A napfogyatkozás hatásai – Obama vészhelyzetben?

obama-leadAggódnak az újvilágbeli asztrológusok, a mai napfogyatkozás ugyanis nem sok jót ígér a Fehér Háznak és Obama elnöknek az elkövetkező évre – nyílt támadásokra és kulisszák mögötti intrikákra egyaránt fel kell készülnie.

cikk-tipus-altalanos

A cikk első része emelkedésről, bukásról, vakságról, tisztánlátásról és a személyes vonatkozásokról az idei év egyik legkedvezőtlenebb napjának tükrében:

Minden elsötétül – a napfogyatkozás a férfiakat érinti

A napfogyatkozás egy 300 kilométer széles sávból figyelhető meg, ami Afrika középső részén, az Indiai-óceánon és Ázsia keleti területein húzódik. Részleges fogyatkozás látható Kelet-Európából, Afrika nagy részéről, Ázsia szinte egész területéről és Indonéziából.

Mivel a Hold érzelemvilágunkkal, családi, otthoni ügyekkel, zsigeri reakcióinkkal is kapcsolatban áll, a fogyatkozásai nagyobb hatást gyakorolnak személyes életünkre, mint a napé. A napfogyatkozások ezzel szemben az általuk érintett országok a vezető politikusaira és általában a politikai életre, közéletre vannak nagyobb hatással.

A középkori asztrológia megfigyelései szerint a napfogyatkozások királyok, államfők bukását vonták maguk után vagy legalábbis csak komoly veszteségek révén őrizhették meg pozíciójukat. A fogyatkozás által érintett területeken az egész országnak nehézségekkel kellett szembesülnie, belső zavargásokat és külső fegyveres konfliktusokat is jelezhetett. Egy erősebb hatású napfogyatkozás pedig természeti katasztrófák bekövetkeztére is utalt (az emlékezetes 1999. augusztusi napfogyatkozás két és fél éven át éreztette hatását: ezeknek az éveknek a földrengései mind kapcsolatba hozhatók vele.)

Obama vészhelyzetben?

A január 15-i napfogyatkozás elsősorban Kelet Európát, Közép Afrikát, és Ázsia bizonyos területeit (pl. Dél-India, Sri Lanka, Burma, Korea, Indonézia, Kína) érinti és innen figyelhető meg a legpontosabban.

earthsolar550


Bár nem lesz látható Amerikából, Nyugat-Európából, sem Ausztráliából, egyes újvilágbeli asztrológusokat nagyon aggaszt, ugyanis épp Obama elnök 12-es házában (a titkos ellenségeket, önértékelési válságokat, valamilyen értelemben vett bezártságot és mély lelki életet egyaránt jelképező életterület), Bak Szaturnusz fölött megy végbe. Eközben a tolató Mars 7. házában, (nyilvános szereplések, társulások, házastárs, nyílt ellenfelek területe) álló Napját támadja. A jelek szerint tehát nem lesz könnyű éve, nyílt támadásokat és kulisszák mögötti intrikákat egyaránt el kell majd viselnie. A fogyatkozás jelezte események május elején sűrűsödhetnek be, a problémákból pedig csak távlatokban gondolkozva, új szövetségesek segítségével találhat kiutat. Külső tanácsadók helyett jobban teszi, ha megbízik ösztöneiben.

Mivel az eklipsz eseményei a Fehér Ház horoszkópjának 8. házában (halál, átalakulás, pénzügyek, megosztott források) zajlanak, az amerikai asztrológusok akár egy politikai merénylet – vagy ilyen kísérletek – veszélyére is figyelmeztetnek. Mivel a közelmúlt incidensei megmutatták, az Egyesült Államok első embere magánszférájába sokkal könnyebb behatolni, mint hinnénk, talán nem ártana komolyabban venni előrejelzéseiket.

Óvintézkedések Indiában

ShivaAz indiai asztrológusok eklipszekről alkotott véleménye inkább a középkori nyugati asztrológiához, semmint annak new ages karikatúrájával állítható párhuzamba. Ezúttal is nagy körültekintéssel készülnek január 15-re, az idei év egyik legvészterhesebb napjára.

Ügyfeleiknek teljes böjtöt ajánlanak aznapra, Siva (többek között a teremtés és a rombolás istene az indiai mitológiában) szentélyeibe irányítva őket. És mivel náluk még élő hagyomány az, ami a nyugati asztrológusok körében lassan feledésbe merülő tudás, személyre szabott asztrológiai talizmánokkal, sigillumokkal, illetve ügyfeleik alkatához illő meditációs gyakorlatokkal, életvezetési tanácsokkal igyekeznek felvértezni őket a káros konstellációkkal szemben.

A szerző asztrológus

cikk-tipus-linkek

Minden elsötétül – a napfogyatkozás a férfiakat érinti

Új fejlődési szakasz kezdődhet, akár pozitív sorsfordulatok is várhatóak - vagy látványos felemelkedést követő botrányos bukás. Az idei év első napfogyatkozására meglehetősen korán, január 15-én kerül sor – asztrológusunk elmondja, milyen fordulatokat tartogat.

Mustra