SPIRIT

A csillagok üzenete – asztrológia 1.0

2010. április 23., péntek 13:06

Bár ma már az emberek nagy része nem csak azt tudja, melyik Nap jegyben született, hanem rendszerint aszcendensével – felkelő jegyével – és más horoszkóp elemeivel is tisztában van, az asztrológia lehetőségeit és határait illetően még mindig elég sok a félreértés, amit ideje helyre tenni.

asztro1A görög eredetű szó eredetileg csillagismeretet, a csillagos ég tudományát jelentette, és két, egymással szoros kapcsolatban levő ágazatot foglalt magában. Az asztronómia az égitestek mozgását, fizikai sajátosságait, az asztromantika, a tulajdonképpeni csillagfejtés pedig ezek földi életre, azon belül az emberi sorsra is gyakorolt hatásait vizsgálta.

A két diszciplína csak a XIX. században különült el egymástól. Bár a legarchaikusabb népek is folyamatosan figyelték a csillagos eget, ehhez igazítva hétköznapjaikat, jelenlegi formája kb. 6000 évvel ezelőtt kristályosodott ki.  A modern, nyugati asztrológia alapjait az ókori görögök fektették le. Köztudott, hogy Platon és Arisztotelész behatóan foglalkozott vele, a római birodalomban a rangos államtudományok közé számított, olyan lelkes hívekkel és támogatókkal, mint Caesar és Augustus. Később is leginkább papok, filozófusok, tudósok művelték: Euktémon, Nostradamus, Aquinói Szent Tamás, Paracelsus (képünkön), Kepler, Newton, stb. akik fontos társadalmi vagy tudományos szerepet is játszottak a kor életében.

paracelsus

Ők még semmi kivetni valót nem találtak abban, hogy párhuzamosan foglalkoztak asztromantikával és asztronómiával, bár utóbbi inkább a csillagfejtés segédeszköze volt, semmint önálló tudományág. Az olyan komoly tudósok, mint Kepler és Newton, akiknek felismerései ma is mérvadóak, még tökéletesen tisztában voltak azzal, ami mostanság annyi félreértésre ad okot. Az asztrológia pontos és megbízható rajzot tud adni valakinek a jelleméről, egyéni tulajdonságairól, egészségi állapotáról és életsorsáról, valamint az életesemények várható bekövetkezéseinek időpontjaira is legalább megközelítő felvilágosítással szolgál, felismeréseit pedig az égitestek közötti kölcsönhatásokból meríti.

Eközben azonban egy percig sem állítja, hogy az említett hatásokat a bolygók vagy a csillagok, netán valamiféle kozmikus sugárzás gyakorolná közvetlenül, ok- okozati alapon a földi világ jelenségeire. Az asztrológia szemlélet ehelyett analógiákon alapul, azon az ősi, misztikus tételen, miszerint a makrokozmosz ugyanazon elvek alapján működik, mint a mikrokozmosz és ezen belül az ember. hermes„Amint fent úgy lent" sűríti egyetlen aforizmába Hermész Trismegistos Smaragdtáblája az ezoterikus irányzatok egyik alap igazságát, ami megmagyarázza, miért is lehet a csillagos ég megfigyeléséből a földi életre is érvényes következtetéseket levonni. Hiszen, bármennyire különösen hangozzanak is a fentebbiek, az asztrológia empirikus tudomány, évezredeken- századokon át folytatott- és a gyakorlat által folyamatosan igazolt megfigyelésekből vonva le következtetéseit.

Magától értetődő, hogy az olyan tudósoknak, mint Kepler vagy Newton, nem kellett bizonygatni a heliocentrikus világkép tudományos jogosultságát. Ha valakik, ők aztán tisztában voltak azzal, hogy a Föld forog a Nap körül, nem pedig fordítva. Asztrológusként azonban a geocentrikus szemléletet vallották magukénak, hiszen valójában nem a csillagokat vizsgálták ilyenkor, mint ahogy elődeik és későbbi kollégáik sem, hanem a csillagok ürügyén az embert. Az asztrológiai gondolkodásban ugyanis az égitestek emberi tulajdonságokat, sorstendenciákat szimbolizálnak, tehát azoknak helyzete, mozgása, valamilyen kapcsolatuk egymással kizárólag a Földhöz viszonyítottan érdeklik az asztrológusokat, különös tekintettel arra a földrajzi pontra, ahol a képlet tulajdonosa megszületett.

A horoszkóp ugyanis szó szerint óra-képet jelent: pillanatfelvételt a Naprendszer bolygói és más égitestek pozíciójáról egy személy, bármilyen élőlény születésének, illetve egy állam, egy vállalkozás, egy találkozó, bármilyen más jelenség létrejöttének vagy megtörténtének időpontjában.
Emberi, tehát natális horoszkóp felállításához a pontos születési időn (tehát év, hónap, nap, óra, perc) kívül nélkülözhetetlen a születés helyszíne, a képlet tulajdonosának neme és a társadalmi közeg is, amelybe beleszületett.


Utóbbi három adatról ugyanis a horoszkóp nem ad felvilágosítást. Mivel az egyazon vagy hasonló időpontban született élőlények, keletkezett tárgyak és jelenségek sorsában sok a közös vonás, a fentebbi adatok hiányában is találó megállapítások tehetők, de sokkal felszínesebb képet nyerhetünk, az egyébként lehetségesnél. VII. Edward király (1841 - 1910) és egy vele azonos időpontban született londoni lovászfiú asztrológus körökben népszerű története talán jól szemlélteti a hiányos adatok miatti hiba lehetőségeket. A két férfi sorsa sok párhuzamot mutat, azonos életévekben hasonló karakterű dolgok történtek velük, és mindketten 1910-ben haltak meg. Voltak azonban bizonyos, apró eltérések is. Míg pl. Edwardot 1901-ben megkoronázták, az egykori lovász csupán kereskedőként érhette el karrierje csúcsát, megnyitva saját üzletét.

Ugyanígy, nem következtethetünk a horoszkópból tulajdonosa emberi-etikai fejlettségi szintjére, tudatossági fokára, arra, hogy milyen formában, milyen színvonalon fogja megvalósítani a képlete által mutatott lehetőségeket. Az egyén szabad akarata szintén nem tükröződik a horoszkópban, pedig ez megmagyaráz olyan eseményeket, döntéseket, megélési szinteket is, melyekre egyébként nem biztos, hogy pusztán a születési képletből következtetni lehetne. „A csillagok hatnak, de nem kényszerítenek semmire sem" vallotta Paracelsus, a középkor egyik legnagyobb hatású orvosa, aki asztrológián kívül alkímiával is foglalkozott. Ugyanezt a nézetet osztotta Aquinoi Szent Tamás is: „A bölcs uralkodik csillagain, a balga engedelmeskedik nekik." Ezek a nagy gondolkodók viszont nem a ma szokásos értelemben akartak szembeszegülni alapsorsukkal, jellem- és vérmérsékletbeli adottságaikkal, hiszen napjaink emberével ellentétben még pontosan tisztában voltak vele: ez hübrisz lenne, szembeszegülés a kozmikus renddel, vagy ha úgy tetszik, isteni akarattal. Az ókori görögök szerint pedig pontosan ez a fajta felfuvalkodottság, önnön lehetőségeink túlbecsülése az, ami kihívja a sorsot, magunkra idézve Nemesis istennő haragját. Nem holmi elvont igazságeszmény miatt, sokkal inkább az ok-okozatiság, a természeti törvények működése alapján.

Ugyanennyire bizonytalan, ha még oly divatos területe is az asztrológiának a jóslás. Természetesen mindannyiunk életében vannak olyan, ciklikusan ismétlődő életszakaszok, amelyek valami kiterjesztésének, gyarapításának, fejlesztésének, valamilyen befektetésnek, kezdetnek, kifelé fordulásnak kedveznek, mások viszont a lebomlásról, elengedésről, veszteségről, lezárásról, befelé fordulásról esetleg stagnálásról szólnak. Ezek nagy „találati pontossággal" jelezhetők előre, mint ahogy azt is behatárolható, milyen életterületeken fognak hatni a fentebbi tendenciák, illetve, hogy a képlet tulajdonosa, lelki alkatától, irányultságától függően mi módon éli meg őket, hogyan reagál rájuk. Nem állapítható meg azonban teljes bizonyossággal, hogy az adott hatások külső eseményként nyilvánulnak-e meg vagy inkább belső megélés szintjén.

Különösen akkor nagy felelőtlenség tehát „lebetonozott igazságokat" kinyilatkoztatni, amikor a képlet tulajdonosa súlyos krízis elé néz (betegség, hozzátartozó halála, egzisztenciális válság, stb.). Ezek a helyzetek nem csak szakmailag, de emberileg is próbára teszik az asztrológust, hiszen a lehetséges fejlemények elbagatellizálása, netán elhallgatása ugyanennyire kártékony lehet. Ilyenkor némi szakmai alázat sem árt, valamint annak megszívlelése, hogy a sorsára hangolódott, az asztrológia iránt csak hobbi szinten érdeklődő laikus olykor találóbb következtetésekre juthat, mint a hivatásos csillagfejtő

Ugyanakkor, míg semmilyen ügyeskedéssel vagy akarati erőfeszítéssel nem tudjuk megváltoztatni sorsunkat, irányát és hatását kedvezően befolyásolhatjuk.
Megfelelő életmóddal, változtatásokkal pl. sorsunk bizonyos életszakaszainkra időzített tőrdöféseit tűszúrásokká szelídíthetjük. Önneveléssel, önfegyelemmel leküzdhetünk bizonyos jellemhibákat, esetleg harmonikusabb megnyilvánulási formát találhatunk eddig csak kellemetlenségeket, szenvedést okozó karaktervonásainknak. Végezetül pedig, ha már minden egyéb tőlünk telhetőt megpróbáltunk, erőt gyűjthetünk az esetleges bajok, sorscsapások elviseléséhez is.

katiasztro@vipmail.hu


Ne maradj le semmiről!

KOMMENTEK

 • 2010.04.26 10:05:21boldright

  Csak hogy tisztázzuk: az asztrológia nem tudomány.

  A fenti cikkben egy zagyva, áltudományos maszlag van leírva, amit néhány szerencsétlen sorsú, életével megbarátkozni nem tudó ember talán még elhisz, de nem igaz, hogy "az emberek nagy része" az "aszcendensével – felkelő jegyével – és más horoszkóp elemeivel is tisztában van". Szerencsére az emberek többsége már nem ilyen fogékony az ostobaságokra.

  Hatalmas csúsztatás komoly tudósok nevét idekeverni, ezzel a hitelesség látszatát keltve, ahogy az a hazugság is kiemelkedik még a fenti cikkből is, hogy "az asztrológia empirikus tudomány, évezredeken- századokon át folytatott- és a gyakorlat által folyamatosan igazolt megfigyelésekből vonva le következtetéseit".

 • 2010.04.26 10:48:53Nűnű

  + 1.
  Boldright tökéletesen összefoglalta, én csak annyit tennék hozzá, hogy aki komolyan gondolja a horoszkópot, írja ki a homlokára, hogy "hüje vagyok, üssetek!"

 • 2010.04.26 10:52:33capture3

  Csak azert regisztraltam, hogy csatlakozzam az elottem szolohoz.
  Remelem nem lesz folytatasa ennek az altudomanyos suletlensegnek.

 • 2010.04.26 13:43:34Veér Farkas

  Én is csak az előttem szólókhoz csatlakoznék.
  Az egetverő ostobaságot biztos, hogy itt kéne terjeszteni?

  Mellesleg a Föld a saját tengelye körül forog. A Nap körül kering.
  Mit lehet elvárni valakitől, aki a csillagok ismerőjének hirdeti magát, és ennyit sem tud?

  Az asztrológia nem más, mint szélhámosság (pénz elszedése hiszékeny emberektől a becsapásukkal, semmivel sem másabb, mint amikor valaki gázszerelőnek hazudva magát kirabolja az öregasszonyt, amíg az a fürdőszobában mutogatja az illető társának a gázbojlert), ezért tisztességes államban büntetni kellene. Akkor is, ha a magukat asztorlógusnak vagy pláne jósnak nevező csalók által megtévesztett és kizsebelt emberek többsége tök hülye.

  (A legröhejesebb, hogy ezek a gátlástalan csalók műsort kaptak a TV2-n - természetesen emelt díjas betelefonálással, kb. 400 Ft/hívás -, és az ORTT nem tesz ellene semmit, pedig ha valamiért el kéne sötétíteni a képernyőt napokra, akkor az ez a műsor.)

 • 2010.04.26 15:06:49Mann

  Mi hiába magyarázzuk, hogy ez az egész asztrológia nem egyszerűen baromi ostobaság, hanem a művelői az ostobák tudatos megrövidítői. Az asztrológusok nyilván nem fognak lemondani a jól jövedelmező üzletről, a hívőik pedig hívők, azzal sokminden sajnos nem lehet csinálni. A hívők ugyanis hinni akarnak, ez a valláspszichológia kutatói által ismert jelenség. Ráadásul a hívők - végül is érthető emberi késztetések hatására - abban versenyeznek, hogy mennyire tud értőjévé válni ennek az izgalmasan zavaros és titkos "tudománynak".

  Az asztrológia szerintem is kimeríti az üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás különféle jogi kategóriáit, egyszer talán végre sor kerül ennek a törvényes felszámolására is. Akkor persze az elpusztíthatatlan butaság illegalitásba fog vonulni, de az is jobb lesz, mint a mostani helyzet, amikor a tévékben nyíltan csinálhatják.

  A hívőkön egyébként nem nagyon lehet csodálkozni, ha szemügyre vesszük a természettudományok oktatásának szégyenletes pusztulását az iskolákban. Az emberek között valamiért divattá vált a természettudományokhoz való nem értés, azzal valamiért mosolyogva szokás dicsekedni, hogy én nem tök hülye vagyok a matekhoz, vagy én semmit sem értettem a fizikából. Az iskolákban a csillagászat alapfogalmait sem tanítják rendesen, csak afféle kiegészítő anyagként veszik hozzá a földrajzhoz vagy a fizikához, a megtanulásuk elvárása nélkül. Meg lehet nézni, hogy egy érettségi tételei között mikor szerepelt az utóbbi években csillagászati kérdés. Ma az is izgalmat tud okozni, ha valakitől azt kérik, hogy sorolja fel a Naprendszer bolygóit. Ez olyan kérdés, mint, mondjuk, irodalomból azt kérdezni, hogy nevezz meg öt írót.

  A nagy nevekről. Newton SOHA nem foglalkozott asztrológiával. Kepler pedig, ezt a feljegyzéseiből, életrajzaiból tudjuk, a prágai udvarnál kizárólag azért vállalta el az udvari asztrológus munkáját, mert így tudott pénzt keresni. Az így kapott fizetésből megélve tudott eljutni például odáig, hogy aztán Tycho Brahe mellett dolgozhatott segédként, MEGFIGYELÉSEKKEL, és nem teoretizálással foglalkozva. Végül, amikor Brahe halála után némi huzavona után hozzájutott annak évtizedes, igen precíz megfigyelési, mérési eredményeihez, megalkotta a máig érvényes törvényeket, amelyek minden addiginál pontosabban írták le a naprendszer VALÓDI működését. Amelynek az ismerete a ma asztrológusaiból hiányozni szokott, és amelynek a szabályait az asztrológia igen leegyszerűsített modellje figyelmen kívül hagy. Kepler is hitt egy teoretikus modellben, egy más tárgyú modellben, amely egyébként nem volt alapvetően téves törekvés, csak rossz volt a kitűzött cél. Kepler a hátralevő életében ezt a geometriai szabályokra épülő naprendszermodellt próbálta igazolni, de nem sikerült neki, mert a dolog valóban nem igaz. Viszont Kepler ezt a modell BIZONYÍTANI próbálta, ahogy egy tudóstól az elvárható, és ez az, amit az asztrológia makacsul elmulaszt.

  Ha az asztrológia tudománynak akarja magát nevezni, akkor vesse magát alá a tudományokra századok óta előírt próbáknak, és bizonyítsa a saját elméleteit. Ma minden természettudományban az a sorsa a bizonyítatlan elméleteknek, hogy teóriának, hipotézisnek, sejtésnek nevezik, amíg a bizonyítására a tudós közösség előtt sor nem kerül. Az asztrológia elegánsan leszarja a tudományokra kötelező működési szabályt, és tudományként kérkedik. Sokan meg is eszik. Az értelmes emberek nem, a butákon pedig nem lehet egy csapásra segíteni. Talán egy valóban reformálódó kezdő oktatási rendszer segít legílább az új nemzedékeken. Merész álom, de ebben tényleg hinni kell.

 • 2010.04.26 15:29:35Mann

  Azt egyébként őszinte érdeklődéssel hallgatnám meg, ha valaki meg tudná magyarázni, hogy az asztrológia vajon miért mindig a láthatóan vagy bevallottan nőknek szóló magazinokban, honlapokon, egyebekben tűnik fel. Én mindig is azt tartottam, amit a női egyenjogúsági mozgalmak rendszeresen követelnek, hogy a nők alapvetően szemernyivel sem butábbak a férfiaknál. Akkor pedig ha a férfiak között kevés az asztrológia hívője, márpedig látjuk, hogy így van, és ezt az asztrológia terjesztői is elismerik azzal, hogy a nőknek szánt forrásokban mutatkoznak, akkor a nők vajon miért hisznek benne ennyien.

  Mondhatnám azt kapásból, hogy a nők alapvetően semmivel sem butábbak a férfiaknál, csak sokkal kisebb az egyenrangúan okos nők részaránya. Ezt nyilván lángoló dühvel fogadná minden feminista. De akkor tartoznak a magyarázattal ők, akik feltehetően mindenkinél jobban ismerik a nők szellemi erényeit. És hogy az egyszer esetleg tényleg előkerülő magyarázatot segítsek lerövidíteni, tisztázzuk előre, hogy ennek az egésznek semmi köze sincs a nők kisebb mértékű műszaki érdeklődéséhez. Ha a nők okosak, márpedig én is sok okos nővel találkoztam már, például a programozó matematikus szakon, ahol én végeztem, és ahol nagyjából megegyezett a fiúk és lányok aránya, szóval ha a nők okosak, akkor egy teljesen elméleti tudományt, mint a matematika vagy a csillagászat, gond nélkül meg tudnak érteni és meg tudnak tanulni. Engem sem érdekelt a történelem, mondjuk, de meg tudtam tanulni. Szóval a természettudományos ismeretek nincsenek lényegileg a technikai érzékre és érdeklődésre utalva. Akkor mégis, mi lehet a magyarázat?

 • 2010.04.27 06:01:43Szürkemedve

  A nők másképp gondolkodnak, mint a férfiak, ha nem vetted volna észre.
  A férfiak gondolkodása alapvetően racionális, logikus.
  A nők gondolkodása alapvetően intuitív, asszociatív.

  Persze ez nem jelenti azt, hogy a férfiak nem tudnak intuitívek lenni kisebb-nagyobb mértékben, a gondolkodási folyamatok ráadásul tudatosan fejleszthetőek is.

  De más-más kiindulópontról indulunk. Ismerek nőt, aki az egyik általam ismert legjobb programozó. Ismerek férfit, aki a legkatasztrofálisabb informatikus - de gyönyörűen rajzol.

  Abból a téves elképzelésből indulsz ki, hogy minden ember előtt egyforma lehetőségek állnak, pedig ez egyáltalán nem igaz. Minden ember különbözik és mindenki másképp működik. És a különbségek férfi és nő között még szembetűnőbbek kívül és belül is.

  Az okos szó a te definíciódban azt jelenti, hogy racionális tudás megszerzésére fogékony.

  A nők bölcsebbek viszont.

  Áldás
  Szürkemedve

 • 2010.04.28 01:58:46Mann

  Rendben van, legyen a nők gondolkodása alapvetően intuitív, asszociatív. Nem tudom, hogy ez igaz-e, de nincs okom megkérdőjelezni. De ez miért kell, hogy azt is jelentse, hogy a nő hülye is?

  Hiszen az, hogy a nő intuitív gondolkodású, az nem ellentétben áll a racionálissal, csak a problémamegoldási technikájában más elemek a meghatározóbbak, mint a férfinál. Akiből hiányzik a racionalitás, azt gondnokság alá szokták helyezni, ha kiderül, mivel még abban sem lehet bízni, hogy fel tudja mérni a vásárláskor a pénztárnál fizetendő összeg nagyságrendjét. Nyilván arról van szó, hogy a nő a racionalitásra hagyatkozás helyett hajlamosabb intuitíve megközelíteni problémákat.

  Ám annak a felismerése, hogy ez a baromság csak parasztvakítás, tudálékoskodó szélhámosság, nem a racionális gondolkodás következménye, hanem az egyszerű, józan észé. Amely a nőkben is ott van, nem igaz? Sőt, azt állítják sokan, hogy még inkább, mint a férfiakban.

  A tudás racionális, a késő középkornak ez volt a legnagyobb tudományos felismerése. Az asztrológia is racionális a maga módján, hiszen törvényeket állít fel, amelyekre aztán az egész légvárat felépíti, számítási algoritmusokat használ - ezek ismerete nyilván imponál a barátnőknek -, egy modell alapján végzett közelítések eredményét használja az aztán meglehetősen szabadon interpretált tanulság megfogalmazásához. Ha valakit a racionalitás zavar, az aludjon, az álom tényleg mentes a racionalitástól.

  Ez nem a csillagok üzenete, ez a csillagok üzlete. Ennyit bármelyik értelmes nő messziről kiszúrhatna, akkor is, ha sosem volt képes a logikus gondolkodásra. Ha a piacon át akarja vágni az árus, akkor racionalizálni kezd, vagy csak hallgat a józan eszére? Vagy az intuíciójára?

  Az a tény, hogy a horoszkópokat, ezeket a lélegzetállítóan primitív, ostoba típusszövegeket, vigécdumákat, amelyek szerint emberek százezreivel kellene naponta ugyanannak megtörténnie, jól láthatóan a nőknek helyezik el mindenhol, teljesen egyértelmű becsületsértés minden gondolkodni képes nő számára. És ha a nő tudományt akar kiismerni, mert látom, hogy a nők ennek az élményét is keresik az asztrológiában és másféle jóslásokban, akkor a nők tanuljanak egy cseppnyi csillagászatot, általános iskolai matematikát, statikát, szervetlen kémiát, anatómiát, meteorológiát, geológiát, vagy művészettörténetet, zenepedagógiát, összehasonlító nyelvészetet, szociológiát, etológiát, annyi minden van, ami értékes dolgokkal töltheti meg az értelmes elmét. És aki ezek valamelyikében akár csak egy kis jártasságot szerez, az szintén megkaphatja a figyelmet és az elismerést a többiektől.

  Persze ha valakinek az a fontos, hogy értelmetlen, emiatt ellenőrizhetetlen és mindenféle vitára alkalmatlan "tudomány" ismerőjeként pózoljon, az nem okos, nem is bölcs, nem is intuitív, hanem csak egy többre nem képes, a buták között feltűnni akaró humán életforma. Akkor viszont ne várja, hogy egy "racionális" férfi becsülje az eszét.

 • 2010.04.28 16:27:33Mann

  Kedves Kiss Kati, sajnos nem ugyanarról beszélünk. Az én fő kérdésem az volt, hogy miért a nők azok, akiket az ezoterikus ez-az művelői eredményesen tudnak megcélozni. És ezt a helyzetet, megfigyelést alaposan ki is használják, vitán felül haszonszerzés céljára.

  A csakis hitre alapozható fogalmi körök, kivételesen nevezzük őket úgy, ahogy magukat hívják, tehát tudományok hívőinek lelki késztetésein valóban sokat lehet vizsgálódni. A pszichológia - és nem a pszichiátria - szakmailag magasan képzett művelői között vannak páran, akik érdemesnek találták a jelenséget önálló kutatási területként körülhatárolni, noha a kérdés kényes, mivel az emberek nagy része hisz valami megmagyarázatlan és megmagyarázhatatlan vezérelvben. Az általad hozott idézetek ezt alátámasztják, és ebben nincs közöttünk lényegi nézetkülönbség. Az emberek hinni akarnak a vallás és az ezotéria dogmáiban. A hit azt a hozzállást jelenti a hívő részéről, amely elfogadja a dogma kijelentéseit, lényegében ellenvetés és kritika nélkül, sőt, a feltámadó ellenvetéseit is alárendeli a dogma erejének, mindeközben sem a hívő, sem a dogma kialakítói meg sem kísérlik a dogma összehangolását más elismert, a világ működésére vonatkozó törvényekkel, és meg sem kísérlik a dogma racionális (nem természettudományos alapú, csak racionális) bizonyítását.

  Nézzük ezt: "Sok ember egyértelmű tanácsokat és bizonyos viselkedésbeli irányelveket szeretne kapni az asztrológustól." Ha az asztrológia szó helyére a vallást vagy az istenhitet helyettesítjük, a megállapítás változatlanul érvényes marad. Ez a fogyasztókat minősíti, mivel az én meggyőződésem - és ez egypár pszichológus szakértő véleményével is összecseng, noha ők természetesen udvariasabban fogalmaznak -, hogy a vallás, a magasabb rendű, az életünkre esetleg ellenállhatatlanul befolyással levő, megfoghatatlan intelligencia tényként való elfogadása egy pszichikai fogyatékosság, az ember helyzetelemző, feladatmegoldó, a saját sorsának irányítására szolgáló képességének gyengeségére, sérülésére visszavezethető enyhe személyiségzavar. Amely ebből eredően kezelendő lenne, csak a hívők utánpótlása olyan mértékű, amely gyakorlatilag megoldhatatlanná teszi az eredményes kezelést. Így megmarad az a tény, hogy az emberi pszichikum fejletlenségének újabb részlete lett ismert, amelyet majd a jövő old meg, talán.

  Nem mellékesen megállapítható az a döbbenetes tény, és erről személyesen is számos esetben meggyőződhettem, hogy annak a tudományágnak a tagjai, amely tudományág a fenti megállapításokat kijelenteni képessé vált, többségükben szintén hisznek az ezotéria egyes ágainak működőképességében. A vallást kár is említeni, mivel arról tudjuk, hogy egyébként racionális elmékbe is be tud férkőzni, némiképp megkérdőjelezve a racionalitás életképességét.

  De ez az egész egy érdektelen mellékprobléma. Mint ahogy az is, hogy az asztrológiának pontosan mi is lenne az általa habozás nélkül felhasznált, sőt, alapul választott csillagászat területén felderíthető magyarázata. Tekinthetjük az asztrológiát egy modellnek, amelyre kialakítható egyszerűsített működési szabályok.

  Csakhogy az asztrológia TUDOMÁNYNAK nevezi saját magát. Ez az egyetlen olyan tény, amely az asztrológia tanait el nem fogadókban heves ellenállást ébreszt. A tudománynak szabályai vannak, függetlenül a vizsgált terület vagy jelenség természetétől, tartalmától. Ezeket a szabályokat azok állapították meg, akik évszázadok alatt működőképesnek és nélkülözhetetlennek találták ezen szabályokat. Márpedig a tudomány művelői, és remélhetőleg ezt épeszű ember nem tudja kétségbe vonni, óriási eredmények mérhetetlen tömegét voltak képesek szigorúan ezen elvek mentén haladva elérni. Amely eredmények ma lényegében a mindennapi élet minden apró részletében ott vannak, az orvoslástól az építőmérnökségen át a számítástechnikáig, és a mind fölött kiemelkedően uralkodó matematikában a legtökéletesebb szigorral ragaszkodva a tudomány elveihez. Ha a tudomány nem jól működne, akkor ma XIII. századi életkörülmények között élhetnénk, amelyre való áttérés elég keveseknek válna örömére.

  A tudomány racionalitásának legfontosabb alapkövetelményei a már elfogadott törvényekkel való összhang, a bizonyítás kötelessége, és az új törvények kutatásának kötelessége. Ezek melyikét teljesíti az asztrológia? Mert én még nem akadtam nyomára olyan törekvésnek, amely a saját elveinek racionális bizonyítására irányult volna. A bizonyítékok hiányát hittel pótólják, és gyalázatos módon arra igyekeznek rávenni a kissé kétkedőket is, ilyennek is többször voltam már tanúja, hogy hagyja a racionalitásra való törekvést, és higgyen. Ilyenkor előkerülnek olyan régi eredetű, egyébként zömében ellenőrizhetetlen, mellesleg a részleteket nagyvonalúan mellőző állítások, ismert nevekkel körítve, időnként pedig olyan TUDÓSOK nevével hitelesítve az állításokat, amelyek nem állnák ki a tudományos igényű vizsgálódást. Ez megtévesztés, amely büntetőjogi kategória.

  Ha az asztrológia általad említett komolyságú tevékenysége mellett elkötelezett hívei valóban igénylik a tudományként való elfogadást, akkor tegyenek meg minden szükségeset a tudományuk törvényeinek racionális bizonyítására. Ez megengedi a bizonyos szórású, modellszerű megközelítést, a tudomány sem tudja minden kérdésre a precíz választ. De a törvények legyenek konzisztensek, nyilvánosan kihirdetettek, deklaráltak. Történjen meg az asztrológia által levont következtetések bizonyítása kizárólag a törvényekre alapozva. A levegőben lógó, láthatóan ismeretlen forrású, esetleg csakis valami régi asztrológus ismeretlen eredetű állításaira támaszkodó megállapításokat érvényteleníteni kell. A törvény azért törvény, mert be kell tartani őket. Ha valami nincs közvetlen kapcsolatban a törvényekkel, az ötletszerű, hiteltelen állítás. Azoktól, akik a tudományt saját állításuk szerint tudományhoz illő szakismerettel és alapossággal művelik, elvárható ez a letisztázás. Ha egy megfigyelés nem igazolható a törvényekkel, de nem is cáfolható általuk, az megfigyelés, hipotézis, sejtés, de semmiképpen nem szabály. Vagyis az alkalmazása a tudomány szigorú szabályai szerint csak a bizonytalansági tényező továbbgörgetésével megengedett. És az asztrológia folyamatosan tegyen a racionalitás szabályainak megfelelő kísérleteket az általa hirdetett ismeretek kísérleti igazolására és új törvények, szabályok felkutatására, amelyek pontosíthatják a használt modellt. Ha az asztrológia megelégszik évezredekkel ezelőtti obskurus algoritmusok alkalmazásával, akkor MÉLTATLAN a tudományok közé sorolásra, és a tudomány elkötelezettjei továbbra is követelni fogják az asztrológia kiközösítését.

  Aki az asztrológiát nem csak pénzszerzésre használja, hanem annak tudósaként kíván magára tekinteni, attól elvárt a tudomány előbb leírt követelményeinek a teljesítésére. És elvárható lenne tőlük az általad is említett bulvárasztrológia elleni nyílt fellépés. Ja, hogy jó üzlet az is? Akkor az asztrológia csak egy szenny, az igénytelen ökörségek óriási tömegében esetleg ott rejtőző, gerinctelen szobatudósok köré összecsomósodva. Amely ellen egyszer talán a hatalom is hajlandó lesz fellépni, amely a közoktatásért is felelős lenne, éppúgy, mint a világ érdekeit szolgáló tudományos munkáért.

  Még egy nagyon fontos megjegyzés az általad írtakhoz. Ha valaki egy baromságot akár évek verejtékes munkájával alkot meg, az attól még csak egy baromság marad. A munka önmagában nem igazolja az eredményt. Itt van előttem a nagyszerű Izing Klára műve a talán még legintelligensebbnek található női magazin, a Nők Lapja 48. oldalán. Tekintsünk el attól, hogy idézzek belőle. Nem méltó rá. Én nem tudom, hogy te a hölgy munkásságát mennyire nevezed az asztrológia elméleteihez méltónak, de ha bárki, aki átmenetileg függetleníteni tudja magát az asztrológiához kapcsolódó viszonyától és a szöveg összefüggésében vizsgálható értelmétől, minden kétségen felül azt állapíthatná meg, hogy egy adott időszakban születettek számára a soron következő hét egységes előrejelzése néhány tökéletesen semmitmondó, a hétköznapi életben véletlenszerűen gyakran felbukkanó helyzet leírását látja. Amelyeken kívül még számtalan lényeges eset történhet meg azon a héten az ekkor született emberekkel, és jó eséllyel ismerhet rá néhány kiragadott eseményben az előrejelzés állításaira, most udvariasan nem nevezem jóslatnak. Ez a mocsok horoszkópnak van nevezve, az ehhez hasonlók mindenféle más sajtótermékekben szintúgy, és a készítőjük, aki feltehetően szintén munkát fektetett bele ennek a szemétnek az elkészítésébe, esetenként asztrológusnak hívja magát. Ha az asztrológia megtűri a saját műfajában ezt a jellegzetes típust, akkor azonosul ezzel a mocsokkal.

  A belefektetett munkához annyit elárulhatok, mint hivatásos programozó, hogy ha véletlenül nem létezne még száz olyan program, amely az igényelt számításokat másodpercek alatt elvégzi, akkor is nagyobb erőfeszítés nélkül lehet készíteni ilyet. Ha már a valódi tudomány létrehozott egy új eszközt, akkor célszerűtlen lenne azt nem használni. Mint ahogy gyanúm szerint te is használod, csak nem mondod ezt el, hogy a bonyolult számításokra hivatkoznod lehessen. Te tudod, hogy igaz-e a gyanúm, a többi most nem érdekel.

  Nem tudom, hogy a két hozzászólásod, amelyeket korábban természetesen láthattam, hiszen azokra válaszolok, miért tűntek el. Lehet, hogy ezt is el fogod tüntetni. Ha így történik, a nyilvánosság elől ugyan elrejted a vitaképtelenségedet és megfutamodásodat, de előlem nem, és nekem most ez is számít.

 • 2010.04.28 17:24:12Szamok Embere

  Engem rendkívül könnyű meggyőzni egy szépen ellenőrizhető dupla vak kisérlettel: igazi és ál asztrológusok csinálnak horoszkópokat igaz és hamis adatok alapján. A klienseknek megmondjuk, hogy igazi vagy hamis asztrológus foglalkozik velük, de itt csak az esetek ötven százalékában mondunk igazat. Aztán megnézzük, van-e különbség.

 • 2010.04.28 17:29:23Szamok Embere

  Mann, én is írtam választ Kiss Kati egyik hozzászólásához, amit egy másik cikke alá írt. Aztán azt hittem, hogy én vagyok hülye, hogy nem találom, de oldalt, a friss hozzászólások oszlopban még ott a nyoma...

 • 2010.04.28 20:05:44Szamok Embere

  A www.astroconsult.hu link döglött, be kellene indítani újra...

 • 2010.05.05 12:34:21Ravehn

  Kedves fenti hozzá szólók!
  Kérlek ne keverjétek az asztrológiát a magazinokban megjelenő horoszkóppal mert nem ugyanaz és ez a cikkben is le van írva!

Blogok, amiket olvasunk

STÍLER 4 ruhadarab, aminek nincs helye egy stílusos nő ruhatárában

A nagy őszi gardróbcsere remek alkalom arra, hogy megszabaduljunk néhány olyan holmitól, ami csak a megvásárlás pillanatában tűnt jó ötletnek. A divat változik, trendek jönnek-mennek, de biztos lehetsz benne, hogy a most következő cuccok nélkül igenis, lehet élni. Ráadásul egy magabiztos, stílusos életet.

KERTÉSZ Így gondozd ősszel a csónakorchidádat

Most, hogy ránk rúgta az ajtót az ősz, egyre jobban figyelünk a szobanövényekre. Az orchideák különösen népszerűek. ennek oka lehet különleges szépségük, szokatlan megjelenésük, vagy éppen az, hogy a meleg trópusi tájak hangulatát hozzák közel, ami télen különösen jóleső érzés.

OTTHONTÉRKÉP Elfogytak a zuglói garázsok

Fizetős övezetté vált a XIV. kerületben az Örs vezér tere és a Felvonulási tér környéke is. Ráadásul nem csak hétköznap, hanem szombat-vasárnap is. Gondoltuk, megnézzük, milyen a garázshelyzet a kerületben. Aztán koppantunk.
Ajánlok blogbejegyzést

Hirdetés

Bookline - Szívünk rajta