  Sziasztok!
  Csak most tudok reagálni a tegnapi kérdésekre.
  - Bár a férjem 2007 őszén lépett le, és én időben beadtam a válást, hátráltatta az egészet, hogy a bíró beteg lett, törvénykezési szünet jött közbe, ügyvéd praxis megszűnés miatt ügyvédcsere volt. Ez mind-mind új tárgyalási határnapot jelentett.
  - Nem tud az apa előre nyilatkozni az apaságról, mert a Gyámügyes azt mondta, hogy még meg sem született gyerekről nem lehet nyilatkozni, tehát azt a nyilatkozatot nem fogják elfogadni.

  Azt még hozzátenném, hogy amíg a magyar bírósági gyakorlat ennyire a lassú ügymenetre épül, addig nemigen várható, hogy gyorsuljanak az eljárások.
  Nem tartható, hogy a bírók 3-4 hónapos különbséggel tartsanak tárgyalásokat.

 • 2010.07.27 16:09:13Rosa Rugosa

  2010.07.27 13:51:23Chang Yai
  Ez jó...:DDD

  ha ez lenne, akkor ebben az országban a végén mindenki totál liberális lenne, amikor feltűnne Eck dédi, Dragovics papa a másik oldalonmeg Rosenbaum papa meg Szabó mama a névsorban...:))))

 • 2010.07.27 17:29:32katy27*

  Fura dolog ez a névválasztás. Nekem ritka és szép nevem van, a páromé tucat. Nem írom le, de kb. olyan, mintha Kis Istvánnak hívnák. Nem ragaszkodik hozzá, hogy felvegyem a nevét, én semmi pénzért fel nem venném (szeretem, imádom, de köszi, van saját nevem :), az én nevem viszont nem kell neki, kötőjellel sem, és a gyerekeket is az ő vezetéknevén anyakönyvezik majd. Ez valahol tényleg hiúsági kérdés a pasiknál. Mondjuk kb. úgy meglepődtem az anyakönyvvezető kérdésén, mint Mazsola, ezért sem tiltakoztam.
  Ezen kívül egy meglepő kérdése volt az anyakönyvvezetőnek: megkérdezte a páromat, hogy tudomása szerint van-e nekem gyerekem, akár bevallottan, akár eltitkoltan. Nem szó szerint idéztem, de ez volt a lényege. A poén: tőlem NEM kérdezett ilyesmit... Végülis a vőlegény eltitkolt zabigyereke kijafrancot érdekel :D

 • 2010.07.27 17:37:19egyedi

  kukac és az még hagyján, hogy 4 hónapos szünet, de utána bementünk a tárgyalásra, jött az új bíró, megkérdezte, hogy változatlan-e a tényállás, és kiírta a következő tárgyalást újabb 4 hónappal későbbre. tíz perc volt az egész. na ez egy röhej.

 • 2010.07.27 17:44:04drlucifer

  Kérek még jogi témájú posztot. Komolyan mondom, szakmailag is érdekesek a sztorik, amiket leírtok.

 • 2010.07.27 19:20:43Sevy

  Az biztos, hogy nem vennék fel akármilyen nevet. Pl nem lennék Bugyi Zoltánné. :D De ha nem ennyire szélsőséges, felveszem, ha jól hangzik. Azt hiszem úgy fogom kiválasztani, melyik verziót választom, hogy meghallgatom, melyik hangzik jobban.

 • 2010.07.27 21:04:54Brumibaby

  2010.07.26 15:49:55macskaszemű
  "Egy ideje a családok többsége nem a férfi-nő-közös gyerek modell alapján szerveződik."

  ööö

  megint lemaradtam, de nem baj


  Macskaszemű,

  család az is, ahol
  1) apa nevel egyedül gyereke(ke)t
  2) anya neveli
  3) nagypapa neveli
  4) nagymama neveli
  5) nagyszülők együtt
  6) szülő(k) nagyszülőkkel egy háztartásban, segítséggel
  7) szülő űj társsal
  8) szülő új társsal + annak ygerekével
  9) szülő új társsal közös gyerekkel
  10) szülő új társsal + annak ygerekével + közössel ("A Maga gyereke meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket")
  11) Nagykorú testvér a kk. testvért
  12) Nagykorú testvér saját gyerekkel, társsal
  ...
  és ezek közt nem biztos, hogy mindig mindenki különnemű, meg aztán tovább variálódhat és színeződhet a dolog.

  Ki vonja kétségbe, hogy ez mind család? Pedig igazán nem a férfi-nő-közös gyerek a modellje.

 • 2010.07.27 22:07:15Veg_

  Ez a poszt nagyon érdekes, gondolom azért is, mert birót csak filmen láttam eddig :) Micsoda sztorik jöttek elő itt!

 • 2010.07.27 22:12:57oreille

  Katy, nálunk házasságkötéskor felsorolják az esetleges előző házastársak nevét. ez is nagyon ízléses :-))

 • 2010.07.28 14:07:09=Daniken=

  Most akkor a bejegyzett élettársi viszony csak homoszexuálisokra vonatkozik? agyam eldobom...

Blogok, amiket olvasunk

JEGYZETLAP Posztnyár szindróma

Ha csak sóhajtozunk, és utáljuk, hogy vége, egyre nyomorultabbul érezzük magunkat. Négy lépés, hogy a szeptembert is élvezni tudd!

STÍLER Netes szépségdilik: ezeknek ne dőlj be

Ha nem akarsz úgy kinézni, mint egy cirkuszból szabadult bohóc, ne a csodatévő appok képeinek higgy, hanem a tükörnek. Az ugyanis nem halványítja el a bőrhibákkal együtt a sminkedet is.

HOMÁR Fifikás, de bebukott parkolóteszt budán

Jó napot, miért büntetnek meg, ha még a fizetőövezet kezdetét jelző tábla előtt parkolok, a nem fizető zónában? Csak. Parkolócég, 12. kerületi módra.
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta