SZÜLŐSÉG

Nem csak a megerőszakolás abúzus

2015. január 20., kedd 15:15

A gyermekmolesztálás nem könnyű téma, ráadásul rengeteg indulatot gerjeszt és sok tévhit is övezi. A tévhitek nagyon gyakran kapcsolódnak az elkövetők személyéhez: hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csak magányos, szegény, lecsúszott és pedofíliában szenvedő egyének nyúlnak szexuális céllal gyerekekhez. Az igazság ezzel szemben az, hogy az elkövetők jelentős része nem is pedofil, vagyis a szó orvosi értelmében nem diagnosztizálható nála efféle betegség.

Amikor olyan adatokat olvasunk, hogy minden tizedik gyereket érint, sokszor úgy értelmezzük, hogy azt próbálják velünk elhitetni, hogy minden tizedik gyereket kényszerített valaki erőszakosan közösülésre. Pedig az abúzusnak sok arca van, olyan "ártatlan" megjelenési formái is, amiket a társadalom szinte nem is tekint említésre méltó eseménynek, ám egy kamaszgyereket mégis komolyan traumatizálhat.

A Muszáj Munkacsoport a tévhitek eloszlatását és az érintettek és érdeklődők tájékoztatását tűzte ki célul. Munkatársukkal, Cserháti Évával a gyermekmolesztálás körüli tévhitekről, az elkövetők tipikus tulajdonságairól beszélgettünk.

Az utóbbi időben sokat olvasni a gyermekkori szexuális abúzusról, a nemzetközi statisztikák elképesztő számokat mutatnak. Mik az itthoni számok, van-e különbség más országokhoz képest?

Kevés adatunk van a magyarországi helyzetet illetően. A Független Médiaközpont készített egy felmérést 2011-ben, mely szerint a gyerekek 15-20 százaléka lehet érintett. Ez a kutatás azt is kimutatta, hogy Magyarországon a látencia legalább huszonnégyszeres, ami azt jelenti, hogy huszonnégy esetből egy derül ki. Tavaly készült egy hatalmas kutatás, amely 42.000 nővel készített interjút az EU területén az őket ért erőszakról. Ebből az derült ki, hogy a magyar nők öt százaléka szenvedett el szexuális abúzust gyerekkorában. Ez a szám lényegesen alacsonyabb, mint az EU-s átlag, ami 15 százaléka.

shutterstock 100485745

Ennek sajnos nem az az oka, hogy Magyarországon kevesebb eset lenne: a kutatás kimutatta, hogy a magyar interjú alanyok mertek legkevésbé beszámolni az őket ért erőszakről. Ha el is fogadjuk, hogy itthon a gyerekek 5 százaléka érintett, akkor ez levetítve a lakosságra 35.000 áldozatot jelent ma Magyarországon. Ebben a számban még nincsenek benne a fiú áldozatok. Azt gondolom, jogosan feltételezhetjük, hogy a magyar adatok megfelelnek a nemzetközi statisztikáknak, azaz 15-20 százalékra tehető az áldozatok aránya.

Ezek közé milyen eseményeket szoktak besorolni? Ha rácsap a fenekemre egy idegen a villamoson, az is abúzus, és ha rendszeresen közösül velem a nevelőapám, az is?

Igen, mindkettő abúzus. Ha valaki, ebben az esetben egy felnőtt, visszaél hatalmi pozíciójával, a gyerek bizalmával, és olyan tevékenységre kényszeríti a gyereket, ami neki szexuális örömöt okoz. Ez lehet szexuálizált környezet teremtése (ilyenek az úgynevezett malac viccek), pornográf tartalmú filmek együtt nézése, vagy bármilyen nem kívánt érintés. Nagyon széles a skála, de már annak is lehet traumatizáló hatása, ha az apa megjegyzést tesz lánya másodlagos nemi jegyeinek kialakulására kamaszkorban – „De szép cicid lett, lányom, hogy fog tetszeni a fiúknak!” és hasonlók. A szexuális abúzus nem csak a közösülést jelenti.

Valóban ennyi a pedofil, vagy ezek nem mind pedofilok?

Az elkövetők nem pedofilok. A pedofília betegség, a gyerekekhez való szexuális vonzódást jelenti. Az abúzus-elkövetőknek az jelent élvezetet, hogy hatalmat gyakorolhat egy másik ember felett. És egy gyerek mindig könnyű préda. Fontos, hogy kerüljük a pedofília megnevezést, mert ha az elkövető betegségét látjuk az visszaélés fő okának, azzal felmentjük az abuzáló felnőttet a felelősség alól. Az elkövetők pontosan tudják, hogy mit csinálnak, és azt is hogy az bűncselekmény. Különben nem intéznék titokban.

A szegény pedofilok végül is nem tehetnek róla, hogy ez a betegségük, nem?

Ha valaki valóban pedofil, tehát orvosi értelemben beteg, akkor is tudja, hogy gyerekeket szexuálisan kihasználni bűncselekmény, ezért az ő felelőssége, hogy segítséget keressen a betegségére.

Ha valaki nem pedofil a szó orvosi értelmében, akkor miért akar gyerekekkel szexelni?

Az áldozat feletti hatalom gyakorlása az elkövető fő célja. A gyerek testét birtoktárgynak tekinti, amit kedvére használhat. Az ilyen ember nem akar egyenlőségen és kölcsönösségen alapuló kapcsolatot. Csak és kizárólag uralkodni akar. A szexuális abúzus a hatalomgyakorlás egyik formája, amelyhez szinte minden esetben társul másféle bántalmazás akár a gyerek, akár a partner ellen (szóbeli, lelki, fizikai).

A gyermekeket a laikusokban élő kép szerint többnyire lecsúszott, magányos, ballonkabátos idegenek riogatják a parkban. Ennek mennyi köze van a valósághoz?

Az elkövetők közt vannak idegenek (20 százalék), de az esetek túlnyomó többségében olyan személyről van szó, aki közel áll a gyerekhez. Lehet edző, tanár, orvos, illetve 40-50 százalékban családtag. Apa, nagyapa, nevelő apa.

Mindig csak férfiakról beszélünk, nők nem csinálnak ilyesmit?

Fontos kiemelni, hogy még a legóvatosabb statisztikák is azt mutatják, hogy az elkövetők 85 százaléka férfi. Sok kutatás arra jutott, hogy 95-99 százaléka férfi elkövetők aránya. Tehát ezt a bűncselekményt alapvetően férfiak követik el. Vannak női elkövetők. Sokszor cinkos- vagy tettestársai a férfinak. Ritkább a magányos női elkövető, de létezik.

A gyerekek, főleg a nagyobbak hajlamosak kihívóan viselkedni, a mai kiskamaszok esetenként egészen szexisen öltözködnek. Ilyen esetekben végül is teljesen érthető, ha végül bajba kerülnek, nem?

Nem, nem érthető, és semmiképp nem elfogadható. Az, aki gyereket bántalmaz szexuálisan, az döntést hoz arról, hogy elkövet egy bűncselekményt. A férfiak nem gépek, akik ha meglátnak egy magát mórikáló kamaszlányt, akkor kénytelenek ráugrani. Az elkövetők, hangsúlyozom, minden egyes esetben döntést hoznak. A kiskamaszoknak, ahogy mindenkinek, joguk van úgy öltözködni, ahogy szeretnének. Senkinek az öltözete nem jogosít fel bántalmazás elkövetésére. Azokban az országokban, ahol az öltözködés célja a test teljes elfedése, éppúgy jelen van a gyerekek szexuális bántalmazása. A szexis ruházattal való érvelés kizárólag az elkövető felmentését segíti.

Gondolom, azok a gyerekek könnyebben áldozattá válnak, akik szegény családban nőnek fel, rossz körülmények között élnek, nem figyelnek rájuk.

Az anyagi körülmények nem befolyásolják, hogy ki válik gyerekkori szexuális abúzus áldozatává. Olyan gyerekek könnyebben válnak áldozattá, akik otthon nem kapnak elég támogatást, odafigyelést, szeretetet. Akiket tekintélytisztelő módon nevelnek, azaz nincsenek ahhoz szokva, hogy szabad nemet mondani egy felnőttnek, nem tudják, hogy gyerekként is vannak jogaik, nincsenek vele tisztában, hogy joguk van a testükhöz. Mivel azonban az elkövetők jelentős része a családból kerül ki, fontos azt is megjegyezni, hogy a különböző társadalmi rétegekben egyenlő arányban van jelen a szexuális erőszak. Pont ugyanannyi elkövető van a szegényebb rétegekben, mint a legmagasabban kvalifikált, jómódú férfiak között.

Van olyan, hogy a gyerek is akarja a szexet? Akarja és élvezi?

A szexuális abúzus lényege, hogy az elkövető visszaél a gyerek bizalmával, szeretetével és manipulálja a gyereket. Például szeretetmegvonással fenyegeti meg, ha nem elégíti ki a szexuális igényeit. Ennek nagyon kifinomult eszközei vannak. A gyerek tehát nem tud informált döntést hozni arról, hogy ő szeretne-e szexet, mivel a hatalmi hierarchiában ő áll alul. Másrészt ez a kérdés ugye fel sem merül csecsemők, óvodások vagy kisiskolások kapcsán. A szexuális izgatás persze okozhat örömet a gyereknek, hiszen biológiai lények vagyunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyerek élvezné vagy akarná az abúzust. Arra persze jó, hogy az elkövető felmentve érezze magát – „Persze neked is jó volt” –, illetve ez okoz a legtöbb túlélőnek bűntudatot a későbbiekben. Összefoglalva a gyerekek nem akarnak szexet felnőttekkel.

shutterstock 190572797

Az elkövetők mentségére szokták felhozni, hogy biztosan alkoholisták, vagy hogy biztosan azért kellett ilyen cselekményhez nyúlniuk, mert a feleségük nem elégítette ki őket. Erről mit gondoltok?

Csak azt tudom megismételni, amit fentebb is. Az elkövető döntést hoz, amikor egy gyerek helyzetével él vissza. Az elkövetők nyúlnak néha tudatmódosító szerekhez, főleg azért, hogy az áldozatot elkábítsák, vagy azért, hogy oldják saját gátlásaikat. „A feleségem frigid”- jellegű mentegetőzés pedig rendkívül aljas, mert egy szép csavarral áttolja a felelősséget az anyára. Ugye nem kell elmagyaráznom, milyen alternatívái vannak a nemi kielégülésnek, ha nem áll rendelkezésre egy engedelmes feleség?

Lehet-e tudni, miért lesz valaki elkövető?

Kevés kutatásról szól erről, de bántalmazó családban felnőtt gyerekek nagyobb hányada lehet elkövető. Azonban nem minden bántalmazott gyerekből lesz bántalmazó felnőtt, mert a bántalmazás döntés kérdése. A gyerekkor sem mentség a szexuális visszaélésre tehát.

Arra vannak-e adatok, hogy az elkövetőket ma Magyarországon milyen arányban sikerül a büntetésvégrehajtás kezére adni és megbüntetni?

A látencia nagyon magas. Felnőtt nőket ért nemi erőszak esetében a büntetést az elkövetők kevesebb mint egy százaléka kap. Úgy sejtem, ez az arány csak rosszabb lehet gyerekek esetében, akik még kiszolgáltatottabbak. Pontos adatok erről nincsenek jelenleg.

Amikor erről a témáról írunk, gyakran túlzásnak, boszorkányüldözésnek, vagy feminista propagandának tartják az olvasók. Szerinted ez miért van így, miért nem lehet normálisan beszélni a dologról?

Nehéz azzal szembenézni, hogy a gyerekek 15-20 százalékát éri szexuális bántalmazás. Sokkal egyszerűbb azt gondolni, hogy akik ilyeneket mondanak, azok hazudnak, vagy valami hátsó szándékuk van ezzel. De akik így vélekednek a témáról, azok az elkövetőket védik.

Mivel foglalkozik a Muszáj Munkacsoport?

A MUSZÁJ Munkacsoport 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy minél több alapvető információt tegyen elérhetővé magyar nyelven. El is készült egy honlap a Global Fund for Women támogatásával, ahol rengeteg információ van a gyerekek elleni szexuális visszaélésről. Vannak további terveink is, mint protokollok megírásának támogatása iskolák számára, önsegítő csoport működtetése túlélők számára, illetve a témába vágó könyvek fordítása.

Kölyök - az új rovat

Ezen a héten indul új rovatunk, a Kölyök, a kisgyerekekről szóló Poronty nagyobb testvére. A Kölyök témája alapvetően a 10-16 éves korosztály lesz, illetve minden, ami a már nem porontykorú kölykeinkkel kapcsolatos, így belefér majd az egyetemi felvételi, a külföldi ösztöndíj, vagy éppen az, hogy melyik mulatókban menő mostanság ünnepelni a sikeres érettségit. Öregedjenek velünk!

Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2015.01.21 21:28:04Krumpli Bogart

  Attól tartok, hogy sajnos ez a téma is túl lesz tolva, mint a "gólyatáboroserőszakolós".

  Engem is ért már abúzus, két esetben osztálytársnőim apukái "sikamlóskodtak", egy esetben pedig 17 éves koromban a miskolci Szentpéteri kapui kórházban jogosítványhoz végzett pályaalkalmassági vizsgálat során egy markotányosnő stílusú orvos meztelenre vetkőztetett, majd meztelenül csinálta végig a látásvizsgálatot, a hallásvizsgálatot, stb., ráadásul közben ki-be járkáltak a kórházi dolgozók és frankón beláttak a nyíló ajtón a folyosón ülő emberek, többek között egy ismerős fiú is.

  Nagyon nem rázott meg a dolog, pont leszarom, hogy ilyen idióta emberek is vannak.

 • 2015.01.21 21:37:35Krumpli Bogart

  Na, most elment a kommentem, hát folytatom.
  Szóval a szexuális abúzus kissé túl van tolva ahhoz képest, hogy maga a közoktatási rendszer mennyi lelki gyötrelemmel jár egy gyerek szempontjából, erről pedig senki nem beszél, sőt..... mindenki azt szajkózza, hogy tanulni kötelesség, iskolába járni is kötelesség, erre presszionálja a családokat a minden szarba belepofázó tetves kurva állam is.
  Jól emlékszem, hogy iskolás koromban stréber voltam, mindig mindent megtanultam, lelkiismeretesen felkészültem. Sajnos a fizika/kémia/matematika trióval meggyűlt a bajom, ezek megértéséhez nem volt elég a szorgalmam, ezekhez tanár is kellett volna.
  Na, hát olyan tanár nem volt, aki ezeket számomra érthetően elmagyarázta volna. (A többit se, de de arra van a könyvtár, hogy utánanézzek.)

  Minden matek/fizika/kémia óra előtt szorongtam, mert lila gőzöm nem volt a tananyagról. Érettségi évében már fizikailag rosszul voltam az órák előtt, légszomj, szívdobogás, hasmenésérzés.... rettenetes volt.

  Az egyetem volt az első olyan iskola, ahol boldog voltam, mert én választottam és azt tanultam, ami érdekelt.

  54 éves vagyok, de még ma is álmodok a matekóra előtti szorongásaimról. Ez sokkal jobban megviselt, mint az abúzus.

  Erről mégsem beszél senki. Pedig ezzel nem vagyok egyedül. A gyerekeim is szorongtak a közoktatásban.

 • 2015.01.21 23:41:39gusthy1

  Azt gondolom, hogy lányos apaként, bátyként, férjként nyilvánvalóan elítélem a szexuális abúzus minden formáját. Azért ez az érvelés, amit itt olvashatok, szerintem irtózatosan sokat csúsztat, és főként abban az irányban, hogy potenciálisan minden férfit abuzálónak tekint olyan módon, hogy iszonyúan eltolja az abúzus határait oda, ahol már normális szülőként én érzem magam hülyének meg zaklatónak. Például: " de már annak is lehet traumatizáló hatása, ha az apa megjegyzést tesz lánya másodlagos nemi jegyeinek kialakulására kamaszkorban" - dehát basszus, az ember beszél a lányával a kamaszkorban egy normális bizalmi helyzetben, például a másodlagos nemi jegyeinek kialakulásával kapcsolatban is, az lenne a baj, ha a gyerek ezeket a kérdéseket magában hordozná. Ez így radikális feminista blablává tesz egy olyan témát, ami valóban iszonyúan fontos, és amivel kapcsolatban borzasztó dolgok történnek.

 • 2015.01.22 00:23:59SpéCica

  Ez egy ostoba cikk. :) De most ahogy olvastam, eszembe jutott, hogy anyám is, apám is rendszeresen kurvázott gyerekkoromban. (21 évesen vesztettem el a szüzességemet, akkor megerőszakoltak.)

  Most akkor erre kellene fognom minden szart az életemben? Fenéket.

 • 2015.01.22 00:47:49SpéCica

  Egyébként a kép is szar, egyáltalán nem ilyen az egész. Kétségbeesel, és segítséget keresel, próbálsz öngyilkos lenni, próbálod őket megölni, elmenekülni, mindent próbálsz. Akkor a kedves és erkölcsös emberek körülötted olyanokat mondanak, hogy hálátlan rohadt, elkényeztetett dög vagy, akinek hálásnak kellene lennie azért, amije van, és hogy mersz a drágajó szüleidre bármit mondani, akiktől mindent megkapsz. Akkor tudomásul veszed, hogy az emberek férgek, és biztosan mindenhol így van. :)

  Ez a hála, ez amúgy érdekes. Apám pont pár hónapja kérte számon, hogy nem vagyok hálás, és nem tisztelem. Azt hiszem, ha felfordult, majd lehányom a sírját, és a tetejére szarok.

 • 2015.01.22 08:58:45exterminador

  Hát ha a malac vicc is abúzusnak számít, akkor valószínűleg az abuzáltak aránya 100 százalék. Nevetséges cikk.

 • 2015.01.22 11:36:30Krumpli Bogart

  Gusthy1 Egyetértek. Jogászként éppen az a problémám az újkeletű megerőszakolós/abuzálós, egyébként nyilvánvalóan szenzációhajhász cikkcunamival, hogy rettenetesen kitolja a határokat.

  Ha felnőtt nőként kihívóan viselkedik valaki, széttárja a lábát, majd a behatolás előtti másodpercben azt mondja a patrnerének, hogy "még ne", de de mégis behatol, az már erőszak. A pasi meg döntse el, hogy a nő csak vágyfokozás céljából ingerli, vagy tényleg nem akarja.

  Ha a rendőrség csinál egy bűnmegelőző filmet a lopásról, amiben megmutatja, hogyan vigyázz az értékeidre a villamoson, az rendben van. Ha arról csinál filmet, hogy kerüld el a nemi erőszakot, akkor az "áldozathibáztatás" és felvonulnak a kurvák, meg a jogvédők.

  Nagyon örülök, hogy lányaim vannak, a fiamat félteném ettől a sok hülyétől.

 • 2015.01.22 20:33:48yatumux

  Esetleg nem egy feminista nő írta a cikket ?

  Speciel minden nap lehet olvasni cikkeket nyugati oldalakról melyek arról szólnak, hogy xy tanárnő kiskorú diákjaival szexelt. Magyarországon ilyen nincs :))))

  + bónusz. A 14 éves kor magyarországon a beleegyezési határ.
  Ezt messzemenőkig ellenzem.
  Ezzel azt mondjuk, hogy egy 14 éves kisfiú szexelhet egy 60 éves bácsival.

  Ezt speciel a "jogvédők" harcolták ki. Régebben 16 éves kor volt a határ.

  A fizikai bántalmazás is ugyanez a téma.

  Ezek a számok jöttek ki... :))) Ezzel csak egy a problem.

  Sajnos a gyerekekkel 90%-ban a nők vannak együtt.

  A nők nem verik a gyerekeket ? De. Mint a répát ! A nők nem ütik meg a férjüket. De ! Nem ritkán... Mégis szerintük 99%-ban a férfiak ütnek... :))))

 • 2015.01.23 07:23:46$pi$

  "Fontos, hogy kerüljük a pedofília megnevezést, mert ha az elkövető betegségét látjuk az visszaélés fő okának, azzal felmentjük az abuzáló felnőttet a felelősség alól. Az elkövetők pontosan tudják, hogy mit csinálnak, és azt is hogy az bűncselekmény."

  Érvelési hiba, a pedofil is pontosan tudja, hogy mit csinál és azt is, hogy az bűncselekmény.

  És nincs olyan szó, hogy "abúzus" meg "abuzáló". Nagyon gáz, ha valaki nem képes magyarul elmondani, hogy mit akar, de azt várja, hogy mégis megértsék, sőt elfogadják az álláspontját. Szóval mit is csinál az, aki "abuzál"? Döntsétek el és utána lehet újrakezdeni.

 • 2015.01.23 12:44:54blueberries

  "Abúzus (abusus), (lat.) :visszaélés, jogtalanság". (Idegen Szavak Kéziszótára). Semmi nincs "túltolva", amíg bizonyos emberek fejébe nem lehet beleverni ezeket az egyszerű tényeket, amiről a cikk is szólt. "Feminizmus"? Atyaég. :-( Sok itt a csúsztatás, mellébeszélés, rejtett sérelem.

 • 2015.01.23 13:25:30tyberius

  A női elkövetők arányáról a statisztika vajmi keveset mond. Az áldozatok még kevésbé beszélnek róla, főleg a témát övező társadalmi hozzáállás miatt (egy South Park epizód jut eszembe, ahol a pár éves Ike-ot molesztálja egy nő, amire minden, az ügyben eljárni illetékes férfi csak annyit mond: "Nice")

  yatumux: "Ezt speciel a "jogvédők" harcolták ki. Régebben 16 éves kor volt a határ. "

  Légy erős, 14 év volt a határ régen is, csak az egyneműek kapcsolatára volt egy külön tiltás, ami 18 éves korhatárt szabott meg, ami régebben 21 év volt, még régebben pedig teljes tilalom. Ezt a szabályt töröltette el a kormány 2002-ben az EU-jogharmonizáció keretében. Persze ahelyett, hogy ők nyúltak volna a BTK szexuális bűncselekményekre vonatkozó passzusához (ami tényleg igencsak felülvizsgálatra szorul), inkább rábízták az egészet az Alkotmánybíróságra, akik megállapították, hogy itt diszkrimináció van, és eltörölték. Úgyhogy nem kéne a jogvédőkre mutogatni, hanem írj a parlamenti képviselődnek, hogy nem jó az a 14 év, tessék beterjeszteni egy módosító indítványt.

  $pi$: Régen olyan szó sem volt, hogy "nyelvtannáci". Aztán kiderült, hogy van rá igény, és lett. Na, így került közforgalomba a az "abúzus" is.

 • 2015.01.23 18:25:23Krumpli Bogart

  "Semmi nincs "túltolva", amíg bizonyos emberek fejébe nem lehet beleverni ezeket az egyszerű tényeket, amiről a cikk is szólt."

  Éppen a meghatározhatatlan, körülírhatatlan un. "ártatlan megjelenési formákkal" van súlyos probléma.

  Azt tudod, hogy ha elveszed a pénztárcámat, az lopás, de ha segítesz pisilni a gyerekednek az minek minősül? meddig segíthetsz,hogyan segíthetsz? Ez nagyon ingoványos terület, addig nem is fogod fel, amíg nem ellened, vagy a gyereked ellen indul egy ilyen ügyben büntetőeljárás.

  Tehát akkor minden apát bevághatunk a börtönbe, aki azt mondja a lányának, hogy "de csinos vagy, biztos tetszel a fiúknak", s minden anyát, aki azt mondja a fiának, hogy de szép szál legény lettél, pisilni fognak utánad a lányok".

 • 2015.01.23 18:29:12Krumpli Bogart

  [link]

 • 2015.01.23 18:30:44Krumpli Bogart

  [link]

 • 2015.01.24 13:44:06kolbászmustárral

  A feminizmust ne keverjétek már ide gyerekek, kb. minden második cikknél, ami nem tetszik nektek, elsütitek "biztos feminista", mintha ez lenne az új zsidózás.

  tyberius
  "A női elkövetők arányáról a statisztika vajmi keveset mond. Az áldozatok még kevésbé beszélnek róla, főleg a témát övező társadalmi hozzáállás miatt (egy South Park epizód jut eszembe, ahol a pár éves Ike-ot molesztálja egy nő, amire minden, az ügyben eljárni illetékes férfi csak annyit mond: "Nice")"

  Ez sajnos azon férfitársainkat minősíti, akik ilyen könnyedén állnak hozzá. Volt ismerősöm, aki tini korában összejött egy tanárnővel, aki csak kihasználta. Nagyon megviselte ez a srácot, de nem is mer róla annyira beszélni, mert csak a szokásos viccelődő odaböfögést kapja: "bár engem molesztált/dugott volna meg a tanárnőm".

 • 2015.01.25 00:49:13-JzK-

  [link]

  [link]

 • 2015.01.25 05:00:02Provokat Úr

  A magyar nyelv megerőszakolása az "abúzus" szó használata.

 • 2015.02.02 21:11:31r4vpwiq0zwyylrg

  A szokásos, manapság népszerű közhelyeket szajkózza a cikk, és persze maga az interjúalany is. Bűzlik az egész a feminizmustól, bár ezen itt, a Díványon meg sem lepődök.

  Azok kedvéért, akiket valóban érdekel a téma, ajánlanék egy rövid írást, amit én magam írtam pár éve. Lesz benne sok olyan gondolat, amivel az ide látogatók nagy része nem fog egyetérteni, de reményeim szerint legalább gondolatébresztőnek jó lesz.

  Az írást most publikálom először, így akinek felkeltette az érdeklődését, arra kérem, terjessze (akár csak részleteiben is), hogy minél több emberhez eljusson, és minél többen képesek legyenek a témában kicsivel tisztább fejjel gondolkodni.

  A PDF letölthető az alábbi linkekről:

  [link]
  [link]
  [link]
  [link]

 • 2015.02.16 10:49:20Huffnágel Pista

  Norvégiában a kormányzat és a lakosság is felismerte, hogy a nők elleni erőszak felszámolásának egyetlen hatékony módszere, ha megszüntetik azok állami támogatását, akik a leginkább felelősek érte. A gender iparág képviselői ugyanis képesek akár meghamisítani is az erőszakos cselekmények statisztikáját, csak hogy saját létjogosultságuknak igazolást szerezzenek.

  Ebből kiindulva nálunk is addig fogják hiszterizálni a lakosságot és a támogatások elosztásáért felelős döntéshozókat, amig csak megengedik nekik. A norvég példa azt igazolja, hogy a feminizmus illetve a nők elleni erőszak addig tart, amig ezt az egyre kétesebb hírnevet szerző mozgalmat támogatják. Abban a pillanatban megszűnik, hiszen nem a nők problémáinak kerestek megoldást, hanem a saját megélhetésüket intézték így.

  Ezzel nálunk is egyre több ember van tisztában. Pontosan az ármánykodó feministák miatt nevezik jelenleg az egész civil szektort álcivilnek és ők felelősek egyedül azért, hogy egyre több fiatalember érzi biztonságosabbnak a nőknél az online pornót. Ők azok, akik nem azok, aminek mondják magukat. Ezért legfőkép a hazai civil mozgalom az érdeke az, hogy megszabaduljon a statsiztikákkal zsonglőrködő korifeusokat. A kormányzat és rajta keresztül az egész magyar társadalom csak profitálna abból, ha adóforintjainkat nem pocsékolnánk ennek a beteg mozgalomnak a fenntartására.

  Annak a pénznek ugyanis bárhol jobb helye van, mint a gender iparágban. Senki sem olyan beteg, mint a mi feministáink, akik egy olyan nőre bízták a jelek szerint "nőügyek" propagálását, aki hamisan vádolta volt férjét erőszakkal. Így maga is bántalmazó.

  [link]

Blogok, amiket olvasunk

MAI MANÓ 6 híres első kép a természettudomány világából

A tornádóról egészen odáig a legtöbben azt hitték, csak valami babonás mendemonda, ami nem is létezik. Híres első képek.

SCHRÖDINGER Közeli vagy távoli jövő a fejátültetés?

A sajtóban néha elő-előbukkan egy hangzatos főcím, néha olyan is, amely 2017 végére már komplett fejátültetést is sugall. Mennyi igazság lehet ezekben? Hol tart a tudomány jelenleg?

HEALTH A legjobb módszer, ha leszoknál a dohányzásra

A leszokás sikerrátája "natúrban" csak 5-7 százalék. Ha viszont felkészülten állsz neki, ezt 50-70 százalékra növelheted. Leszokás lépésről, lépésre.
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta