Uralkodó, hódító, országegyesítő anyák, akik beleszóltak a történelem menetébe

Kevés dologban értünk egyet országos vagy akár világszinten, de a legtöbb ember egy platformon képviseli az anyák – leginkább a saját édesanyja – ügyét. Szereti, na. Anyák napján majd mindenkinek van megköszönnivalója, és ahhoz, hogy nagyra tartsuk és szeressük az édesanyánkat, nem kell, hogy világrengető események részese vagy elindítója legyen.

Anyák napján az összes, hétköznapiságában is nagyszerű, édes, gondoskodó anyát ünnepeljük, de érdemes szót ejteni az anyák egy különleges típusáról is. Azokról, akik nem gondoskodó és gyengéd szeretetükkel, hanem opportunizmussal, gátlástalansággal vagy épp hősiességükkel tűnnek ki az idő sodrából. A következőkben bemutatott anyák éppúgy a legjobbat akarták a gyerekeiknek (és sokszor maguknak), mint a többi édesanya, de módszereik és lehetőségeik merőben mások voltak, mint a mieink. Vannak, akik kemény, de fair döntéseket hoztak, és olyanok is, akik forradalmak vérbe fojtásától vagy családtag megölésétől sem riadtak vissza, ha érdekeik – elsősorban a gyerekeik érdekei – úgy kívánták. 

Olümpiasz, Nagy Sándor édesanyja

Nagy Sándor minden idők egyik (hanem a) legnagyobb hadvezére volt, aki hatalma csúcsán a mediterrán térségtől egészen a Himalája vonulatáig kiterjedő birodalmat uralt. Grandiozitását, éleslátását és opportunizmusát  szerencséjére  volt kitől örökölnie.  

Anyja, Olümpiasz, Nagy Sándor apjának negyedik felesége volt, és mi tagadás: nem makulátlan a történelmi emlékezete. Nemcsak bizarr vallási rituáléiról pusmogtak már a kortársai és az utána jövők is (Plutarkhosz szerint például kígyókkal hált különböző rituális célokból), de mondták, mondják, hogy kifejezetten kegyetlen és gátlástalan is tudott lenni. Amikor Nagy Sándor apja, II. Fülöp új nőt vett a házhoz, Olümpiasz önkéntes száműzetésbe vonult, és csak akkor tért vissza, amikor férje merénylet (sokak szerint épp Olümpiasz által felbujtott merénylet) áldozata lett. Ekkor megölte volt férje új feleségét és közös újszülöttjüket is, ezzel is segítve fia trónra jutását. Vádolták egy másik lehetséges trónörökös (egy balkézről, táncosnőtől született fiúgyerek) megmérgezésével is.

Azt, hogy valójában mennyire volt kegyetlen vagy gátlástalan, ma már nehéz lenne megmondani  mondja Brian Pavlac történész , a történelem kiemelkedően sikeres és befolyásos nőalakjait ugyanis gyakran festik le kegyetlenebbnek és gátlástalanabbnak, mint amilyenek valójában voltak. Kegyetlen, vagy sem: Olümpiasz mesterkedései nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Sándor szabadon törhessen a világuralomra, mialatt anyja eligazgatta Macedónia ügyes-bajos ügyeit, és bár ármánykodásai miatt Kasszandrosz későbbi makedón király elfogatta és halálra ítéltette, még így is hét évvel túlélte világrengető fiát.

Kleopátra, Egyiptom királynője

Az anyaság kulcsszerepet játszott abban, hogy a legendás egyiptomi királynő (aki világszerte az egyik legismertebb történelmi alak) magához tudta ragadni a hatalmat. Julius Caesarral és Marcus Antoniussal szőtt románcai, illetve az ezekből a kapcsolatokból született gyerekek okán tudta ugyanis bebetonozni politikai befolyását Rómában, és ez tette lehetővé a számára, hogy Egyiptomban is az ő igényei szerint folyjanak a dolgok.

Nőként Kleopátrának ugyanis szüksége volt egy férfi királyra, hogy magának tudhassa a trónt, és Caesarral közös fiában, Cezarionban kényelmes társra talált. I. e. 44-ben Kleopátra megmérgezte akkori uralkodótársát (öccsét), a trónra így az akkor hároméves Cezarion került, de Egyiptomot valójában természetesen Kleopátra irányította, régensként. Kleopátra 39 évesen, 22 évnyi uralkodás után hunyt el. Halála után Róma annektálta Egyiptomot, Cezariont megölték, de Kleopátra három, Marcus Aureliustól származó gyermeke túlélte anyját, lánya, Cleopatra Selene pedig a ma Algériaként ismert terület királynője lett. 

Kleopátra halála, ismeretlen festő, 1878 körül
Kleopátra halála, ismeretlen festő, 1878 körülHeritage Images / Getty Images Hungary

Wu Zetian, Kína egyetlen császárnője

Wu Zeitan üstökösként felívelő karrierje során a létező összes szabályt megszegte, a hatalomszerzésben ugyanakkor  Kleopátrához hasonlóan  nagy szerepe volt annak, hogy befolyásos férfi gyermekét szülte meg. Zetian tinédzserként a kínai császár, Taizong ágyasa lett  egy a sok, gyakran cserélődő szexuális szolgáltató közül. Szolgálata végeztével zárdába kellett volna vonulnia, hogy élete végéig ott éljen nővértársaival, ő ehelyett szeretője, majd felesége lett Taizong fiának és utódjának, Gaozongnak.

Wu nőiességét és rafinériáját bevetve egészen a császárnői címig jutott, mivel két gyermeket szült a császárnak, miközben annak korábbi, gyermektelen feleségét megvádolta, hogy megölte a gyerekét, bár már akkor azt rebesgették, hogy valójában ő volt a gyilkos. Az uralkodó egészségi állapotának romlásával Wu befolyása egyre inkább növekedett, halála után át is vette a hatalmat, majd mint a császár özvegye 690-ben megint szabályt szegett, és teljes egészében, régens nélkül követelte magának a trónt. Ő lett Kína első és egyetlen függetlenül uralkodója, szuverén császárnője, aki nem is akárhogy uralkodott: területeket foglalt, a császárság szempontjából kiemelkedő jelentőségű épületeket emeltetett, és elszántan támogatta a kultúrát is. Más, a listában szereplő anyákkal szemben Wut soha nem vették elő vélt vagy valós negatív cselekedeteiért, magas kort élt meg, majd 82 évesen, nem sokkal halála előtt a hatalmát harmadik fiára ruházta. 

Medici Katalin, három király édesanyja

A később három királyt szülő Medici Katalin gyerekkorát tragédia árnyékolta be: apját és anyját is születése után nem sokkal elvesztette, és élete első 11 évében ide-oda tologatták az Európa legjobb partijának számító kislányt. Végül 1533-ban pápai közbenjárásra a francia király egyik fiához, Orléans-i Henrikhez adták feleségül. Mivel hosszú ideig nem született gyermekük, Katalin pozíciója veszélybe került, de tíz év házasság után megkezdődött a befolyás megszilárdítása, Katalin több fiút is szült férjének, II. Henriknek. Férje halála után akkor 15 éves fia került a trónra, akit egy évvel későbbi halála után egy kisebb fiú, az akkor 10 éves IX. Károly követett, Medici Katalin pedig a régense lett egy vallásilag, társadalmilag és politikailag megosztott Franciaországban, miközben tizenhárom év alatt összesen 10 gyermeknek adott életet. 

Bár a történészek szerint nem volt igazán nagy politikus és stratéga, mindent elkövetett, hogy maga és gyermekei számára egyben tartsa Franciaországot. 1572-ben a Szent Bertalan éjszakáján Katalin katolikus hívei rengeteg protestánst elpusztítottak, és a rémséges eseményekért a közvélemény Katalint (is) hibáztatta. Ezzel együtt is tanácsadói pozícióban maradt a következő király – fia, III. Henrik – mellett is, mindenben segítve őt hatalma megtartásában. 

Izabella, Spanyolország egyesítője

Spanyol Izabella Amerika történetében is jegyzett alak, mert anyagilag támogatta Kolumbusz felfedezőútjait, hazájában pedig nagy erőkkel dolgozott Spanyolország egységesítésén. Örökölt kasztíliai trónját megerősítette, és hathatós intézkedéseket foganatosított az öccse által ráhagyott hatalmas adósság csökkentésére, emellett büntetőjogi reformokat is bevezetett.

Kolumbusz Izabella színe előtt, ismeretlen alkotó
Kolumbusz Izabella színe előtt, ismeretlen alkotóilbusca / Getty Images Hungary

Bár az utókor visszaemlékezéseiben inkább pozitív alakként jelenik meg, nem teljesen makulátlan az ő emlékezete sem. Országában kötelezővé tette a katolicizmust, az ott élő nagy számú muzulmán és zsidó hívőnek csak az áttérés vagy a kivándorlás lehetőségét kínálva fel, 1480-ban pedig férjével közösen hirdették meg a félelmetes és rendkívül véres spanyol inkvizíciót. És hogy hol itt az anyaság? Nos ott, hogy bokros teendői mellett hat gyermeket is szült, többek között Katalint, aki később VIII. Henrik egyik felesége lett. 

Mária Terézia

Mária Terézia gyerekkorában hosszú ideig nem is volt napirenden, hogy egyszer majd ő legyen az uralkodó, apja nem trónörökösként tekintett rá, hanem csaknem haláláig bízott benne, hogy fiú örököse fog születni. Húgával együtt ezért csak a korban megszokott klasszikus lánynevelést kapták: történelmet, matematikát, latint, olaszt, spanyolt és franciát tanultak, valamint vadászni, táncolni és célba lőni, és amikor 1740-ben (az édesapja által megfogalmazott Pragmatica Sanctio alapján) az ölébe hullt a hatalom, pozíciói még nem voltak erősek, és az országot is sokfelől támadták.

De Mária Terézia, aki uralkodásának évei alatt csaknem végig terhes volt, és összesen 16 gyereknek adott életet, visszavágott, megvédte az országot. Mindvégig talpon maradt és fontos egészségügyi, oktatási és igazságügyi reformokat is bevezetett, újító javaslatokat hozott a kor legégetőbb társadalmi kérdéseiben is. 

Emmeline Pankhurst, az ötgyermekes, harcos szüfrazsett

Az 1880-as évek Angliájában Pankhurst tulajdonképpen nagyon haladó szellemű családba született: szülei támogatták a női egyenjogúsági mozgalmakat, még ha abban, hogy Emmeline épp olyan teljesítményt tudna nyújtani, mint a fivérei, maguk is kételkedtek. Pankhurst 20 évesen szüfrazsett lett,  hozzáment egy hasonló gondolkodású férfihez, és bár öt gyerekük született, ettől függetlenül folytatta aktivista tevékenységet, amelyben több gyermeke is követte.

1903-ra ugyanakkor Pankhurst meglehetősen kiábrándult a nőjogi mozgalmak addigi tevékenységéből, mert úgy érezte, hogy megrekedtek. Ezért megalapította a WSPU-t (Nők Szociális és Politikai Uniója), és a nők szavazati jogért való küzdelmét magasabb fokozatra kapcsolta. Először csendes tüntetésekkel, később ablakbetöréssel, majd radikalizálódva gyújtogatással próbálták felhívni a figyelmet az ügyre. Pankhurstöt többször bebörtönözték, a fogságban más társaival együtt éhségsztrájkot folytatott, aminek kapcsán kényszeretetést és más kegyetlenkedéseket kellett elszenvednie. De megérte kitartania, mert még életében, 1928-ban szavazati joghoz jutottak a nők. 

Pankhurst egyik elfogása
Pankhurst egyik elfogásaHulton Deutsch / Getty Images Hungary

Harriet Tubman, amerikai abolicionista

Nem véletlenül nevezték népe Mózesének és fekete Mózesnek, hiszen Harriet Tubman az amerikai polgárháború előtt sok rabszolgának segített a szökésben, az úgynevezett Földalatti Vasút egyik leghíresebb kalauza volt. Rabszolgaságba született, de 1849-ben északra menekült egy jobb élet reményében. Szolgaságának helyszínére ugyanakkor több alkalommal visszatért, legalább 13 alkalommal segítette családtagjai és más rabszolgák szökését. A felszabadítás ügyében nem ismert tréfát, mindig hordott magánál egy revolvert, amivel nemcsak a kutyák vagy a fegyőrök ellen védekezett, de ezzel öntött lelket azokba a szökevényekbe is, akiknek a menekülés során inukba szállt a bátorságuk.

Mozgalmi tevékenysége és aktivizmusa kiegészítéseként 1874-ben férjével örökbe fogadtak egy kislányt, és bár az Egyesült Államoktól sosem kapta meg a tevékenységéért járó elismerést és ismeretlenségben halt meg, élete végéig adományozott a nőjogi mozgalmaknak és az egyháznak is. 

Erin Brockovich, szennyezésellenes aktivista

Bár világhíressé Julia Roberts 2000-es alakítása tette a karaktert, Erin Brockovich, egy amerikai egyedülálló anya valóban világrengető dolgot tett 1991-ben. A jogi asszisztensként dolgozó nő munkája közben felfedezte, hogy Hinkley városának szélén tevékenykedő üzemből nagy mennyiségű króm 6 szivárog a település talajvizébe, és ez vélhetően összefüggésbe hozható a városban tapasztalható megbetegedésekkel. El lehet képzelni (és a sikeres filmben érdemes meg is nézni), mennyire vették komolyan a macsó közegben a kétgyerekes szingli anyukát, és hogy innen nézve is mekkora dolog, hogy erőfeszítései nyomán a céget az USA-ban is rekordmagasnak számító, 333 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezték: egy nagyvállalat hajtott fejet az egyedülálló anya kitartó erőfeszítéseinek köszönhetően. 

Boldog anyák napját!

 

 

 

 

Oszd meg másokkal is!
Mustra