Öt lépcső a boldogsághoz vezető úton

boldogsag_kicsiVajon sikerülhet az életben megélhetést, biztonságot, bensőséges, megértő kapcsolatot, megbecsülést, és önmegvalósító munkát találni? Mindig, mindenki erre törekszik. Ahhoz ugyanis, hogy boldogok legyünk, ezekre van szükségünk. És ebben a sorrendben.

A boldogságot és elégedettséget csak akkor érhetjük el, ha szükségleteink hierarciája kielégült. Állítja a híres amerikai pszichológus Abraham Maslow. Elmélete szerint a szükségleteknek létezik egy hierarchiája, mely az alapvető biológiai szükségletektől komplex pszichológiai motivációkig terjed. Az egyik szinten lévő szükségleteket legalább részben ki kell elégíteni, mielőtt a felette lévő szint szükségletei a cselekvés jelentős meghatározóivá válnak. A piramis csúcsán létrejön az önmegvalósítás tünékeny pillanata, amit Maslow csúcsélményeknek nevezett. Lássuk ezeket sorban:

1. Fiziológiai szükségletek

A fiziológiai szükségletek a legerősebben jelentkező, legdominánsabb szükségletek. Az éhség, szomjúság, szexuális vágy, aluszékonyság, anyai reakciók. Ha ezek a szükségletek nincsenek kielégítve, akkor minden egyéb vágy megszűnhet, vagy háttérbe szorulhat. Ha valaki éhezik, számára egy cél létezik: az élelemszerzés. Az éhes ember leghőbb vágya egy olyan hely, ahol sok élelem van. Korgó gyomorral akár a diktatúrát is elfogadná: csak ehessen végre. Ha azonban a fiziológiai szükségletek kielégítést nyertek, azonnal feltámad a biztonság iránti vágy.

2. Biztonsági szükségletek

Biztonság hiányában a többi, magasabb rendű szükséglet jelentőségét veszíti.
Miféle biztonság? Annak a tudata, hogy védettek vagyunk a bűnözéssel, szélsőséges időjárással, háborúkkal, járványokkal, vadállatokkal szemben. Ide tartozik még a létbiztonság érzése is, az a hit, hogy a jövőben képesek leszünk biztosítani alapvető szükségleteink kielégítését. A biztonsági szükségletek tágabb értelmezésébe sorolható a megszokott, ismert dolgok előnyben részesítése az idegennel, ismeretlennel szemben. Csak, ha ezek a biztonsági szükségletek is kielégítést nyertek, lép a következő igény, a szeretet utáni sóvárgás.

3. Szeretet- és közösséghez tartozás igénye

A Maslow hierarchiának ezen a fokán az ember legfőbb törekvése, hogy bensőséges, gyengéd, őszinte emberi kapcsolatokra tegyen szert. Vágyik barátokra, szerelemre. Ez a szerelem azonban nem keverendő össze a szexuális viselkedéssel, amit a fiziológiai szükségletekhez soroltunk. Amikor mindezek a szükségletek legalább valamennyire kielégültek, egyszer csak sóvárogni kezd a sikerekre, az elismerésre.

4. Tisztelet iránti igény

Mindenki szeretne a figyelem középpontjába kerülni, fontosnak látszani, és értékesnek. Szüksége arra, hogy mások tiszteljék, elismerjék őt és arra, hogy önmaga is becsülje magát. Ez a vágy már egy magasabb rendű szükséglet, az önmegvalósítás iránti igény. A zenésznek zenélnie, a művésznek festenie, a költőnek írnia kell, ha boldog akar lenni. Amit az ember tud, azzá kell lennie. Ha erre képes, keletkezik benne az olthatatlan vágy hogy megértse a világot, amelyben él. Ez a szükséglet a

5. Tudás és megértés iránti vágy

A kíváncsiság, a tanulás, a kísérletezés motiváló szerepe azonban különleges. Néha akkor is nagyon erős, amikor az ember biztonsága, vagy egyéb szükséglete kielégítését is veszélyezteti.

 

Hogy is kellene élni Maslow szerint?

Végül álljon itt néhány olyan viselkedés, amelyeket Maslow a boldogság, a siker, a csúcsélmény eléréséhez szükségesnek tartott:
Úgy éld az életed, mint a gyermek, teljes elmélyedéssel és összpontosítással!
Inkább új dolgokat próbálj ki, mintsem ragaszkodj a biztos módszerekhez!
Az érzéseidre hallgass, ne pedig a tekintély vagy a többség hangjára.
Légy őszinte, légy valódi; kerüld a színlelést és szerepjátszást!
Készülj fel rá, hogy nem leszel népszerű, ha nézeteid nem egyeznek meg a többségével!
Vállalj felelősséget!
Amit eldöntöttél, hogy megteszel, vidd is véghez!

Abraham Maslow az emberi szükségletek hierachiájának modelljével (Maslow-piramis) vált világhírűvé. Rendszerét 1943 és 1954 között dolgozta ki, majd a Motivation and Personality című művében publikálta, 1954-ben. Művében a szükségletek öt szintjét mutatta be. Bár az elméletet több bírálója hiányosnak nevezte, hiszen az emberi viselkedés látszólagos irracionalitása miatt bekövetkező esetekben a hierarchia nem érvényesül, mégis, a mai napig az ötlépcsős piramis a legszélesebb körben ismert szükségletrendszer.

 

Oszd meg másokkal is!
Mustra