A Föld jegyűek született realisták

Aki a Bak, Bika vagy Szűz jegyében született, két lábbal áll a földön, annyira, hogy néha párját is igyekszik odaszögezni maga mellé. Az ilyen típusú emberek szorgalmasak, megbízhatóak, de lehetnek sótlanok, fösvények és korlátoltak is.

A  víz elemhez hasonlóan a passzív, negatív, azaz jin minőséget képviselő föld elem testünk, anyagi világunk, fizikai szükségleteink jelképe, fejlődési folyamataink táptalaja és kiindulópontja. Az ötletek, intuícióik mások számára is érzékelhető formát csak a föld elem révén ölthetnek. Az alkotó folyamatok időnként csakugyan annyira fáradságosak, mint a termőföld megművelése, legyen szó akár műalkotásokról akár üzleti projektekről.

Lassú, de megbízható típus

A földes típus képviselőinek – tehát akikben a Bika, Szűz. Bak princípium hangsúlyos -nincsenek látványos gesztusaik, talán kissé lassúak is, de annál megbízhatóbbak. A monotonitást sokkal jobban viselik, mint az újabb meg újabb impulzusok áradását. Türelmesek, ösztönösen vonzódnak a természethez, gyerekekhez, állatokhoz. Kedvelik az érzéki örömöket, hűséges, kissé féltékeny de annál erotikusabb társak.

Fojtogató közelség

Elemi igényük, hogy folyamatosan testközelben tudják partnerüket, közös térben legyenek akkor is, ha nem egymással foglakoznak. Még mosolyszünet közben is rosszul viselik, ha a másik becsapja maga mögött az ajtót – ami egy levegős vagy tüzes karakterű társ esetén tragikus félreértésekhez vezethet. Utóbbiak ugyanis legszívesebben köddé válnának, ha kitör az égiháború, de legalábbis futniuk kell egy kört, hogy kieresszék magukból a gőzt. Ennek láttán földes karakterű párjuk valóságos pánikba esik, akaszkodása pedig annyira fojtogatóvá válhat, hogy a másik még akkor is szakíthat, ha eredetileg meg se fordult ilyesmi a fejében, csupán ki szerette volna kissé szellőztetni magát.

Már gyermekként is meglepően érettek

A földes típusok prektikus alkatok, két lábbal állnak a valóság talaján, fontos számukra hogy ideáljaikat, eszméiket a gyakorlatban is megvalósulni lássák. Már gyerekként is meglepően érett hozzáállást tanúsítanak az anyagiakkal szemben, ösztönös üzleti érzékük van - talán már pénzt is keresnek, tanulmányaikat komolyan veszik, esetleg valamilyen művészi adottsággal is rendelkeznek, igyekvők, megbízhatók, nagy a biztonságigényük. Felnőttként is következetesek, szorgalmasak, feladataikat lelkiismeretesen, aprólékosan végzik el. Nem szeretik előtérbe tolni magukat, inkább hagyják, hogy tetteik beszéljenek helyettük. Ha beletelik is némi időba, céljaikat többnyire elérik, terveiket megvalósítják, hiszen amit megragadtak, ahhoz egy bulldog makacsságával ragaszkodnak.

Fotó: Alessandro Valli
Fotó: Alessandro Valli

Remekül tájékozódnak a világban

A karnyújtásnyira levő, szerényebb, de biztosan kivitelezhető lehetőségek jobban vonzzák őket, mint a hosszú távú magas röptű, hangzatos projektek. Alaposak, megbízhatók, kompetensek és maguk körül is képesek ilyen légkört létrehozni. Érdeklődésük középpontjában az anyagi értékek, tulajdon, stabilitás, fizikai értelemben vett biztonság iránti törekvések állnak. Figyelmünk a megfogható, megvalósítható dolgokra irányul. Született realisták, remek időérzékkel, időzítési képességgel. A fizikai világban nem csupán átvitt értelemben találják meg a helyüket: remekül tájékozódnak olyan helyen is, amelyet csak térképről ismernek

Fösvénység és kicsinyesség: a negatív tulajdonságok

Diszharmonikus változatuk sótlan, munkamániás, kicsinyes, makacs, tompa, korlátolt, rugalmatlan, tehetetlen, lusta, fantáziátlan, materialista vagy fösvény, kényszeres, görcsös lehet. Erényeik szintén könnyen átcsaphatnak ellentétükbe. Mivel nagy gondot okoz számára az elengedés, állhatatosságuk görcsös ragaszkodássá torzulhat. Ilyenkor az állóháborúk megszállottjává válhatnak, akkor is kitartva a választott irány mellett, amikor már idejüket múlt célokhoz ragaszkodnak. Óvatosságuk, stabilitásigényük oda vezethet, hogy mereven elzárkóznak az újtól, elővigyázatosságukban inkább kitartanak a meghitten ismerős rossz mellett, semhogy új irányokat keressenek

Született realistákként előre látják azokat a gyakorlati buktatókat, melyeket a náluk idealistább jegyek nem és a tényekkel is képesek szembenézni. Ha azonban elvetik a sulykot, vészmadárrá válhatnak, unalmas, humortalan, gépezetté, aki megvet minden szórakozást és elzárkózik az élet apró örömeitől.

A nők melegszívűek és gondoskodók

A földes karakterű nő melegszívű, gyakorlatias, talpraesett. Született gondoskodó: növények, gyerekek, házi kedvencek, ezért vagy azért gyámolításra szoruló barátok veszik körül. Nem bonyolítja túl a dolgokat, egyik elé egy tál levest tesz, másvalakit megfésül, lépésről-lépésre halad, feleségként ő az a bizonyos stabil háttér a befutott üzletemberek, közéleti személyiségek mögött.

Neki is jó érzéke van az anyagiakhoz – az anyáskodás helyett gyakran üzleti érzéke, szervezőkészsége kerül előtérbe. Önerőből, kemény munkával jó anyagi hátteret képes teremteni magának. Nem a lelkizés vagy az ideálok, inkább a tettek és a tények embere. Lojális, állhatatos, kitartó – fejlett felelősségtudattal. Bár szereti és meg is tudja teremteni az anyagi kényelmet, mostoha viszonyok között is megállja a helyét, sőt, mások is bizalommal építhetnek rá. Egyszersmind élvezni is képes az életet, főleg az anyagi javak, a test, az érzékek nyújtotta örömöket.  Segítőkész, gondoskodó barátnő vagy munkaadó, praktikus támogatását leginkább valamilyen minőségi teljesítménnyel lehet kiérdemelni.

A férfiak kezében arannyá válik minden

A földes karakterű férfi keze alatt, a görög mondabeli Midász királyhoz hasonlóan arannyá válik minden, amihez hozzáér. Akár született pénzügyi zseni is lehet, de legalábbis két lábbal áll a földön, ösztönös érzéke van a gazdálkodáshoz, megtartáshoz, megbízható, jövedelmező üzletek nyélbeütéséhez. Vállalkozó szellemű, képes felfedezni és kihasználni a jó alkalmakat, de a tüzes típusokkal ellentétben nem annyira a kockázatvállalás, mint inkább a szorgalom, megbízhatóság, hosszú távban gondolkozás, következetesség, teherbírás az erősségei.

Másoknak is képes hátteret, biztos támaszt nyújtani. Az általa teremtett stabil, otthonos környezet kedvez mindenfajta növekedésnek, prosperálásnak. Barátként, cégtulajdonosként megosztja javait másokkal, gyarapodásuk számára is kifizetődő. Hűséges, érzéki, de féltékeny partner. Diszharmonikus változata tunya, lassú, anyagias, fösvény, tisztességtelenül nyerészkedik, csak az érzéki élvezeteknek él.

Oszd meg másokkal is!
Mustra