Zanza!

D aniel Stein azt mondja magáról, hogy ő az életét oly sokszor ajándékba kapta. Így már nem is volt az övé, odaadta másoknak. Ez a könyv ennél a gondolatnál kezdődik, de messze vezet innen.

Daniel Stein élete számtalan apró részre tagolódott, volt egyszerű diák, menekülő Lengyelországban, favágó, cipész, idénymunkás, tolmács a Gestapónál. Zsidó fiatal, majd katolikus szerzetes, akin nem fog az idő, fáradhatatlanul halad előre. Célja, hogy a Szentföldön őskeresztényi mintára ismét felállítsa Jakab, az Úr testvére egyházát.


Útján sorsa összefonódik azoknak az életével, akikről valójában a könyv szól. Daniel a szál, melyre apró kövekként fűzi fel az írónő a többiek történetét. Vannak itt idegenek és családtagok egyaránt. Ewa, akit csecsemőként bundaujjban tartottak, az orvos házaspár, Esther és Isaac, akik túlélték az emszki gettó lemészárlását, a fiatal, német lány, Hilda, aki csatlakozik a testvérhez, mert így hasznos lehet és Avigdor Stein, aki tizenkilenc év után látja viszont testvérét.

A sorsok pedig elénk tárják az európai értékrend, a vallás, a hit visszásságait.
A megbocsátás fontosságát és a felejtés lehetetlenségét. Aztán egy nagy ugrással túlmutatnak ezen. Daniel Stein élete szimbolizálja ezt az ugrást – vegyítve a keresztény, a zsidó és az arab világ összefonódását.

Mire a regény végére érünk, már nem is lánc, hanem szálak szövedéke – igazi háló, amely fogva tart minket is.

Ljudmila Ulickaja: Daniel Stein, tolmács
Kiadja: Magvető Kiadó

Blogmustra