SZÜLŐSÉG

Gyermekszületéssel kapcsolatos anyagi juttatások

2007. január 24., szerda 15:54

A szülést követő pénzbeli juttatások igénylése nem egyszerű feladat. Az internetről letölthető nyomtatványok megkönnyítik az ügyintézést, azonban az igényléshez szükséges iratok listája szinte minden internetes oldalon eltérő. Felhívtuk a Magyar Államkincstárat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat: milyen iratokat kell csatolni az igénybejelentéshez és hova kell benyújtani ezeket? Anyasági támogatás, terhességi-gyermekágyi segély, családi pótlék, gyed, gyes, gyet igénylése.A családtámogatási ellátások iránti igényt írásban kell benyújtani, mondta Némethné Putnoky Judit a Budapesti Családtámogatási Osztály vezetője. Az igénylést ajánlott levélként kell feladni, vagy személyesen adható át az illetékes szervnek. Az internetről letöltött és kitöltött nyomtatványok minden oldalát alá kell írni, szükség esetén lepecsételni!

Az igények benyújtása:

A Magyar Államkincstárnak:
- családi pótlék
- anyasági támogatás
- gyermekgondozási segély
- gyermeknevelési támogatás

Az Egészségbiztosítási Pénztárnak:
- terhességi gyermekágyi segély
- gyermekgondozási díj

Családi pótlék

A családi pótlékot a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti.

1. Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra című nyomtatvány (első gyereknél)
2. Bejelentés gyerekszámváltozásról (testvér születésénél)
3. 1. számú pótlap
4. az igénylő személyi igazolványa
5. az igénylő lakcímkártyája
6. a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata
7. az igénylő és gyermek(ek) TAJ-kártyája

A családi pótlék összege 2008. január 1-től
1. egygyermekes család esetén 12 200 forint,
2. egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint,
3. kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint,
4. két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800
forint, 5. három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint,
6. három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint,

Igénylés: A munkáltató családtámogatási kifizetőhelyén, vagy annak hiányában a lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságánál.

Anyasági támogatás (egyszeri)


Anyasági támogatásra a szülést követően az a nő jogosult, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – terhesgondozáson részt vett. Az igényt a szülést követő 180 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

1. Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra
2. 5. számú pótlap
3. terhesgondozást végző orvos igazolása amely tanúsítja, hogy a szülő nő részt vett a terhesgondozáson (nem a terhesgondozási kiskönyv!)
4. a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata
5. az igénylő személyi igazolványa
6. az igénylő lakcímkártyája
7. az igénylő adóazonosító jelét tartalmazó kártya
8. az igénylő és a gyermek(ek) TAJ-kártyája

Az anyasági támogatás a gyermek születésekor érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százaléka: 64 035 forint, ikergyermekek esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300 százaléka: 85 380 Ft.

Igénylés: A munkáltató családtámogatási kifizetőhelyén, vagy annak hiányában a lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságánál.

GYES


Jogosult rá a szülő a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek után a gyermekek tankötelessé válása évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének végéig.

1. Igénybejelentés
2. 2. sz pótlap
3. az igénylő személyi igazolványa
4. az igénylő lakcímkártyája
5. az igénylő adóazonosító jelét tartalmazó kártya
6. a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata;
7. az igénylő és a gyermek(ek) TAJ kártyája
8. magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozat záradékolt példánya

A gyes összege megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíj összegével: 2008. január 1-től 28.500,- Ft, melyből a nyugdíjjárulék 9,5 %, a nettó havi összeg tehát 25.792,- Ft.

Igénylés: A munkáltató családtámogatási kifizetőhelyén, vagy annak hiányában a lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságánál.

GYET

A gyermeknevelési támogatást az a szülő, nevelőszülő vagy gyám veheti igénybe, aki saját háztartásban három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétől 8. életévének betöltéséig jár.

1. Igénybejelentő
2. az igénylő személyi igazolványa
3. az igénylő lakcímkártyája
4. az igénylő adóazonosító jelét tartalmazó kártya
5. a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata
6. az igénylő és a gyermek(ek) TAJ kártyája
7. magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozat záradékolt példánya

Összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével 2008. január 1-től 28.500,- Ft, amiből a nyugdíjjárulék 9,5 %, a teljes nettó összeg tehát havonta 25.792,- Ft

Igénylés:2007. december 31-én megszűntek a munkáltatóknál működő családtámogatási kifizetőhelyek. Ennek megfelelően, 2008. január 1-től az ellátás igénylését a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához, vagy annak kirendeltségéhez (családtámogatási és szociális ellátási iroda) kell benyújtani.

 

Terhességi-gyermekágyi segély

Az terhességi-gyermekágyi segély annak a nőnek jár, aki a szülést megelőző két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt és a biztosítás tartama alatt szült. A szülési szabadságnak megfelelő időtartamra (168 napon keresztül), melyet a szülés várható időpontja előtt 4 héttel korábban is igénybe lehet venni. Az igény visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető.

1. foglalkoztatói igazolás, ha a munkáltató nem kifizetőhely
2. a terhesállományba vételről szóló orvosi igazolás,
3. a szülést igazoló kórházi igazolás 4. a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata (ha a gyermek születése napjától veszik igénybe az ellátást)
4. a terhesgondozásról szóló kiskönyv
5. Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (tb könyv)
6. Egyéni vállalkozóknak: nyomtatvány

A terhességi-gyermekágyi segély összegét a szülést megelőző naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga alapján állapítják meg, a naptári átlagkereset 70 százaléka.

Ha az anyuka nem rendelkezik a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultságot megelőző évben és a szülési szabadság kezdő napját közvetlenül megelőzően sem 180 naptári napi, figyelembe vehető jövedelemmel, akkor a terhességi-gyermekágyi segély alapja a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének (2008-ban 138.000 Ft) harmincad része.

A terhességi-gyermekágyi segély iránti igényt a biztosított személynek szóban vagy írásban a foglalkoztatójánál (pl. a munkáltatónál) kell bejelentenie. Az egyéni vállalkozók - az előírt nyomtatványon - a telephelyük szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál terjeszthetik elő kérelmüket.

GYED

Az egészségbiztosítási szempontból biztosítottnak tekinthető szülő - anya vagy akár az apa is - a gyermek két éves koráig kaphat gyermekgondozási díjat. A gyermekgondozási díj a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételét vagy az annak megfelelő időtartamot követően folyósítható az egyik szülő részére. A gyermekgondozási díjat visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet igényelni.

1. Igénybejelentés gyermekgondozási díjra nyomtatvány, két példányban
2. foglalkoztatói igazolás
3. gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata
4. a magánnyugdíjpénztár tagjának a záradékkal ellátott belépési nyilatkozata
5. Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (tb könyv)

A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 %-a, de maximális összege, havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a, 2008. január 1-étől 96.600 forint.

 

Az igényeket a munkáltatónak vagy az Egészségbiztosítási Pénztárnak kell benyújtani.

 

Némethné Putnoky Judit osztályvezető felhívta a figyelmet arra, hogy az igények hiányosan is benyújthatók, ebben az esetben hiánypótlásra szólítják fel az igénylőket, a hiányzó iratok később is csatolhatók.


Államkincstáros és egyéb ügyintézési kalandok itt olvashatók.

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2008.04.17 17:59:20Meni

  Mormi, ha olyan országban él ideiglenesen a mama-baba (ideiglenesen azt értem, hogy nem vándorolt ki HIVATALOSAN az országból, ergo nem töltötte ki az erről szóló formanyomtatványt) amivel a magyar államnak van megállapodása, akkor kötelesek fizetni. Én úgy tudom, hogy pl. az EU egész területén élőknek fizetnek. Legálisan persze...

 • 2008.04.17 19:53:12mormi

  Nekem azt mondtak, hogy semmi nem jar, de akkor futok meg egy kort. Mert valoban, akkor miert van ra kulon nyomtatvany?Hha jar, akkor jol felrevezettek... Van valaki, aki kulfoldon el es sikerult elinteznie, hogy kapjon tamogatast? Mi az, ami konkretan jar?

 • 2008.04.17 20:23:40Sue

  Verkaverka, amit írtál jól lenne, ha a Bevándorlási Hivatal illetve az Igazságügyi Minisztérium is figyelembe venné...nálam ez nem jött össze, lehet, hogy csak rossz ügyintézőket fogtam ki, már nem érdekel igazán. De ahogy Mormi is mondta, aki magyar állampolgár, nem vehet fel külföldi nevet max. külön MTA engedéllyel, ha kapsz olyat, de gondolom, hogy az beletelik még jó pár plusz hónapba, nekem meg azt mondták, hogy 0% esély van rá (persze ezt kb. 4 hónappal azután mondták, hogy elkezdtem a névváltoztatási eljárást annak ellenére, hogy számtalanszor beszéltem velük telefonon).

  Azt éppen nem mondanám, hogy Mo. hozzáértő kezekben van...káosz az egész, nulla kötelességtudat, nulla felelősségérzet, a jóindulat és jómodor meg a nulla alatt van.  Meni, hogy miért szivattak? Mert voltam olyan hülye, hogy felhívtam az összes felelős hivatalt, direkt kihangsúlyoztam, hogy miről van szó, ők meg mind azt mondták, hogy ez abszolút nem probléma én meg ezt elhittem. Sőt, még menet közben is felhívtam őket, azt mondták, hogy nem akadály a külföldi név. Mikor meg kiállították az anyakönyvet és nem arra a névre, amit kérvényeztem, azt mondták a meghatalmazottamnak, hogy "nem mindegy, hogy milyen névre van bejegyezve? Mi nem érünk rá felhívni az embereket." (nekem telefonon ugyanezt megerősítették és elpanaszolták, hogy naponta 8 órát dolgoznak). Hát igen, nem nekik kell azzal szembesülni naponta, hogy nem tudják leírni a nevüket. Az anyakönyvveztető rossz helyre küldte a papírjaimat eleve, de ez már megint más történet. Azt mondta nekem, mikor először bementem hozzá a névváltoztatás miatt, hogy "minek kellett ez neked"? (mármint a házasság) Az már részletkérdés, hogy letegezett, mikor az életben nem látott előtte, utána meg ő volt megsértődve, mikor írtam neki egy emailt, hogy rossz helyre küldte az iratokat, amikor én névváltoztatást kérvényeztem ő névmódosításként küldte el. Ezt én nem is láthattam, mert azt mondta, hogy ő neki még sosem volt ilyen ügye (mármint külföldi nevekkel - hozzáteszem a férjem neve baromi egyszerű, de nagyon nehezen sikerült neki leírni), csak egyedül tudja nyugodtan kitölteni a papírokat munkaidő után, ha bezárkózik az irodájába - ekkor már alig tudtam visszafogni a nevetést, én még ilyen baromságot nem hallottam ügyintézőtől, de mondom OK, nem vagyunk egyformák. De ezek után a másik okos hivatal sem vette észre, hogy nem névmódosítást kérelmeztem, ezért más nevet jegyzett be (utónév a névmódosításnál nem is változik). Azt meg már nem is ragozom, hogy a nevem eredetire visszaalakítása ennél még bonyolultabb volt meg ezután jött a képbe az igazságügyi minisztérium, ahová kb. 5-6 hét kellett még beiktatták az ügyet és tudtam beszélni vkivel és még ők is kavartak ezzel - persze utólag kiderült, hogy a nagy semmiért.  Aki külföldi nevet akar, külföldön él és külföldi állampolgárrá tud válni, vegyen fel új nevet az új állampolgárságának megszereztekor, ne a magyar állam frusztrált, lekezelő és nemtörődöm ügyintézőivel foglalkozzon.

 • 2008.04.17 20:26:34Sue

  Mormi, erre mondom azt, hogy mindenki mást mond, jól behúznak mindenkit a csőbe, mert őket nem érdekli a problémád. Nagyon sajnálom, nem akarom, hogy te is átmenj azon, amin nekem kellett, úgyhogy mindig legyél résen.

 • 2008.04.18 11:17:59zskoncz

  szilvi13:  www.allamkincstar.gov.hu/file/csaladtamogatas/csaladtegyeb/ellatas/taj_csal_ell_20080225.pdf  jó hosszú ,de it olvastam arrol hogy kell igazolni a bankszámlára utalás esetén, hogy te rendelkezel a számla fölött.

  most intézi a férjem, később okosabb leszek hogy hogyan is működik ez.

  de tényleg káosz ez az egész jutatásos istennyila intézkedés!

 • 2008.04.18 12:31:19szilva13

  zskoncz

  Köszi, ezt olvastam én is, de itt nem találtam konkrét formanyomtatványt, hogy mit kell kitölteni a bankszámla feletti rendelkezésről... Ha megvan az ügyintézési tapasztalat, megírnád? :)

 • 2008.04.18 15:06:24zskoncz

  szilva13  a férjem volt a bankban akik nem igazán tudnak mit kezdeni ezzel a dologgal. de adtak egy papirt arrol hogy a bankszámla felett mi ketten rendelkezünk, és ezt küldtük el a kincstárnak.

  reméljük hogy jó. most várjuk mi történik a kincstárnál. csak irnak vissza ha gond van...

  hát ennyit sikerült intézni. :-)

 • 2008.05.08 14:53:57momoka

  szilva 13

  az én férjem is volt bent a bankunkban, mondta mihez kéri az igazolást, és ugyanolyan papírt adtak neki is, mint zskoncz-nak. ezt el kell fogadnia a kincstárnak! sok helyen egyébként azt olvastam, hogy ha hiányosan is, de nyugodtan adjuk be az igényléseket, aztán majd a hivatal közli, ha még szüksége van valamire.

 • 2008.05.15 08:16:14zskoncz

  sziasztok ha tud valamelyiktek segiten az jó lenne.

  valami pénzt utalt át a kincstár a bankszámlánkra, de anyasági segélynak kicsit kevésnek találom, családi pótléknak meg túl sok.

  mennyi most az anyasági segély, tudja valamelyiktek? (csak mert nemrég a táppénzemet rosszul utalta az iskolám. jó a dupláját, mi meg észre sem vettük és elköltöttük. most fizethetem vissza a levont adóval együtt a munkahelyemnek. azóta óvatos vagyok ilyen furcsa pénzekkel amik csak ugy megjelenek a számlán.)  köszi

 • 2008.05.15 09:04:07MsDoki

  64 125 az egyszeri anyasági, szerintem a családi pótlékra még ne számíts, én múlt hónapban már megkaptam az anyaságit, de a csp még sehol

 • 2008.05.15 10:03:17zskoncz

  nagyon köszönöm Tessina!

  akkor ezt kasptam meg. akkor megnyugodhatok!

 • 2008.05.16 09:59:25momoka

  sziasztok! Tessina, én azt szeretném kérdezni Tőled, hogy a beadástól számítva mennyi idő, amíg utalják az első havi pénzt? Mi még csak most fogjuk intézni, de mire számítsak?

 • 2008.05.16 12:31:44zskoncz

  szia momoka, nekünk ugy egy hónap telt el.

  egészen pontosan április 18.án adtuk postára és a héten jött a számlánkra.

 • 2008.06.15 23:37:20zskoncz

  meg tudja vki mondani mikor fizeti ki a kincstár az első családi pótlékot? az igénylés után hány hónappal?

 • 2008.06.26 17:32:40Sipi-

  Változott valami a tavalyi év januárjához képest (amikor a cikk született)?

 • 2008.07.22 09:56:54málnabálna

  zskoncz és többiek, akik cspótlékra vártok!

  2008.Jan.17-én született a kisfiúnk 2héten belül minden szükséges doksit leadtunk mindenhová...ping-pongozás ezerrel hivatalok részéről...Eredmény: GYÁS 4hónap késéssel érkezett...cspótlék azóta se... pedig már féléves is elmúlt a gyerek...csomó pótlást, munkáltatói igazolástól kezdve, gyerek eredeti anyakönyviig mindent leadtunk, még amit csak személyesen, nem postai úton kell esetleg leadni, s még így se elég??!!! Jah, most benyögték azért is késnek, mert EU-ban ezt le kell levelezniük egymás közt is, hisz' egyik szülő nem magyar állampolgár......köszi! ki vagyunk segítve! egyik államtól se kapjuk csp-ot!..eddig...

 • 2008.07.22 10:04:16málnabálna

  ..jah és nem panaszkodni szeretnék, ám nagyon is felháborító, h pici gyerekes szülőkkel teszik ezt,órákig várakoztatnak az ügyfélszolgálaton, hónapokig levelezgetnek veled...s látva, h nem jutsz 1-ről a 2-re ilyen formán, bemész személyesen vállalva 2x-i, 3x-i visszahívást is! csaklegyenmár vége, s legyen már vmi csekély stex a szládon!legalább pelenkára és babó cuccaira!

  Igazán nem értem, miért nem lehetne egymásközt, értsd OEP és magyar államkincstár, lerendezni 1xremindent??!! külön-külön mindennel xaroznak, pedig uazt kérik szinte mindehol, sőt -időhúzásképp- még kérnek ezt-azt, amit fel se tűntetnek az ált.tájékoztatón.......

  Nah, ennyit ésnem többet a magyar bürokráciáról!

 • 2008.07.25 14:27:27Alicelány

  Málnabálna: ez tényleg rohadtul idegesítő és felháborító! Olyan a bürokrácia ebben az országban, hogy azt már el se hiszem.

 • 2008.07.26 17:26:23zskoncz

  az a vicces hogy utolsó hetekben telefonálni még nagyon tudtam ugyhogy kikérdeztem a kincstárat hogy mit kell csinálni csp és egyéb ügyekben. mindent ugy tettünk. de semmi eredmény eddig! :-(

  elképesztő hogy mennyire nem működik a dolog..... :(

 • 2008.07.27 06:39:21MsDoki

  Szerintem működik, pont úgy, ahogy egyeseknek nagyon jó arrafelé: az én lányom 3 hónapos, ez azt jelenti, hogy harmincvalahány ezer forintocska kamatozik náluk most már... elég elképzelni, hogy hány család várhat még a pénzre, és elég szép kis összeg jön ki a kamatból.

 • 2008.07.28 11:51:05zskoncz

  sikerült elérnem a kincstárat. és megfelelő ide-ode kapcsolgatások árán sikerült kideritenem, hogy aki 2008. április 28.-ig leadta a kincstárnak a csp kérelmet. az valószinűleg augusztusban már megkapja. :-)

  hogy ez most hitegetés vagy sem, majd kiderül.

 • 2008.07.28 12:00:23Magenta

  zskoncz: visszamenőleg?

 • 2008.07.28 13:20:55zskoncz

  igen

 • 2008.08.06 13:32:17vicki

  Sziasztok!Én egy olyan dologban szeretném a segítségeteket kérni,ha valaki tudna segíteni.

  Okt 28. GYES-en vagyok.Szeretnék még egy babát,és azt hogy lehetne megoldani a legegyszerübben,hogy magas GYED-et kapjak.Mi a lapján számolják ki a GYED összegét.Értitek ugy,hogy mit szeretnék?Előre is köszi.

 • 2008.08.21 15:56:38hímzőkör

  nem lehet letölteni a megadott linkeket, erről vajon tudnak az oldal működtetői?

 • 2008.08.28 17:16:20ggica

  Sziasztok!  Vicki,

  nem tudom, még aktuális-e + azóta nem kaptál-e választ...

  én is mostanában informálódom. Ha van munkaviszonyod, és a két gyerek közt nem mégy vissza dolgozni, akkor a minimálbér kétszerese alapján számítják a tgyást és gyedet is. Viszont, ha a fizud ennél alacsonyabb volt, akkor azt veszik alapnak.  Nekem nincs munkaviszonyom, úgyh. számomra az egyetlen járható út, ha vki bejelent. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, aki tud, segítsen, legyen szíves. Ha br. 130 ezerre vagyok bejelentve, akkor a munkáltatónak mennyi járulékot kell ebből fizetnie elvileg?

  (Egyelőre nincs meg ez a lehetőség, csak próbálok tudakozódni, mennyibe kerülne ez a lehetőség, megérné-e.)

  Köszönöm.

 • 2008.11.03 11:27:37Sz.Zsofi

  Valaki megkapta ma már egyest +a családit.. mert ugye 3-án szokták utalni és nem jött semmmi..:(

 • 2008.11.03 12:15:57Normi

  Sz.Zsófi! Megnéztem, én sem kaptam még.

 • 2008.11.03 13:00:28tökcsősz

  GGcica: kiszámolnám neked, de függ a meglévő porontyok számától..  www.hrportal.hu/index.phtml?page=berkalkulator

 • 2008.11.03 13:21:30Sz.Zsofi

  Jól van köszike Normi

 • 2009.01.04 18:51:20Barba papa

  Érdekes dolgokat olvastam itt, sokat segített. Én most gondolkozom a gyerekvállaláson. Az a baj, hogy csak 4 órában dolgozom és azt mondták erre nem jár GYED, csak a GYES, ami elég kevés a gyereknevelésre.Mit tudtok erről, igaz?Tényleg kell lenni 180, 8 órában eltöltött napnak? Ha nem kapom meg, akkor kevesebb lenne, mint a mostani fizum, ami így sem elég, nem hogy gyereket nevelni. Szóval most munkát keresek, de nem találok, így lassan kicsúszom az időből, mert bizony már koros vagyok.Sajnos későn érő a típusom. Köszi!

 • 2009.01.17 08:13:44jucili

  Az OEP és a MÁK honlapjain a lehető legrészletesebben adnak tájékoztatást. Az igényléshez szükséges nyomtatványokat le is lehet tölteni.

  Ki jogosult a gyed-re?  Gyermekgondozási díjra jogosult:

  · a biztosított, gyermeket szülő anya, ha a szülést megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt,  · a biztosított szülő ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt,  · a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállta alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt,  azzal, hogy valamennyi esetben további feltétel, hogy a gyermekgondozási díjat igénylő személy a gyermeket saját háztartásában nevelje.  Aki munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban áll, annak a gyermekgondozási díj időtartamára a munkáltatójától fizetés nélküli szabadságot kell kérni.  A bedolgozó részére gyermekgondozási díjat nem lehet folyósítani addig, amíg a feldolgozásra átvett anyagot vissza nem adta.  A jogosultság fennállása vizsgálatánál szülőnek kell tekinteni:  · a vér szerinti és az örökbefogadó szülőt, továbbá a szülővel együtt élő házastársat,  · azt a személyt, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban,  · a gyámot.  A jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosítási idő számítása

  Rendkívül fontos az a kedvező szabály, miszerint a gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

  A jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosítási időbe be kell számítani:  · a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély folyósításának idejét,  · a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejét.  · a rehabilitációs járadék folyósításának idejét.

  A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem jár a szülőnek a gyermekgondozási díj,

  · ha bármilyen jogviszonyban díjazás – kivéve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást – ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja, vagy  · ha munkavégzés nélkül is megkapja teljes keresetét, vagy  · ha egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (rendszeres pénzellátás: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, nyugdíjszerű ellátás, baleseti táppénz, hadi-és nemzeti gondozottak pénzellátása, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, időskorúak járadéka, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, rendszeres szociális segély, ápolási díj, stb.) A munkanélküli ellátó rendszer helyébe az álláskeresők támogatási rendszere a munkanélküli járadék helyébe az álláskeresési támogatás lépett, a munkanélküli fogalmát pedig az álláskereső fogalma váltotta fel.  · ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyeletbe) helyezték el, kivéve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést,  · ha a gyermeket ideiglenes hatállyal a jogosult háztartásából elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá 30 napot meghaladó időtartamra bentlakásos szociális intézményben helyezték el,  · a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.  Aki a gyermek gondozása ellenére a keresetét részben megkapja, annak csak az elmaradt keresete után jár a gyed.  A gyed-re jogosult szülő körülményekben bekövetkezett olyan változásokat, amelyek következtében e felsorolás szerint már nem lenne jogosult az ellátásra, a változást követő 5 napon belül a gyermekgondozási díjban részesülő személynek be kell jelenteni a folyósító szervhez.

 • 2009.01.26 23:01:41Pocak07

  Arról tudtok valamit, hogy mi van, ha nem ajánlottan adtam fel én marha?

  Köszi

 • 2009.02.09 19:11:11lillamanó

  Ha szerencséd van sikeresen odaért,ha nem akkor nem tudsz mit tenni!Max:felhívod őket,hogy megkapták-e.

 • 2009.02.16 11:43:43M6

  A fent leírt összegek bruttók vagy nettók? Ha bruttók, akkor mennyi a nettó tgyás és gyed, ha a maximum jár az ember lányának?

 • 2009.03.05 15:44:40kancsika

  M6, ha eddig még nem derítetted ki. A tgyás felső határa a "csillagos ég", de komolyan, az összegszerűen nincs maximálva, egyébként a jövedelem napi átlagának 70 %-a(sajna csak 168 napig, így ezt a pontos fizetésedet nem ismerve nem lehet megmondani.  A GYED maximuma tavaly bruttó 96 600 Ft volt. Részletesebbn az oep honlapján találos az infokat.  www.oep.hu/portal/page?_dad=portal&_pageid=34,55452&_schema=PORTAL

 • 2009.03.14 11:02:11Ildiko22

  Sziasztok. Olvastam a hozzászólásokat és nagyon tetszettek. Van néhány kérdésem, de eddig sehol nem segítettek. Az esetem a következő: 22 éves leendő anyuka (6. hónapban) vagyok jelenleg is nappali státuszban másodévesként egy főiskolán. Jövedelmemet eddig jórészben a diákhitel (évi 350.000Ft), az ösztöndíj (évi 57.000Ft), a szociális és lakhatási támogatás (évi 478.000 Ft) és diákmunka (évi 120.000 Ft) adta. Ez önmagában 1.050.000 Ft. Azt már tudom, hogy igényelhetek Gyed-et, mivel az elmúlt 8 évben folyamatosan biztosított voltam az iskolák miatt, de a számításánál mit vesznek figyelembe? Ezekről az összegekről persze megvannak a hivatalos igazolások, de melyik számít bele a kiszámításba?Tudnátok segíteni? Előre is köszönettel. Ildikó

 • 2009.03.14 13:08:23Zsuzsi főz

  Ildikó, nem akarlak elkeseríteni, de ezek nem minősülnek olyan jövedelemnek, amelyeket a GYED megállapításánál figyelembe lehetne venni,ezért szerintem a minimálbért fogják figyelembe venni.

  Sok hasznos információt találsz az OEP honlapján, köztük a vonatkozó jogszabályokat is.

 • 2009.03.15 11:37:13boszimami

  Kimaradt az adókedvezmény,pedig nem volna rossz,ha valahol tisztáznák,mert még az APEH-ügyintézők között sem igazán tiszta az ügy,tapasztalataim szerint,a munkáltatóknak meg aztán gőzük nincs a jogszabályról!Odáig még csak-csak megy,hogy a három-és többgyerekeseknek jár,de azt már a legritkább esetben tudják,hogy a 3.gyerek a terhesség 13.hetétől teljes jogú eltartottnak számít,tehát a 3. gyereküket váró anyukák(vagy az apuka,vagy akár megosztva)havi 12.000Ft adókedvezményre jogosult,amihez nem is kell más,csak egy orvosi igazolást beadni a munkáltatónak!Nem tudom,másnak mi a tapasztalata,de kész tortúra volt kinyomozni....

 • 2009.03.16 11:14:06Ildiko22

  köszönöm a tanácsot :)

 • 2009.03.25 12:07:35Szilvamama

  Kedves Ildikó, szerintem is nézz utána, nem akarlak elkeseríteni, de szerintem amit te kapni fogsz, az a GYES 25 e körül. A felsoroltak egyike sem számít jövedelemnek ebből a szempontból, csak ha dolgozol, vagy táppénzen, GYÁS-on, GYED-en vagy GYES-en vagy.

 • 2009.04.15 23:02:28Mariana

  Tünde, ideje frissíteni.

 • 2009.05.06 14:44:07kullikki

  ja ja,le kellene töltenem a gyeses lapot,és már szorít az idő,de nem néztem utána azzal a felkiáltással, hogy itt úgyis meg van..és nincs...:(

 • 2009.05.26 07:11:13brela

  Tünde!
  Ahogy Mariana is mondta, ideje lenne frissíteni az oldalt, a tegnap elfogadott törvények megváltoztatták a szitut..
  Van pár dolog, ami nem tiszta nekem ezzel kapcsolatban, és jó lenne tisztán látni.

  1. a gyed max 2 évre jár, minimum egy évet kell dolgozni, viszont csak annyi ideig, ameddig az anyuka dolgozott. azaz ha én pl 1.5 évet dolgozok, akkor másfél évnyi gyedet kapok, ha viszont 2,5 felet, akkor csak 2-t?

  2. ebbe a minimum 1 évbe a folyamatos munkaviszony számít bele? pl. ha az egyetemen nyaranta dolgoztam, akkor az a pár hónap már beleszámít vagy sem?

  3. a tgyás-ról azt olvastam az indexen, hogy felsőoktatási tanulmányokból beleszámolnak 180 napot. ilyen van a gyednél is, vagyis tanulmányok beleszámítanak?

  Bocsi a sok hülye kérdés miatt, lehet én vagyok túl tájékozatlan. A párommal szerettük volna elkezdeni a baba-projektet jövő májusban az esküvőnk után, de mivel még csak nyártól kezdek dolgozni (most diplomázok), ha meg kell lennie a 2 év munkaviszonynak, akkor a baba-projekt csúszik egy fél évvel legalább. ezért lenne érdekes h egyetem meg korábbi munkák beleszámítanak-e, mert ha igen, akkor előbb kezdődhet a "munka"!

 • 2009.05.26 07:44:28pothia

  születési támogatásról, volt már szó??? ezt az adott kerület önkormányzata adja. az összeg eltérő.

 • 2009.05.27 14:12:32cheesecake

  Jelenleg GYED-en vagyok a másfél éves kisfiammal. Ha most bevállalnánk még egy babát, akkor kapnék GYED-et, TGYÁS-t utánna (és azt mi alalpján számolnák), vagy pedig először vissza kéne mennem dolgozni h. ismét GYED jogosult legyek????? Tud valaki segíteni?

 • 2009.05.27 14:20:22cidre

  Cheesecake, amennyiben van biztosítási jogviszonyod (tehát megvan a korábbi munkahelyed a gyed közben), akkor kapsz gyed-et. Ha a baba 2010. április 30-a után születik meg, akkor az új szabályoknak is meg kell felelni, tehát min. 365 nap munkaviszonynak (bizt. jogviszonynak) kell előtte lennie (eddig ez 180 nap volt). Így is csak két évig jár majd a gyed, utána viszont nincs gyes. Maximális gyedet akkor fogsz kapni, ha legalább annyit dolgoztál gyermekvállalás előtt, mint amennyi a gyed időtartama (az ma 1,5 év).

 • 2009.06.22 13:32:23édua

  Sziasztok,

  Tudnátok-e segíteni a következő kérdésben:
  kisfiam szeptemberben lesz 2 éves. Idén május elejéig GYED-en voltam vele, majd - mivel úgy terveztük, hogy szeptembertől munkába állok újra - ezért megszakítottam a GYED-et és májustól szabin vagyok ( iskolában dolgozom, ezért a feltétlen szeptemberi kezdés).
  Most pedig kiderült, hogy terhes vagyok, és ha minden jól megy, február végén szülnék.
  Nem tudom, hogy érdemes lenne-e elmennem táppénzre ( a suli egyértelművé tette, hogy nekik ez lenne jó).

  Tehát a kérdés. Ha a fizetésem kb. 100000 Ft, a GYED a maximum volt, milyen összegű táppénzre számíthatok?

 • 2009.07.07 10:51:49manóanyuka

  Tud már vki vmit a pontos szabályokról?
  Engem olyan dolgok érdekelnének hogy eddig úgy volt ha 2 éven belül vállalok egy újabb gyereket ismét jár a TGYÁS, ha ezt túlhaladta akkor kellett lennie 180 napnak (ha jól tudom) biztosítva. Ez most is így marad? Vagy ha 2 éven belül nem akkor még plusz 1 év kell hogy újra TGYÁS-t kapjon vki.

 • 2009.08.11 23:45:41nyuszianyu

  Sziasztok,tudja valaki,hogy mi a helyzet akkor,ha még gyed-et kapok a 2. gyerek után,és megszületik a 3.?A csp nyilván jár,de mi van a többivel?fizetnek párhuzamosan a 2 gyerek után,vagy le kell mondanom a gyedről,és úgy kaphatok tgyást,stb. a 3. után?

Blogok, amiket olvasunk

MAI MANÓ 6 híres első kép a természettudomány világából

A tornádóról egészen odáig a legtöbben azt hitték, csak valami babonás mendemonda, ami nem is létezik. Híres első képek.

SCHRÖDINGER Közeli vagy távoli jövő a fejátültetés?

A sajtóban néha elő-előbukkan egy hangzatos főcím, néha olyan is, amely 2017 végére már komplett fejátültetést is sugall. Mennyi igazság lehet ezekben? Hol tart a tudomány jelenleg?

HEALTH A legjobb módszer, ha leszoknál a dohányzásra

A leszokás sikerrátája "natúrban" csak 5-7 százalék. Ha viszont felkészülten állsz neki, ezt 50-70 százalékra növelheted. Leszokás lépésről, lépésre.
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta