Sors és szabad akarat a horoszkópban 1.

Zanza!

szabadakaratA horoszkóp nem horrorszkóp, ahol a bolygók kérlelhetetlenül lecsapnak, ha nem engedelmeskedünk. Inkább egy térkép, amely a lehetőségeinket mutatja. Hogyan működik a sors és a szabad akarat a horoszkópban?

Amikor nehezebb életszakaszhoz érünk, úgy érezzük, a sors elbánt velünk. Kiszolgáltatottságot élünk meg, azt gondoljuk, szabad akaratunk kinyilvánításában korlátozva vagyunk. Pedig el is fogadhatnánk, ami rendeltetett, s fejlődésünk szolgálatába állíthatnánk a nehézségeket.

Az emberek többsége kötelező, „nem szeretem” körök összességeként értelmezi a sorsot, a szabad akarattal pedig nem éppen bölcs módon bánik, azt hiszi, bármit megtehet. Az ezotéria azonban másként vélekedik erről a kérdéskörről.

Kulcs: az önismeret

A spirituális megközelítés szerint mindennek a kulcsa az önismeret, ugyanis minél mélyebbre ásunk önmagunkban, annál inkább szembesülünk a korlátainkkal, s ily módon már kevésbé egovezérelten irányíthatjuk az életünket. Az önmegismerés segítségével tehát szabad akaratunkkal bölcsebben sáfárkodhatunk, úgy is mondhatjuk, hogy a sorsszerűség szolgálatába állítjuk. Születésünk, családi örökségünk, társadalmi közegünk eleve elrendelt adottságok, melyeken nem tudunk változtatni.

Ám ha nagyobb fokú tudatosságra teszünk szert (például az asztrológiai képlet segítségével feltérképezzük és megértjük viszonyulásainkat, érzéseinket, akarati megnyilvánulásainkat), vagyis szembesülünk saját – horoszkóp által mutatott – erőinkkel, akkor ezen erővonalak ismeretében sorsunkat már nem fájdalmas, elkerülendő szörnyűségként éljük meg, hanem elfogadjuk. Így megoldhatjuk rendelt feladatainkat.


Térkép a tudatos döntéshez

A csillagfejtés tudománya egyike azoknak az ősi szellemi önmegismerési módoknak, amelyek utat mutatnak. Segítségükkel fény derül azokra a sorsfeladatokra, amelyek valójában tanítások, közelebb visznek felettes énünkhöz, ezáltal a teljességhez.

Az asztrológus által felállított képlet, vagyis a horoszkóp nem horrorszkóp, ahol a bolygók kérlelhetetlenül lecsapnak, ha az illető nem engedelmeskedik, hanem egy térkép, amely a segítségünkre van, megmutatja, hogy a bolygók és a földi események között kapcsolat áll fenn, továbbá felvillantja azon lehetőségeket, amelyek mostani életünkben tudati-lelki fejlődésünket szolgálják. Mindezek ismeretében már tudatosabban dönthetünk, hogy szabad akaratunkat merre, mire irányítjuk, mit és mikor kezdeményezünk, illetve szüntetünk meg.


Sorsfordulók mint leckék

A horoszkópból megtudhatjuk, hogy sorsfordulók esetén adott személy milyen szerepet tölt be az életünkben. Fontos, hogy megértsük, a történések értünk vannak, nem azért tesz valaki bizonyos dolgot velünk, hogy aztán a sors fintorán kesereghessünk. Lássunk tisztán: mi vonzottuk be őt, azért, hogy rámutasson arra, mi az, amiben változnunk, változtatnunk kellene, mit csináljunk másképp ahhoz, hogy közelebb kerüljünk valódi önmagunkhoz. Ha tanulunk a leckéből, magasabb tudatossági szintre kerülünk, ha nem, akkor újra olyan szituációba keveredünk, ahol esélyt kapunk arra, hogy megtanuljuk a sors által diktált leckét.

Az asztrológiai képlet a szabad akarat meglétéből adódóan nem ad pontos információt arról, hogy a sorsfordulók feldolgozásához adott esetben mennyi idő szükséges. Bizonyos állásokból azonban következtetni lehet arra, hogy a horoszkóp tulajdonosa nagy valószínűséggel eleget tesz-e sorsa által kijelölt feladatának.

Ahhoz, hogy jól tudjunk élni a szabadságunkkal, fel kell ismernünk a lehetőségeinket – ezeket a képlet jelzi. Arról, hogy milyen szinten működhet a lehetőségeket feltáró asztrológiai felvilágosítás, cikkünk második részében szólunk.

 

…további asztrológiai anyagok a Díványon

Az asztrológia rövid története

Milyen a jó asztrológus?

Mit mutat meg a horoszkóp?

Bika – az életélvezők legjobbika

 

Blogmustra