6 női gondolkodó az ókorból, aki túltett a híres, szakállas filozófusokon

Az ókor nagy gondolkodói ősz szakállú, tógás figuraként élnek az emlékezetünkben – kevesen tudják, hogy Szókratész, Platón, Anaxagorasz és a többi jól ismert férfi filozófus mellett a nők is kivették részüket a bölcselet tudományából, és több jelentős életművet is adtak a filozófiatörténet számára.

A Conversation összeszedte az ókor hat legfontosabb női gondolkodóját, akik tudásukkal és bölcsességükkel férfi kollégáik méltó riválisai voltak. Beleszóltak az államügyekbe, saját iskolát tartottak fenn, érvényesülésükhöz azonban gyakran viszontagságos út vezetett.

#1 Aszpászia, aki Periklész beszédeit írta

A milétoszi születésű, Kr. e. 480 és Kr. e. 400 között élt Aszpászia jelentős befolyással bírt az athéni politikára. A leghíresebb athéni államférfi, Periklész szeretője volt, rajta keresztül beleszólhatott a városállam legfontosabb ügyeibe, beleértve a peloponnészoszi háborút is. Az ókori források kurtizánként, sőt egy bordélyház tulajdonosaként emlékeznek rá, ezt azonban vitatják a történészek, sőt egyes kutatók szerint valójában Periklész törvényes felesége lehetett. Akárhogy is, szépsége és csábítói képességei mellett Aszpászia éles eszéről is közismert volt, maga Szókratész is tanítói között említi: tőle tanulta a retorika tudományát. És hát úgy tűnik, a nagy filozófus a legjobb tanárt választotta, hiszen állítólag Aszpászia írta Periklész beszédeit. Alakja Szókratész tanítványainak írásaiban is felbukkan, például Platón Menexenosz című dialógusában, de Arisztophanész, Xenophón és más szerzők is megemlítik őt munkáikban.

#2 Klea, aki politikai vezetőknek adott tanácsokat

Az 1. században élt Klea a híres jóshely, Delphoi papnője volt. A hellén világ vallási központja több mint ezer éven át gyakorolt jelentős hatást a politikai és társadalmi életre, jósnői az istenektől származó tanácsokkal látták el a városállamok vezetőit. Klea papnői feladatai mellett jelentős filozófiai tudásról is számot adott – ezt a korszak legnagyobb gondolkodója, Plutarkhosz írásaiból tudjuk, aki Az erényes nő és Ízisz és Ozirisz című munkáinak előszavában említi a jósnővel folytatott diskurzusait. A történetíró szerint részben ezek az ihlető beszélgetések – melyekben szó esett a halál, az erény és a vallás kérdéseiről – inspirálták munkáinak megírására.

#3 Szent Tekla, a hittérítő és tanító

Giovanni Battista Tiepolo: Szent Tekla a betegekért imádkozik (1758-59).
Giovanni Battista Tiepolo: Szent Tekla a betegekért imádkozik (1758-59).Heritage Images / Getty Images Hungary

Szintén az 1. században élt a korai kereszténység fontos szentje, a hitéért sokat üldözött Tekla is. A hagyomány szerint a Kis-Ázsiában, jómódú pogány szülők gyermekeként született lány egy napon az utcán prédikáló Pál apostol szavait hallotta házuk erkélyéről – az előadás annyira megérintette őt, hogy úgy döntött, szülei akaratának ellentmondva (akik szerették volna egy gazdag ifjúval megházasítani őt) szüzességet fogad és beáll a keresztények közé. Tekla csatlakozott Pálhoz, és számos viszontagságot átélve – egy ízben a rómaiak elfogták és vadállatok elé dobták, de azok csodával határos módon nem bántották a szent életű lányt – segítette őt térítő útjain, később önállósult és saját jogán is fontos hittérítő és tanító munkát végzett.

Ugyan lehetséges, hogy Szent Tekla – akinek alakjáról egy apokrif irat számol be – valójában nem is létezett, személye körül a keleti és a nyugati keresztény egyházban is jelentős kultusz alakult ki. Két évszázaddal a szent halála után Olümpiai Methodiosz skolasztikus filozófus is megörökítette alakját egyik dialógusában.

#4 Szoszipatra, a filozófus és tanítómester

A 4. század első felében, Epheszoszban született Szoszipatra a neoplatonista filozófia jeles képviselője. Életrajzírója, Eunapiosz szerint ötéves volt, amikor szőlőtermesztő szüleihez beállított két idegen, akik magukat bölcs mágusoknak mondták, és felfigyeltek a kislány tehetségére: felajánlották, hogy öt évig gondozzák a szőlőt, közben megtanítják a lánynak a tudomány alapjait. Nem tudni, mennyi az igaz ebből a történetből, az viszont bizonyos, hogy felnőve Szoszipatra híres filozófus és tanítómester lett, aki számos bölcseletre szomjazó diáknak adta át tudását. Tudós férfiakkal vette körül magát – közéjük tartozott férje, Eusztathiosz is –, Eunapiosz szerint azonban mindnyájukon túltett bölcsességben és műveltségben.

#5 Macrina, aki a természettudományokban is jártas volt

Szintén a keleti és a nyugati keresztény egyház közös szentje a kis-ázsiai Kappadókiában született Macrina, aki a város egyik leggazdagabb, legbefolyásosabb keresztény családjának volt sarja (nagyanyját, az idősebb Macrinát és öccsét, Nüsszai Szent Gergelyt szintén szentté avatták). A tíz testvér közül legidősebbként napvilágot látott Macrina eredetileg házasodni készült, vőlegénye azonban az esküvő előtt meghalt. A lány nem tartotta illendőnek, hogy máshoz menjen hozzá, inkább életre szóló szüzességet fogadott és Krisztusnak adományozta magát. Alakját öccse írásaiból ismeri az utókor – eszerint Macrina nemcsak a hittudományban, de a filozófiában és a természettudományokban is igen jártas volt, gyakran folytatott diskurzusokat más bölcsekkel. A szüleitől örökölt családi otthonból igazi bölcseleti szentélyt alakított ki, mely számos tudósnak adott otthont. 

Alexandriai Hüpatia (19. századi illusztráció).
Alexandriai Hüpatia (19. századi illusztráció).Print Collector / Getty Images Hungary

#6 Alexandriai Hüpatia, a csillagász

A történelem leghíresebb női polihisztora, a 4–5. században, Egyiptomban élt Hüpatia filozófiai, matematikai és csillagászati tudása messze földön híres volt, tudását a legmagasabb körökben is méltányolták. Iskolájába, ahol platonikus filozófiát tanított, messze földről jártak a tanítványok, csillagászati előadásain, felolvasásain különleges kísérleti eszközöket használt, amivel ámulatba ejtette a közönséget. Élete mégis tragikusan ért véget, politikai ármánynak esett áldozatul: Alexandria püspöke, Kürillosz boszorkánysággal és a tömegek hipnotizálásával vádolta, amiért szerinte ellene hangolta a római prefektust, Oresztészt. A püspök által felhergelt tömeg 415-ben megtámadta Hüpátiát, a templomba hurcolta, ahol brutálisan végeztek vele: ruháit letépték, testét kövekkel és kagylókkal összekaszabolták, testrészeit szétszórták a városban. A tömeg a matematikusnő munkáit is elégette, így sajnos csupán egyetlen írásos mű, egy levél maradt fenn tőle az utókor számára.

Megjelent Mentes Anyu legújabb szakácskönyve!

 

Inzulinrezisztenseknek és mentesen táplálkozóknak főzni nagy kihívás. Ebben nyújt segítséget Nemes Dóra, a Mentes Anyu megálmodója. 
Legújabb szakácskönyvében minden étkezésre és alkalomra található szuper könnyű, mentes fogás. A receptek nemcsak kipróbáltak, de minden étel tápértéke (kalória, szénhidrát, zsír, fehérje) pontosan, adagokra ki van számolva.

Mentes Anyu szakácskönyve 2 ide kattintva már rendelhető!

hirdetés

Oszd meg másokkal is!
Mustra