Asztro: Született játékosok

int_m

Egy vízöntő, mérleg vagy ikrek pasiból akár államférfi is válhat, ám hajlamos lehet a könnyelműségre, az állhatatlanságra, sőt, a hazudozásra is. A levegős jegyű emberek általában roppant intelligensek és szórakoztatók.

Logika mindenekelőtt

A levegős típus legfőbb erőssége az intellektusa, ítéletalkotó képessége. Tisztán, világosan fejezi ki magát, gyakran jó nyelvérzékkel, íráskészséggel rendelkezik. Azonnal átlátja a helyzetet, jó stratéga, nagyszerű taktikus, aki, ha a helyzet úgy kívánja, ravasz, sőt dörzsölt is tud lenni Harmonikus változata értékrendjében ugyanakkor a becsületesség, sportszerűség, igazságosság is fontos szerepet játszik.

Ítéletalkotása érzelemmentes, magabiztos. A problémákat logikusan elemzi, eközben a mindenek mögött rejtőző szabályt keresi. Ez jó esetben nemcsak ahhoz segíti hozzá, hogy a jelen helyzetet átlássa, de a jövő tendenciáira is következtetni tud belőle. Máskor azonban elhamarkodottan vagy felületesen általánosít. Hajlamos lehet túlságosan leegyszerűsíteni a dolgokat, ráadásul gyengéje, hogy javasolt megoldásai inkább elméleti szinten mozognak. Ahhoz, hogy a gyakorlatban is megállják a helyüket, a föld elem támogatására is szükség van.

Az örök független

Sokoldalú, változatosságra vágyó személyiség, nagy függetlenség igénnyel. A szó fizikai értelmében is mozgékony, szeret sportolni, táncolni vagy egyszerűen csak jönni - menni. Lételeme a kommunikáció, az eszmecsere, de még a legszorosabb emberi kapcsolatait is némi távolságtartással, „levegősen" kezeli. (Inkább külön ágyban szeret aludni pl. semmint párjával összebújva, a lelkizős - romantikus esték helyett szívesebben megy partnerével valamilyen társasági - kulturális programra, az érzelmi gubancbogozás pedig annyira idegen tőle, hogy ha ilyesmit gyanít, szélsebesen el is illan.)

Nem veszi túlságosan a szívére az életet, könnyed, szellemes, jó a humorérzéke, de ha túlzásokba esik, szétforgácsolódik, felületessé, könnyelművé válhat. Ilyenkor sem szándékosan rosszindulatú, de érzéketlen az érzelmi árnyalatokra, ezért önkéntelenül is megsérthet másokat, akárcsak akkor, ha gyorsasága szelességbe, elhamarkodottságba csap át.

Diszharmonikus változata senkire és semmire nincs tekintettel. Érzelemmentes, állhatatlan, hazudozó, aki gátlástalanul visszaél mások gyengéivel. Mindenkinél okosabbnak hiszi magát, csak a szellemi fölényt hajlandó elismerni, a szerényebb értelmi képességűekkel megalázóan viselkedik, nézeteit hajlamos másokra kényszeríteni, kifejezésmódja sértő, provokatív, pletykálkodó. Ez által valódi értékeket is elpusztíthat, rideggé, érzéketlenné válhat, legrosszabb esetben teljesen kivetkőzve emberségéből.

Üzletasszonyok és jogászok

A típus női változata sok rokon vonást mutat Pallas Athénével, aki a tudomány, bölcsesség, a háború és a kézművesség istennője volt a görög mitológiában. Ezek az egymással látszólag ellentétes tulajdonságok jobban megférnek egymás mellett, mint gondolnánk. Athéné teljes fegyverzetben pattant ki apja fejéből, a levegős karakterű nő pedig alkatánál fogva, fel van vértezve az élettel szemben. Tisztában van az emberi gyarlóságokkal, már kislányként ragaszkodik függetlenségéhez, ha pedig egyáltalán belekeveredik, értelmi képességei segítségével szabadítja ki magát a függőségi viszonyokból ( pl. tanulás révén tör ki egy rossz családi háttérből) ,jó tervező-szervező, racionális, praktikus alkat. Sokszor üzletasszony, tanácsadó, szóvivő vagy egy cég arca, aki okosan, diplomatikusan éri el céljait. Idős korában is szívesen tanul újat.

A levegő típusú férfi harmonikus változata racionális beállítottságú, jó szellemi képességű, aki magas szinten kezeli az információkat. Logikus, analitikus alkat, nem csupán könnyen átlátja a problémákat, de el is magyarázza őket és megoldásukat is kidolgozza. Remek szervező, kereskedő, közvetítő, tanácsadó vagy reál értelmiségi. Veleszületett tekintélye, diplomáciai érzéke, emberekkel való bánni tudása jó politikussá, államférfivé vagy jogásszá teheti. Döntéseiben igazságos, pártatlan, oly annyira, hogy az emberi tényezőt esetleg teljesen figyelmen kívül hagyja. Fejlett igazságérzete, morális, szociális érzéke azonban többnyire megóvja az effajta szélsőségtől.

Összefoglaló

A levegő elem, a tűzhöz hasonlóan, pozititív, kiáradó, jang típusú minőséget képvisel. Hozzá társítható az intellektus, a logika, a gondolkodás, az ítélőképesség, tudatosság, tárgyilagosság, racionális megközelítésmód, az eszmék és elméletek világa. Mozgékonysága révén közvetítői szerepe van, mindennel kapcsolatba kerül, nyitott, kötetlen - ezért minden fajta kommunikációban, információ továbbításban, cserében, kereskedelmi tevékenységben, a társas érintkezés különböző formáiban is szerepet játszik.

Igazságérzet: szembenéz a még oly kellemetlen igazságokkal is, figyelembe veszi valamennyi fél érdekeit, tisztességes, sportszerű eszközökkel harcol, pártatlan, elfogulatlan.

Jó emberismerő: gyorsan átlátja a helyzetet, tisztában van a rejtett vágyakkal és indítékokkal, nehéz becsapni, félrevezetni, azonnal megérti a kimondatlan szabályokat is, olvas a sorok között.

Jó önkifejezési készség: nyílt, közvetlen kommunikációs stílus, szabatos, egyenes, őszinte, a helyzethez illően csomagolja mondanivalóját, képes mások szája íze szerint beszélni.

Szellemes: elragadó humorérzéke van, tréfával oldja a feszültséget, semmit nem vesz véresen komolyan, nemcsak másokon, hanem saját magán is tud nevetni, időnként pimasz.

Oszd meg másokkal is!
Mustra